11.8 C
Kavala
Τετάρτη, 12 Αυγούστου, 2020

Ζητείται αποζημίωση για τους γονείς που πλήρωσαν για τις πενθήμερες εκδρομές που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω κορωνοϊού

Must Read

Απάντηση Μητροπόλεως ΦΝΘ στην καταγγελία για την χρήση μάσκας σε ιερό ναό

Από την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου λάβαμε την εξής ανακοίνωση: Μετά από...

Καταγγελία πιστής από την Καβάλα: “Ιερέας μάς προσέβαλλε διότι φορούσαμε μάσκα”

Σε μια δημόσια και επώνυμη καταγγελία (μέσα από το προφίλ της στο Facebook) προχώρησε, το βράδυ της...

Επιμελητήριο Καβάλας: Ζητούμε επιπλέον μέτρα για την στήριξη των πληττόμενων επιχειρήσεων

Νέα μέτρα ανακοινώθηκαν στις 10/8/2020, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση του COVID 19, τα οποία έρχονται να...

Ως Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) εκφράσαμε με επιστολή μας από τις 27-02-2020 την αγωνία μας σε σχέση με ότι το μέτρο της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που προβλέπεται με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη λήψη μέτρων αποφυγής και τον περιορισμό του κορονοϊού, θα καταστεί αναποτελεσματικό και θα οδηγήσει σε αδιέξοδα χιλιάδες οικογένειες εργαζόμενων γονέων αν δεν συνοδευτεί και με άλλα μέτρα.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ το Υπουργείο Παιδείας έκανε συστάσεις ώστε να μην πραγματοποιηθεί καμία  εκδρομή δεν φρόντισε με τις ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις να επιστραφούν τα χρήματα στους γονείς από τα Πρακτορεία Τουρισμού  που καταχρηστικά τα παρακρατούν.

Τόσο  το Υπουργείο Παιδείας όσο και τα Πρακτορεία  γνώριζαν και γνωρίζουν πολύ καλά πως οι εκδρομές που ακυρώθηκαν ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθούν σε άλλο χρόνο λόγω των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν (αποφοίτηση μαθητών, πιθανόν άλλος μειοδότης εκδρομής την επόμενη σχολική χρονιά κ.α).

Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα με μια νομοθετική ρύθμιση με το άρθρο 70 του ΦΕΚ 84/13-4-2020 (τ. Α) ορίζεται ότι για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ αφενός τουριστικών επιχειρήσεων και αφετέρου σχολείων (που αναφέρεται ως πελάτης στο κείμενο του άρθρου) για «τον διακανονισμό ταξιδιών που προσφέρονται περιστασιακά και σε μη κερδοσκοπική βάση σε περιορισμένη ομάδα ταξιδιωτών και δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό» και συγκεκριμένα απευθύνονται σε μαθητές των σχολείων οι οποίοι συνοδεύονται από εκπαιδευτικούς των σχολείων τους (και από του γονείς και κηδεμόνες τους όταν αυτό απαιτείται), είναι δυνατή η καταγγελία τους από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος. Εάν κατόπιν της καταγγελίας «η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την εκτέλεση της σύμβασης, η τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του.»

(σημείωση: Στο παραπάνω κείμενο τα τμήματα εντός εισαγωγικών αφορούν αποσπάσματα του άρθρου 70 του ΦΕΚ 84/13-4-2020 (τ. Α). Η έντονη γραφή και υπογράμμιση δική μας )

Στη συγκεκριμένη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψη μια σειρά από παραμέτρους που υπάρχουν και αφορούν τα σχολεία :

  1. Κανένας δεν γνωρίζει αν την επόμενη/ες σχολική χρονιά/ές θα πραγματοποιηθούν εκδρομές και με ποιες προϋποθέσεις (αν θα γίνονται μετακινήσεις και πως, αν θα μπορούν να μπουν τρία ή και τέσσερα άτομα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, αν τα λεωφορεία θα επιτρέπεται να είναι γεμάτα, αν το τελικό κόστος των εκδρομών εκτιναχθεί στα ύψη, αν οι γονείς θα επιτρέψουν στα παιδιά τους να συμμετέχουν σε αυτές, αν επιλεγούν οι ίδιοι προορισμοί εκδρομών).
  2. Για την πραγματοποίηση εκδρομών με διανυκτέρευση η νομοθεσία προβλέπει τη διενέργεια διαγωνισμού. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν το πρακτορείο το οποίο οφείλει τα χρήματα να μη μειοδοτήσει σε επόμενο διαγωνισμό και άρα να μην εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
  3. Στο επίπεδο του Γενικού Λυκείου δεν είναι σίγουρο ότι οι μαθητές της όποιας τάξης θα είναι στο ίδιο σχολείο την επόμενη/ες χρονιά/ές (με δεδομένο ότι για να πάρουν πίσω     τα χρήματα τους θα πρέπει να περιμένουν 18 μήνες), επειδή μπορεί να έχουν αποφοιτήσει ή αλλάξει σχολείο.

