Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

Ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή 9 Νοεμβρίου εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος σε επιλεγμένες θέσεις του οδικού δικτύου της Θάσου. Λόγω των εργασιών, θα ισχύσουν προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας των οχημάτων, που επιβάλλονται για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας της αυξημένης κίνησης στο οδικό δίκτυο και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Τα μέτρα θα εφαρμοστούν έως και τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 στα ακόλουθα τμήματα: στην Ε.Ο. Θάσου-Λιμεναρίων στην περιοχή Ραχωνίου, στην Ε.Ο. Θάσου-Λιμεναρίων στη θέση Κοίνυρα και στην Ε.Ο. Θάσου-Λιμεναρίων στη θέση Παράδεισος.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά θα διεξάγεται μέσω της ελεύθερης λωρίδας στην οποία δεν πραγματοποιούνται εργασίες, σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των σημαιοφόρων. Οι εργασίες δεν θα γίνονται στη διάρκεια της νύχτας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.-

Τις διατάξεις των άρθρων 52 του Ν.2696/1999 «Περί κύρωσης Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροπ. με αριθ. 48 Ν.4313/2014 και άρθρο 109 του Ν.2696/1999.

2.-

Η υπ’ αριθ. 58274 από 06-06-2018 Απόφαση Έγκρισης Μελέτης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

3.-

Η από 05-06-2018 εγκεκριμένη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Εγνατίας Οδού Α.Ε.

4.-

Το από 01-11-2018 αίτημα της «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».

5.-

Την υπ’ αριθ. 4420/18/2241023 από 03-11-2018 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας.

και αποβλέποντας στην πρόληψη ατυχημάτων, στην αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας του κοινού και προκειμένου να διευκολυνθούν τα έργα που θα εκτελεστούν στην παραπάνω περιοχή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.-

Την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος κυκλοφορίας από Θεσσαλονίκη προς Καβάλα, της Εγνατίας οδού, από την χ/θ 457+000 (ύψος του Α/Κ Αγίου Ανδρέα) έως την χ/θ 461+000  (ύψος του Παληού), λόγω εργασιών αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος (Γ΄ Φάση), κατά το χρονικό διάστημα από 05-11-2018 έως 30-11-2018.

-Κατά το εν λόγω διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται παραπλεύρως της ζώνης εκτέλεσης των έργων και μέσω της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, πλάτους τουλάχιστον τριάμισι (3,5) μέτρων, με ευθύνη του αναδόχου και σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση, ενώ σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων ταυτόχρονα και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να αποτραπεί ακινητοποίηση των οχημάτων επί της εν λόγω οδού.

2.-

Οι εν λόγω εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτό επιβάλλεται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας. Η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Εγκρίθηκαν, κατά πλειοψηφία, από το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας -που συνεδρίασε το απόγευμα της Πέμπτης, οι εργασίες συντήρησης και  επισκευής που πρόκειται να πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες στην κεντρική πλατεία Καβάλας. Οι προβλεπόμενες εργασίες που μελετήθηκαν και συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Καβάλας αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση και στα σχέδια της πρότασης που μπορείτε να δείτε στην παρούσα ανάρτηση.

