Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023

Φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών: Το σχόλιο του Μάρκου Δέμπα για τις προτεινόμενες αλλαγές

Must Read

Μεγάλες και καθοριστικές θα είναι οι επερχόμενες αλλαγές που θα γίνουν το νέο έτος στη φορολογία των ελευθέρων επαγγελματιών αλλά και των μικρό- επιχειρήσεων από το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών τις οποίες εισηγήθηκε στην κυβέρνηση σε μελέτη που ανέλαβε από το Υπουργείο Οικονομικών. Αφορμή για τις ριζικές αλλαγές στέκεται ή υψηλή φοροδιαφυγή που σημειώνεται, καθώς το 55% δηλώνει εισόδημα έως 5.000€.

Σε ότι αφορά στη φορολογική κλίμακα σχεδιάζεται η αύξηση του φορολογικού συντελεστή με τον οποίο φορολογούνται τα εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ και είναι σήμερα στο 9%. Ο συντελεστής θα αυξηθεί στο 15-20%, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν θα μεταβληθούν οι συντελεστές φόρου για τα υψηλότερα εισοδήματα.

Παράλληλα, θα επανεξεταστούν όλες οι φοροαπαλλαγές που ισχύουν σήμερα στη φορολογία εισοδήματος των ατομικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα προτείνεται να γίνει αναμόρφωση των διατάξεων για τις δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών, ώστε όσες περιπτώσεις κριθεί ότι δεν εξυπηρετούν παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς, να καταργηθούν.

Δηλαδή, θα αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα μόνο οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για τη δραστηριότητα που ασκεί ο υπόχρεος.

Ακόμη, για να αναγνωριστούν οι προς έκπτωση δαπάνες θα πρέπει να έχουν περάσει μέσα από το MyDATA, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση της αναγνώρισης των δαπανών που πληρώνονται με μετρητά και είναι αξίας έως 500 ευρώ.

Οι αλλαγές που προτείνει – προβλέπει ο ΙΟΒΕ είναι οι εξής:

1) Η αλλαγή των Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους, ώστε να περιοριστεί η δυνατότητα μείωσης των καθαρών κερδών

Στην οποία ο ελάχιστος φορολογικός συντελεστής, για τα ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, ανέρχεται σε 15% ή σε 20%, δηλαδή είναι αυξημένος σημαντικά σε σχέση με το 9% που ισχύει σήμερα. Η κλίμακα αυτή προτείνεται να περιλαμβάνει ακόμη έναν ή δύο το πολύ επιπλέον συντελεστές φόρου, για τα μεσαία και τα υψηλά εισοδήματα. Αν υιοθετηθεί η λύση του ενός ακόμη συντελεστή, αυτός θα πρέπει να ανέρχεται σε 20% ή 25% (ανάλογα με το ύψος του χαμηλού συντελεστή), ενώ εάν υιοθετηθεί η επιλογή των δύο επιπλέον συντελεστών αυτοί θα πρέπει να διαμορφωθούν στα επίπεδα μεταξύ του 20% και του 30% το πολύ, δηλαδή σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από αυτά του 22%-44% που ισχύουν σήμερα. Η αυτοτελής φορολόγηση των εισοδημάτων από ατομικώς ασκούμενες επιχειρήσεις ή από ατομικώς ασκούμενα ελεύθερα επαγγέλματα, βάσει της παραπάνω κλίμακας, θα έχει ως συνέπεια τα εισοδήματα αυτά να μη συναθροίζονται και να μη φορολογούνται ενιαία σε μια κλίμακα, μαζί με τυχόν εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις, όπως γίνεται σήμερα. Δηλαδή από την εφαρμογή της θα ωφεληθούν κυρίως όχι μόνο όσοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις δηλώνουν μεσαίου ή υψηλού επιπέδου εισοδήματα αλλά και όσοι δηλώνουν ταυτόχρονα και εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις.

2)Η διατήρηση των τεκμηρίων κατ΄ εξαίρεση για τους ελεύθερους επαγγελματίες, στην περίπτωση που μειωθούν ή καταργηθούν για τους μισθωτούς

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος των 400-650 ευρώ, το οποίο επιβάλλεται κάθε χρόνο, για την εκάστοτε προηγούμενη φορολογική χρήση, ανεξαρτήτως του εάν ο φορολογούμενος επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας έχει δηλώσει κέρδη ή ζημίες. Το προτεινόμενο αυτό μέτρο, το οποίο έχει ήδη προαναγγείλει η κυβέρνηση, θα ωφελήσει περισσότερο όσους δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα, μέχρι 10.000 ευρώ, και λιγότερο τους δηλούντες μεσαία και υψηλά εισοδήματα. Κι αυτό διότι το τέλος επιτηδεύματος ισοδυναμεί σήμερα, ενδεικτικά, με προσαύξηση του ελάχιστου συντελεστή από το 9% στο 13% – 15,5% για όσους δηλώνουν ετησίως 10.000 ευρώ ή στο 17% – 22% για όσους δηλώνουν 5.000 ευρώ ή σε ακόμη πιο υψηλά επίπεδα για όσους δηλώνουν κάτω από 5.000 ευρώ. Στην ουσία, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση του ελάχιστου συντελεστή της φορολογικής κλίμακας στο 15% ή στο 20% θα οδηγήσει σε ίδια ή μικρότερη επιβάρυνση τους περισσότερους από όσους δηλώνουν σήμερα ετήσια εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ.

