Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018
Χρήσιμες Πληροφορίες

Χρήσιμες Πληροφορίες (259)

Η Πρόεδρος κ. Κορίνα Χιώτη Πρασσά και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Καβάλας, σε συνεργασία με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας και
Πολιτισμού κ. Μαρία Φραντζεσκάκη, αποφάσισαν να παρέχουν τη δυνατότητα
ελεύθερης εισόδου στις παραστάσεις εκδηλώσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, σε
όλους τους δικαιούχους του κοινωνικού παντοπωλείου.
Παράλληλα, η κ. Κορίνα Χιώτη Πρασσά και το Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, μετά
από την τελευταία συνεδρίαση, ανακοινώνουν ότι στο εξής όλοι οι συνταξιούχοι θα
έχουν τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων με μειωμένη τιμή για όλες τις παραστάσεις -
εκδηλώσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας
Posted On Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018 14:03 Γράφτηκε από τον

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

      Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 52 του Ν.2696/1999 «Περί κύρωσης Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροπ. με αριθ. 48 Ν.4313/2014 και άρθρο 109 του Ν.2696/1999.
2.- Η υπ’ αριθ. 58274 από 06-06-2018 Απόφαση Έγκρισης Μελέτης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
3.- Η από 05-06-2018 εγκεκριμένη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Εγνατίας Οδού Α.Ε.
4.- Το από 12-11-2018 αίτημα της «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».
5.- Την υπ’ αριθ. 4420/18/2308738 από 13-11-2018 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας.

και αποβλέποντας στην πρόληψη ατυχημάτων, στην αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας του κοινού και προκειμένου να διευκολυνθούν τα έργα που θα εκτελεστούν στην παραπάνω περιοχή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.- Την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος κυκλοφορίας από Θεσσαλονίκη προς Καβάλα, της Εγνατίας οδού, από την χ/θ 461+000 (ύψος του Παληού) έως την χ/θ 467+700  (ύψος του Α/Κ Αγίου Σίλα), λόγω εργασιών αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος (Δ΄ Φάση), κατά το χρονικό διάστημα από 14-11-2018 έως 17-12-2018.

-Κατά το εν λόγω διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται παραπλεύρως της ζώνης εκτέλεσης των έργων και μέσω της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, πλάτους τουλάχιστον τριάμισι (3,5) μέτρων, με ευθύνη του αναδόχου και σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση, ενώ σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων ταυτόχρονα και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να αποτραπεί ακινητοποίηση των οχημάτων επί της εν λόγω οδού.

2.- Οι εν λόγω εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτό επιβάλλεται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας. Η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Posted On Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018 08:45 Γράφτηκε από τον

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Καβάλας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις των άρθρων 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού λιμένα Καβάλας (ΦΕΚ 262 Β΄/ 78)
β) Την ανάγκη λήψης περιοριστικών μέτρων στην προσέγγιση στο σημείο κατάρρευσης τμήματος γέφυρας στην Ε.Ο. Καβάλας - Ξάνθης.
γ) Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων ασφαλείας ναυσιπλοΐας και αποφυγής προκλήσεως ατυχημάτων.

αποφασίζει

Την απαγορεύση λήψης θαλασσίου λουτρού, της προσέγγισης πλοιαρίων – σκαφών – λέμβων θαλασσίων μέσων αναψυχής καθώς και κάθε άλλη αλιευτική – ψυχαγωγική δραστηριότητα (επαγγελματική – ερασιτεχνική) στο θαλάσσιο τμήμα πλάτους είκοσι (20) μέτρων και μήκους πενήντα (50) μέτρων εκατέρωθεν από το σημείο κατάρρευσης τμήματος γέφυρας στο 0,75 χιλ. της Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης, μέχρι και την αποπεράτωση επισκευής εν λόγω γέφυρας.

Posted On Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018 21:33 Γράφτηκε από τον

Ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή 9 Νοεμβρίου εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος σε επιλεγμένες θέσεις του οδικού δικτύου της Θάσου. Λόγω των εργασιών, θα ισχύσουν προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας των οχημάτων, που επιβάλλονται για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας της αυξημένης κίνησης στο οδικό δίκτυο και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Τα μέτρα θα εφαρμοστούν έως και τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 στα ακόλουθα τμήματα: στην Ε.Ο. Θάσου-Λιμεναρίων στην περιοχή Ραχωνίου, στην Ε.Ο. Θάσου-Λιμεναρίων στη θέση Κοίνυρα και στην Ε.Ο. Θάσου-Λιμεναρίων στη θέση Παράδεισος.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά θα διεξάγεται μέσω της ελεύθερης λωρίδας στην οποία δεν πραγματοποιούνται εργασίες, σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των σημαιοφόρων. Οι εργασίες δεν θα γίνονται στη διάρκεια της νύχτας.