Πρόθεση του Δήμου Καβάλας είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της Πλατείας Ελευθερίας Καβάλας κι επιτυγχάνεται με τον επανασχεδιασμό και την τροποποίηση επιμέρους υφιστάμενων στοιχείων της (εικ. 1,2,3,4,5). Η όλη παρέμβαση δεν αλλοιώνει την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά συντηρούνται και επισκευάζονται τα υφιστάμενα κατασκευαστικά στοιχεία, ώστε ο χώρος να αναβαθμιστεί αισθητικά και να δοθούν απλές λύσεις σε υφιστάμενα λειτουργικά προβλήματα που δυσχεραίνουν την χρήση της Πλατείας από τους κατοίκους. Επέμβαση μεγάλου μεγέθους στην Κεντρική πλατεία θα πραγματοποιηθεί πιθανόν μελλοντικά κατόπιν διαβούλευσης και αρχιτεκτονικού διαγωνισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Στην παρούσα κατάσταση (σχ.1), ο σχεδιασμός της πλατείας με περιοχές φυτεύσεων τόσο περιμετρικά όσο και στο εσωτερικό της, δημιουργεί ένα χαρακτήρα εσωστρέφειας και δεν ωθεί τον περαστικό να εισέλθει στην πλατεία και να την περιηγηθεί. Πιο συγκεκριμένα, τόσο η βορειοδυτική όσο και η νοτιοανατολική πλευρά της πλατείας χαρακτηρίζονται από το αυστηρό γραμμικό όριο των παρτεριών, το οποίο διακόπτεται μόνο σε ένα σημείο στη μια πλευρά και δυο στην άλλη, δημιουργώντας συγκεκριμένες εισόδους, τις οποίες αν ο περαστικός προσπεράσει, αναγκάζεται να κινηθεί περιμετρικά της πλατείας. Όσον αφορά το εσωτερικό της πλατείας, στο κεντρικότερο σημείο της, όπου διασταυρώνονται όλα τα μονοπάτια από τις διάφορες εισόδους της, υπάρχουν επίσης περιοχές φυτεύσεων που καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση, δημιουργώντας στενά περάσματα τα οποία δυσκολεύουν την προσπέλαση από τους πεζούς. Τέλος, στη βορειοανατολική πλευρά της πλατείας, η μία από τις δύο εισόδους της είναι τόσο στενή και ακριβώς δίπλα στο περίπτερο που υπάρχει, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται πολύ σπάνια από τους περαστικούς.

Η πλατεία πρέπει να έχει ρόλο στη λειτουργία της πόλης και της κοινωνίας και η παρουσία του ανθρώπου μέσα σε αυτή είναι ο σκοπός της, όχι μόνο για τη διέλευσή του αλλά για την περιήγησή του μέσα σε αυτή. Η ανεμπόδιστη κυκλοφορία του πεζού, στον οποίο απευθύνεται η αστική πλατεία είτε ως διερχόμενου είτε ως επισκέπτη- περιπατητή, αποτελεί την κύρια επιδίωξή της, τόσο σε κινητικό, όσο και σε οπτικό επίπεδο, ώστε ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται και η δυνατότητα προσανατολισμού μέσα στον ιστό της πόλης. Βασική επιδίωξη, λοιπόν, του Δήμου Καβάλας είναι η προσπελασιμότητα της πλατείας Ελευθερίας και η εξωστρέφειά της προς την πόλη. Γι’ αυτόν το λόγο, προτείνεται η διακοπή του συνεχούς ορίου της βορειοδυτικής πλευράς της σε δύο σημεία, η διεύρυνση των εισόδων της πλατείας στη βορειοανατολική πλευρά και η τροποποίηση των περιοχών φυτεύσεων στη νότια πλευρά της, δημιουργώντας μια επιπλέον είσοδο έναντι του περιπτέρου του ΕΟΤ (σχ.2). Επίσης, προτείνεται και η αλλαγή των ειδών των φυτεύσεων στο εσωτερικό της, ώστε να παραχθεί ένα ομοιογενές αποτέλεσμα, κατόπιν μελέτης φύτευσης που πρόκειται να συνταχθεί. Για την διεύρυνση των διαδρόμων κίνησης των πεζών εφόσον εισέλθουν στην πλατεία προτείνεται επέκταση των υφιστάμενων διαδρόμων. Οι χώροι χαμηλής βλάστησης (θάμνων, ποών, κ.λ.π.) που πρόκειται να αφαιρεθούν προτείνεται να αντισταθμιστούν από φύτευση με γκαζόν των υφιστάμενων παρτεριών, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις φύτευσης της πλατείας.

