Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017
Editorial

Editorial (363)

Οι προτάσεις που υποβάλαμε στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής για την προετοιμασία του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής 2018, και οι οποίες βασίζονται στην εμπειρία μας από την μέχρι τώρα παρακολούθηση της υλοποίησης των Σχεδίων Τουριστικής Προβολής του Δήμου, είναι οι εξής:

Α. Ευρύτεροι στόχοι:

 • Εκπόνηση Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης
 • Εκπόνηση Ειδικού Σχεδίου Προβολής του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων ως Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
 • Έμφαση στα ψηφιακά και ηλεκτρονικά μέσα προβολής
 • Ενίσχυση της επισκεψιμότητας από γειτονικά κράτη ιδιαίτερα για την περίοδο του χειμώνα και επιμήκυνση της θερινής τουριστικής περιόδου (έναρξη τον Μάιο και λήξη τον Σεπτέμβριο)
 • Αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου του τόπου μας και των διεθνών σχέσεων του Δήμου

Ειδικά για το Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης, προτείνουμε μέσα στον Οκτώβριο να τεθεί ως τακτικό θέμα στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής η προετοιμασία μίας διαδικασίας για την κατάρτιση ενός τέτοιου Σχεδίου μέσω διαβούλευσης με τοπικούς φορείς.

Για το Ειδικό Σχέδιο Προβολής του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων ως Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO προτείνουμε να ακολουθηθεί η εμπειρία και η προσέγγιση της ίδιας της UNESCO, όπως προτείνονται στους ειδικούς οδηγούς που έχει εκπονήσει για την διαχείριση των μνημείων αυτών.

Β. Προτάσεις για στόχους και δράσεις σχετικά με την προετοιμασία του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του 2018:

 • Ριζική “ανατροπή” της κατανομής του προϋπολογισμού της Τουριστικής Προβολής υπέρ των δράσεων και των εργαλείων ψηφιακής προβολής σε βάρος των δαπανών για ταξίδια, έντυπα και φωτογραφικό υλικό (διαφοροποίηση του μείγματος των εργαλείων προβολής)
 • Ριζική αλλαγή στην πολιτική συμμετοχής του Δήμου σε τουριστικές εκθέσεις (κυρίως του εξωτερικού):
 • Μόνιμη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων του τουρισμού και της αγοράς σε όλες τις τουριστικές εκθέσεις και άλλες δράσεις τουριστικής προβολής που διοργανώνει ο Δήμος
 • Η συμμετοχή του Δήμου να είναι η “ομπρέλα” που θα φιλοξενεί την παρουσία εκπροσώπων φορέων του τουρισμού (να συμμετέχουν μόνο υπάλληλοι της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ που είναι επιφορτισμένοι με το αντικείμενο του τουρισμού)
 • Ο Δήμος να συμμετέχει σε περισσότερες θεματικές τουριστικές εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στις γειτονικές χώρες σε κοντινές αποστάσεις
 • Στόχευση σε χώρες (είτε μέσω ψηφιακών εργαλείων και ηλεκτρονικής προβολής είτε μέσω συμμετοχής σε τουριστικές εκθέσεις ή άλλα θεματικά event) με τις οποίες υπάρχουν ιστορικές σχέσεις με βάση: το οικονομικό – εμπορικό και πολυπολιτισμικό παρελθόν της Καβάλας (Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία κ.ά.), τη μάχη των Φιλίππων (Ιταλία), τις ιδιαίτερες ιστορικές σχέσεις (Αίγυπτος), την προβολή του Αποστόλου Παύλου και της Λυδίας (Ρωσία, Ουκρανία κ.ά.), τις αδελφοποιήσεις και την καλλιέργεια ευρύτερων οικονομικών και εμπορικών σχέσεων σε εθνικό επίπεδο (π.χ. Κίνα)
 • Περιορισμός της συμμετοχής του Δήμου σε τουριστικές εκθέσεις χωρών με τις οποίες οι τουριστικές σχέσεις σε εθνικό επίπεδο είναι “ανώριμες”, δεν υπάρχουν ακόμη επαρκείς μεταφορικές συνδέσεις και δεν υπάρχουν άλλες οικονομικές και εμπορικές σχέσεις που να δημιουργούν προοπτικές αύξησης της επισκεψιμότητας από τις χώρες αυτές (π.χ. Ινδία)
 • Ενίσχυση της προβολής του Δήμου σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Κύπρο
 • Συνεργασία με FRAPORT με στόχο την προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους
 • Ριζική αλλαγή της νοοτροπίας διοργάνωσης (από τον Δήμο) και συνδιοργάνωσης (με άλλους φορείς) εκδηλώσεων: να διοργανώνονται εκδηλώσεις και να εγκρίνονται χρηματοδοτήσεις για συνδιοργανώσεις μετά από σαφή εκτίμηση του οφέλους και του θετικού αντίκτυπου που θα έχει η κάθε εκδήλωση ως προς την προσέλκυση νέων επισκεπτών (ειδικά σε περιόδους όπου η επισκεψιμότητα είναι γενικά χαμηλή, φθινόπωρο – χειμώνας)
 • Αξιολόγηση των μεγάλων εκδηλώσεων του Δήμου (Φεστιβάλ Φιλίππων, Φεστιβάλ Παπαϊωάννου, COSMOPOLIS, Air Sea Show, WOOD WATER WILD, KAVALA NIGHT CITY RUN κ.ά.) ως προς το απτό και όχι μόνο ψυχολογικό αποτέλεσμα που παράγουν (π.χ. το COSMOPOLIS “κινδυνεύει” σε μακροπρόθεσμο επίπεδο από την αντίληψη αναβίωσης από την οποία διέπεται και χρειάζεται να αναβαθμιστεί ως πολιτιστικός θεσμός)
 • Έγκαιρος και ενιαίος προγραμματισμός και προβολή των διαφημιστικών υλικών των μεγάλων εκδηλώσεων του Δήμου σε όλες τις δράσεις τουριστικής προβολής (ηλεκτρονικά & ψηφιακά μέσα, εκδηλώσεις, εκθέσεις)
 • Μελέτη και σχεδιασμός αθλητικών διοργανώσεων ειδικά για την φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο
 • Δημιουργία διεπαγγελματικών συνεργατικών δικτύων (π.χ. εκθετήρια τοπικών προϊόντων)
 • Θεσμοθέτηση ειδικής θεματικής τουριστικής έκθεσης στην Καβάλα (στο πλαίσιο της KAVALA EXPO) για εναλλακτικές μορφές τουρισμού σύμφωνα με τους πόρους της περιοχής (π.χ. θρησκευτικός τουρισμός “Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου” με τους Φιλίππους, το βαφτιστήρι της Αγίας Λυδίας και με 17 μοναστήρια σπάνιας πολιτιστικής  παράδοσης στο σύνολο του Νομού)
 • Εκπόνηση έρευνας καταγραφής των καταλυμάτων που ενοικιάζονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (τύπου Airbnb) και δικτύωση Δήμου – ιδιοκτητών – τουριστικών φορέων, με στόχο την ορθολογική διαχείριση του φαινομένου, έτσι ώστε να έχει θετικά αποτελέσματα για όλους τους εμπλεκόμενους στον τουριστικό κλάδο.
 • Εκπόνηση ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος για ιδιοκτήτες τέτοιου είδους καταλυμάτων με στόχο την αναβάθμιση των προσόντων τους
 • Υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος για οδηγούς λεωφορείων – ταξί για την ενίσχυση δεξιοτήτων σχετικών με την παροχή υπηρεσιών σε επισκέπτες
 • Δημιουργία ειδικού εντύπου για προώθηση τουριστικού προϊόντος μέσα σε τουριστικά λεωφορεία – ταξί
 • Δημιουργία προωθητικού βίντεο που θα προβάλλεται μέσω των οθονών και tablets που διαθέτουν τα τουριστικά λεωφορεία και τα ταξί
 • Διαμόρφωση πλαισίου και εργαλείων μετρήσιμης αξιολόγησης όλων των δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου ως προς τα αποτελέσματα που παράγουν
 • Παρακίνηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής, στην προώθηση και στην υλοποίηση των δράσεών του

Όταν λάβουμε την εισήγηση της διοίκησης του Δήμου με τις δικές της προτάσεις για το Σχέδιο Τουριστικής Προβολής 2018, επιφυλασσόμαστε για μία νέα τοποθέτηση επί συγκεκριμένων θεμάτων.

