Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017
Εργασία

Εργασία (210)

Τουλάχιστον 15.000 άνεργοι  ηλικίας 30-49 ετών θα μπορέσουν να βρουν δουλειά σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε νέο ειδικό πρόγραμμα και θα επιδοτηθούν γι αυτό το σκοπό με 81 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα μπαίνει σε άμεση εφαρμογή, με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην οποία καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής ανέργων, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης των επιχειρήσεων.

Εμφαση δίνεται στους μακροχρόνια άνεργους  αυτής  της κατ’ εξοχήν «παραγωγικής» ηλικίας (30-49 ετών) και στους άνεργους δικαιούχους Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης, οι οποίοι κατά τεκμήριον έχουν μικρότερο οικογενειακό εισόδημα και αντιμετωπίζουν πρόβλημα  επιβίωσης.

Η επιχείρηση που εντάσσεται στο πρόγραμμα, θα παίρνει επί 12 μήνες επιδότηση επί του ημερομισθίου που θα καταβάλλει στον προσληφθέντα άνεργο. Ετσι το τελικό μισθολογικό κόστος της θα είναι πολύ χαμηλό. Εάν ο προσληφθείς δεν είναι μακροχρόνια άνεργος ή δικαιούχος επιδόματος αλληλεγγύης, θα υποχρεούται να τον κρατήσει άλλους δύο μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης.

Αναλυτικές πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα περιέχονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων και των ενδιαφερόμενων ανέργων.

Για να ενταχθεί μία επιχείρηση στο πρόγραμμα, βασική προϋπόθεση είναι να μην έχει κάνει μείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή της αίτησης – να μην έχει κάνει δηλαδή απολύσεις, ούτε να έχει συμβάσεις αορίστου χρόνου  σε έργου, ή σε μερικής απασχόλησης.

Εάν έχει κάνει τέτοιες μειώσεις προσωπικού, θα πρέπει να τις έχει αναπληρώσει πριν υποβάλει αίτηση.

Ποιοί προσλαμβάνονται

Οι εντασσόμενες επιχειρήσεις θα επιδοτούνται για την πρόσληψη-απασχόληση ανέργων οι οποίοι πρέπει να είναι:

- Ηλικίας κάτω των 31 ετών (να μην έχουν κλείσει το 30ό) και μέχρι 49 (να μην  έχουν κλείσει το 49ο).

- εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, ή

- μακροχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, ή

-  εγγεγραμμένοι άνεργοι έστω και για μία ημέρα, δικαιούχοι Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης, ή

- άνεργοι ηλικίας 30 έως 49 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας ημέρας, ενταχθέντες στο πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής», οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τόσο τη θεωρητική κατάρτιση όσο και την πρακτική άσκηση.

Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση. Υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) της περιοχής όπου βρίσκεται η επιχείρηση που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα και θέλει να προσλάβει προσωπικό.

 Η επιδότηση

Η επιχείρηση που θα προσλάβει ανέργους μέσω του προγράμματος, για κάθε καταβαλλόμενο ημερομίσθιο θα παίρνει επιχορήγηση:

- 15 ευρώ για προσληφθέντα που διέθετε κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.

- 18 ευρώ εάν ο προσληφθείς είχε κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα 12 μηνών,

22 ευρώ εάν ο προσληφθείς ήταν δικαιούχος ΚΕΑ

Η επιδότηση αυτή καταβάλλεται για μέχρι 25 ημερομίσθια τον μήνα.

Posted On Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017 18:47 Γράφτηκε από τον

Το 95% άγγιξε η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στην απεργία που κήρυξαν το πρωί της Τρίτης. Η απεργία έγινε με σκοπό την διαμαρτυρία των δημοσίων υπαλλήλων ενάντια στην αντεργατική-αντιλαϊκή «αξιολόγηση», και συνοδεύτηκε από συγκέντρωση στις 8 το πρωί, στην είσοδο του κτιρίου της πρώην νομαρχίας Καβάλας.

Η Πρόεδρος των δημοσίων υπαλλήλων της Π.Ε Καβάλας κ Κοχλιαρίδου Φιλιππία τόνισε πως "οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι υπέρ της αξιολόγησης και προσπαθούν για τον πολίτη. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ΣΥΠΕΚΑ της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  που πραγματοποιήθηκε 28 Σεπτεμβρίου υπερψηφίστηκε από τους δημοσίους υπαλλήλους, η παρακάτω Απόφαση που αφορά την συνέχιση της Απεργίας-Αποχής από τις διαδικασίες της «αξιολόγησης»:

Οι δημόσιοι υπάλληλοι πήραν την απόφαση να συνεχίσουν τον αγώνα τους ενάντια στην διάλυση του Δημοσίου αναλαμβάνοντας όλοι τις ευθύνες τους όπως δηλώνουν. Στηρίζουν  τις συλλογικές διαδικασίες και πρωτοβουλίες για την επιτυχία της απεργίας-αποχής σε κάθε εργασιακό χώρο στο δημόσιο γιατί  η συνέχιση με τον ίδιο μαζικό τρόπο της απεργίας-αποχής κατοχυρώνει τη θέση όλων . Συμμετέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις ενάντια στην αντιλαϊκή «αξιολόγηση», για να πετύχει η απεργία- αποχή  από όλες τις διαδικασίες.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους – υπαλλήλους και προϊσταμένους –…   Κατά την συγκέντρωσή τους κάλεσαν τους συναδέλφους τους  να σταθούν απέναντι στην διασπαστική επιλογή, απέναντι στην τροπολογία Γεροβασίλη, που ψήφισαν μαζί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-ΝΔ. Όλοι οι συνάδελφοι αξιολογούμενοι & αξιολογητές  όπως είπαν, καλύπτονται απόλυτα συνδικαλιστικά και νομικά και δεν έχουν καμία βάση οι απειλές ότι οι συνάδελφοι, που δεν θα μετέχουν στις διαδικασίες της αξιολόγησης θα απολυθούν ή θα χάσουν τη θέση τους και άλλα παρόμοια. Διεκδίκησαν μόνιμες προσλήψεις, εκπαίδευση υπαλλήλων με έγκαιρα σεμινάρια, σταθερή και μόνιμη  εργασία, αναπλήρωση των απωλειών  όπως το ξεπάγωμα των κλιμακίων, τα δώρα κλπ. Δίνοντας την μάχη ώστε να μην αποδυναμωθεί η συλλογική δράση και αγωνιστική διεκδίκηση."

Posted On Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2017 14:37 Γράφτηκε από τον

Η Contract ΑΕ,

μία από τις μεγαλύτερες μονάδες παροχής ασφαλιστικών & χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στον ελλαδικό χώρο,

ενδιαφέρεται να προσλάβει,

Διοικητικό Υπάλληλο με Επικοινωνιακές Δεξιότητες,

(πλήρους απασχόλησης και άμεση πρόσληψη)

για τη στελέχωση του τμήματος διοίκησης & επικοινωνίας των γραφείων της στην Καβάλα.

Προφίλ υποψηφίου:   Παροχές:

Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ

 

Άμεση πρόσληψη πλήρους απασχόλησης με σταθερό μισθό και ασφάλιση

Άνδρας ή γυναίκα άνω των 24 ετών
(Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες)

 

Άμεση πρόσληψη πλήρους απασχόλησης με σταθερό μισθό και ασφάλιση

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

 

Σύγχρονο, φιλικό και πλήρως οργανωμένο περιβάλλον εργασίας

Ποιοτικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

 

Ευκαιρία δυναμικής εξέλιξης καριέρας

Άνεση στη χρήση των Social Media, Η/Υ και στην εξ αποστάσεως επικοινωνία

  Μόνιμη και διαρκής διαδικασία εκπαίδευσης & ενημέρωσης


Αναζητάμε ένα νέο ή μια νέα, με ενθουσιώδη και αποτελεσματικό χαρακτήρα, με διάθεση για εργασία και φιλοδοξία για προσωπική εξέλιξη.

Εάν πληρείτε τις προϋποθέσεις και σας ενδιαφέρει η θέση, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

(μέχρι και την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017)

Posted On Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017 15:53 Γράφτηκε από τον

Απάντηση στα δημοσιεύματα περί "εργασιακού μεσαίωνα" στην SELECTA HELLAS, η οποία διατηρεί εγκαταστάσεις θερμοκηπίου στο Ερατεινό (εκμεταλλευόμενες το γεωθερμικό πεδίο), δίνει με ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι:

Τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν δημοσιεύματα που αναπαρήγαγαν ανακοινώσεις του σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Καβάλας και αφορούσαν τις εργασιακές σχέσεις στην επιχείρησή μας στο Ερατεινό Καβάλας.

Καταρχήν οφείλουμε να γνωστοποιήσουμε ότι η επιχείρησή μας έχει ελεγχθεί κατ' επανάληψη και χωρίς προειδοποίηση ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμού ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ Η ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ.