Posted On Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2018 10:59 Γράφτηκε από τον

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.-

Τις διατάξεις των άρθρων 52 του Ν.2696/1999 «Περί κύρωσης Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροπ. με αριθ. 48 Ν.4313/2014 και άρθρο 109 του Ν.2696/1999.

2.-

Η υπ’ αριθ. 58274 από 06-06-2018 Απόφαση Έγκρισης Μελέτης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

3.-

Η από 05-06-2018 εγκεκριμένη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Εγνατίας Οδού Α.Ε.

4.-

Το από 01-11-2018 αίτημα της «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».

5.-

Την υπ’ αριθ. 4420/18/2241023 από 03-11-2018 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας.

και αποβλέποντας στην πρόληψη ατυχημάτων, στην αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας του κοινού και προκειμένου να διευκολυνθούν τα έργα που θα εκτελεστούν στην παραπάνω περιοχή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.-

Την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος κυκλοφορίας από Θεσσαλονίκη προς Καβάλα, της Εγνατίας οδού, από την χ/θ 457+000 (ύψος του Α/Κ Αγίου Ανδρέα) έως την χ/θ 461+000  (ύψος του Παληού), λόγω εργασιών αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος (Γ΄ Φάση), κατά το χρονικό διάστημα από 05-11-2018 έως 30-11-2018.

-Κατά το εν λόγω διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται παραπλεύρως της ζώνης εκτέλεσης των έργων και μέσω της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, πλάτους τουλάχιστον τριάμισι (3,5) μέτρων, με ευθύνη του αναδόχου και σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση, ενώ σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων ταυτόχρονα και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να αποτραπεί ακινητοποίηση των οχημάτων επί της εν λόγω οδού.

2.-

Οι εν λόγω εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτό επιβάλλεται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας. Η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Posted On Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2018 09:16 Γράφτηκε από τον

Με σκοπό τον έγκαιρο προγραμματισμό των εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα το 2019 και προκειμένου να αποφευχθούν δυσλειτουργίες, ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ καλεί τους πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία και λοιπούς φορείς, που ασχολούνται με τον πολιτισμό, στις Δημοτικές Ενότητες Καβάλας και Φιλίππων, να γνωστοποιήσουν μέχρι τις 30/11/2018, τις προβλεπόμενες και προγραμματισμένες δράσεις και εκδηλώσεις τους, στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Posted On Σάββατο, 03 Νοεμβρίου 2018 11:32 Γράφτηκε από τον

Για τον μήνα:  ΝΟΕΜΒΡΙΟ  2018  τα ραντεβού, με τους Ιατρούς, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τακτικό απογευματινό εξωτερικό ιατρείο πέραν του τακτικού ωραρίου, στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας του Νοσοκομείου για τις ακόλουθες ημερομηνίες είναι :

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : 2513 501700            

Α/Α

Επώνυμο Ιατρού

Όνομα Ιατρού

Ιδιότητα

Ειδικότητα

Ημερομηνίες

1.                  

Ανδρανιώτης        

Ιωάννης

Διευθυντής

Μαιευτ. Γυν/κολογίας

1,8,22,29.

2.                  

Δανιηλίδης              

Δανιήλ

Επιμελητής Α΄

Πνευμονολογικού τμήματος

7,14,21,28.

3.                  

Σωτηρίου              

Μιχαήλ

Συντονιστής – Διευθυντής

Ψυχιατρικού τμήματος

20,27.

4.                  

Καμπουρίδης    

Ευάγγελος

Διευθυντής

Νευροχειρουργικού τμήματος

6,13.

5.                  

Γεροστεργίου     

Ευδοξία

Επιμελήτρια Α΄

ΩΡΛ τμήματος

13,27.

6.                  

Μαρουφίδης   

Οδυσσέας

Επιμελητής  Α΄

Νευροχειρουργικού τμήματος

8,15,22.

7.                  

Μπόσβελης     

Δαμιανός

Διευθυντής

Οφθαλμολογίας

6,13,20,27.

8.                  

Τσιολακίδου        

Γεωργία

Επιμελήτρια Α΄

Γαστρεντερολογικού    τμήματος

5,12,26.

9.                  

Τριανταφυλλίδης

Χαράλαμ.

Επιμελητής A΄

Πνευμονολογικού τμήματος

5,26.

