Κάλεσμα Περιφέρειας ΑΜΘ για τη συνέχιση του προγράμματος ΤΕΒΑ

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης συμμετέχει στην πρόσκληση 01/29-12-2023 της Διαχειριστικής Αρχής του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, ως διάδοχη προτεραιότητα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους» (πρώην ΤΕΒΑ) της περιόδου 2014-2020, με το έργο «Αντιμετώπιση της υλικής στέρησης με παροχή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής προς τους απόρους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης».

Το έργο αφορά στην παροχή επισιτιστικής βοήθειας μέσω διανομής τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, δηλαδή ειδών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής που ικανοποιούν καθημερινές ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης στην ομάδα-στόχο, δηλαδή σε άτομα που υποφέρουν από υλική στέρηση. Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται και δράσεις συνοδευτικών μέτρων για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων του προγράμματος που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στους κατοίκους της Περιφέρειάς μας. Οι δράσεις κοινωνικοποίησης και στήριξης των οικονομικά ευάλωτων κατοίκων της ΑΜΘ, θα σχεδιαστούν σε συνεργασία με τους Δήμους, τις Μητροπόλεις και τους κοινωνικούς φορείς της Περιφέρειας.

Κάλεσμα συνεργασιών από τον περιφερειάρχη
Για την υλοποίηση του προγράμματος και τη διάχυση του κοινωνικού οφέλους, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης απευθύνει ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής των παραπάνω φορέων, μέσω της υπογραφής ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας.

Καλούνται όλοι οι φορείς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση του Προγράμματος μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου. Για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2551350410 στην υπεύθυνη υλοποίησης Ελένη Τσιαούση (e-mail: episitistiki@pamth.gov.gr).