Ο τρόπος απασχόλησης σε όλες τις γεωργικές/κτηνοτροφικές επιχειρήσεις-εκμεταλλεύσεις (με τη μορφή ατομικών επιχειρήσεων ή προσωπικών εταιρειών, δηλαδή ΟΕ και ΕΕ όπως η δική μας) καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2639/98 και την εγκύκλιο 9/2011 του ΟΓΑ. Άρα η απασχόληση και πληρωμή με εργόσημο αποτελεί επιλογή της επιχείρησής μας αποτελεί επιλογή της επιχείρησής μας ακολουθώντας νομίμως τις διατάξεις του Νόμου.

Ποιος όμως μάς εγκαλεί;

Ένα σωματείο που δεν έχει καμιά αρμοδιότητα να κηρύξει απεργιακή κινητοποίηση στην επιχείρησή μας. Κι αυτό δεν το λέμε εμείς -το λέει η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Καβάλας.

Αλλά ακόμα και αν υποθέσουμε ότι είχε αρμοδιότητα να παρέμβει στην επιχείρησή μας και να ωθήσει σε απεργιακή κινητοποίηση αυτή υπήρξε απολύτως παράνομη.

Παρόλα αυτά η επιχείρηση δεν στράφηκε εναντίον τους παρά το όργιο των συνδικαλιστικών παρανομιών τους. Και φυσικά δεν πρόκειται να τους κάνουμε τη χάρη να στραφούμε εναντίον της μειοψηφίας των εργαζομένων μας, που παραπλανήθηκαν ότι συμμετέχουν σε μια δήθεν νόμιμη κινητοποίηση, διεκδικώντας κάτι που δεν μπορούμε εκ της φύσεως της εργασίας.

Μάλιστα το ίδιο σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων ν. Καβάλας μάς γνωστοποίησε ότι ορίζει "Σωματειακή Επιτροπή". Τέτοιου είδους Επιτροπή εμείς δεν γνωρίζουμε να προβλέπεται από το Νόμο. Η μόνη αναφορά του όρου μετά από ηλεκτρονική έρευνα που κάναμε, υφίσταται στην Κομμουνιστική Επιθεώρηση σε άρθρο του ΓΓ του ΚΚΕ Δημητρίου Κουτσούμπα, που εξ όσων γνωρίζουμε δεν αποτελεί νόμο του κράτους.

Περιττό να πούμε ότι η εργοδοσία της επιχειρήσεις ούτε αναμείχθηκε και ούτε πρόκειται να αναμιχθεί στα ζητήματα ανάδειξης συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των εργαζομένων. Δεν δύναται όμως εσαεί να μην απαντά στις παρανομίες και στη δυσφήμηση. Απασχολούμε νόμιμα, πληρώνουμε νόμιμα και στην ώρα μας, εξασφαλίζουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στην παρεχόμενη εργασία τις οποίες βελτιώνουμε συνεχώς. Αυτό αποδεικνύει ο αυξημένος αριθμός αιτήσεων και βιογραφικών ενδιαφερομένων, προκειμένου να εργαστούν στην επιχείρησή μας, πράγμα που αποδεικνύει τις καλές συνθήκες εργασίας και την εργοδοτική μας συμπεριφορά."

Posted On Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 00:21 Γράφτηκε από τον

Ένας διαγωνισμός που παραλίγο να οδηγηθεί σε φιάσκο, καθώς από την αρχή είχε διαφανεί ότι το ενδιαφέρον σε άλλες περιοχές της χώρας θα ήταν σχετικά μικρό -λόγω προβλημάτων στην προκήρυξη- οδεύει σταδιακά στην τελική του ευθεία, καθώς σήμερα δημοσιεύτηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης όλων των υποψηφίων για την προκήρυξη του υπουργείου Υγείας για 2.868 θέσεις στις Τοπικές Μονάδες Υγείας.

Υπενθυμίζεται, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, ότι η μοριοδότηση και η κατάταξη των υποψηφίων έγινε αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα. Θα ακολουθήσει η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών από τις Υγειονομικές Περιφέρειες από όπου και θα προκύψουν και οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων. Επί των Προσωρινών Πινάκων Προσληπτέων οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης. Η όλη διαδικασία της προκήρυξης, καθώς επίσης και τα κριτήρια μοριοδότησης ελέγχθηκαν από το ΑΣΕΠ, το οποίο ενέκρινε την προκήρυξη.

Πάντως αξίζει να αναφερθεί ότι, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που δόθηκε την περασμένη Τρίτη, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός ανακοίνωσε ότι, λόγω του αναιμικού ενδιαφέροντος των γιατρών για την πλήρωση των θέσεων, σύντομα θα εκδοθεί νέα προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων κυρίως σε ιατρικό προσωπικό. Έτσι μοιραία έως το τέλος του χρόνου θα λειτουργήσουν μόλις 70 από τις 239 ΤΟΜΥ χωρίς ωστόσο η ηγεσία του υπουργείου Υγείας να είναι σε θέση να ανακοινώσει τις περιοχές που θα λειτουργήσουν.

Όσον αφορά την Καβάλα, προβλέπεται η πρόσληψη 24 ατόμων -12 για την ΤΟΜΥ στον Άγιο Λουκά και άλλα 12 για την ΤΟΜΥ στο παλιό Νοσοκομείο (έναν χώρο για τον οποίο έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, καθώς η αντιπολίτευση του δήμου Καβάλας έχει κατηγορήσει τη δημοτική αρχή ότι με την πρότασή της για εγκατάσταση στο "γυάλινο" κτίριο του παλιού Νοσοκομείου "ρίχνει ταφόπλακα" στις διεκδικήσεις του δήμου για τον όλο χώρο). Οι 2 ΤΟΜΥ εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν το αργότερο ως τις αρχές του νέου έτους (αν και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Υγείας, στόχος είναι να λειτουργήσουν μέσα στον Οκτώβριο) και θα λειτουργούν σε δύο βάρδιες, από το πρωί έως αργά το βράδυ, εξυπηρετώντας τα λιγότερο σοβαρά περιστατικά -αλλά και ορισμένα έκτακτα- προκειμένου να περιοριστεί η κίνηση στο Νοσοκομείο.

Αναλυτικά για την Καβάλα ανά κλάδο:

251 - 4η Υ.ΠΕ. - ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - Γενικής Ιατρικής - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ

Σειρά Κατάταξης Αριθμός Πρωτοκόλλου
Αίτησης
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Μόρια Εντοπιότητα
1 21/29449 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1417,5 ΝΑΙ
2 21/11735 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1313,5 ΝΑΙ
3 21/24230 ΟΥΝΤΑ ΧΑΤΕΜ ΠΑΥΛΟΣ ΣΕΧΝΤΑ 1197,3 ΝΑΙ
4 21/21619 ΚΑΣΑΠΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1188,5 ΝΑΙ
5 21/3495 ΚΕΡΑΣΣΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 910 ΝΑΙ
6 21/16229 ΧΑΤΖΗΣΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1209,4 ΟΧΙ
7 21/26196 ΑΛ-ΝΟΦΑΛ ΤΖΑΜΑΛ ΦΑΡΑΧ 1050,3 ΟΧΙ
8 21/29591 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ 822,4 ΟΧΙ

251 - 4η Υ.ΠΕ. - ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - Παθολογίας - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ

Σειρά Κατάταξης Αριθμός Πρωτοκόλλου
Αίτησης
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Μόρια Εντοπιότητα
1 22/29466 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 876 ΟΧΙ

351 - 4η Υ.ΠΕ. - ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - Παιδιατρικής - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ

Σειρά Κατάταξης Αριθμός Πρωτοκόλλου
Αίτησης
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Μόρια Εντοπιότητα
1 31/17718 ΦΑΣΟΥΛΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1337,3 ΝΑΙ
2 31/26428 ΠΕΤΤΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΙΩΑΚΕΙΜ 950 ΝΑΙ
3 31/5285 ΚΙΟΣΣΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1128,9 ΟΧΙ

451 - 4η Υ.ΠΕ. - ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ

Σειρά Κατάταξης Αριθμός Πρωτοκόλλου
Αίτησης
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Μόρια Εντοπιότητα
1 41/20292 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣ 1374,8 ΟΧΙ
2 41/18987 ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1159,6 ΟΧΙ
3 41/8009 ΣΤΡΑΓΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 1110,8 ΟΧΙ
4 41/9211 ΤΖΙΜΟΥΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 1092,7 ΟΧΙ
5 41/5844 ΜΠΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1046,1 ΟΧΙ
6 41/16929 ΣΤΟΙΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 922,2 ΟΧΙ
7 41/10969 ΟΣΜΑΝΤΣΑ ΤΖΕΙΛΑΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ 868 ΟΧΙ