Ακόμη θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε, όπως άλλωστε γνωρίζετε, κάθε χρόνο, τα σχολεία οργανώνουν εκπαιδευτικές εκδρομές, ως αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εκδρομές αυτές έχουν οιονεί υποχρεωτικό χαρακτήρα, γιατί κανένας γονιός δεν θα ήθελε να νιώσει το παιδί του ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει σε μία εκπαιδευτική δράση, στην οποία συμμετέχουν οι υπόλοιποι συμμαθητές και συμμαθήτριες της τάξης του. Μάλιστα πολλές φορές γονείς που βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία αναγκάζονται ακόμη και να δανειστούν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους δεν θα τύχουν άνισης μεταχείρισης σε ότι αφορά το υπό συζήτηση θέμα. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να συγκριθούν αυτές οι εκδρομές με άλλες στις οποίες τα άτομα επιλέγουν ελεύθερα τον τόπο που θα επισκεφτούν και τους συνοδούς τους.

Κατανοούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος του τουρισμού, ωστόσο δεν είναι ορθό για την αντιμετώπισή τους, να βρεθούν οι γονείς σε μια ιδιότυπη «ομηρία» υποχρεωτικής κατανάλωσης ενός χρηματικού ποσού για αγορά ενός τουριστικού προϊόντος, ως αποτέλεσμα απαγόρευσης από το κράτος της υλοποίησης αυτής της οιονεί υποχρεωτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εξάλλου στο άρθρο 70 παρ. 5 αναφέρεται ότι «Η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το πιστωτικό σημείωμα για την παροχή τουριστικής υπηρεσίας όμοιας ή αντίστοιχης με αυτήν στην οποία αφορούσε η καταγγελθείσα σύμβαση». Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν μία εκπαιδευτική εκδρομή να παρασχεθεί σε άλλο χρόνο, πλην εντός του ίδιου σχολικού έτους και με τους ίδιους συμμαθητές, γιατί αυτή η σύνθεση (χρόνου και ατόμων) είναι μοναδική και υπό την έννοια αυτή δεν μπορεί να παρασχεθεί «τουριστική υπηρεσία όμοια ή αντίστοιχη με αυτήν στην οποία αφορούσε».

Για τους παραπάνω λόγους  :

  1. θεωρούμε επιβεβλημένη την εξαίρεση των σχολείων από τους πελάτες που αναφέρει το άρθρο 70, παρ. 2. Μάλιστα αυτή η εξαίρεση οφείλει να έχει αναδρομική ισχύ, για όσες συμφωνίες έχουν γίνει για πιστωτικά σημειώματα, γιατί έγιναν κάτω από το κράτος της πίεσης προς τους γονείς ότι δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική λύση.
  2. Aπαιτούμε άμεσα να επιστραφούν όλα τα χρήματα τώρα (με την ίδια μορφή που δόθηκαν) στους γονείς και τους μαθητές που ακυρώθηκαν οι σχολικές εκδρομές.
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Τελευταία Νέα

Απάντηση Μητροπόλεως ΦΝΘ στην καταγγελία για την χρήση μάσκας σε ιερό ναό

Από την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου λάβαμε την εξής ανακοίνωση: Μετά από...

Καταγγελία πιστής από την Καβάλα: “Ιερέας μάς προσέβαλλε διότι φορούσαμε μάσκα”

Σε μια δημόσια και επώνυμη καταγγελία (μέσα από το προφίλ της στο Facebook) προχώρησε, το βράδυ της Τρίτης 11 Αυγούστου 2020, μια...

Επιμελητήριο Καβάλας: Ζητούμε επιπλέον μέτρα για την στήριξη των πληττόμενων επιχειρήσεων

Νέα μέτρα ανακοινώθηκαν στις 10/8/2020, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση του COVID 19, τα οποία έρχονται να συρρικνώσουν ακόμη περισσότερο την επιχειρηματικότητα...

Οι 300 Θεατές της Φυλλάδας του Μεγαλέξανδρου (βίντεο-φωτογραφίες)

Το Κ.Θ.Β.Ε πρότεινε στον Θοδωρή Γκόνη να σκηνοθετήσει μια παράσταση στο πλαίσιο του  θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Όλη η Ελλάδα...

Τρελή πορεία αγροτικού αυτοκινήτου…στον πεζόδρομο της Καβάλας!

screenshot από βίντεο του Μάκη Καρολίδη Λίγο έλειψε να συμβούν τα χειρότερα σήμερα το πρωί, στον κεντρικό πεζόδρομο...

Περισσότερα Άρθρα στην Ίδια Κατηγορία

- Advertisement -