Επίσης τα υφιστάμενα δέντρα σε υπό διαμόρφωση περιοχές δεν πρόκειται να καταργηθούν. Η κατασκευή περιμετρικών παρτεριών, θα επιτρέψει την διατήρησή τους, προσφέροντας επιπλέον χώρους σκίασης και προσωρινής παραμονής εντός του χώρου της πλατείας. Έτσι, θα είναι δυνατή η συνύπαρξη πρασίνου και διέλευση των πεζών χωρίς αυτό να καταστρέφεται. Τα ανωτέρω παρτέρια πρόκειται να επενδυθούν με ξυλεία (εικ. 6,7) έτσι ώστε να λειτουργούν ως παγκάκια για την ξεκούραση και προσωρινή παραμονή των διερχόμενων πεζών.  Το δάπεδο θα συμπληρωθεί με κυβόλιθους, βοτσαλωτές πλάκες ή σχιστόπλακες, σύμφωνα με τα υλικά κατασκευής του υπάρχοντος δαπέδου και τοποθετούμενα με τέτοιο τρόπο ώστε να ενσωματωθούν στο ήδη υπάρχον δάπεδο. Επίσης τα ήδη υφιστάμενα παρτέρια τα οποία διαθέτουν ικανό πλάτος, πρόκειται να επενδυθούν με οριζόντιες ξύλινες τάβλες ώστε να προσφέρουν επιπλέον σημεία προσωρινής ανάπαυσης και σκίασης σε περαστικούς (εικ. 8).  Έτσι θα είναι πιο πυκνό το πράσινο στα σημεία που υπάρχουν δέντρα και θα μετατρέπεται ομαλά μέσω της χαμηλής φύτευσης εντός του παρτεριού, σε πιο σκληρό δάπεδο καθώς απομακρυνόμαστε από αυτά.

Επίσης προβλέπονται και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκτός του χώρου της πλατείας με τοποθέτηση χώρων προσωρινής στάθμευσης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στις περιμετρικές εσοχές της πλατείας.

Επίσης πρόκειται να γίνει επέκταση του δικτύου όδευσης τυφλών εντός της πλατείας, ώστε ο χώρος της πλατείας να είναι επισκέψιμος από την πλειονότητα των πολιτών. Για τον σκοπό αυτό, καταργείται ένα τμήμα παρτεριού με χαμηλή βλάστηση στο νότιο άκρο της πλατείας. Επίσης θα δημιουργηθεί νέα ράμπα ΑΜΕΑ η οποία θα συνδέει τα δύο τμήματα της πλατείας, γιατί η υφιστάμενη δεν λειτουργεί (υπάρχει φωτιστικό και τηλεφωνικός θάλαμος στην έξοδο της ράμπας), η οποία θα εφάπτεται της υφιστάμενης, ενώ θα καταργηθεί μέρος του χαμηλού παρτεριού με ποώδη βλάστηση που βρίσκεται έμπροσθεν αυτής και για το τμήμα που εμποδίζει την λειτουργία αυτής. Η θέση των διαδρομών που εμφαίνονται στο σχ.2, είναι ενδεικτικές και δύναται κατά την κατασκευή να αλλάξουν. Ακόμη οι υφιστάμενες λαμαρίνες τύπου κριθαράκι οι οποίες βρίσκονται στο νότιο τμήμα της πλατείας και ασφαλίζουν τις επισκέψιμες εισόδους των υφιστάμενων υπόγειων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της πλατείας πρόκειται να αντικατασταθούν από συστάδα καπακιών φρεατίων βαρέως τύπου τα οποία θα εφαρμόζουν στο υφιστάμενο δάπεδο χωρίς να προεξέχουν.