551 - 4η Υ.ΠΕ. - ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ

Σειρά Κατάταξης Αριθμός Πρωτοκόλλου
Αίτησης
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Μόρια Εντοπιότητα
1 51/6201 ΓΙΟΥΡΟΥΚΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1637,2 ΝΑΙ
2 51/5785 ΚΛΟΥΦΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1562,9 ΝΑΙ
3 51/29173 ΚΑΒΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1558,4 ΝΑΙ
4 51/30247 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1542,7 ΝΑΙ
5 51/23717 ΚΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1498 ΝΑΙ
6 51/25766 ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗΣ 1406,2 ΝΑΙ
7 51/29305 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1378,8 ΝΑΙ
8 51/8986 ΜΗΤΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1352,7 ΝΑΙ
9 51/19195 ΓΚΟΥΝΤΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1205,9 ΝΑΙ
10 51/13652 ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1138,5 ΝΑΙ
11 51/14068 ΜΑΡΟΥΛΑ ΑΝΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1125,3 ΝΑΙ
12 51/28562 ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΗΣ 1115,5 ΝΑΙ
13 51/8985 ΓΡΑΜΜΟΥ ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1053,6 ΝΑΙ
14 51/16262 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1053 ΝΑΙ
15 51/10662 ΜΗΤΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1042,4 ΝΑΙ
16 51/2815 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 996,9 ΝΑΙ
17 51/13403 ΤΣΑΚΙΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 968,9 ΝΑΙ
18 51/4345 ΜΠΟΥΝΤΖΟΥΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 943,8 ΝΑΙ
19 51/25203 ΔΑΡΑΒΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗΣ 913,9 ΝΑΙ
20 51/14920 ΣΑΜΠΡΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 847,3 ΝΑΙ
21 51/11722 ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 845,9 ΝΑΙ
22 51/24959 ΜΟΥΣΟΥΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 756,9 ΝΑΙ
23 51/1204 ΦΕΣΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 676,2 ΝΑΙ
24 51/12887 ΜΑΜΑΛΙΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΑΒΒΑΣ 1469,7 ΟΧΙ
25 51/2497 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1369,2 ΟΧΙ
26 51/10687 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ 1368 ΟΧΙ
27 51/3150 ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1356,3 ΟΧΙ
28 51/10258 ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1351 ΟΧΙ
29 51/9715 ΤΕΡΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΜΠΡΟΣ 1334,1 ΟΧΙ
30 51/2810 ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1313,6 ΟΧΙ
31 51/9945 ΒΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1293 ΟΧΙ
32 51/22387 ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1263,5 ΟΧΙ
33 51/19297 ΒΑΒΛΙΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1244,2 ΟΧΙ
34 51/20123 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1243,9 ΟΧΙ
35 51/14580 ΚΕΣΣΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1235 ΟΧΙ
36 51/15311 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1234,3 ΟΧΙ
37 51/27006 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΥΘΕΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1233,5 ΟΧΙ
38 51/19531 ΛΗΜΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1205 ΟΧΙ
39 51/12064 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1182,3 ΟΧΙ
40 51/24394 ΠΙΣΤΟΛΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1142,9 ΟΧΙ
41 51/27297 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1113,6 ΟΧΙ
42 51/3455 ΚΛΩΝΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1112,1 ΟΧΙ
43 51/3562 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1109,6 ΟΧΙ
44 51/20342 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΣ 1098,7 ΟΧΙ
45 51/6195 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1073,6 ΟΧΙ
46 51/21811 ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1070 ΟΧΙ
47 51/26776 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1056,3 ΟΧΙ
48 51/8159 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1047,1 ΟΧΙ
49 51/2885 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1045,5 ΟΧΙ
50 51/11199 ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1041 ΟΧΙ
51 51/6941 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1037,7 ΟΧΙ
52 51/26431 ΡΑΜΟΥΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1030 ΟΧΙ
53 51/26857 ΚΟΝΤΟΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1012,6 ΟΧΙ
54 51/16828 ΜΙΤΣΙΚΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1011,3 ΟΧΙ
55 51/6481 ΨΕΜΜΑΤΑ ΠΑΓΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 992,2 ΟΧΙ
56 51/4228 ΣΤΕΡΓΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 987,2 ΟΧΙ
57 51/8249 ΚΟΥΤΑΛΙΔΟΥ ΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 986,8 ΟΧΙ
58 51/19560 ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 981,1 ΟΧΙ
59 51/9372 ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 978,5 ΟΧΙ
60 51/6116 ΤΡΟΣΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 967,9 ΟΧΙ
61 51/10899 ΝΤΟΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 966,3 ΟΧΙ
62 51/14491 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 955,1 ΟΧΙ
63 51/24672 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 953,7 ΟΧΙ
64 51/13529 ΓΚΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 941 ΟΧΙ
65 51/24770 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 937,1 ΟΧΙ
66 51/19176 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 936,6 ΟΧΙ
67 51/13351 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΚΕΙΜ 928,8 ΟΧΙ
68 51/21879 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 927,9 ΟΧΙ
69 51/17516 ΛΕΠΙΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 913,2 ΟΧΙ
70 51/13245 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 913,1 ΟΧΙ
71 51/20311 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 910,8 ΟΧΙ
72 51/12894 ΝΤΖΑΝΙΔΟΥ ΔΙΑΝΑ ΣΕΡΓΙΟΣ 904,6 ΟΧΙ
73 51/8086 ΚΟΝΔΕ ΡΙΔΒΑΝ ΝΟΥΡΗ 902,5 ΟΧΙ
74 51/8799 ΜΑΡΙΦΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 900,7 ΟΧΙ
75 51/1996 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 899,6 ΟΧΙ
76 51/24803 ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 895,4 ΟΧΙ
77 51/10047 ΜΠΙΤΖΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 891,6 ΟΧΙ
78 51/4984 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 877,2 ΟΧΙ
79 51/17207 ΜΠΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 868,2 ΟΧΙ
80 51/10976 ΜΟΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 867,8 ΟΧΙ
81 51/21321 ΤΑΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 867 ΟΧΙ
82 51/7907 ΖΙΑΚΑ ΑΡΓΥΡΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 864,2 ΟΧΙ
83 51/9237 ΜΙΤΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 856,5 ΟΧΙ
84 51/5511 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΒΒΑΣ 835,3 ΟΧΙ
85 51/12346 ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 830,1 ΟΧΙ
86 51/912 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 825,5 ΟΧΙ
87 51/10536 ΧΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 824,8 ΟΧΙ
88 51/5230 ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ 823,9 ΟΧΙ
89 51/17259 ΤΙΑΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 814 ΟΧΙ
90 51/17907 ΤΡΥΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 813 ΟΧΙ
91 51/6626 ΜΑΡΑΓΚΟΖΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 800,4 ΟΧΙ
92 51/2935 ΚΑΣΑΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 790,9 ΟΧΙ
93 51/1252 ΣΥΡΙΤΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 784,2 ΟΧΙ
94 51/13314 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΣΜΑΡΩ ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ 745,2 ΟΧΙ