Για την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση

Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 

Ο Επικεφαλής 

Μάκης Παπαδόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

Posted On Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017 23:35 Γράφτηκε από τον

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και ο TAP συνυπέγραψαν βίντεο διάρκειας 4 λεπτών που προβάλλει το ευρωπαϊκό τηλεοπτικό δίκτυο Euronews με τον τίτλο «Κρυμμένα κοσμήματα στη βορειοανατολική Ελλάδα».

Αφού το άκουσα πολλές φορές, τόσο στην ελληνόφωνη όσο και στην αγγλόφωνη εκδοχή του, αισθάνομαι την υποχρέωση να εκθέσω τη δική μου αντίληψη και σκέψη.

Το πρώτο ερώτημα που γεννιέται είναι σε ποια κατηγορία μπορούμε να κατατάξουμε το 4λεπτο βίντεο. Είναι ντοκιμαντέρ ταξιδιωτικής εντύπωσης; Κοινωνικής ανθρωπολογίας τύπου national geographic; Τοπικής ιστορίας; Ανθρωπογεωγραφίας; Τουριστικής προβολής μήπως;

Μου είναι δύσκολο να αποφασίσω προς τα που γέρνει η ζυγαριά αφού ψήγματα όλων των παραπάνω ειδών συνυπάρχουν στο εν λόγω βίντεο.

Και κάποιες επιπλέον απορίες:

 • -Ποια άραγε ήταν η πραγματική πρόθεση της Περιφέρειας;
 • -Υπήρξε εξαρχής στοχοθεσία κοινού στο οποίο απευθύνεται το περιεχόμενο του σποτ καθώς και στοχοθεσία προσδοκώμενων αποτελεσμάτων από την προβολή του;
 • -Υπήρξε σενάριο; Ποιος έχει την ευθύνη τής υπογραφής του; Βέβαια, μετά την υπογραφή τής Περιφέρειας και του TAP, το τελευταίο ερώτημα καθίσταται ρητορικό.

Η παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού στο βίντεο είναι αρκετή για να το βαφτίσουμε «τουριστικής προβολής»; Αν ναι, τι προβάλλει; Ποιους τόπους που κάνουν την Περιφέρειά μας ξεχωριστή, ποια «κρυμμένα κοσμήματα» που την κάνουν ελκυστική; Ποιες τουριστικές υποδομές που την καθιστούν ιδανικό προορισμό για τον επισκέπτη;

Δεν πρόκειται να εμπλακώ στον πόλεμο που κήρυξε ο κουραμπιές Καρβάλης, που απουσιάζει από το βίντεο, στον καφέ Κομοτηνής και την καριόκα της Ξάνθης, «που οφείλει το όνομά της στους Καριόκας της Βραζιλίας».

Θα κρατήσω μακριά από τον κίνδυνο μιας γενικευμένης εμφύλιας σύρραξης στους κόλπους της Περιφέρειάς μας το καρυδάκι και την θρούμπα Θάσου.

Ως δήμαρχος Θάσου, του νησιού που αντιπροσωπεύει το 80% του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας ΑΜΘ, έχω καταθέσει ξεκάθαρα τις απόψεις μου και τις απαιτήσεις μου στην Περιφέρεια.

Η Περιφέρεια έχει την υποχρέωση να αντιληφθεί ότι η πίτα της όποιας τουριστικής προβολής από μέρους της δεν μπορεί να μοιραστεί εξίσου σε όλους, αλλά κατ΄αναλογία της δυναμικής, όσον αφορά τον τουριστικό τομέα, του κάθε Δήμου.

Έτσι μόνο θα πάψει να συγχέεται η έννοια της περιφερειακής συνείδησης με την πελατειακή μικροπολιτική αντίληψη.

Επανέρχομαι στο επίμαχο βίντεο και θα επιχειρήσω μια δεύτερη ανάγνωση, απομονώνοντας και σχολιάζοντας επιλεκτικά αποσπάσματα από το κείμενο που ακούγεται.

«Η Κομοτηνή είναι γνωστή για τον καφέ» και όχι για το αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας;

«Η Ξάνθη για ένα γλύκισμά της, τις καριόκες, που χρωστούν το όνομά τους στους Καριόκας της Βραζιλίας» και όχι για τα Άβδηρα, την πατρίδα του παγκόσμια γνωστού Δημόκριτου;

«Η πόλη της Καβάλας είναι γνωστή για τα οθωμανικά της μνημεία» και όχι για το Αρχαιολογικό της Μουσείο, ένα από τα σημαντικότερα περιφερειακά μουσεία της χώρας, όπου τα εκθέματά του αφηγούνται την μακραίωνη (από τον 7ο π.Χ. αιώνα) ελληνική της ιστορία;

Και τέλος, το πλέον ακανθώδες για τα δικά μου αντανακλαστικά (επιτρέψτε μου εδώ να επικαλεστώ την άλλη μου ιδιότητα, του ιστορικού):

Βλέπουμε τον δημοσιογράφο του Euronews, με φόντο ένα καμπαναριό κι έναν μιναρέ, που μας πληροφορεί: «η περιοχή της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα είναι ένα χωνευτήρι πολιτισμών και αποτελεί πρότυπο αρμονικής συνύπαρξης δύο διαφορετικών θρησκειών. Εδώ μπορεί κανείς να συναντήσει δίπλα δίπλα ορθόδοξες εκκλησίες της χριστιανικής πλειονότητας και τεμένη της μουσουλμανικής μειονότητας. Όλοι, ανεξαρτήτως του θρησκεύματός τους, συχνάζουν στα ίδια στέκια».

Με μια πρώτη ματιά, είναι πληροφορία, που ίσως το πολύχρωμο της πολυπολιτισμικότητας της περιοχής να είναι γοητευτικό για μερίδα τουριστών εφόσον απευθύνεται σε αυτούς. Μετά από δεύτερη όμως ανάγνωση, υπογραμμίζω τις φράσεις «Δυτική Θράκη στην Ελλάδα» και «χριστιανική πλειονότητα».

Η Περιφέρειά μας είναι «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» και όχι «και Δυτικής Θράκης» και οι πολίτες της αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες και Θράκες, αντίστοιχα.

Πως θα ακουγόταν σε αντίστοιχο βίντεο της Περιφέρειας Ηπείρου «η περιοχή της Νότιας Ηπείρου στην Ελλάδα» ή αντίστοιχα η φράση «η περιοχή της Νότιας Μακεδονίας στην Ελλάδα»; Θα άφηνε ερωτηματικά και θα γεννούσε συνειρμούς, όπως γεννά συνειρμούς και η φράση «Δυτική Θράκη» σε ένα τουριστικής φύσης βίντεο (γκουγκλάρετε τη φράση «Δυτική Θράκη» και θα καταλάβετε), συνειρμούς που έχουν να κάνουν με αλυτρωτικές διαθέσεις κι εκφράσεις αναβίωσης ακραιφνούς σωβινισμού που ανακαλούν μνήμες του 1913.

Όσον αφορά τον όρο «χριστιανική πλειονότητα» ούτε ως νεολογισμός μπορεί να γίνει δεκτός αφού η Συνθήκη της Λωζάνης, στο άρθρο 45, μιλά για «μουσουλμανική μειονότητα, θρησκευτική».

Απεχθάνομαι την συνωμοσιολογία αλλά κάποτε πρέπει να μάθουμε να διακρίνουμε την σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, έχοντες γνώση ως φύλακες.

Κώστας Χατζηεμμανουήλ
Δήμαρχος Θάσου

Posted On Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017 22:06 Γράφτηκε από τον

Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Καβάλας εκφράζει την συμπαράστασή του στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της ανθοκομικής εταιρίας ΣΕΛΕΚΤΑ ΕΛΛΑΣ, που δραστηριοποιείται στην Χρυσούπολη Καβάλας. Οι εργαζόμενες αγωνίζονται για την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής  Σύμβασης Εργασίας, για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, για μόνιμη και σταθερή δουλειά, δουλειά με δικαιώματα, για την κατάργηση του απαράδεκτου και παράνομου καθεστώτος του εργόσημου.