Επίσης πρόκειται να μεταφερθεί το περίπτερο το οποίο βρίσκεται πλησίον των δημόσιων ουρητηρίων της πλατείας και να τοποθετηθεί στην νοτιανατολική άκρη αυτής, καταργώντας ένα χαμηλό παρτέρι το οποίο διαθέτει ελάχιστη ποώδη φύτευση. Στην θέση του περιπτέρου, και στην διαμορφωμένη εξέδρα αυτού, πρόκειται να τοποθετηθεί ένας σταθμός περιβαλλοντικών μετρήσεων του χώρου της πλατείας.

Ακόμη το κεντρικό περίπτερο – σημείο πώλησης αναψυκτικών εντός του χώρου της πλατείας πρόκειται να επιστρέψει στην αρχική εγκεκριμένη από την ΕΠΑΕ του μορφή, κατεδαφίζοντας τις υφιστάμενες προσθήκες. Επίσης πρόκειται να οριοθετηθεί ο περιβάλλον χώρος αυτού με την επαναφορά του  δαπέδου στην πρότερη μορφή του.

Όσον αφορά το σιντριβάνι της πλατείας πρόκειται να συντηρηθεί για να επαναλειτουργήσει πλήρως ή μερικώς ανάλογα με την κατάσταση της υφιστάμενης ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης, διατηρώντας την υπάρχουσα μορφή του. Στην εξέδρα του υφιστάμενου σιντριβανιού, και συγκεκριμένα το πεζούλι αυτής πρόκειται να επενδυθεί με εγκάρσια ξυλεία (εικ. 9), ενώ για τον φωτισμό αυτής, πρόκειται να τοποθετηθούν χαμηλά χωνευτά φωτιστικά κάτω από την ξύλινη επένδυση.

Ακόμη το υφιστάμενο φωτιστικό το οποίο βρίσκεται στο νότιο τμήμα της πλατείας και δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο σε όλη την έκταση της πλατείας, πρόκειται να αντικατασταθεί σύμφωνα με τα υφιστάμενα φωτιστικά και ανάλογα με τις απαιτήσεις φωτισμού της πλατείας. Επίσης πρόκειται να κατασκευαστεί  εγκατάσταση σημείου προσφοράς δωρεάν ασύρματου δικτύου με κάλυψη στο συνολικό εμβαδό της πλατείας  (κεραία, solar tree, hot spot wi fiκ.λ.π.). Με τον τρόπο αυτό ο χώρος της υφιστάμενης πλατείας Ομονοίας θα αποτελέσει ένα πόλο έλξης για τους πολίτες της Καβάλας ενώ ταυτόχρονα θα εντάξει τον χώρο της πλατείας στις προτιμήσεις της νέας γενιάς της πόλης μας.

Τέλος εργασίες συντήρησης (χρωματισμοί, αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων κατασκευών, εργασίες συντήρησης δημόσιων ουρητηρίων κ.λ.π. ) καθώς και επαναφοράς των υφιστάμενων κατασκευών στην αρχική τους μορφή καταργώντας μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσθήκες πρόκειται να υλοποιηθούν με το παρόν έργο.

Όλα τα παραπάνω που συνοπτικά αναφέρονται εδώ, αλλά και όλο το σύνολο της επιμέρους κατασκευαστικής παρέμβασης παρατίθενται αναλυτικά στο  συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ το οποίο περιέχει τις προαναφερόμενες εικόνες και τα σχέδια εφαρμογής.

Αναμφίβολα, με την προαναφερθείσα παρέμβαση, θα επιτευχθεί η αποφασιστική και καθοριστική συμβολή στο γενικευμένο στόχο της αναβάθμισης της Πλατείας Ελευθερίας Καβάλας.