651 - 4η Υ.ΠΕ. - ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ

Σειρά Κατάταξης Αριθμός Πρωτοκόλλου
Αίτησης
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Μόρια Εντοπιότητα
1 61/24286 ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1960,2 ΝΑΙ
2 61/13224 ΣΤΟΥΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1924 ΝΑΙ
3 61/27366 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1688,7 ΝΑΙ
4 61/13792 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1656,4 ΝΑΙ
5 61/13333 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1626,7 ΝΑΙ
6 61/14098 ΧΟΝΔΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1590,1 ΝΑΙ
7 61/27979 ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1533,4 ΝΑΙ
8 61/26154 ΜΠΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1526 ΝΑΙ
9 61/19774 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1517,2 ΝΑΙ
10 61/26603 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΠΑΝΕΙΝΩΝΔΑΣ 1502 ΝΑΙ
11 61/24675 ΠΑΪΤΟΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1489,5 ΝΑΙ
12 61/24574 ΔΟΥΤΣΙΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1477,6 ΝΑΙ
13 61/22638 ΒΕΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1468,2 ΝΑΙ
14 61/28539 ΛΟΥΚΑΤΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1452,1 ΝΑΙ
15 61/28744 ΠΟΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1449,9 ΝΑΙ
16 61/19315 ΜΙΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1445,9 ΝΑΙ
17 61/20031 ΠΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1443,1 ΝΑΙ
18 61/30024 ΔΕΜΙΡΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1421,8 ΝΑΙ
19 61/5072 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1392,4 ΝΑΙ
20 61/20799 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1385,8 ΝΑΙ
21 61/23769 ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1383,3 ΝΑΙ
22 61/7211 ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1380,8 ΝΑΙ
23 61/4735 ΝΤΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1376,1 ΝΑΙ
24 61/14967 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1370,3 ΝΑΙ
25 61/18173 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1352,1 ΝΑΙ
26 61/11149 ΚΙΡΚΑΣΙΑΔΟΥ ΘΕΑΝΩ ΛΑΖΑΡΟΣ 1340,6 ΝΑΙ
27 61/23482 ΚΑΡΑΤΣΙΟΥΜΠΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1339,8 ΝΑΙ
28 61/14193 ΚΟΥΤΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1339,4 ΝΑΙ
29 61/4764 ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1328,3 ΝΑΙ
30 61/14033 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1321,5 ΝΑΙ
31 61/21397 ΠΟΥΡΤΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1319,9 ΝΑΙ
32 61/5229 ΚΑΝΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΩΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1294,7 ΝΑΙ
33 61/29176 ΣΙΝΑΠΛΙΔΟΥ ΖΩΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1282,2 ΝΑΙ
34 61/23536 ΤΣΑΚΩΝΗ ΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1281,4 ΝΑΙ
35 61/6388 ΚΑΜΑΔΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 1260,6 ΝΑΙ
36 61/19525 ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1260,4 ΝΑΙ
37 61/19505 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1255,2 ΝΑΙ
38 61/12818 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1252,1 ΝΑΙ
39 61/28032 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑΗΛ 1250,8 ΝΑΙ
40 61/14345 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1249,8 ΝΑΙ
41 61/26029 ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1246,7 ΝΑΙ
42 61/12810 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1233,4 ΝΑΙ
43 61/13985 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1232,6 ΝΑΙ
44 61/10942 ΛΥΤΡΟΣΥΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1232 ΝΑΙ
45 61/7388 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1213,9 ΝΑΙ
46 61/27954 ΜΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1213,2 ΝΑΙ
47 61/2522 ΠΑΤΑΡΓΙΑ ΟΛΓΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 1195,2 ΝΑΙ
48 61/9002 ΜΠΑΪΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1169,8 ΝΑΙ
49 61/27562 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΡΩΔΗΣ 1165,2 ΝΑΙ
50 61/25584 ΛΕΝΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1160 ΝΑΙ
51 61/22893 ΣΑΙΝΤΗ ΧΙΜΠΑ ΣΟΦΙΑ ΜΕΡΟΥΑΝ 1159,2 ΝΑΙ
52 61/8257 ΠΕΛΑΓΙΑΔΗ ΘΩΜΑΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1149,6 ΝΑΙ
53 61/13094 ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1144,1 ΝΑΙ
54 61/14998 ΚΟΒΟΥΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1142,3 ΝΑΙ
55 61/9797 ΜΠΟΥΛΤΟΥΚΗ ΑΝΔΡΕΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1133,2 ΝΑΙ
56 61/14906 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1123,8 ΝΑΙ
57 61/19598 ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1103,3 ΝΑΙ
58 61/13363 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΛΟΥΜΙΣΤΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1103,1 ΝΑΙ
59 61/5873 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1092,4 ΝΑΙ
60 61/27213 ΒΕΡΡΟΥ ΜΑΡΘΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1087,1 ΝΑΙ
61 61/7949 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1082,1 ΝΑΙ
62 61/19527 ΣΤΑΜΠΟΛΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1070 ΝΑΙ
63 61/16450 ΛΥΤΡΟΣΥΓΚΟΥΝΗ ΖΩΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1067,6 ΝΑΙ
64 61/10370 ΑΓΙΑΣΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1067,4 ΝΑΙ
65 61/12754 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1061,2 ΝΑΙ
66 61/19689 ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ 1041,7 ΝΑΙ
67 61/29880 ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1025,8 ΝΑΙ
68 61/8878 ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1015,3 ΝΑΙ
69 61/18399 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 1003,1 ΝΑΙ
70 61/14806 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 999,1 ΝΑΙ
71 61/24263 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 993,6 ΝΑΙ
72 61/13716 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 989,6 ΝΑΙ
73 61/28449 ΜΑΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 983 ΝΑΙ
74 61/3877 ΚΑΡΑΚΟΣΜΑ ΣΟΦΙΑ ΚΟΣΜΑΣ 976 ΝΑΙ
75 61/749 ΤΣΕΤΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 973,7 ΝΑΙ
76 61/23101 Κοκκίδου ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 962,7 ΝΑΙ
77 61/7760 ΖΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 943,8 ΝΑΙ
78 61/1751 ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΥΛΟΣ 924,6 ΝΑΙ
79 61/8275 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 918,4 ΝΑΙ
80 61/10661 ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 917,4 ΝΑΙ
81 61/4699 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 915,5 ΝΑΙ
82 61/7896 ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 903,7 ΝΑΙ
83 61/735 ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 903,3 ΝΑΙ
84 61/25746 ΧΑΙΤΑΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 902,1 ΝΑΙ
85 61/6738 ΞΥΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΖΩ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 887 ΝΑΙ
86 61/901 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 880,3 ΝΑΙ
87 61/16102 ΖΙΝΑΤΟΥΛΙΝΑ ΛΙΛΙΑ ΡΑΒΙΤ 871,9 ΝΑΙ
88 61/28457 ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 868,3 ΝΑΙ
89 61/12072 ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 851 ΝΑΙ
90 61/9012 ΤΣΑΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΤΣΑ ΜΙΧΑΛΗΣ 842,1 ΝΑΙ
91 61/3049 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 840,6 ΝΑΙ
92 61/29177 ΚΕΙΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 839,4 ΝΑΙ
93 61/26572 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 835,9 ΝΑΙ
94 61/2804 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 833 ΝΑΙ
95 61/13706 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΟΔΕΣΤΟΣ 832,8 ΝΑΙ
96 61/8198 ΣΟΡΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 831,5 ΝΑΙ
97 61/24877 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 828,3 ΝΑΙ
98 61/10951 ΣΑΡΒΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 822,9 ΝΑΙ
99 61/29508 ΘΩΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 784,2 ΝΑΙ
100 61/16058 ΞΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 778,3 ΝΑΙ
101 61/3295 ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 771,7 ΝΑΙ
102 61/1953 ΤΣΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 753,4 ΝΑΙ
103 61/27169 ΚΑΛΕΜΗ ΟΛΓΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 725 ΝΑΙ
104 61/1988 ΓΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 719,7 ΝΑΙ
105 61/29975 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΣΑΒΒΑΣ 681,2 ΝΑΙ
106 61/6505 ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1802 ΟΧΙ
107 61/19954 ΚΟΥΜΟΡΤΖΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1722,3 ΟΧΙ
108 61/14277 ΠΑΠΑΤΖΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ 1714,1 ΟΧΙ
109 61/25739 ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1699,4 ΟΧΙ
110 61/7611 ΧΑΡΙΣΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1670,1 ΟΧΙ
111 61/26245 ΦΙΛΕΝΤΑ ΠΑΓΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1648,3 ΟΧΙ
112 61/23950 ΚΡΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1641,1 ΟΧΙ
113 61/25692 ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1636,5 ΟΧΙ
114 61/11852 ΓΑΙΤΑΝΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 1613,4 ΟΧΙ
115 61/16922 ΜΑΓΚΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1551,9 ΟΧΙ