Είναι απαράδεκτη  η εργοδοσία που έχει εξαπολύσει  διώξεις στους εργαζόμενους  εις βάρος της εργασίας τους,   στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα απασχόλησης με περικοπές μεροκάματων, παρεμποδίζοντας ουσιαστικά  κάθε συνδικαλιστική δράση.

Ο αγώνας των εργαζομένων της ΣΕΛΕΚΤΑ μάς αφορά όλους.

Στην ενιαία επίθεση κυβέρνησης, πολυεθνικών στα δικαιώματα της εργατικής τάξης, αντιτάσσουμε τον κοινό αγώνα των εργαζομένων για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, κάλυψη όλων των απωλειών, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων.

Posted On Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017 23:39 Γράφτηκε από τον

Λίγες μόνο ημέρες μετά την δήλωση του Κίμωνα Παπαδόπουλου ότι θα είναι υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του Επιμελητηρίου Καβάλας, και λίγες ημέρες προτού ο ίδιος προχωρήσει στην ανακοίνωση των μελών του ψηφοδελτίου του, ένας άλλος υποψήφιος για το αξίωμα του προέδρου του ΕΒΕ Καβάλας, ο Παύλος Ζησίμου, έκανε μια πρώτη δυναμική εμφάνιση μέσω μιας ανακοίνωσης με την οποία κατηγορεί τη διεύθυνση του επιμελητηρίου για άρνηση παράδοσης των στοιχείων των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του -δηλ. όσων μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 10, 11 και 12 Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Ποιος φοβάται τις εκλογές του Επιμελητηρίου; 

Η προεκλογική περίοδος στο Επιμελητήριο Καβάλας δεν εξελίσσεται ομαλά. Εγκαίρως ζητήσαμε από τη Διεύθυνση του φορέα να μας γνωστοποιήσει τη λίστα των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, όσων δηλαδή θα έχουν δικαίωμα ψήφου στις επικείμενες εκλογές. 

Ζητήσαμε δηλαδή τις ίδιες λίστες που μας έδιναν και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. 

Το Επιμελητήριο αρνήθηκε να δώσει τέτοια στοιχεία στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους, επικαλούμενο προσωπικά δεδομένα (!) προφανώς επειδή κάποιοι φοβούνται την επιτυχία της εκλογικής διαδικασίας. 

Δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση. 

Φαίνεται ότι κάποιοι κάνουν τα αδύνατα – δυνατά ώστε να μην έρθει κόσμος να ψηφίσει. 

Η προθεσμία που υπάρχει για τα εγγεγραμμένα μέλη του Επιμελητηρίου για την εξόφληση οφειλών, προκειμένου να έχουν δικαίωμα ψήφου, εκπνέει στο τέλος του μήνα. 

Κάθε μέρα που περνά, μετράει εις βάρος της επιτυχίας της εκλογικής διαδικασίας, εν γένει, αλλά και εις βάρος του ίδιου του θεσμού που ονομάζεται Επιμελητήριο. 

Μπορεί ορισμένοι να ονειρεύονται «εκλογές για λίγους». Εμείς θέλουμε στις εκλογές να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. 

Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία για το Επιμελητήριο, να αρνείται να δώσει στους υποψηφίους τη λίστα των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. 

Ήδη μεγάλα επιμελητήρια σε όλη τη χώρα προβαίνουν επισήμως στην καταγραφή και διανομή τέτοιων λιστών στους ενδιαφερόμενους ενώ ορισμένα την έχουν αναρτήσει ακόμη και στις ιστοσελίδες τους. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας σήμερα, ελάχιστο χρόνο πριν τις εκλογές, δεν έχει κάνει το παραμικρό για να ενημερώσει τα μέλη του σχετικά με τις λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας. Φοβάται τη Διαφάνεια. 

Θα συνεχίσουν έτσι;

Posted On Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017 00:46 Γράφτηκε από τον

Το αφήγημα (κυρίως) του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης πως αν δεν είχε υπάρξει η αλλαγή της κυβέρνησης το 2015 :

α) θα είχαμε ήδη βγει από τα μνημόνια

β) το ΑΕΠ της χώρας θα είχε αυξηθεί κατά 30 δις ευρώ, και

γ) η διαπραγμάτευση που ακολούθησε, κόστισαν 15 δις ευρώ σε μέτρα

είναι τόσο ψευδές, όσο για να γίνει απλά πιστευτό από τους οπαδούς του (και μόνον αυτούς)

Ας το εξετάσουμε

α) με το δεδομένο ότι η συν-κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ δεν κατόρθωσε να πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ το 2014 (το πρωτογενές του 2014 ήταν στο 0,4%), σήμαινε απλά ότι το 2015 θα έπρεπε να ληφθούν επιπλέον μέτρα της τάξης των 1,98 δις ευρώ (χωρίς να έχει υπάρξει αλλαγή της κυβέρνησης), πλέον των μέτρων που θα έπρεπε ούτως ή άλλως να ληφθούν εντός της ίδιας χρονιάς (2015) για την επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ (κόστος 5,4 δις ευρώ), όπως ακριβώς αναφέρεται στο Μεσοπρόθεσμο 2015-2018 (χωρίς να αναφερθώ καν στους στόχους για πρωτογενές πλεόνασμα 4,5% για το 2016, 4,5% για το 2017 και 4,2% για το 2018). Κατά συνέπεια, χωρίς να έχει υπάρξει αλλαγή στην κυβέρνηση το 2015, θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα της τάξης των 7,38 δις ευρώ (μόνο εντός του 2015), ακολουθούμενα από επίσης μέτρα της τάξης των 8,1 δις για το 2016, άλλα 8,1 δις για το 2017 και (τέλος) 7,5 δις για το 2018. Σύνολο μέτρων για την περίοδο 2015-2018 … 31 δις ευρώ (!!)

β) όσα πιο πάνω αναφέρθηκαν, είναι σίγουρο ότι θα «συναντήσουν» τον αντίλογο από πλευράς των στελεχών της αντιπολίτευσης, με το επιχείρημα ότι δε θα χρειαζόταν μέτρα (τουλάχιστον) αυτού του ύψους, λόγω της πρόβλεψης στο ίδιο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2015-2018, για ανάπτυξη του ΑΕΠ της τάξης του 2,9% για το 2015, 3,7% για το 2016, 3,5% για το 2017 και 3,2% για το 2018 (εξ ου και η αναφορά του κ. Μητσοτάκη στα … 30 δις αύξησης του ΑΕΠ). Η πρόβλεψη αυτή όμως, έχει άμεση συνάφεια με την επίτευξη των πρωτογενών πλεονασμάτων. Με δυο λόγια, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ανάπτυξη του ΑΕΠ στα ποσοστά που αναφέρονται στο Μεσοπρόθεσμο, ώστε να επιτευχθούν χωρίς μέτρα τα ποσοστά των πρωτογενών πλεονασμάτων. Το κατά πόσο ήταν εφικτό, σε μια χώρα στην οικονομία της οποίας, α) έπρεπε να ληφθούν μέτρα 7,38 δις το 2015 (όπως εξηγήθηκε πιο πάνω), β) έπρεπε να καλύψει ταυτόχρονα τις δανειακές της υποχρεώσεις προς τους δανειστές, στις οποίες (σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ) παρουσιαζόταν χρηματοοικονομικό κενό της τάξης των … 70 δις για την περίοδο 2014-2020, γ) θα έμπαινε σε μία ασταθή περίοδο χωρίς άμεση και δεδομένη οικονομική στήριξη, ούτε από τους δανειστές μας (εκτός … εάν υπογράφαμε νέο μνημόνιο-δανειακή σύμβαση, όπως κι έγινε), ούτε από τις «αγορές» λόγω της μη επανάληψης της «εξόδου» της χώρας σε αυτές μετά τον Απρίλιο του 2014, άρα της μη δεδομένης επιτυχίας του εγχειρήματος, και δ) με δεδομένο γεγονός πλέον την «έκρηξη» του μεταναστευτικού ρεύματος στο πρώτο εννεάμηνο του 2015 (ανεξάρτητα από τις όποιες δηλώσεις έγιναν εκείνη την περίοδο), και -κυρίως- λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις άκρως αποτυχημένες προβλέψεις αύξησης του ΑΕΠ της χώρας των προηγουμένων ετών (υπό την … καθοδήγηση των δανειστών), μπορεί νομίζω ο καθένας να καταλάβει το εάν τελικά θα έπρεπε ή όχι να ληφθούν μέτρα από το 2015 και μετά, καθώς και το «ύψος» αυτών, αλλά και το κατά πόσο το ΑΕΠ της χώρας θα είχε αυξηθεί κατά … 30 δις ευρώ