                                                                                                               Η συντάκτρια

                                                                                                             Ελευθεριάδου Αικατερίνη

                                                                                                                   Πολιτικός Μηχανικός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.1

 

 

Εικ. 2

 

Εικ.3

 

Εικ.4

 

Εικ.5

 

Εικ.6

 

Εικ.7

 

Εικ.8

 

Εικ.9

Σχ.2

Κατηγορία Ανάπτυξη
Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018 07:33

Σε εξέλιξη οι εργασίες στο Βερούλειο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο ανάπλασης του Βερούλειου σταδίου, έργο το οποίο υλοποιείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αθλητισμού και Επικοινωνίας του Δήμου Καβάλας Γιώργος Φιλόσογλου, που επιθεώρησε το έργο την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018, δήλωσε, φανερά ικανοποιημένος, πως ολοκληρώθηκαν ήδη οι εργασίες με μηχανήματα λέιζερ και αμέσως ξεκινούν οι εργασίες για την εγκατάσταση αποστράγγισης και ποτίσματος του γηπέδου.

Κατηγορία Ανάπτυξη

Τις τελευταίες ημέρες έχουμε διαβάσει ουκ ολίγα δημοσιεύματα για τα έργα που γίνονται ή πρόκειται να γίνουν τους επόμενους μήνες στο επιβατικό λιμάνι της Καβάλας "Απόστολος Παύλος". Ορισμένα από αυτά τα δημοσιεύματα είναι απλώς "αναμασήματα" παλαιότερων, γνωστών σε όλους μας ειδήσεων (όπως το Kavala Port Center -εκείνο το εμπορικό κέντρο που επρόκειτο να λειτουργήσει εκεί που βρίσκονταν, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οι παλιές αποθήκες του τελωνείου- ή το ξενοδοχείο που προορίζεται να λειτουργήσει στο κτίριο που στεγάζεται τώρα ο ΟΛΚ και το Λιμεναρχείο -εφόσον αμφότερες οι υπηρεσίες μεταφερθούν), ενώ άλλα στηρίζονται σε εντελώς καινούρια δεδομένα (όπως τα σχέδια της διοίκησης του ΟΛΚ για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης στο χώρο μπροστά από το σημείο που παλαιότερα έδεναν τα ferry boats και που σήμερα είναι άτυπο πάρκινγκ και, στο παραθαλάσσιο πεζόδρομο επί της οδού Αβέρωφ ως το κόμβο με την οδό Ερυθρού Σταυρού - αναπλάσεις που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων 2 ετών).

Αφορμή για τις παρατηρήσεις μας αυτές στάθηκαν διάφορα σχόλια που διαβάσαμε σε αναρτήσεις αυτών των δημοσιευμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. - σχόλια του στυλ "Μακάρι" και του "Έχουμε πήξει από μελέτες, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, πόσα λεφτά δόθηκαν για μελέτες"

Εμείς το μόνο που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας ο Χρήστος Ηλιάδης, ένας άνθρωπος της "αγοράς" που μας έχει συνηθίσει στο να "μιλάει" περισσότερο με τα έργα του παρά με τα λόγια του, έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του λιμανιού (αλλά και του "Φίλιππος Β"). Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι τα κωλύματα που παρουσιάζονται κατά καιρούς, λόγω -κυρίως- της γραφειοκρατίας (όπως π.χ. στην περίπτωση του Kavala Port Center ή και του υδατοδρομίου). Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα σε αυτό το θέμα, αρκεί μόνο να δούμε τα οικονομικά στοιχεία και τα κέρδη του οργανισμού. Συνεπώς, εκτιμούμε ότι -αργά ή γρήγορα- όλα αυτά τα έργα και τα σχέδια θα γίνουν πράξη. Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε...

Κατηγορία Τηλεβόας

Ένας από τους λιγοστούς πνεύμονες πρασίνου που παραμένουν εντός του αστικού ιστού της Καβάλας είναι το Αλσύλλιο της Παναγούδας, στη δυτική πλευρά της πόλης. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, όμως, το αλσύλλιο είχε κυριολεκτικά εγκαταλειφθεί, όχι μόνο από τους ιθύνοντες της εκάστοτε δημοτικής αρχής όσο και από πολλούς συμπολίτες που το χρησιμοποιούσαν για...σκουπιδότοπο!