116 61/16796 ΜΠΟΣΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 1536,5 ΟΧΙ
117 61/13125 ΚΑΡΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1530,6 ΟΧΙ
118 61/14133 ΠΟΔΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 1527,3 ΟΧΙ
119 61/25183 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1521,3 ΟΧΙ
120 61/5430 ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1483,6 ΟΧΙ
121 61/1246 ΣΕΡΙΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣ 1478,6 ΟΧΙ
122 61/12004 ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1471,8 ΟΧΙ
123 61/9217 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1471,2 ΟΧΙ
124 61/28789 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1466,6 ΟΧΙ
125 61/8440 ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1465,7 ΟΧΙ
126 61/12483 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1464,6 ΟΧΙ
127 61/28746 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1462,2 ΟΧΙ
128 61/3401 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1460,9 ΟΧΙ
129 61/18280 ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1452,4 ΟΧΙ
130 61/12168 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1452,3 ΟΧΙ
131 61/23250 ΜΠΟΥΡΜΑ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 1443,8 ΟΧΙ
132 61/21911 ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΙΣΑΑΚ 1437 ΟΧΙ
133 61/25112 ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1436,7 ΟΧΙ
134 61/15775 ΝΟΥΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1426,5 ΟΧΙ
135 61/29025 ΔΑΡΤΖΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1424,5 ΟΧΙ
136 61/9851 ΜΠΑΣΔΑΝΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1424,4 ΟΧΙ
137 61/7126 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1414,1 ΟΧΙ
138 61/14383 ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1413,2 ΟΧΙ
139 61/24687 ΚΙΑΜΗΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1412,3 ΟΧΙ
140 61/19081 ΝΑΖΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1410,4 ΟΧΙ
141 61/9073 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1406,2 ΟΧΙ
142 61/15567 ΜΠΙΤΣΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1401,8 ΟΧΙ
143 61/26760 ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1393,7 ΟΧΙ
144 61/7054 ΕΝΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1386,3 ΟΧΙ
145 61/23667 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 1380,4 ΟΧΙ
146 61/10988 ΤΖΩΤΖΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1378,6 ΟΧΙ
147 61/23310 ΜΠΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1374,2 ΟΧΙ
148 61/9019 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1370,9 ΟΧΙ
149 61/14366 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1355,8 ΟΧΙ
150 61/7178 ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1354 ΟΧΙ
151 61/25261 ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1353,2 ΟΧΙ
152 61/21531 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΑΣ 1344,4 ΟΧΙ
153 61/27779 ΓΡΙΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1336,5 ΟΧΙ
154 61/13674 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΡΑΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 1332,5 ΟΧΙ
155 61/9733 ΓΚΕΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1327,6 ΟΧΙ
156 61/8679 ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 1327 ΟΧΙ
157 61/10823 ΤΣΙΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1304 ΟΧΙ
158 61/5006 ΧΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1300 ΟΧΙ
159 61/14183 ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1283,7 ΟΧΙ
160 61/27335 ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1280,7 ΟΧΙ
161 61/23572 ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1277 ΟΧΙ
162 61/1131 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1270,9 ΟΧΙ
163 61/8303 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1266,1 ΟΧΙ
164 61/2145 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1263 ΟΧΙ
165 61/6024 ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1255,2 ΟΧΙ
166 61/29802 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣ 1254,5 ΟΧΙ
167 61/10692 ΠΙΣΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1254 ΟΧΙ
168 61/19812 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1244,2 ΟΧΙ
169 61/12195 ΠΟΥΡΝΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1241,3 ΟΧΙ
170 61/15461 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1235,5 ΟΧΙ
171 61/22569 ΔΟΥΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1232,8 ΟΧΙ
172 61/15689 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1230 ΟΧΙ
173 61/5662 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1227,3 ΟΧΙ
174 61/29600 ΚΑΡΑ ΧΟΤΖΑ ΛΕΙΛΕ ΣΑΛΗ 1222,4 ΟΧΙ
175 61/7875 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1221,9 ΟΧΙ
176 61/14547 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1218,1 ΟΧΙ
177 61/17388 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1217,8 ΟΧΙ
178 61/4117 ΚΙΑΤΙΠΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1208,4 ΟΧΙ
179 61/5469 ΧΕΙΡΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 1207,6 ΟΧΙ
180 61/20260 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ 1207,3 ΟΧΙ
181 61/27895 ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1199,9 ΟΧΙ
182 61/28808 ΣΕΡΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1198,7 ΟΧΙ
183 61/6693 ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 1197,5 ΟΧΙ
184 61/7553 ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ 1196,2 ΟΧΙ
185 61/844 ΛΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1195,7 ΟΧΙ
186 61/23628 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1193,6 ΟΧΙ
187 61/25838 ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1191,1 ΟΧΙ
188 61/13469 ΜΟΣΧΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1188,4 ΟΧΙ
189 61/28031 ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1187,2 ΟΧΙ
190 61/25425 ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1184,2 ΟΧΙ
191 61/10780 ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1177,1 ΟΧΙ
192 61/20770 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1173,3 ΟΧΙ
193 61/28342 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 1170,5 ΟΧΙ
194 61/22566 ΤΣΙΠΡΑ ΑΜΑΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1168,7 ΟΧΙ
195 61/6446 ΜΠΑΛΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1166,4 ΟΧΙ
196 61/12547 ΤΣΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1163,8 ΟΧΙ
197 61/14763 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1163,1 ΟΧΙ
198 61/7024 ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1158,3 ΟΧΙ
199 61/10974 ΟΜΦΑΛΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 1155,2 ΟΧΙ
200 61/23659 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1153,4 ΟΧΙ
201 61/14323 ΔΟΛΑΠΤΣΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1147,4 ΟΧΙ
202 61/6266 ΜΠΑΖΔΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1146,4 ΟΧΙ
203 61/10254 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1145,6 ΟΧΙ
204 61/8063 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1144,2 ΟΧΙ
205 61/8626 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 1140 ΟΧΙ
206 61/22208 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1138,6 ΟΧΙ
207 61/19464 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΣΜΑΣ 1137,8 ΟΧΙ
208 61/10492 ΜΠΡΟΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1129,6 ΟΧΙ
209 61/28870 ΝΤΟΥΝΙΑΠΙΛΕΝ ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 1128,3 ΟΧΙ
210 61/10916 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1120,3 ΟΧΙ
211 61/9125 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΗΛΙΑΣ 1117,1 ΟΧΙ
212 61/8693 ΓΙΩΣΗ ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1114,8 ΟΧΙ
213 61/18649 ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1109,7 ΟΧΙ
214 61/17417 ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1108,3 ΟΧΙ
215 61/6686 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1093,6 ΟΧΙ
216 61/19286 ΣΤΕΡΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1092,9 ΟΧΙ
217 61/4693 ΤΖΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1092 ΟΧΙ
218 61/15831 ΤΖΟΝΙΧΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1088 ΟΧΙ
219 61/12696 ΚΕΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΚΑΡΕΛ 1083,8 ΟΧΙ
220 61/3165 ΣΥΡΟΠΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1077,6 ΟΧΙ
221 61/19686 ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1074,9 ΟΧΙ
222 61/21671 ΓΑΖΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1073,4 ΟΧΙ
223 61/21132 ΚΑΙΧΤΣΗ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1070,9 ΟΧΙ
224 61/1821 ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1069,6 ΟΧΙ
225 61/1663 ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1055,7 ΟΧΙ
226 61/21576 ΠΑΠΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1053,6 ΟΧΙ
227 61/25852 ΚΡΟΚΟΥ ΟΛΓΑ ΕΡΙΕΤΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1050,1 ΟΧΙ
228 61/24850 ΔΑΡΙΩΤΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1044,5 ΟΧΙ
229 61/7252 ΚΑΡΥΩΤΟΥ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1043,2 ΟΧΙ
230 61/19532 ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1040,2 ΟΧΙ
231 61/14698 ΜΠΡΕΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1036,3 ΟΧΙ
232 61/8003 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1035,8 ΟΧΙ
233 61/12138 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1035,2 ΟΧΙ