γ) η αλλαγή της κυβέρνησης τον Ιανουάριο του 2015 και η διαπραγμάτευση που ακολούθησε, είναι αλήθεια ότι κατέληξε στην υπογραφή του νέου μνημονίου (του 3ου), κάτι που, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ήταν σχεδόν αναμενόμενο ότι θα γινόταν με βάση α) τα οικονομικά δεδομένα της εποχής, β) την απόφαση για μη ρήξη με την ΕΕ και την παραμονή μας στην Ευρωζώνη, γ) τις ήδη υπογεγραμμένες συμφωνίες της συν-κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και δ) την ανυπαρξία συγκεκριμένου πλάνου διαχείρισης της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια, για πολιτικούς καθαρά λόγους (σχέδιο «αριστερής παρένθεσης»). Όπως επίσης είναι αλήθεια ότι η διαπραγμάτευση εκείνη πέτυχε τη μείωση των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων για την ίδια χρονιά (2015) και τα αμέσως επόμενα χρόνια (2016-2018), σε ποσοστά  τέτοια που άμεσα εξοικονομούσαν για την ελληνική οικονομία ποσά της τάξης των (τουλάχιστον) 13,8 δις ευρώ (στο -0,25% του ΑΕΠ για το 2015 από 2,9% που ήταν, στο 0,5% για το 2016 από 3,7%, στο 1,75% για το 2017 από 3,5% και 3,5% για το 2018 από 3,2%). Η σημερινή λοιπόν κυβέρνηση, αντί να υποχρεωθεί, λόγω των δεδομένων καταστάσεων και συμφωνιών, να λάβει μέτρα ύψους 31 δις (όπως αναλύθηκε πιο πάνω), ώστε να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της, πέτυχε να μειώσει αυτό το ποσό κατά 13,8 δις ευρώ (τουλάχιστον), μόνο από την μείωση των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων.

Εκτός όμως από αυτό, η ρεαλιστικότερη προσέγγιση των στόχων για την ανάπτυξη του ΑΕΠ της χώρας, με την αντίστοιχη μείωση των προβλέψεων για τα επόμενα χρόνια, η στροφή της κυβερνητικής πολιτικής προς ένα κοινωνικό πρόσωπο με τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών (πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης ανασφάλιστων πολιτών, Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κ.α.) αλλά και η δέσμευση από πλευράς των δανειστών για την εφαρμογή των μέτρων για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους (εφαρμόζονται ήδη τα βραχυπρόθεσμα και αναμένεται να ξεκινήσει η συζήτηση για τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα), οδήγησαν ήδη τη χώρα (πριν λίγες ημέρες) στην έξοδο από την διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος, θέτοντας ασφαλείς βάσεις για την ολοκλήρωση του προγράμματος της πραγματικής, ολοκληρωμένης, και με σχεδιασμό εξόδου της από τα επαχθή μνημόνια, στα οποία οι λανθασμένες (το λιγότερο) πολιτικές αποφάσεις των κυβερνήσεων που προηγήθηκαν της σημερινής, «φόρτωσαν» στον ελληνικό λαό.

Σημαίνουν τα ανωτέρω ότι «όλα βαίνουν καλώς» ;

Σαφώς και όχι.

Μένουν πολλά ακόμη να γίνουν. Αδικίες που πρέπει να διορθωθούν, δίκαιο που πρέπει να απονεμηθεί, μεταρρυθμίσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν.

Το ποιος θα έχει την ευθύνη για την υλοποίησή τους, είναι «στο χέρι» των πολιτών να το αποφασίσουν, όταν κληθούν να το κάνουν.

Η αλλαγή της κυβέρνησης όμως τον Ιανουάριο του 2015, όχι μόνο ήταν η απόλυτα σωστή επιλογή των πολιτών, κάτι το οποίο επιβεβαίωσαν το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, αλλά η απόφασή τους αυτή, ανέθεσε στους ίδιους την ευθύνη για τη συνέχιση (ή όχι) αυτής τους της επιλογής, με το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωσή τους για την διατήρηση της μνήμης, ώστε να μην επαναλάβουμε όλοι, τα λάθη του παρελθόντος.

Posted On Πέμπτη, 05 Οκτωβρίου 2017 19:54 Γράφτηκε από τον

Τα πράγματα είναι απλά:

• το καλοκαίρι ο οδικός τουρισμός έφερε πολύ κόσμο στην Καβάλα λόγω νέων τουριστικών καταλυμάτων – σπιτιών που ενοικιάζονταν μέσω της πλατφόρμας AirBNB, επειδή σε αυτά βρήκε φτηνότερη διαμονή.
• ύστερα από προσπάθειες ετών των ξενοδόχων (και με τη συνδρομή της Περιφέρειας ΑΜ-Θ) ξεκίνησαν πτήσεις από Ρωσία μέσω της αεροπορικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΑΙΡ με κατεύθυνση κυρίως προς Θάσο. Αυτή η κινητικότητα έδωσε (και δίνει) ώθηση σε προσπάθειες πολιτών και επενδυτών να δημιουργήσουν νέες κλίνες.

Είναι ανάγκη με σαφήνεια να εκτιμήσουμε την κατάσταση, για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε την “επόμενη μέρα”. Αντί για αυτό, η Πρόεδρος της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ προσπαθεί για άλλη μια φορά να μας πείσει ότι ΑΥΤΗ έφερε τον τουρισμό, ΑΥΤΗ φέρνει την τουριστική ανάπτυξη κτλ.

Αν δεν είχε θεσμικό ρόλο, θα μιλούσαμε για ανέκδοτα…
Δυστυχώς, είμαστε υποχρεωμένοι να μιλήσουμε για ΑΓΝΟΙΑ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ και ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ.

Με την τελευταία της ανακοίνωση, μέσα σε 1.120 λέξεις παραληρηματικού και υστερικού λόγου, με άφθονες αντιφάσεις, ανακρίβειες, ψέματα και προσωπικούς χαρακτηρισμούς, η Πρόεδρος της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ κυρία Αναστασία Ιωσηφίδου ΔΕΝ ΚΑΤΟΡΘΩΝΕΙ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΣΤΟΧΕΙΩΔΩΣ (ακόμη και στον πιο καλόπιστο) με ποιους τρόπους και δράσεις η Δημοτική Αρχή έφερε νέους επισκέπτες.

Στον “μαγικό κόσμο” της κυρίας Ιωσηφίδου, δεν υπάρχουν οι επαγγελματίες του τουρισμού, που δουλεύουν εδώ και χρόνια για να ανοίξουν νέες τουριστικές αγορές για την Καβάλα.

Στον “μαγικό κόσμο” της κυρίας Ιωσηφίδου, οι δικές της εκκλήσεις δημιούργησαν ως δια μαγείας νέες ξενοδοχειακές μονάδες και ενοικιαζόμενα δωμάτια μέσω AirBNB, αυτή έφερε τις πτήσεις τσάρτερ και τα κρουαζιερόπλοια και αυτή πήγε στην τουριστική έκθεση της Κωνσταντινούπολης και έφερε τους Τούρκους τουρίστες.

Στον “μαγικό κόσμο” της κυρίας Ιωσηφίδου, υπάρχει μόνον ΑΥΤΗ που τα κάνει όλα για πρώτη φορά! Πραγματικά, είναι να γελάει κανείς…

Ο τουρισμός για τον τόπο μας είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να παίζουμε “παιχνιδάκια” προσωπικής προβολής. Χρειάζεται σκληρή και εξειδικευμένη δουλειά από τον Δήμο σε συνεργασία με όλους τους επαγγελματίες της πόλης,
• για να κεφαλαιοποιήσουμε ό,τι αποκτήσαμε αυτό το καλοκαίρι
• για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τη χειμερινή περίοδο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επισκεψιμότητα ξένων τουριστών μέσα στον χειμώνα “προσγειώνεται ανώμαλα”.
• για να αποφασίσουμε επιτέλους τι θα κάνουμε γενικότερα με τον τουρισμό, πού πάμε και τι στόχους βάζουμε.