Τους τελευταίους 2 μήνες, όμως, ανέλαβαν δράση τα συνεργεία της PFIC (μιας εκ των εργολαβικών εταιρειών που διαχειρίζονται τις εγκαταστάσεις της ΒΦΛ), τα οποία και -μετά από επαφές της αντιδημαρχίας καθαριότητας και πρασίνου- προχώρησαν σε επισκευές των υποδομών του αλσυλλίου, όπως στα παγκάκια και στα κιόσκια. Οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν για αρκετές εβδομάδες, ωστόσο τα πρώτα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν το πρωί της Τρίτης στους εκπροσώπους των τοπικών ΜΜΕ. Παρόντες ήταν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου κ. Ανέστης Τσουρουκίδης, ο Διευθυντής της Αλέξανδρος Γιαννίκος και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής κ. Απόστολος Λυκουρίνος.

Κατηγορία Κοινωνία

Κλειστή παραμένει ως και τις 5 το απόγευμα (αν και αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι θα έκλεινε ως τις 11 το πρωί), η οδός Αβέρωφ στο κέντρο της Καβάλας, λόγω εργασιών που εκτελούνται από συνεργεία του ΟΤΕ για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν σε υπόγεια καλώδια του δικτύου του εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών. Η σχετική απόφαση υπεγράφη χτες από τον αστυνομικό διευθυντή Καβάλας Γιώργο Γκράνα, και σύμφωνα με αυτήν η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται από την οδό Κασσάνδρου.

Επισημαίνεται ότι τις τελευταίες ημέρες, λόγω των βροχοπτώσεων, καταγράφηκαν (για πολλοστή φορά) σοβαρά προβλήματα στις συνδέσεις τηλεφωνίας και Internet τόσο σε νοικοκυριά και απλούς χρήστες όσο και σε επιχειρήσεις.

Τη Δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα επισκέφτηκαν στο γραφείο της εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων του 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας, η Διευθύντρια και εκπρόσωποι των καθηγητών, προκειμένου να την ενημερώσουν για τις δυσκολίες τις οποίες θα αντιμετωπίσουν από την προσωρινή μεταστέγαση του σχολείου τους. Είναι γνωστό, πως ήδη υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο εργολήπτη, ο οποίος θα κάνει τις ανάλογες παρεμβάσεις στο 12ο και στο 21ο, Δημ. Σχολεία, στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, με το ποσό 8.300.000 ευρώ και για τα δυο σχολεία. Στο πρόγραμμα εντάχθηκε το σχέδιο του Δήμου Καβάλας, λόγω του υψηλού βαθμού ετοιμότητας, όπως και του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Κατά τη συνάντηση που είχαν με τη Δήμαρχο, οι πιο πάνω γονείς και εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για τα προβλήματα που τυχόν θα αντιμετωπίσουν οι οικογένειες των μαθητών, δεδομένου ότι θα χρειαστεί να μεταστεγαστεί το σχολείο τους στο 25ο και στο 15ο Δημ. Σχολεία, μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών.

Η Δήμαρχος Δήμητρα Τσανάκα και η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ευαγγελία Δρακονάκη, παρουσία του Προέδρου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, Περικλή Τελίδη, τους εξήγησαν τις απαραίτητες διαδικασίες τις οποίες προβλέπει ο νόμος, για την πλήρη εκκένωση των σχολείων, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ζήτησαν τη συνεργασία τους και τη κατανόησή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα το πολύ σημαντικό αυτό έργο.