234 61/10038 ΤΙΓΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΛΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1030,4 ΟΧΙ
235 61/20520 ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1027 ΟΧΙ
236 61/25969 ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1025 ΟΧΙ
237 61/4646 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1017,3 ΟΧΙ
238 61/22047 ΛΥΚΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1017 ΟΧΙ
239 61/25625 ΛΑΠΠΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1015,7 ΟΧΙ
240 61/3942 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1011,9 ΟΧΙ
241 61/21795 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1010,6 ΟΧΙ
242 61/12305 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1006,5 ΟΧΙ
243 61/19611 ΛΙΑΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1006,2 ΟΧΙ
244 61/3911 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1002,8 ΟΧΙ
245 61/21500 ΖΑΛΙΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 993,9 ΟΧΙ
246 61/13949 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 992 ΟΧΙ
247 61/23544 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΜΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΩΤΙΟΣ 986,7 ΟΧΙ
248 61/25009 ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 985,4 ΟΧΙ
249 61/14618 ΣΥΛΗΓΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 985,3 ΟΧΙ
250 61/2455 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 983,7 ΟΧΙ
251 61/24800 ΠΟΥΛΙΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 982,2 ΟΧΙ
252 61/25324 ΝΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 980,7 ΟΧΙ
253 61/12807 ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 978,5 ΟΧΙ
254 61/20577 ΤΖΑΤΖΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 978,5 ΟΧΙ
255 61/28010 ΣΜΟΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 977,7 ΟΧΙ
256 61/12126 ΚΟΥΚΟΥΡΗ ΔΑΦΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 973 ΟΧΙ
257 61/14255 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 971,7 ΟΧΙ
258 61/8515 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 967,4 ΟΧΙ
259 61/9585 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ ΠΑΓΩΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 966,7 ΟΧΙ
260 61/12146 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 963,4 ΟΧΙ
261 61/28071 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 961,8 ΟΧΙ
262 61/27581 ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 960,1 ΟΧΙ
263 61/28731 ΠΡΙΟΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 959,2 ΟΧΙ
264 61/4128 ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 957,6 ΟΧΙ
265 61/10870 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 957,3 ΟΧΙ
266 61/24936 ΜΑΝΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 957,3 ΟΧΙ
267 61/21567 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 956,1 ΟΧΙ
268 61/11972 ΑΔΑΜ ΜΑΡΤΙΝΑ ΜΠΙΑΝΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 953,8 ΟΧΙ
269 61/11408 ΙΜΠΡΑΜ ΑΛΗ ΕΚΡΕΜ 952,5 ΟΧΙ
270 61/28959 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 945,8 ΟΧΙ
271 61/6672 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 945,2 ΟΧΙ
272 61/20330 ΓΚΑΤΖΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 943,6 ΟΧΙ
273 61/10598 ΚΙΟΣΕ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 943,2 ΟΧΙ
274 61/14992 ΑΡΓΥΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 938,6 ΟΧΙ
275 61/2085 ΜΠΙΒΟΛΑΡΗ ΜΠΕΝΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΙ 937,8 ΟΧΙ
276 61/19568 ΝΤΕΒΕΤΖΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 935,6 ΟΧΙ
277 61/19741 ΓΕΩΡΟΓΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 935,6 ΟΧΙ
278 61/6316 ΨΕΜΜΑΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 929,3 ΟΧΙ
279 61/3472 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 928,6 ΟΧΙ
280 61/28678 ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 923,7 ΟΧΙ
281 61/23202 ΡΕΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 919,8 ΟΧΙ
282 61/5481 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 919,1 ΟΧΙ
283 61/19070 ΚΑΡΥΩΤΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 910,8 ΟΧΙ
284 61/30330 ΚΑΡΑΜΠΟΥΓΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 909,8 ΟΧΙ
285 61/27385 ΜΗΤΡΙΔΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 909,2 ΟΧΙ
286 61/18834 ΧΑΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 907 ΟΧΙ
287 61/28345 ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 906,6 ΟΧΙ
288 61/13404 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 901,4 ΟΧΙ
289 61/30096 ΨΑΡΑ ΣΤΕΛΛΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 900,9 ΟΧΙ
290 61/24747 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 900,5 ΟΧΙ
291 61/6443 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 898,2 ΟΧΙ
292 61/14479 ΠΟΥΤΑΚΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΡΗΣΤΟΣ 894,4 ΟΧΙ
293 61/24504 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΓΚΙΝΚΑ ΗΛΙΑΣ 880 ΟΧΙ
294 61/2779 ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 874,8 ΟΧΙ
295 61/1235 ΧΑΣΑΝ ΑΙΣΕ ΓΚΑΛΙΠ 874,6 ΟΧΙ
296 61/2178 ΒΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 867,3 ΟΧΙ
297 61/8860 ΜΕΧΜΕΤ ΑΛΗ ΕΡΓΕΝ ΜΠΑΙΡΑΜ 866 ΟΧΙ
298 61/29034 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 864,1 ΟΧΙ
299 61/3784 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 862,6 ΟΧΙ
300 61/18971 ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 861,4 ΟΧΙ
301 61/30203 ΤΣΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 858,8 ΟΧΙ
302 61/20146 ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 849,9 ΟΧΙ
303 61/12565 ΤΟΥΣΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 848,2 ΟΧΙ
304 61/30518 ΜΕΡΙΒΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 844,7 ΟΧΙ
305 61/28943 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 842,8 ΟΧΙ
306 61/9033 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 841,9 ΟΧΙ
307 61/6541 ΓΚΡΙΜΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 835,7 ΟΧΙ
308 61/8049 ΚΟΝΤΕ ΙΡΦΑΝ ΣΑΜΠΑΝ 833,2 ΟΧΙ
309 61/19378 ΔΕΡΜΕΝΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 832,9 ΟΧΙ
310 61/26622 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΜΕΩΝ 831 ΟΧΙ
311 61/14848 ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 827,3 ΟΧΙ
312 61/3888 ΤΣΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 823 ΟΧΙ
313 61/2192 ΕΚΜΕΤΣΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 821,1 ΟΧΙ
314 61/13294 ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 811 ΟΧΙ
315 61/27175 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 811 ΟΧΙ
316 61/18820 ΤΑΣΑΚΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 810,4 ΟΧΙ
317 61/9420 ΡΩΣΣΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 806,4 ΟΧΙ
318 61/2052 ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΠΟΥΣΙΟΣ 802,9 ΟΧΙ
319 61/20272 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑΣ 802,2 ΟΧΙ
320 61/24110 ΑΛΗ ΙΜΠΡΑΗΜ ΣΕΜΠΑΤΙΝ 802 ΟΧΙ
321 61/2820 ΨΟΥΡΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 801,6 ΟΧΙ
322 61/13317 ΤΙΜΟΣΕΝΚΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 797 ΟΧΙ
323 61/2357 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 796,6 ΟΧΙ
324 61/20615 ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΩΥΣΗΣ 795,6 ΟΧΙ
325 61/21452 ΣΑΛΤΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 790 ΟΧΙ
326 61/26047 ΤΣΑΒΔΑΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 785,1 ΟΧΙ
327 61/1994 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 782,4 ΟΧΙ
328 61/22662 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 775,2 ΟΧΙ
329 61/15913 ΜΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 762,6 ΟΧΙ
330 61/22078 ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 760,6 ΟΧΙ
331 61/30507 ΤΣΑΔΙΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 758,2 ΟΧΙ
332 61/2155 ΠΛΙΟΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 750,7 ΟΧΙ
333 61/14819 ΦΑΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 749,4 ΟΧΙ
334 61/3473 ΔΕΛΟΓΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 749,2 ΟΧΙ
335 61/25322 ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 748,8 ΟΧΙ
336 61/22885 ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 740,6 ΟΧΙ
337 61/28705 ΜΠΑΝΑΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΠΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 737,8 ΟΧΙ
338 61/26446 ΚΥΡΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ 728,5 ΟΧΙ
339 61/982 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 727,9 ΟΧΙ
340 61/8163 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 726,3 ΟΧΙ
341 61/24712 ΤΖΑΦΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 724,6 ΟΧΙ
342 61/23440 ΓΙΑΟΥΖΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 711,8 ΟΧΙ
343 61/9093 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 710,9 ΟΧΙ
344 61/7953 ΦΑΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 694,6 ΟΧΙ
345 61/7728 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 684,5 ΟΧΙ
346 61/2200 ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 683,4 ΟΧΙ
347 61/17385 ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 679 ΟΧΙ
348 61/13375 ΝΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 675,7 ΟΧΙ
349 61/22224 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 661,4 ΟΧΙ
350 61/1219 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 643,8 ΟΧΙ