Επιτέλους, ας γίνει κατανοητό ότι η σχεδιασμένη και σκληρή δουλειά δεν αναπληρώνεται από μεγαλοστομίες και εξαγγελίες που μένουν... εξαγγελίες.

ΥΣ1: Έγινε ένας γάμος στην Ακτή Μπάτη με γαμπρό Έλληνα από τον Δήμο Παγγαίου και νύφη μία Ινδή από την Αγγλία. Αυτό η κυρία Ιωσηφίδου το “βάφτισε”… προσέλκυση Ινδών τουριστών! Τι να πούμε…

ΥΣ2: Όταν η Πρόεδρος της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ δεν μπορεί μέσα σε 3 χρόνια να τελειώσει την τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου (ακόμη στο coming soon είμαστε…), μέσα από την οποία μάλιστα θα προβάλλεται ο Δήμος σε ολόκληρο τον κόσμο, πού θα βρει την ικανότητα να σχεδιάσει, να ωριμάσει και να εκτελέσει έργα του τύπου τελεφερίκ στην Παναγία, ακτοπλοϊκή σύνδεση με Αγ. Όρος κ.ά.;

ΥΣ3: Δεν θα λησμονήσουμε να στείλουμε ενδεικτικά στην κυρία Ιωσηφίδου τη φωτογραφία της μπροστά από το κρουαζιερόπλοιο ALBATROS. Για πολλά άλλα εκτός θέματος που ανέφερε η κυρία Ιωσηφίδου (και ειδικά για το ζήτημα του Μαρινόπουλου) θα απαντήσουμε σε σχετική ευκαιρία και εντός θέματος.

Για την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση
Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ
Ο Επικεφαλής

Μάκης Παπαδόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος

Posted On Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2017 19:24 Γράφτηκε από τον

Προκαλεί θλίψη η εικόνα του αρχηγού της δημοτικής παράταξης "Ο Τόπος της Ζωής Μας" , ο οποίος  για πολλοστή φορά εμφανίζεται κατώτερος των περιστάσεων και την στιγμή που η δημοτική αρχή καλεί όλους τους φορείς σε συνεργασία, προκειμένου να διαχειριστούμε από κοινού ορθολογικά την τουριστική έκρηξη στο δήμο μας , εκείνος φανερά πανικόβλητος  και απελπιστικά αδιάβαστος επιδίδεται για ακόμη μια φορά σε ένα ρεσιτάλ παραπληροφόρησης ,  εγκλωβισμένος  στον κόσμο των αντιπολιτευτικών εμμονών του. Δυστυχώς όμως για εκείνον υπάρχουν οι αριθμοί, ως αδιάψευστοι μάρτυρες της πραγματικότητας που τόσο απροκάλυπτα περιφρονεί .

Κατά τον κύριο Παπαδόπουλο η τουριστική ανάπτυξη στο δήμο μας αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο το οποίο βασίζεται: 

α) Στην διαχρονική αξία της Καβάλας και ειδικά στις ομορφιές και την ιστορία της , λες και αυτά δεν προϋπήρχαν αλλά ξαφνικά κάποιοι τα ανακάλυψαν και εντελώς τυχαία αποφάσισαν φέτος να μας επισκεφθούν  

β) Στην λειτουργία του μεθοριακού σταθμού Νυμφαίας που προσελκύει τους Βούλγαρους επισκέπτες , όταν ο συγκεκριμένος μεθοριακός σταθμός, ο οποίος βέβαια οδηγεί σε ολόκληρη την περιφέρεια ΑΜΘ και όχι μόνο στην Καβάλα , παρουσιάζει για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο μείωση αφίξεων μέχρι και -11,6% την στιγμή που ο σταθμός Προμαχώνα παρουσιάζει αύξηση μέχρι και  102,1% με ότι αυτό συνεπάγεται για το τουριστικό μας προϊόν. Αντίθετα επιμελώς παραλείπει ο κ. Παπαδόπουλος να αναφέρει ότι το αντίστοιχο διάστημα οι αφίξεις στο μεθοριακό σταθμό Κήπων παρουσίασαν αύξηση μέχρι 23,8% , προφανώς για να μη μας θυμίσει τις βολές που δέχθηκε η Δημωφέλεια και εγώ προσωπικά για την συμμετοχή μας φέτος στην έκθεση της Κωνσταντινούπολης , που οδήγησε βέβαια στο να πλημμυρίσει η πόλη από Τούρκους επισκέπτες. Ούτε λόγος βέβαια να γίνεται για την αύξηση στο ίδιο διάστημα 24,8% του αεροδρομίου μας, αφού αυτό δεν αφορά τις βαλκανικές αγορές στις οποίες αποκλειστικά κατά τον κ. Παπαδόπουλο ανήκουμε , αλλά σε αγορές της Δυτικής και Βόρεια Ανατολικής Ευρώπης που δεν μας αφορούν πάντα κατά την άποψη του!!!

γ) Στην αύξηση της προσφοράς δωματίων τύπου AirBnB που πράγματι από κάτω των 60  του 2014 έφτασαν τα άνω των 600 το 2017 , αποφεύγοντας βεβαίως να σημειώσει το αυτονόητο , ότι την προσφορά γεννά η ζήτηση. Δεν θα αποφύγω τον πειρασμό να θυμίσω σε όλους ότι με την ανάληψη των καθηκόντων μου , το πρώτο ζήτημα που έθεσα και με προσήλωση επαναλαμβάνω μέχρι σήμερα είναι η αναντίρρητη ανάγκη για την δημιουργία νέων κλινών , εισπράττοντας τότε την λοιδορία  της παράταξης του κ. Παπαδόπουλου και όχι μόνο, ενώ σήμερα όλοι αναγνωρίζουν την ανάγκη αυτή . Ήδη άλλωστε μικρές ξενοδοχειακές μονάδες (πέραν των AirBnB) ξεφυτρώνουν σε όλα τα μήκη και πλάτη του δήμου μας δίνοντας τον επενδυτικό παλμό που πολύ σύντομα θα μετουσιωθεί και σε μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις.

δ) Στην πτώση του τουρισμού στην Τουρκία!! Μα καλά κανένας από τους "μαθητευόμενους μάγους" που έχει συμβούλους για τα θέματα τουρισμού και οι οποίοι βέβαια συντάσσουν  και τις ανακοινώσεις του κ. Παπαδόπουλου δεν τον ενημέρωσε ότι η Τουρκία για το α εξάμηνο του 2017 έχει αύξηση αφίξεων 14% έναντι 10% της Ελλάδος;

ε)  και τέλος στην έναρξη των πτήσεων της Ellinair στο αεροδρόμιο "Μέγας Αλέξανδρος". Επειδή είναι φανερό πως έχει κοντή μνήμη ο κ. Παπαδόπουλος θα του θυμίσω ότι το 2015 για πρώτη φορά η Δημωφέλεια συμμετείχε στην έκθεση της Μόσχας επαναλαμβάνοντας την συμμετοχή και  το 2016 , υπό τις κατηγορίες της παράταξης "Ο Τόπος της Ζωής μας" ότι αντί να στραφούμε στις βαλκανικές αγορές βάζουμε μακρινούς και ανεκπλήρωτους  στόχους . Το ίδιο καλοκαίρι ο Δήμος υπέγραψε το μνημόνιο για την αδελφοποίηση με την Αγία Πετρούπολη στην τουριστική έκθεση της οποίας μετείχε την άνοιξη του 2017. Το καλοκαίρι του 2017 ξεκινούν οι πτήσεις για Μόσχα και Αγία Πετρούπολη και τον Σεπτέμβριο του 2017 ο όμιλος Μουζενίδη ανακοινώνει την μίσθωση της Τόσκα τονίζοντας ότι ".. προβήκαμε στην ενοικίαση του ξενοδοχείου Tosca Beach, για να είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε στην διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση του εν λόγω τουριστικού προορισμού."  Τα υπόλοιπα στην κρίση του καθενός.   

