Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024

“Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση”: “Η διοίκηση Τοψίδη προχωράει σε μεγάλες εκπτώσεις”

Must Read

image_printΕκτύπωση

Από την περιφερειακή παράταξη “Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση” εστάλη η παρακάτω ανακοίνωση:

Είχαμε προβεί κατά της Διοίκησής σας στην κάτωθι καταγγελία:

Καταγγέλλουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Διοίκηση του κου Τοψίδη, ο οποίος οδηγεί σε πολύ χαμηλές εκπτώσεις σε διαπραγματεύσεις και ειδικότερα:

Η νέα διοίκηση της Περιφέρειας για αντιπλημμυρικά έργα επέλεξε σκοπίμως να ακολουθήσει τυπικές διαδικασίες και όχι την ουσιαστική ευχέρεια που της παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία, με αποτέλεσμα την κατοχύρωση δύο έργων σε προεπιλεγμένους μειοδότες ανάδοχους με εξωφρενικά χαμηλές εκπτώσεις, σε αντίθεση με προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες που κινήθηκαν από την δική μας διοίκηση και υπήρξαν υψηλότατες εκπτώσεις.

Η καταγγελία της παράταξής μας αφορά έργα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών που γίνονται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Η νέα διοίκηση εφάρμοσε διαδικασίες που οδήγησαν σε εξευτελιστικές εκπτώσεις 1,8% και 5,36%. Η δική μας Διοίκηση σε αντίστοιχες περιπτώσεις εφάρμοσε διαδικασίες που οδήγησαν σε εκπτώσεις που κυμαίνονταν από 38,16% μέχρι  48,47%.

Ζητάμε να διερευνηθεί η απώλεια χρημάτων του Ελληνικού Δημοσίου από τις χαμηλές εκπτώσεις που «πέτυχε» η νέα Διοίκηση. Αν οι εκπτώσεις ήταν αντίστοιχες με αυτές των άλλων έργων, το όφελος του Ελληνικού Δημοσίου θα ξεπερνούσε τα € 1,3εκ, σε έργα συνολικού προϋπολογισμού € 4εκ.

Τα πρόσφατα έργα και οι ενέργειες

Μετά τις μεγάλες πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού στον Έβρο, προτάθηκαν από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία δύο έργα, για τα οποία η δική μας διοίκηση εξασφάλισε άμεσα χρηματοδότηση από πόρους της Περιφέρειας εντάσσοντάς τα στο ΕΠΑ της Περιφέρειας.

Πρόκειται για τα εξής έργα:

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ – ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ – ΚΑΒΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, προϋπολογισμού 1.340.000,00€, το οποίο εντάχθηκε στις 15.09.2023.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, προϋπολογισμού 2.800.000,00€, το οποίο εντάχθηκε στις 05.12.2023.

Για το πρώτο έργο, η δική μας διοίκηση προχώρησε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (πλέον Περιφερειακή Επιτροπή)  και κλήθηκαν όλοι οι οικονομικοί φορείς που έχουν έδρα στην ΠΕ Έβρου, λόγω του κατεπείγοντος που οφείλεται στο απρόβλεπτο γεγονός της από 19.08.2023   πυρκαγιάς, επειδή δεν θα υπήρχε δυνατότητα συγκράτησης στην κοίτη των     ρεμάτων των αναμενόμενων αυξημένων πλημμυρικών παροχών. Έτσι συμμετείχαν 7 οικονομικοί φορείς και ο ανάδοχος προέκυψε με έκπτωση 42,42%.

Για το δεύτερο όμως έργο, η νέα διοίκηση είχε διαφορετικά σχέδια. Στην συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρώην Οικονομικής Επιτροπής) στις 26.01.2024, τέθηκε ως θέμα, με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας όπως είχε προετοιμαστεί από την δική μας διοίκηση,  η έγκριση της ανάθεσης του έργου με την ίδια διαδικασία της διαπραγμάτευσης όπως στο προηγούμενο έργο ώστε να κληθούν να συμμετάσχουν στη διαπραγμάτευση πάλι όλοι οι οικονομικοί φορείς με έδρα τον Έβρο. Το θέμα αποσύρθηκε από τη διοίκηση για περαιτέρω διερεύνηση, παρά τις έντονες διαφωνίες των 3 μελών της δικής μας παράταξης.

Στη συνέχεια στη συνεδρίαση της περιφερειακής επιτροπής στις 09.02.2024, με εισήγηση και στοχευμένη επιλογή του νέου χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, προτάθηκε να κληθούν μόνο τρεις συγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς (δύο της ΠΕ Εβρου και ένας της Πιερίας) για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός και να εγείρονται σοβαρότατα ερωτήματα για τις μειώσεις, τα οποία δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν.