10.              

Σαρικλόγλου      

Σάββας

Συντονιστής -  Διευθυντής

Ορθοπεδικού τμήματος

7,14,21,28.

11.              

Σαρικούδης      

Θεοδόσιος

Επιμελητής Α΄

Ρευματολογικού τμήματος

6,12,13,19,20,26,27.

12.              

Βαρελτζίδης    

Νεκτάριος

Επιμελητής Α΄

Ορθοπεδικού      τμήματος

5,12,19,26.

13.              

Καλώστος       

Γεώργιος

Επιμελητής Α΄

Νευροχειρουργικού τμήματος

1,29.

14.              

Αδαμόπουλος 

Βασίλειος

Επιμελητής Β΄

Ουρολογικού τμήματος

14,21,27.

15.              

Δημητρίου   

Αικατερίνη

Επιμελήτρια Α΄

Οφθαλμολογικού τμήματος

8,15,22.

16.              

Φιλιάδης      

Ιωάννης

Διευθυντής

Ουρολογίας

6,9.

17.              

Πατελάρος     

Εμμανουήλ

Διευθυντής

Ψυχίατρος

12.

18.              

Καραφύλογλου

Μαρία

Επιμελήτρια Α΄

Οφθαλμολογικού τμήματος

7,14,21.

19.              

Σοϊλεμετζίδης

Μιχαήλ

Επιμελητής Α΄

Μαιευτ.

Γυναικολογίας

6,20.

20.              

Πολίτης

Αλέξιος

Επιμελητής Β΄

Πνευμονολογικού

τμήματος

13,27.

21.              

Μακρυγιάννης

Δημήτριος

Επιμελητής Α΄

Καρδιολογικού

τμήματος

1,12,26.

22.              

Ιορδάνοβα

Αδελαίδα

Διευθύντρια

Μαιευτικ.

Γυναικολογίας

14.

23.              

Καμπουρίδης

Νικόλαος

Διευθυντής

Καρδιολογικού τμημ.

8,13,22,27.

24.              

Καραμάνης

Δημήτριος

Διευθυντής

Οφθαλμολογικού

τμήματος

5,12,19,26.

25.              

Παπαντωνίου

Στέφανος

Διευθυντής

ΕΑ΄

Παθολογίας

19.

26.              

Κετικίδου

Ευγενία

Διευθύντρια

Αναισθησιολογικού

τμήματος

 

27.              

Χλωροπούλου

Παναγιώτα

Διευθύντρια

Αναισθησιολογικού

τμήματος

20,27.

28.              

Τηγανίτα

Σωτηρία

Επιμελήτρια Β΄

Οφθαλμολογικού

τμήματος

9,23.

29.              

Τσαβδαρίδης

Παναγιώτης

Επιμελητής Α΄

Β΄Χειρουργικού

τμήματος

8,22.

30.             30

Γαλανός

Ιωάννης

Επιμελητής Β΄

Ουρολογικού

τμήματος

13,20.

31.              

Βουλαλάς

Γρηγόριος

Επικουρικός

Επιμελητής Β΄

Αγγειοχειρουργός

5,12,19,26.

Posted On Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018 15:46 Γράφτηκε από τον

Κλειστά θα είναι τα Δικαστήρια και οι Εισαγγελίες σε όλη τη χώρα, καθώς και τα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας, μεθαύριο Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 λόγω της 24ώρης Προειδοποιητικής Πανελλαδικής Κλαδικής Απεργίας των Δικαστικών Υπαλλήλων.

Όπως ενημερώνει με σχετική ανακοίνωση η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΔΥΕ), τις ημέρες της απεργίας θα υπάρχει Προσωπικό Ασφαλείας, το οποίο (εφόσον δεν υπάρχουν απεργοσπάστες) θα χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ για τις επείγουσες υποθέσεις στις οποίες ο κατηγορούμενος είναι υπόδικος και λήγουν, σε κάθε περίπτωση, τα όρια προσωρινής κράτησής τους, είναι κρατούμενος με την αυτόφωρη διαδικασία, έχει θέσει τον εαυτό του υπό κράτηση - σε εκτέλεση ποινής, καθώς και στις υποθέσεις και περιπτώσεις πολιτικών, ποινικών και διοικητικών Δικαστηρίων και των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων που την ημέρα της απεργίας παραγράφεται το αξιόποινο της πράξης ή το δικαίωμα του πολίτη και της πολιτείας.