Ακολούθως ο κ. Παπαδόπουλος σε ένα κρεσέντο παραπληροφόρησης κατηγορεί την δημοτική αρχή και την Δημωφέλεια

ότι υποβαθμίζουν  την τουριστική παρουσία και προβολή στις γειτονικές χώρες , όταν φέτος η Καβάλα για πρώτη φορά συμμετείχε σε όλες τις τουριστικές εκθέσεις των βαλκανικών αγορών ,

 ότι δεν επενδύουν στο διαδίκτυο όταν πέραν από την τουριστική σελίδα που ολοκληρώθηκε και η οποία αυτή την στιγμή περνά τα «τεστ λειτουργίας»,  έχουμε πραγματοποιήσει μια σειρά ταξιδιών εξοικείωσης με bloggers όλων των αγορών - στόχων και

 ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τις προτάσεις που μας έχει καταθέσει , όταν δεν μπορεί να παρουσιάσει όχι μόνο ένα διαβαθμισμένο έγγραφο στο οποίο να υπάρχουν προτάσεις προς εμάς , αλλά ούτε ένα απλό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.   

Δεν απουσιάζει βέβαια από την ανακοίνωση της παράταξης του κ. Παπαδόπουλου και η συνεχώς επαναλαμβανόμενη αναφορά , περί απουσίας έργου από την  νέα διοίκηση . Είναι βέβαιο ότι στην «χώρα του Χάρι Πότερ» που φαίνεται ότι κατοικοεδρεύουν οι συνεργάτες του κ. Παπαδόπουλου και ο ίδιος,  δεν έχουν φτάσει τα νέα ότι η δημόσια διοίκηση λειτουργεί με άλλους ρυθμούς και άλλες διαδικασίες και ότι από τον χρόνο  του σχεδιασμού μέχρι αυτό της υλοποίησης μεσολαβεί εύλογο διάστημα.  Πάντως για να μην «ελπίζει» άδικα ο χρόνος αυτός κοντεύει αφού η Δημωφέλεια και ο Δήμος έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο «ωρίμανσης» και μελετών που απαιτούνταν και πιστοί στο σχεδιασμό τους θα ολοκληρώσουν αυτόν , αν και  βέβαια το μεγαλύτερο έργο-στόχο που έχει θέσει η δημοτική αρχή και που δεν είναι άλλος από το να μπει αυτή η πόλη σε «κίνηση» και να επανέλθει το χαμόγελο στα χείλη των δημοτών μας ήδη έχει επιτευχθεί.

Τελειώνοντας ο κ. Παπαδόπουλος την ανακοίνωση του δεν παραλείπει να μας αποδείξει για ακόμη μια φορά το πολυσχιδές ταλέντο του ως ο απόλυτος εκφραστής του παλαιοκομματισμού και του λαϊκισμού στο δήμο μας. Κατηγορεί την δημοτική αρχή για «εξωτικά» ταξίδια και πολυήμερες επισκέψεις με αφορμή τουριστικές εκθέσεις. Προτείνω λοιπόν στον κ. Παπαδόπουλο να επισκεφθεί  φέτος την έκθεση της Βομβάης που πριν από 2 χρόνια επισκέφθηκα προκειμένου να διαπιστώσει το «εξωτικόν» του εγχειρήματος μας . Είναι βέβαιο ότι ο αντιπρόσωπος μας θα τον υποδεχθεί με ιδιαίτερη θέρμη αφού η επιχείρηση του κ. Παπαδόπουλου είναι εκείνη που είχε το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα οικονομικό  όφελος από τις άλλες τουριστικές επιχειρήσεις του δήμου μας , καθώς διοργάνωσε ινδικούς γάμους , όπως με χαρά πληροφορηθήκαμε από τον τοπικό τύπο και όχι μόνο. Ιδού «πεδίον δόξης λαμπρόν» λοιπόν γιατί στα άλλα «πεδία» ενδιαφερόντων του , το μέλλον προβλέπεται δυσοίωνο .   

Υ.Γ. Επειδή καμία φωτογραφία δεν έχω μπροστά σε κρουαζιερόπλοιο θα παρακαλούσα τον κ. Παπαδόπουλο αν αυτός διαθέτει κάποια να μου την αποστείλει προκειμένου να την τοποθετήσω στο  φωτογραφικό μου αρχείο. Εις ανταπόδοση της γενναιοδωρίας του θα του αποστείλω με την σειρά μου φωτογραφία που εγώ διαθέτω από την επίσκεψη του στο κατάστημα πρώην Μαρινόπουλου νυν Σκλαβενίτη , όταν ανέλυε στους εργαζόμενους τις «ρηξικέλευθες» προτάσεις του για έξωση της εταιρίας από την Δημοτική Αγορά

Posted On Τρίτη, 03 Οκτωβρίου 2017 21:19 Γράφτηκε από τον

Η κυρία Αναστασία Ιωσηφίδου, Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, αφού απαξίωσε για μήνες τη λειτουργία της Επιτροπής, προσπαθεί τώρα με επικοινωνιακό άγχος να μας πείσει ότι η αύξηση της τουριστικής κίνησης οφείλεται στις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και της ιδίας προσωπικά!

Και αναρωτιόμαστε ειλικρινά, οφείλονται άραγε στην κυρία Ιωσηφίδου:

 • τα ελκυστικά τουριστικά πακέτα που προσφέρουν παραδοσιακά οι ξενοδόχοι και η σημαντική προσπάθεια που καταβάλλουν όλοι οι επαγγελματίες του τουρισμού να κρατούν τις τιμές ανταγωνιστικές;
 • η κατακόρυφη αύξηση στην προσφορά ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων τύπου AirBNB που ζήσαμε φέτος (στην οποία στράφηκαν συμπολίτες μας για να αποκτήσουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα);
 • η προσβασιμότητα που προσφέρει ο κάθετος οδικός άξονας Κομοτηνή – Νυμφαία – Βουλγαρία στους Βαλκάνιους επισκέπτες μας;
 • Ή μήπως οφείλεται στην κυρία Ιωσηφίδου η πτώση του τουρισμού στην Τουρκία (που ευνόησε το τουριστικό ρεύμα προς τη χώρα μας), η έναρξη πτήσεων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΑΙΡ του Μουζενίδη στο αεροδρόμιο της Καβάλας και η επένδυση στην Ακτή Τόσκα;

ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ!

Η Καβάλα ελκύει διαχρονικά τους τουρίστες με τις ομορφιές της, τις παραλίες της και την ιστορία της και οι επαγγελματίες του τουρισμού και η αγορά “τραβούν μπροστά το καράβι” της τουριστικής ανάπτυξης και κίνησης, για να προσφέρουν υπηρεσίες στους επισκέπτες μας.

Δυστυχώς, οι επιλογές της διοίκησης της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος βρίσκονται εδώ και 3 χρόνια σε ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

 • υποβαθμίζει την τουριστική παρουσία και προβολή του Δήμου στις γειτονικές χώρες, από τις οποίες προέρχεται η πλειοψηφία των τουριστών
 • δεν επενδύει όσο χρειάζεται στη διαδικτυακή τουριστική προβολή, αντίθετα προτιμά να ξοδεύει μεγάλα ποσά για συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις για τα αποτελέσματα των οποίων δεν είχαμε ποτέ έναν σοβαρό απολογισμό και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πραγματικός τους αντίκτυπος
 • επενδύει χρόνο και χρήμα στην προσέλκυση μακρινών τουριστικών αγορών με τις οποίες υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα πρόσβασης (π.χ. απουσία αεροπορικής σύνδεσης) και από τις οποίες δεν μπορούμε να προσδοκούμε μεγάλο αριθμό τουριστών με βάση τις δυνατότητές μας (π.χ. Ινδία)
 • επενδύει σημαντικά ποσά σε πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες δεν στοχεύουν στο να προσελκύσουν επισκέπτες
 • δεν έχει ακόμη προωθήσει κανέναν σχεδιασμό για τουριστικές υποδομές, που να βελτιώνουν σημαντικά το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας
 • δεν έχει διατυπώσει καμία ρεαλιστική πρόταση για την επέκταση της τουριστικής περιόδου κατά τη χειμερινή περίοδο.   