751 - 4η Υ.ΠΕ. - ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ

Σειρά Κατάταξης Αριθμός Πρωτοκόλλου
Αίτησης
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Μόρια Εντοπιότητα
1 71/466 ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ 1412,9 ΟΧΙ
2 71/2421 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1071,2 ΟΧΙ
3 71/12984 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1051,9 ΟΧΙ
4 71/8192 ΜΠΑΓΙΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΜΕΩΝ 969 ΟΧΙ
5 71/26195 ΠΟΥΛΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 958 ΟΧΙ
6 71/98 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 851,4 ΟΧΙ
7 71/8617 ΤΣΙΑΚΗΡ ΑΙΣΕΛ ΑΛΗ 819,2 ΟΧΙ

851 - 4η Υ.ΠΕ. - ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ

Σειρά Κατάταξης Αριθμός Πρωτοκόλλου
Αίτησης
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Μόρια Εντοπιότητα
1 42/19034 ΓΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1627,9 ΝΑΙ
2 42/18915 ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1536,2 ΝΑΙ
3 42/21220 ΛΑΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1512 ΝΑΙ
4 42/11259 ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 1436,8 ΝΑΙ
5 42/23207 ΧΙΩΤΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1413,2 ΝΑΙ
6 42/22990 ΝΤΑΝΤΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1400 ΝΑΙ
7 42/13906 ΔΕΛΒΟΗ ΖΩΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1339,2 ΝΑΙ
8 42/8658 ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1330,8 ΝΑΙ
9 42/1066 ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 1211,5 ΝΑΙ
10 42/6657 ΤΟΥΝΟΥΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜ 1204,8 ΝΑΙ
11 42/13523 ΓΚΙΟΥΡΑ ΜΑΝΤΟΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1160,4 ΝΑΙ
12 42/26482 ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1150,7 ΝΑΙ
13 42/28947 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1147,8 ΝΑΙ
14 42/6636 ΤΟΥΝΟΥΣΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΔΑΜ 1138,2 ΝΑΙ
15 42/17386 ΣΦΟΥΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΕΣΤΩΡ 1057,5 ΝΑΙ
16 42/12505 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1044,3 ΝΑΙ
17 42/19821 ΚΟΜΕΣΙΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1025,2 ΝΑΙ
18 42/11883 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 914,1 ΝΑΙ
19 42/3074 ΤΑΚΙΡΤΑΚΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ 898,2 ΝΑΙ
20 42/23153 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 895,1 ΝΑΙ
21 42/30318 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 887,8 ΝΑΙ
22 42/12083 ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 836,3 ΝΑΙ
23 42/23686 ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1494,1 ΟΧΙ
24 42/20796 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΟΥ ΒΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1469,9 ΟΧΙ
25 42/13933 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1444,6 ΟΧΙ
26 42/19001 ΠΑΝΩΡΙΑ ΚΕΡΑΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1413,8 ΟΧΙ
27 42/6546 ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΙΩΑΝΝΗΣ 1413 ΟΧΙ
28 42/28325 ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1391,6 ΟΧΙ
29 42/28748 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΟΥ ΒΑΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1345,3 ΟΧΙ
30 42/24073 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1342,6 ΟΧΙ
31 42/5884 ΚΥΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1297,8 ΟΧΙ
32 42/4505 ΜΠΛΙΟΥΧΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1284,7 ΟΧΙ
33 42/2914 ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1273,2 ΟΧΙ
34 42/10943 ΣΚΛΗΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΠΥΡΟΣ 1270,6 ΟΧΙ
35 42/19060 ΣΙΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1269,3 ΟΧΙ
36 42/9055 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1262,7 ΟΧΙ
37 42/1491 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΥΤΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1248,4 ΟΧΙ
38 42/11005 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1241 ΟΧΙ
39 42/18626 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1240,3 ΟΧΙ
40 42/27365 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1222,4 ΟΧΙ
41 42/22985 ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1216 ΟΧΙ
42 42/8716 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1196,9 ΟΧΙ
43 42/18112 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 1193,2 ΟΧΙ
44 42/19398 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1190,1 ΟΧΙ
45 42/23164 ΕΥΦΡΑΙΜΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1170 ΟΧΙ
46 42/7641 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1156 ΟΧΙ
47 42/11347 ΒΑΛΑΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1143,1 ΟΧΙ
48 42/27477 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1140,3 ΟΧΙ
49 42/20999 ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1135,5 ΟΧΙ
50 42/8618 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1120,9 ΟΧΙ
51 42/11323 ΓΙΟΓΚΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 1120,6 ΟΧΙ
52 42/19499 ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1120,4 ΟΧΙ
53 42/6680 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1109,9 ΟΧΙ
54 42/482 ΟΜΕΡ ΙΡΦΑΝ ΤΖΕΜΑΛΗ 1109,2 ΟΧΙ
55 42/10652 ΤΣΑΠΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1108,9 ΟΧΙ
56 42/22600 ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1108,2 ΟΧΙ
57 42/11800 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 1100 ΟΧΙ
58 42/7657 ΔΑΛΚΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1096,5 ΟΧΙ
59 42/6313 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ 1093,2 ΟΧΙ
60 42/12273 ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1085,2 ΟΧΙ
61 42/20259 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1083,5 ΟΧΙ
62 42/11645 ΤΣΟΛΑΚ ΜΟΥΓΕ ΣΕΛΑΜΗ 1078,2 ΟΧΙ
63 42/6103 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΑΒΒΑΣ 1057,9 ΟΧΙ
64 42/14835 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1052,5 ΟΧΙ
65 42/25250 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1040,5 ΟΧΙ
66 42/2875 ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1034,4 ΟΧΙ
67 42/25244 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1034,3 ΟΧΙ
68 42/10359 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1032 ΟΧΙ
69 42/2353 ΠΟΥΛΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 1031,8 ΟΧΙ
70 42/12792 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1030,5 ΟΧΙ
71 42/28476 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1029,8 ΟΧΙ
72 42/22154 ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1025,9 ΟΧΙ
73 42/26124 ΧΑΤΖΗΚΛΩΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 1019,6 ΟΧΙ
74 42/4640 ΤΟΛΙΟΥ ΑΓΝΗ ΘΩΜΑΣ 1019,2 ΟΧΙ
75 42/19109 ΙΛΑΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1016,4 ΟΧΙ
76 42/26550 ΔΡΟΝΤΖΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1015,9 ΟΧΙ
77 42/524 ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1008,4 ΟΧΙ
78 42/15729 ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 999,9 ΟΧΙ
79 42/9892 ΣΤΟΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΩΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 998,8 ΟΧΙ
80 42/8278 ΒΕΝΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 998,1 ΟΧΙ
81 42/14888 ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 995 ΟΧΙ
82 42/27264 ΔΕΛΗ ΧΑΣΑΝ ΣΟΥΑΤ ΑΠΤΟΥΛ 992,5 ΟΧΙ
83 42/7935 ΛΙΘΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 990,5 ΟΧΙ
84 42/18982 ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 988,5 ΟΧΙ
85 42/8652 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 986,5 ΟΧΙ
86 42/27241 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΓΚΕΩΡΓΚΙ 985,1 ΟΧΙ
87 42/20651 ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 980,3 ΟΧΙ
88 42/23851 ΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΗΣ 975,8 ΟΧΙ
89 42/4051 ΤΖΑΝΕΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 966,5 ΟΧΙ
90 42/4523 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 964 ΟΧΙ
91 42/2334 ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 960,9 ΟΧΙ
92 42/14858 ΡΕΣΗΤ ΙΣΜΑΗΛ ΜΕΜΕΤ 957,3 ΟΧΙ
93 42/8683 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 956,8 ΟΧΙ
94 42/2407 ΚΑΖΑΛΤΖΗ ΧΡΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 952,6 ΟΧΙ
95 42/7931 ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 951,5 ΟΧΙ
96 42/13747 ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 950,2 ΟΧΙ
97 42/8177 ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 949,7 ΟΧΙ
98 42/20295 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 948,6 ΟΧΙ
99 42/13901 ΝΕΔΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 945,5 ΟΧΙ
100 42/28688 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣ 939,5 ΟΧΙ
101 42/14791 ΣΑΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΟΥΡΙ 923,8 ΟΧΙ
102 42/29119 ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 914,4 ΟΧΙ
103 42/15658 ΕΜΒΕΡ ΟΓΛΟΥ ΕΡΔΕΜ ΜΟΥΣΤΑΦΑ 909,7 ΟΧΙ
104 42/7961 ΖΙΓΚΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 905 ΟΧΙ
105 42/25153 ΠΑΝΑΓΚΙΔΟΥ ΕΛΙΝΑ ΑΠΟΛΛΩΝ 903,9 ΟΧΙ
106 42/23366 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 899,7 ΟΧΙ
107 42/24577 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 888,8 ΟΧΙ
108 42/5666 ΠΑΡΘΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 886,9 ΟΧΙ
109 42/18756 ΜΠΟΖΑΝΗ ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 884,4 ΟΧΙ
110 42/9103 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 861 ΟΧΙ
111 42/19879 ΠΡΑΣΑΤΖΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 854,3 ΟΧΙ
112 42/13271 ΚΟΥΡΔΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 853,2 ΟΧΙ
113 42/22690 ΜΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 799,7 ΟΧΙ
114 42/25017 ΜΠΟΖΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 794,2 ΟΧΙ
115 42/8326 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 732,8 ΟΧΙ

951 - 4η Υ.ΠΕ. - ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ

Σειρά Κατάταξης Αριθμός Πρωτοκόλλου
Αίτησης
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Μόρια Εντοπιότητα
1 52/19719 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1406 ΝΑΙ
2 52/19340 ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1225,6 ΝΑΙ
3 52/22725 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1009,2 ΝΑΙ
4 52/11931 ΠΑΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 975 ΝΑΙ
5 52/26571 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΑΚΩΒΟΣ 1317,8 ΟΧΙ
6 52/27829 ΤΣΙΑΜΠΑΖΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1266,3 ΟΧΙ
7 52/24066 ΛΑΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1071 ΟΧΙ
8 52/23168 ΚΗΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ 1040,9 ΟΧΙ
9 52/14282 ΛΥΓΚΟΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 998,6 ΟΧΙ
10 52/596 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 973,6 ΟΧΙ
11 52/25478 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 958,5 ΟΧΙ
12 52/3560 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 948,5 ΟΧΙ
13 52/30361 ΒΙΓΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 935,7 ΟΧΙ
14 52/9100 ΛΙΟΛΙΟΥ ΧΡΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 879,8 ΟΧΙ
15 52/6089 ΜΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 875,5 ΟΧΙ
16 52/19573 ΠΑΣΑΛΗ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 873,2 ΟΧΙ
17 52/5831 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 809,5 ΟΧΙ
18 52/2537 ΚΥΡΓΙΑΝΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 773,1 ΟΧΙ

1051 - 4η Υ.ΠΕ. - ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ

Σειρά Κατάταξης Αριθμός Πρωτοκόλλου
Αίτησης
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Μόρια Εντοπιότητα
1 62/27551 ΤΕΜΕΚΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1525,6 ΝΑΙ
2 62/10845 ΓΕΝΝΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1226,5 ΝΑΙ
3 62/13505 ΤΣΕΚΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1162 ΝΑΙ
4 62/9361 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 896 ΝΑΙ
5 62/1452 ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 777,6 ΝΑΙ
6 62/12474 ΧΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 767 ΝΑΙ
7 62/4423 ΜΑΝΩΛΑΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 710,9 ΝΑΙ
8 62/23294 ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1429,4 ΟΧΙ
9 62/22279 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1338 ΟΧΙ
10 62/2693 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1302,4 ΟΧΙ
11 62/27317 ΔΑΛΓΙΤΣΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1132 ΟΧΙ
12 62/3095 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1085,2 ΟΧΙ
13 62/19067 ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ 1077,2 ΟΧΙ
14 62/15285 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1071,8 ΟΧΙ
15 62/22143 ΓΚΑΖΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1063,4 ΟΧΙ
16 62/24952 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΥΛΟΣ 1057,9 ΟΧΙ
17 62/20992 ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1002,2 ΟΧΙ
18 62/26072 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 984,9 ΟΧΙ
19 62/30172 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 980,7 ΟΧΙ
20 62/26607 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΡΗΣΤΟΣ 905,3 ΟΧΙ
21 62/1191 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 902,8 ΟΧΙ
22 62/7301 ΑΝΑΤΟΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 877 ΟΧΙ
23 62/21194 ΚΛΟΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 870,9 ΟΧΙ
24 62/23480 ΚΑΛΕΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 795 ΟΧΙ
25 62/18330 ΚΑΛΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 770,8 ΟΧΙ
26 62/7242 ΚΟΥΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 760 ΟΧΙ
27 62/23251 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 746,8 ΟΧΙ