Ο Πρόεδρος και τα 5 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής από τη νέα Διοίκηση ψήφισαν υπέρ του να κληθούν μόνο οι συγκεκριμένοι 3 και όχι όλοι οι οικονομικοί φορείς της ΠΕ  Έβρου,  παρά την έντονη διαφωνία και των 3 μελών της παράταξής μας στην Περιφερειακή Επιτροπή.

Η τελική απόφαση για την ανάθεση του έργου λήφθηκε στην συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 27.03.2024, όταν εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το οποίο οι εκπτώσεις των τριών συμμετεχόντων οικονομικών φορέων ήταν 5,34%, 4,45% και 2,00%.

Ο Πρόεδρος και τα 5 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής από τη διοίκηση Τοψίδη ενέκριναν την ανάδειξη του αναδόχου οικονομικού φορέα με έκπτωση μόλις 5,34%, παρά τις έντονες διαφωνίες των μελών της Επιτροπής της παράταξή μας.

Δηλαδή, ανακάλεσαν τη διαδικασία όπως είχε ξεκινήσει από τη δική μας διοίκηση με όλους τους οικονομικούς φορείς  για να καλέσουν συγκεκριμένους 3 με καθυστέρηση δύο μηνών παρά τον κατεπείγοντα χαρακτήρα και «πέτυχαν» ελάχιστη έκπτωση στο έργο σε αντίθεση με το παράλληλο έργο με αόριστο αριθμό οικονομικών φορέων που είχε έκπτωση 42,42%.

Επιπρόσθετα ανακαλώντας την διαδικασία που είχε ξεκινήσει, ουσιαστικά έγινε και ανάκληση του κατεπείγοντος. ενώ οι φορείς που συμμετείχαν κατ’ αποκλειστικότητα μπορούσαν να συμμετέχουν στην παλιά εκείνη διαδικασία με αόριστο αριθμό οικονομικών φορέων.

Στη Ροδόπη τώρα, για το έργο

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΣΣΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 1.200.000 €, η έκπτωση για την ανάθεση του έργου ήταν ακόμη μικρότερη.

Συγκεκριμένα, το παραπάνω έργο προέκυψε ως μέρος ενός έργου, μετά τις πλημμύρες της Ροδόπης το 2021, γιατί το δασαρχείο ζήτησε να υπάρξει ξεχωριστή περιβαλλοντική μελέτη για το Σκάλωμα και συνεπώς ειδική αντιμετώπιση.

Το αρχικό  έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ & ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.730.000€, δημοπρατήθηκε με ανοικτή διαδικασία και ο ανάδοχος αναδείχθηκε με έκπτωση 38,16%.

Για το έργο όμως του Σκαλώματος που εξαιρέθηκε από το συνολικό, η Διοίκησή μας ενέκρινε  πίστωση στις 13.12.2023 εντάσσοντας το έργο στο ΕΠΑ της Περιφέρειας. Στις 27.12.2023, η τότε Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τον τρόπο ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Στις 02.02.2024 το θέμα επανήλθε στην Περιφερειακή (πρώην Οικονομική) Επιτροπή για την ακύρωση του τρόπου ανάθεσης, λόγω δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να γίνει πλέον ανοικτή διαδικασία.

Τα 3 μέλη της παράταξής μας ψήφισαν  υπέρ της ανάκλησης της διαδικασίας. Όμως ο Πρόεδρος και τα 5 μέλη της πλειοψηφίας καταψήφισαν την εισήγηση και παρέμεινε η αρχική διαδικασία με 3 μόνο συγκεκριμένους αναδόχους.

Από τη διαδικασία αυτή, προέκυψαν 3 πρόσφορές με εκπτώσεις 1,80%, 1, 59% και 1,39% . Στις 21.03.2024 ο Πρόεδρος και τα 5 μέλη της πλειοψηφίας ενέκριναν την ανάθεση  του έργου με έκπτωση μόλις 1,80%, ενώ τα 3 μέλη της δικής μας παράταξης καταψήφισαν.

Έργα στη δική μας θητεία

Σε αντιδιαστολή με όσα κάνει η διοίκηση Τοψίδη, παραθέτουμε ενέργειές μας κατά τη διάρκεια της δικής μας θητείας για τα έργα αντιμετώπισης των Πλημμυρικών  φαινομένων αρχές του 2021 σε Εβρο και Ροδόπη.

Συνέβησαν στις 12/01 και 01/02/2021 με συνέπεια καταστροφές στις υποδομές του οδικού δικτύου και σοβαρές και πολλές βλάβες στα αναχώματα των ρεμάτων στον Εβρο και στην Ροδόπη.

Άμεσα οι αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του Έβρου και της Ροδόπης προσδιόρισαν το σύνολο των απαιτούμενων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν.

Στις 17.02.2021, η Περιφέρεια απέστειλε αίτημα χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, έργων προϋπολογισμού 26.006.109,24€ για τον Έβρο και προϋπολογισμού 6.910.000,00€ για την Ροδόπη.