Να μιλήσουμε μήπως και για ορισμένες από τις περίφημες “εξαγγελίες” της Δημοτικής Αρχής στον τομέα του τουρισμού, αλλά και υποχρεώσεις, που δεν υλοποιούνται όλα αυτά τα χρόνια;

 • τη δημιουργία διαδημοτικής ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καβάλας – Θάσου;
 • τη θαλάσσια σύνδεση της Καβάλας με το Αγ. Όρος που έχει εξαγγελθεί από το 2016;
 • το τελεφερίκ της Παναγίας, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στον σχεδιασμό του Δήμου και το οποίο ενδέχεται να έχει σοβαρά θέματα ωριμότητας;
 • την αξιοποίηση της Συμφωνίας Ανοιχτών Ουρανών Ελλάδας-Ινδίας για την προσέλκυση Ινδών τουριστών;
 • Πότε θα πιέσει ο Δήμος ώστε να συσταθεί ο Φορέας Διαχείρισης του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων ως Μνημείου της ΟΥΝΕΣΚΟ;
 • Πότε θα ξεκινήσει να υλοποιείται ο σχεδιασμός για Ναυτικό Μουσείο και Μουσείο Ναυπηγοεπισκευαστικής Τέχνης;
 • ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΠΟΤΕ ΤΟ ΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΞΑΓΓΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ; Τόση ανικανότητα πια;

Η ΚΑΒΑΛΑ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, αλλά δυστυχώς έχει ακόμη “δρόμο” μπροστά της. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να σχεδιάσει την τουριστική της ανάπτυξη συνεκτιμώντας το γεγονός ότι η Θάσος παίζει τον πρώτο ρόλο στον τουρισμό στο σύνολο της Περιφέρειας και να φτιάξει την στρατηγική της με συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς η Καβάλα θα οικοδομήσει τη δική της αυτοτελή τουριστική ταυτότητα σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή.

Αυτά όμως είναι “ψιλά γράμματα”! ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ και της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ… ΤΟΥΡΙΣΜΟ (να ταξιδεύουν σε μακρινά “εξωτικά” μέρη, να κάνουν πολυήμερες επισκέψεις με αφορμή τουριστικές εκθέσεις κ.ά.) ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ…

Η δημοτική μας παράταξη παρεμβαίνει εδώ και 3 χρόνια με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις στον δημόσιο διάλογο και στα όργανα του Δήμου σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη και προβολή του τόπου μας. H κυρία Ιωσηφίδου τις αγνοεί συστηματικά ΑΠΟ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ και αρνείται τον οποιοδήποτε διάλογο, αλλά αυτό είναι δικό της πρόβλημα. Εμείς θα συνεχίσουμε να απευθυνόμαστε στους φορείς, τις επιχειρήσεις και την τοπική κοινωνία και να παρεμβαίνουμε προς όφελος του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας.

ΥΓ: Τι απέγιναν τα 26 κρουαζιερόπλοια που… “έφερνε” η κυρία Ιωσηφίδου; Θυμόμαστε ότι τις “καλές” χρονιές φωτογραφιζόταν μπροστά στα κρουαζιερόπλοια για να δημιουργήσει εντυπώσεις ότι συνέβαλε και αυτή στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας. Τώρα, ποιος έχει την ευθύνη που μειώθηκαν σε 6;

Για την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση

Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 

Ο Επικεφαλής

Μάκης Παπαδόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

Posted On Τρίτη, 03 Οκτωβρίου 2017 07:04 Γράφτηκε από τον

Με την ιδιότητα του αναπληρωτή γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής & Προσφύγων του κινήματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, γνωρίζοντας πως μεταφέρω τη γνώμη του συνόλου της τοπικής κοινωνίας, επισημαίνω ότι θα πρέπει άμεσα να υλοποιηθεί η πρόσφατη δέσμευση του κ. υπουργού για την απομάκρυνση από την ανοιχτή δομή φιλοξενίας του πρώην στρατοπέδου «Ασημακοπούλου», του συνόλου των παραβατικών ασυνόδευτων ανήλικων, και η μεταφορά τους σε κλειστή δομή φιλοξενίας.

Θα πρέπει δε να υπάρξουν σαφείς δεσμεύσεις εκ μέρους του κ. υπουργού

 • για την άμεση απομάκρυνση από την δομή, κάθε φιλοξενούμενου που θα παρουσιάσει στο μέλλον παρόμοια παραβατική συμπεριφορά,
 • για την μη μεταφορά στην δομή, προσφύγων με ιστορικό παραβατικότητας, και
 • για την μη αποστολή προς φιλοξενία στην δομή, ασυνόδευτων ανηλίκων ηλικίας άνω των 12 ετών.

Παράλληλα, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατό πιο ομοιογενή, από πλευράς εθνικότητας, φυλής και θρησκεύματος, φιλοξενία προσφύγων στην δομή.

Ως μία από τις πόλεις εκείνες της ηπειρωτικής χώρας, που από τις πρώτες δέχθηκαν και αγκάλιασαν τις οικογένειες των προσφύγων, χρηματοδοτώντας και στηρίζοντας την δημιουργία ανοιχτής δομής φιλοξενίας, εντός του αστικού της ιστού, χωρίς εξάρσεις, χωρίς έκτροπα, είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό πως δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από τους φιλήσυχους και με ανεπτυγμένο το αίσθημα της φιλοξενίας πολίτες της, οποιαδήποτε «εκμετάλλευση» αυτών τους των συναισθημάτων

Με ειλικρινή εκτίμηση

Τσακίρης Α. Γιώργος

Αναπληρωτής Γραμματέας

Μεταναστευτικής Πολιτικής & Προσφύγων

Ανεξαρτήτων Ελλήνων

Posted On Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017 21:08 Γράφτηκε από τον

Δεν φαίνεται να έχασε καιρό ο τέως θεματικός αντιπεριφερειάρχης τουριστικής ανάπτυξης ΑΜΘ Μιχάλης Αμοιρίδης, μετά την (εμφανώς κινούμενη από παρασκηνιακά κίνητρα) απόφαση του περιφερειάρχη ΑΜΘ Χρήστου Μέτιου για την αποπομπή του από...τα ψηφοδέλτια των επερχόμενων περιφερειακών εκλογών. Με μια "αρχηγικού τύπου" κίνηση, ο κ. Αμοιρίδης κατέθεσε μια εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ, με προτάσεις για την ανάληψη δράσεων για την ανάπτυξη στην περιοχή -λαμβάνοντας υπόψη το δεδομένο ότι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συγκαταλέγεται στις φτωχότερες περιοχές της Ε.Ε. 

Ο ίδιος απευθυνόμενος στα ΜΜΕ περιορίζεται στο περιεχόμενο της πρότασής του λέγοντας πως “Τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, παρατηρώντας τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και εκτιμώντας ότι απαιτείται συντονισμένη και πολύπλευρη πλέον συστράτευση, κατέθεσα στην Επιτροπή Ανάπτυξης ΠΣ της ΠΑΜΘ σχετική εισήγηση, προκειμένου  να συζητηθεί, να τύχει επεξεργασίας και κατόπιν, εφόσον κριθεί, να προωθηθεί ως εισήγηση της επιτροπής στα αρμόδια Περιφερειακά όργανα για λήψη σχετικής απόφασης ανάληψης δράσης. Πρέπει να ανατραπεί το αρνητικό στοιχείο: η ΠΑΜΘ να είναι στις 20 φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης με υψηλότατη ανεργία να τη μαστίζει.  

Σας παραθέτω περίληψη καθώς και τη συνολική εισήγηση (πατήστε εδώ για να την διαβάσετε) που βασίζεται σε 3 άξονες: α) Μόχλευση ανάληψης δράσεων από το ανθρώπινο δυναμικό και την τοπική κοινωνία, β) Στήριξη υφιστάμενης οικονομικής δραστηριότητας, γ) Προσέλκυση νέων επενδύσεων. 

H περίληψη της εισήγησης Αμοιρίδη

Η Περιφέρεια ΑΜΘ είναι από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης και με προβλήματα ανάπτυξης. Πρέπει να υπάρξει ουσιαστική κινητοποίηση με επιθετική πολιτική για αναστροφή αυτού του κλίματος. Σε αυτό πρέπει η Περιφέρεια να πάρει πρωτοβουλία.