3)Σταδιακή κατάργηση της υποχρεωτικής εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης για όλους τους φορολογούμενους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες και ελευθέρια επαγγέλματα.

Τα τεκμήρια διαβίωσης -για τη χρήση κατοικιών, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και δεξαμενών κολύμβησης– προσδιορίζουν, ουσιαστικά, ένα ελάχιστο όριο ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος για κάθε φορολογούμενο με ατομική επιχείρηση και ουσιαστικά δεν του επιτρέπουν να δηλώσει ζημία από την άσκηση της δραστηριότητάς του. Το καθεστώς αυτό προτείνεται να καταργηθεί ώστε να λαμβάνεται υπόψη μόνον το εισόδημα που δηλώνει ο φορολογούμενος, ως βάση για τη φορολόγησή του. Σε περίπτωση δε που θα δηλώνει ζημία, αυτή να μπορεί να αναγνωρίζεται και να εκπίπτει από τα φορολογητέα κέρδη των επόμενων χρήσεων, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις εταιρείες. Τα τεκμήρια διαβίωσης προτείνεται να χρησιμοποιούνται μόνο για ελεγκτικούς σκοπούς μαζί με άλλα κριτήρια βιωσιμότητας, σε κάθε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, που επιλέγεται για τακτικό φορολογικό έλεγχο.

4)Διεύρυνση της φορολογικής βάσης, μέσω της επιβολής της καθολικής υποχρέωσης των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών να πραγματοποιούν τις εισπράξεις τους από πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω POS και με την υποχρεωτική χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών ή ηλεκτρονικών πορτοφολιών ή άλλων μεθόδων ηλεκτρονικών πληρωμών. Τα χρηματικά ποσά που θα εισπράττονται ηλεκτρονικά θα μεταφέρονται σε ειδικούς επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που θα πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά οι ασκούντες ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες και ελευθέρια επαγγέλματα.


5)Επανεξέταση των φοροαπαλλαγών που ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος των ατομικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, προτείνεται να γίνει αναμόρφωση των διατάξεων για τις δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, ώστε όσες περιπτώσεις κριθεί ότι δεν εξυπηρετούν παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς να καταργηθούν.Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες και επερχόμενες αλλαγές στην φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρό – επειχειρήσεων ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Καβάλας κ.Μάρκος Δέμπας μιλώντας στο Kavala Portal έδωσε το δικό του σχόλιο αναφέροντας ότι :

Αυτές οι προτάσεις είναι της κεντρικής ένωσης επιμελητηρίων Ελλάδος. Σε πρόσφατη συνάντηση με τον πρωθυπουργό με αφορμή τη ΔΕΘ, θέσαμε το θέμα της φορολόγησης. Θεωρούμε ότι η φορολογική πολιτική πρέπει να συνεχίσει να είναι μειωμένη ευελπιστώντας να δούμε φορολογικούς συντελεστές στο 20%, να δούμε αύξηση του αφορολογήτου για τους ελεύθερους επαγγελματίες στις 10.000 ευρώ, να δούμε μείωση φορολογίας του Φ.Π. Α και μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχει αυξήσει τόσο πολύ το κόστος ιδιαίτερα το ενεργειακό αλλά και των καυσίμων.


Επομένως, σαν επιμελητηριακή κοινότητα διεκδικούμε καθημερινά, έχοντας ήδη πετύχει πάρα πολλά. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η μείωση από το 29 % στο 22% που είχαμε επί Σύριζα και έπεσε με την τωρινή κυβέρνηση. Ουτε φυσικά και όλα αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις. Διεκδικούμε και αυτό θα το κάνουμε και τα επόμενα χρόνια.Must Read

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΚΑΒΑΛΑΣ

Τελευταία Νέα

Podcast “Η Επέλαση των Βαρβάρων”, ΕΠ. 35: Πεσμένη γέφυρα; Όχι. Στρατόπεδο; Όχι. Πάρκο Χριστουγέννων; Ναι!

Δεν γίνεται να έχουν όλοι οι άλλοι Χριστουγεννιάτικα πάρκα και εκδηλώσεις και εμείς εδώ στην Καβάλα να μην έχουμε…...

Περισσότερα Άρθρα στην Ίδια Κατηγορία

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Το περιεχόμενο του Kavala Portal είναι προστατευμένο!