Λάβαμε την 1η χρηματοδότηση στις 01.07.2021 συνολικού ποσού 12.077.467,24€ και προσδιορίστηκαν τρία έργα, δύο για τον Έβρο και ένα για την Ροδόπη:

Για τα έργα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ –ΦΑΣΗ Α, προϋπολογισμού 4.137.467,24€.

Διεξήχθη ανοικτός διαγωνισμός. Συμμετείχαν 10 οικονομικοί φορείς και ο ανάδοχος ο οικονομικός φορέας αναδείχθηκε με έκπτωση 38,80%.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΦΑΣΗ Α, προυπολογισμού 4.210.000,00€

Διεξήχθη ανοικτός διαγωνισμός. Συμμετείχαν 9 οικονομικοί φορείς και ο ανάδοχος αναδείχτηκε με έκπτωση 48,47%.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ & ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ, προϋπολογισμού 3.730.000€.

Διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός. Συμμετείχαν 8 οικονομικοί φορείς και ο ανάδοχος φορέας αναδείχθηκε με έκπτωση 38,16%.

Η 2η χρηματοδότηση λήφθηκε ποσού 9.093.612,00€στις 04.07.2022, μόνο για τον Έβρο και προσδιορίστηκαν δύο έργα:

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ – ΦΑΣΗ Β, προϋπολογισμού 5.813.612,00€

Διεξήχθη ανοικτός διαγωνισμός. Συμμετείχαν 10 οικονομικοί και ανάδοχος οικονομικός φορέας αναδείχθηκε με έκπτωση 43,85%.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΝΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, προϋπολογισμού 3.280.000,00€.

Διεξήχθη ανοικτός διαγωνισμός. Συμμετείχαν 5 οικονομικοί φορείς και ο ανάδοχος οικονομικός φορέας αναδείχθηκε με έκπτωση 43,66%.

Με αυτόν τον τρόπο η δική μας Διοίκηση διαχειρίστηκε τα χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου με σύνεση και σεβασμό και δεν έδωσε δικαίωμα να κατηγορηθεί για σκοτεινές και ύποπτες διαδικασίες.

Επ’ αυτής δεν υπήρξε κανένα εκ μέρους σας αντεπιχείρημα και καμία απολύτως αντίδραση. Πλέον μετά την αβελτηρία σας είμαστε υποχρεωμένοι να σας θέσουμε τα εξής κρίσιμα ερωτήματα:

1. Γιατί ο κος Τοψίδης δεν ακολούθησε την απόλυτη διαφανή διαδικασία με προσκλήσεις σε αόριστο αριθμό οικονομικών φορέων που θα οδηγούσε σε ανταγωνισμό και σε αποδεδειγμένες χαμηλές τιμές, όπως έγινε σε ίδιες ακριβώς περιπτώσεις στο παρελθόν;

2. Γιατί υπάρχει διαφορά 38 ποσοστιαίων μονάδων έκπτωσης μεταξύ της διαδικασίας της πρόσκλησης σε αόριστο αριθμό εταιρειών και σε συγκεκριμένο;

3. Ποια είναι τα κριτήρια που ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου «επέλεξε» τρεις εταιρείες, που έδωσαν χαμηλότατες εκπτώσεις ενώ δεν έδωσε τη δυνατότητα σε άλλες που μπορούσαν να συμμετάσχουν και να δώσουν υψηλότατες; Που βρήκε αυτές τις εταιρείες; Έκανε έρευνα γιατί έδωσαν χαμηλότατες εκπτώσεις, που οδηγούν σε ζημιά το νομικό πρόσωπο που προασπίζεται;

4. Γιατί παρενέβει στην διαδικασία της υπηρεσίας που προάσπιζε τον ελεύθερο ανταγωνισμό και έδινε χαμηλότατες εκπτώσεις;

5. Γιατί μόλις είδε τις χαμηλές εκπτώσεις σε σχέση με ακριβώς περίπου ίδιο αντίστοιχο έργο ύψους 38% και επταψήφιου υπολογιζόμενού νούμερου χαμένου για την περιφέρεια δεν αναστατώθηκε και δεν ανακάλεσε την απόφαση;

6. Γιατί παρενέβη στη διαδικασία ανοιχτής πρόσκλησης στην οποία οι εταιρείες που πρότεινε μπορούσαν να συμμετέχουν; 7. Για  παρόλο που ακούσατε όλα τα ανωτέρω από εμάς με επιχειρήματα που δεν αφήνουν αδιάφορους τους πολίτες της ΑΜΘ και που καταγγείλαμε στα συμβούλια, δεν εισακουστήκαμε;

Must Read

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΑΒΑΛΑΣ

Τελευταία Νέα

Αυτοκίνητο άρπαξε φωτιά κοντά στο άλσος των Πεντακοσίων (φωτό)

Περί τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Ιουλίου 2024, ένα ΙΧ αυτοκίνητο που βρισκόταν στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού...

Περισσότερα Άρθρα στην Ίδια Κατηγορία

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Το περιεχόμενο του Kavala Portal είναι προστατευμένο!