Εδώ και δεκαετίες, έχουμε υποστεί πλήγμα, εξαιτίας των γεωπολιτικών συνθηκών που επιβληθήκαν από τις σύγχρονες αυτοκρατορίες. Αυτό πέρασε αλλά συνεχίζουμε να ζούμε υπό άνισες οικονομικές παραμέτρους, διότι ενταγμένοι στην ΕΕ και γειτνιάζοντας με χώρες που έχουν πολύ ευνοϊκότερες συνθήκες φορολόγησης και κόστους σε συνδυασμό με την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, καθιστούν και πάλι μειονεκτική την τοπική ανάπτυξη. Το κέντρο διαχρονικά δεν αντιλήφθηκε το μεγάλο αυτό ζήτημα που υπάρχει μόνο στην ΑΜΘ και κατά συνέπεια δεν προσπάθησε ποτέ να το λύσει και να το εξηγήσει και στους ευρωπαίους εταίρους. Συνεπώς από τη δεκαετία του 1950, το κατά επίφαση μεγάλο πλεονέκτημα της ΑΜΘ, η γεωπολιτική της θέση, όχι μόνο δεν αξιοποιήθηκε αλλά στην πράξη είναι ακόμη και σήμερα μεγάλο μειονέκτημα. Αποτέλεσμα η ανεργία να καλπάζει.

Απαιτούνται ισχυρές ενέργειες προς κινητοποίηση των τοπικών οικονομικών δυνάμεων για να ξεκολλήσουμε από το τέλμα. Απαιτούνται μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν φαίνονται να σχεδιάζονται κεντρικά στο βαθμό και την ταχύτητα που χρειάζονται και θα πρέπει εμείς ως Περιφέρεια να προτείνουμε, να διεκδικήσουμε, να υλοποιήσουμε. Δεν μπορεί να περιμένει άλλο η περιοχή και οι άνθρωποι της.

Μόχλευση Δράσεων για Ανάταξη των Αρνητικών Δεδομένων

«Για κάθε εμπόδιο στην ανάπτυξη υπάρχει μια απάντηση που περιλαμβάνει μέσα της πολιτικής συνοχής», δήλωσε σχετικά η επίτροπος αρμόδια για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου, προσθέτοντας ότι «προσαρμοσμένες στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τις προϋποθέσεις για επιτυχείς επενδύσεις, μπορούν να καταστήσουν τις εν λόγω περιοχές ελκυστικές για τους κατοίκους, τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις».

Συνεπώς στο πρόβλημα υπάρχει δυνατότητα λύσης αρκεί να δουλέψουμε συγκροτημένα, με πρόγραμμα, σε συνεργασία με τη διοίκηση όλων των βαθμιδών, την κοινωνία και τους επιχειρηματικούς φορείς, διεκδικώντας τους πόρους από τα προγράμματα πολιτικής συνοχής. Με σαφή στόχευση, σχέδιο υλοποίησης, χρονοδιάγραμμα επίτευξης στόχων και το κυριότερο τηρώντας συστηματικά όλα τα παραπάνω χωρίς παρεκκλίσεις.

Η ΠΑΜΘ είναι περιοχή που βασίζεται στην αγροτική οικονομία, έχει δυναμικές βιομηχανικές μονάδες, τουριστική ανάπτυξη με περαιτέρω δυνατότητες και ελπιδοφόρο επιστημονικό δυναμικό για παροχή καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και ποιοτικών υπηρεσιών. Εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων που μπορούν να υποστηρίξουν έρευνα, τεχνολογία, εκπαίδευση δεξιοτήτων. Παράλληλα η ενέργεια και η θαλάσσια οικονομία ( BLUE ECONOMY) με έμφαση στην αλιεία αλλά και στην σύγχρονη ναυτιλία αποτελούν τομείς περαιτέρω επένδυσης για το μέλλον. Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού μας είναι ακόμη ένα τεράστιο πλεονέκτημα της περιοχής μας. Οι υποδομές χρήζουν βελτίωσης, σιδηροδρομική σύνδεση, λιμάνια, μαρίνες, οδικοί άξονες συνοριακοί σταθμοί με όμορες χώρες.

Η βελτίωση των δεδομένων πρέπει να ξεκινήσει από την στήριξη των υφιστάμενων δομών και δράσεων στον οικονομικό τομέα και να επεκταθούν στην βελτίωση των παραμέτρων που θα προσελκύσουν νέες επενδύσεις από εγχώριους και αλλοδαπούς επενδυτές, έτσι θα ενισχύσουμε τη διατήρηση και θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας που τόσο έχουμε ανάγκη.

Πρόταση Στήριξης Υφιστάμενης Επιχειρηματικότητας

Η ραχοκοκαλιά της οικονομικής ζωής είναι οι υφιστάμενες δραστηριότητες, αυτές που έδωσαν και δίνουν πνοή στην ΑΜΘ, που άντεξαν εν μέσω κρίσης και αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε. Πρέπει να είναι η βάση, το θεμέλιο στο οποίο θα πατήσουμε για να προχωρήσουμε ανοδικά. Η στήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά σημαντική.

Πρόταση Προώθησης Επενδυτικού Ενδιαφέροντος από Εξωτερικό και Ελλάδα

Είναι απαραίτητο και ίσως επιβεβλημένο περισσότερο από ποτέ να προσπαθήσουμε να τονώσουμε το επενδυτικό ενδιαφέρον Αλλοδαπών και Ελλήνων επιχειρηματιών για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Πρέπει να αναδείξουμε και να υπενθυμίσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Τίθεται η πρόταση, να οργανώσουμε ομάδα για την παρουσίαση και ενημέρωση των δυνατοτήτων που υπάρχουν. Να υπενθυμίσουμε σε Ξένους και Έλληνες ότι παρά την κρίση υπάρχουν δυνατότητες που προσφέρουν όφελος και πρέπει να αξιοποιηθούν.

Προϋπόθεση για να επιτύχουμε είναι να αποφασίσουμε εάν το πιστεύουμε

Θα πρέπει να υπάρξει απόφαση με ισχυρή συναίνεση των Περιφερειακών οργάνων μας, συνεννόηση και πρωτοβουλίες που θα χρηματοδοτηθούν ισχυρά από τον προϋπολογισμό μας με παράλληλη αναζήτηση κονδυλίων ευρωπαϊκών από το ταμείο συνοχής και αλλού για χρηματοδότηση δράσεων ουσίας. Σαφώς με προσδιορισμό στόχων, χρονοδιαγράμματος επίτευξης και έλεγχο της απόδοσης κάνοντας διορθωτικές κινήσεις όπου είναι απαραίτητο. Πρέπει να καλέσουμε τον ιδιωτικό τομέα να τον πείσουμε να γίνει σύμμαχος και οδηγός στην προσπάθεια. Να τον εμπλέξουμε αποφασιστικά στο σχεδιασμό και την εφαρμογή αυτής της προσπάθειας.

  Η ΑΜΘ έχει τις δυνατότητες πρέπει επιτέλους να πάρει αυτό που της αξίζει. Το έχει ανάγκη ο τόπος μας, το έχουν ανάγκη οι συμπολίτες μας, το έχουν ανάγκη τα παιδιά μας και δεν υπάρχει πλέον χρόνος για άλλες καθυστερήσεις ή αρνήσεις. Πρέπει να γίνει σωστά. Πρέπει η ΑΜΘ να αποτελέσει την ευχάριστη έκπληξη και να γίνει το παράδειγμα για όλους σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Posted On Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017 00:43 Γράφτηκε από τον
Σελίδα 1 από 26

22365592 1439091599508554 6976115780930863703 N

Dipethe Kavalas 2017 2018

Max Carpet Vertical

Tetrakopterakias

OLKLOGO

18411 1597428757160899 3262623372867792020 N

Banner Istoria Festival

Kreka


Odeio

Vitrokosmos

Card Dj Curves 1

Dhmh

Lemonidis

Kokoriko

Ape Mpe

Hellasnet

1174612 371849632918150 1744395463 N

Logo

Το Kavala-Portal αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για την καθημερινή σας ενημέρωση για όλα τα νέα στο νομό Καβάλας. Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες αυτού του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του "Kavala-Portal.gr". Μπορείτε να χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό εφόσον αναφέρετε ως πηγή το "www.kavala-portal.gr".

Ελάτε στην παρέα μας