Κατηγορία Κοινωνία

Κλειστό θα παραμείνει για μια εβδομάδα ένα τμήμα της Εγνατίας Οδού πάνω από την Καβάλα, λόγω εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος από φθορές που έχουν προκληθεί κατά καιρούς. Συγκεκριμένα, με απόφαση που εξέδωσε η Αστυνομία γίνεται γνωστό ότι

Για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς και την αποφυγή της ταλαιπωρίας του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος της Εγνατία Οδού, που θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 11-6-2018 έως 18-6-2018, στο τμήμα από τον Α/Κ Αγίου Σίλα μέχρι το ύψος του Παληού, θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Αναλυτικότερα, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα από τη Χ/Θ Η-467+600 μέχρι Χ/Θ Η-461+500 και παράλληλα πραγματοποιείται αμφιδρόμηση στο ίδιο τμήμα του ρεύματος κυκλοφορίας προς Καβάλα. 

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται με κατάλληλη σήμανση.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγες μόνο ώρες μετά την απόφαση της "ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ" να προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης σε βάρος της "Εγνατία Οδός Α.Ε.", μετά την αποκάλυψη ότι οι εργασίες για την κατασκευή του σταθμού διοδίων στο ύψος της Άσπρης Άμμου διεξάγονται (μεταξύ άλλων) και σε χώρο που ανήκει στη Δημοτική Επιχείρηση του δήμου Καβάλας και για τον οποίο δεν έχει δοθεί καμία άδεια (ούτε από τη "ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ" αλλά ούτε και από το Δασαρχείο Καβάλας)! Η απόφαση αφορά τις εργασίες για την κατασκευή του κτιρίου διοίκησης και γραφείων του σταθμού -η οποία γίνεται σε έκταση μεγαλύτερη των 5 στρεμμάτων (το Δασαρχείο μιλάει για 8 στρέμματα!), ενώ η "ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ" ετοιμάζεται να υποβάλει ακόμα και αγωγή για διεκδίκηση αποζημίωσης!

Κατηγορία Κοινωνία

Λίγες μόνο ημέρες μετά τις δηλώσεις, στο Kavala Portal, της δασάρχη Καβάλας Ζωής Γεωργούση για την κατασκευή του σταθμού διοδίων στο 474ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού (στο ύψος της Άσπρης Άμμου) και τον χαρακτηρισμό της περιοχής γύρω από το σταθμό ως αναδασωτέα (πατήστε εδώ για να διαβάσετε τις δηλώσεις), και μια μόλις μέρα μετά την επίσκεψη της δημάρχου Καβάλας Δήμητρας Τσανάκα και του αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρου Μαρκόπουλου στο γραφείο της δασάρχη, η "Εγνατία Οδός Α.Ε." σταμάτησε, το πρωί της Τετάρτης, τις εργασίες για την κατασκευή του σταθμού!

Αιτία ήταν η διαπίστωση ότι το κτίριο της διοίκησης (στα δεξιά του δρόμου, όπως κινούμαστε προς Ξάνθη) πρόκειται να οικοδομηθεί σε σημείο για το οποίο δεν έχει δοθεί έγκριση για εργασίες! Σύμφωνα με πληροφορίες, η "Εγνατία Οδός Α.Ε." κινείται πλέον στην κατεύθυνση της έκδοσης νέας άδειας, αλλά ουδείς είναι σε θέση να γνωρίζει αν και πότε αυτή μπορεί να εκδοθεί και τι συνέπειες θα έχει για όλο το έργο.

Κατηγορία Κοινωνία
Σελίδα 1 από 7

Nautical Club Of Kavala Logo

 44493438 1978268539139579 1920803640713412608 N

Konstantinos Jewellery Banner  

Tetrakopterakias

OLKLOGO

18411 1597428757160899 3262623372867792020 N

Kreka

Odeio

Vitrokosmos

Dhmh

DeltaTV Logo

Star Dramas

1174612 371849632918150 1744395463 N

Logo

Το Kavala-Portal αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για την καθημερινή σας ενημέρωση για όλα τα νέα στο νομό Καβάλας. Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες αυτού του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του "Kavala-Portal.gr". Μπορείτε να χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό εφόσον αναφέρετε ως πηγή το "www.kavala-portal.gr".

Ελάτε στην παρέα μας