Όλες οι άλλες δίκες και εργασίες ματαιώνονται. Βεβαίως, όπου υπάρχουν απεργοσπάστες όλες οι εργασίες και οι δίκες θα γίνονται κανονικά με τους απεργοσπάστες.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι απεργούν διεκδικώντας ως γενικό αίτημα την έμπρακτη (και όχι μόνο στα λόγια) αναγνώριση εκ μέρους της πολιτείας των επί πολλά χρόνια οξυμένων, ειδικών και ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, υπηρετώντας καθημερινά και μάλιστα με ένταση εργασίας τους πολίτες, τους διαδίκους, τους δικηγόρους και τους δικαστικούς λειτουργούς,

Posted On Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018 20:16 Γράφτηκε από τον

   Η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Καβάλας και τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων Νέστου και Παγγαίου θα παραμείνουν κλειστά στις 01 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 15:30 μ.μ. λόγω πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ Νομών Καβάλας-Δράμας.Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων Θάσου θα λειτουργεί κανονικά εκτός από την πραγματοποίηση συναλλαγών με το ταμείο κατά την ως άνω ημερομηνία.

    Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν κατά την ημέρα πραγματοποίησης της προαναφερθείσας Συνέλευσης, παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ.1026510/1658/370/Α0014/ΠΟΛ.1101/19.03.2002 (Β΄524) απόφαση του υπουργού  Οικονομικών.

Posted On Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018 10:13 Γράφτηκε από τον

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε το Δασαρχείο Καβάλας γίνεται γνωστό ότι, λόγω των εκτεταμένων καταστροφών που έχει υποστεί το παραποτάμιο δάσος Νέστου εξαιτιας πλημμυρών, συνιστάται να μην επισκέπτονται οι πολίτες την ευρύτερη περιοχή του δάσους - μέχρι νεοτέρας.

Το δελτίο τύπου αναφέρει τα εξής:

Με το παρόν θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη όλων των επισκεπτών, περιηγητών, των μελών συλλόγων κλπ. φορέων που δραστηριοποιούνται ή επισκέπτονται την ευρύτερη περιοχή του παραποτάμιου δάσους του Νέστου, κυρίως από τη δυτική του πλευρά, δηλαδή από το βόρειο τμήμα του (εγγύς και ανατολικά της Χρυσούπολης) μέχρι τις εκβολές του ποταμού Νέστου, αλλά και στον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής, ότι μέχρι νεώτερης ενημέρωσης από πλευράς της υπηρεσίας μας, δεν κρίνεται ως ασφαλής η παρουσία του στο χώρο κυρίως για λόγους ασφάλειας από ατυχήματα, λόγω των εκτεταμένων καταστροφών στο δασικό κεφάλαιο που έχουν προκαλέσει τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα (επαναλαμβανόμενες πλημμύρες και ισχυροί άνεμοι), παράγοντες που έχουν επιφέρει και συνεχίζουν να επιφέρουν ζημιές στα δέντρα, όπως θραύση κορυφών, σπασίματα κλαδιών ακόμη κα πτώσεις υγιών κατά τα λοιπά ατόμων σε συνδυασμό με τις προγραμματισμένες υλοτομικές εργασίες που εκτελεί ανάδοχος Δασικός Συνεταιρισμός σε όλο το ανάπτυγμα του κεντρικού αναχώματος η παρουσία οποιουδήποτε τρίτου στο χώρο – δασικό εργοτάξιο δεν επιτρέπεται.

Ύστερα από τα παραπάνω και εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι πρόσβασης στην περιοχή, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αντίστοιχα αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα έστω και τηλεφωνικά στο Δασονομείο Χρυσούπολης ή αν δε γίνεται διαφορετικά στην έδρα της υπηρεσίας και μόνο εφόσον δοθεί η σχετική άδεια ή συγκατάθεση να επιχειρείται η πρόσβαση στο δασόκτημα.

Posted On Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018 09:42 Γράφτηκε από τον
Σελίδα 1 από 19

Energean   E 19 12 2018

 44493438 1978268539139579 1920803640713412608 N

Konstantinos Jewellery Banner  

Tetrakopterakias

OLKLOGO

18411 1597428757160899 3262623372867792020 N

Kreka

Odeio

Vitrokosmos

Dhmh

DeltaTV Logo

Star Dramas

1174612 371849632918150 1744395463 N

Logo

Το Kavala-Portal αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για την καθημερινή σας ενημέρωση για όλα τα νέα στο νομό Καβάλας. Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες αυτού του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του "Kavala-Portal.gr". Μπορείτε να χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό εφόσον αναφέρετε ως πηγή το "www.kavala-portal.gr".

Ελάτε στην παρέα μας