1151 - 4η Υ.ΠΕ. - ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ

Σειρά Κατάταξης Αριθμός Πρωτοκόλλου
Αίτησης
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Μόρια Εντοπιότητα
1 43/8215 ΜΟΥΣΕΛΙΜΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1639,5 ΝΑΙ
2 43/5816 ΛΑΜΔΑ ΦΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1546 ΝΑΙ
3 43/4710 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1544 ΝΑΙ
4 43/12858 ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1530 ΝΑΙ
5 43/9085 ΤΖΙΑΦΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1524,5 ΝΑΙ
6 43/5726 ΚΑΡΑΔΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1490,5 ΝΑΙ
7 43/6873 ΞΥΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1414 ΝΑΙ
8 43/23684 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1411 ΝΑΙ
9 43/11761 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1404,5 ΝΑΙ
10 43/6233 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1385 ΝΑΙ
11 43/4572 ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1365 ΝΑΙ
12 43/13971 ΓΙΟΒΑΝΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1363,5 ΝΑΙ
13 43/19747 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1353,5 ΝΑΙ
14 43/25607 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1348,8 ΝΑΙ
15 43/13708 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1314 ΝΑΙ
16 43/7897 ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1286 ΝΑΙ
17 43/26206 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1278,5 ΝΑΙ
18 43/14150 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1230,7 ΝΑΙ
19 43/3045 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1224,5 ΝΑΙ
20 43/21034 ΒΑΛΕΤΤΑ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1202 ΝΑΙ
21 43/25132 ΤΟΜΑΤΖΙΔΟΥ ΛΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1194 ΝΑΙ
22 43/2643 ΤΖΕΛΕΠΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1184,5 ΝΑΙ
23 43/14816 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1142 ΝΑΙ
24 43/4352 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1134 ΝΑΙ
25 43/1373 ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1111,5 ΝΑΙ
26 43/7979 ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΠΑΥΛΟΣ 1092 ΝΑΙ
27 43/24231 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1090,5 ΝΑΙ
28 43/1392 ΝΤΑΦΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1089 ΝΑΙ
29 43/9226 ΣΑΠΑΡΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1078 ΝΑΙ
30 43/19172 ΛΑΧΩΒΑΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 1075 ΝΑΙ
31 43/2333 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1022 ΝΑΙ
32 43/17454 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 971 ΝΑΙ
33 43/758 ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 918,5 ΝΑΙ
34 43/13494 ΚΕΚΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 847,5 ΝΑΙ
35 43/10678 ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 819,1 ΝΑΙ
36 43/10241 ΖΛΑΤΙΝΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ 797,5 ΝΑΙ
37 43/5709 ΤΣΕΝΕΚΙΔΟΥ ΗΣAΪΑ ΜΙΧΑΗΛ 2000 ΟΧΙ
38 43/22851 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 1880 ΟΧΙ
39 43/8345 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1801 ΟΧΙ
40 43/21703 ΒΑΡΜΠΑΝΟΒΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΣΙΙΚΑ ΠΕΙΟΥ 1785,3 ΟΧΙ
41 43/19135 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΥΦΩΝ 1745 ΟΧΙ
42 43/3228 ΚΟΡΔΑΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1694 ΟΧΙ
43 43/23860 ΣΑΑΚΙΑΝ ΑΡΜΙΝΕ ΓΙΟΥΡΙΚ 1676,9 ΟΧΙ
44 43/26308 ΠΑΡΤΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1630 ΟΧΙ
45 43/10372 ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΣ 1618,6 ΟΧΙ
46 43/20589 ΤΖΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1605,5 ΟΧΙ
47 43/30238 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1560,4 ΟΧΙ
48 43/21318 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ 1519 ΟΧΙ
49 43/21289 ΚΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1512 ΟΧΙ
50 43/13773 ΚΟΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1475 ΟΧΙ
51 43/18885 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1467 ΟΧΙ
52 43/27968 ΚΕΛΕΜΕΝΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1440 ΟΧΙ
53 43/4986 ΚΟΝΤΟΥΔΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1434 ΟΧΙ
54 43/8060 ΣΚΑΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1433,5 ΟΧΙ
55 43/10105 ΔΑΛΜΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1425 ΟΧΙ
56 43/21338 ΚΙΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ 1424,5 ΟΧΙ
57 43/2992 ΒΟΥΛΟΥΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1419 ΟΧΙ
58 43/24591 ΛΟΥΚΙΑΝΙΔΟΥ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 1418,5 ΟΧΙ
59 43/30071 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΛΕΚΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 1414,6 ΟΧΙ
60 43/19026 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1396,5 ΟΧΙ
61 43/26105 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1378 ΟΧΙ
62 43/14499 ΓΟΥΓΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1370,4 ΟΧΙ
63 43/13109 ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1365,5 ΟΧΙ
64 43/10927 ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1342,5 ΟΧΙ
65 43/3733 ΤΑΧΤΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1328,5 ΟΧΙ
66 43/14205 ΓΚΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1324,5 ΟΧΙ
67 43/29934 ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1324 ΟΧΙ
68 43/5579 ΚΑΡΒΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1313,4 ΟΧΙ
69 43/23454 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΛΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 1306 ΟΧΙ
70 43/2414 ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1289 ΟΧΙ
71 43/10201 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1286,5 ΟΧΙ
72 43/26921 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1285,5 ΟΧΙ
73 43/6350 ΓΚΑΖΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1278,8 ΟΧΙ
74 43/25875 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1278 ΟΧΙ
75 43/8270 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1276,4 ΟΧΙ
76 43/1721 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 1271,5 ΟΧΙ
77 43/5895 ΜΠΑΚΙΡΤΣΗ ΑΓΑΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1262 ΟΧΙ
78 43/6397 ΓΑΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1260,5 ΟΧΙ
79 43/696 ΚΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1260 ΟΧΙ
80 43/19229 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1258 ΟΧΙ
81 43/8758 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1257,5 ΟΧΙ
82 43/5832 ΜΟΛΝΤΟΒΑΝ ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΑΤΤΙΛΑ 1233 ΟΧΙ
83 43/22191 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1229,5 ΟΧΙ
84 43/7668 ΤΟΛΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1228,5 ΟΧΙ
85 43/1059 ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1211,2 ΟΧΙ
86 43/21954 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 1211 ΟΧΙ
87 43/23132 ΠΑΡΑΣΧΙΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1199,5 ΟΧΙ
88 43/23594 ΣΠΥΡΛΙΔΟΥ ΜΗΔΕΙΑ ΗΛΙΑΣ 1195,5 ΟΧΙ
89 43/12850 ΚΑΡΥΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1193,5 ΟΧΙ
90 43/953 ΖΛΑΤΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1193,5 ΟΧΙ
91 43/1409 ΣΚΟΥΠΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 1183,5 ΟΧΙ
92 43/26474 ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1180 ΟΧΙ
93 43/14015 ΓΑΒΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΡΑΚΛΗΣ 1176,5 ΟΧΙ
94 43/23021 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1170,5 ΟΧΙ
95 43/6563 ΓΛΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1153,6 ΟΧΙ
96 43/10373 ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1150 ΟΧΙ
97 43/6757 ΣΤΥΛΠΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1147 ΟΧΙ
98 43/23182 ΜΟΥΜΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1147 ΟΧΙ
99 43/15626 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1147 ΟΧΙ
100 43/4605 ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1142 ΟΧΙ
101 43/6283 ΦΑΚΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1142 ΟΧΙ
102 43/4360 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ ΠΑΥΛΟΣ 1136 ΟΧΙ
103 43/6737 ΚΑΡΑ ΧΟΥΣΕΙΝ ΙΣΜΑΗΛ ΣΕΡΠΙΝ ΙΣΜΑΗΛ 1107,6 ΟΧΙ
104 43/12616 ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1100 ΟΧΙ
105 43/2391 ΠΑΤΣΑΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1089 ΟΧΙ
106 43/17564 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1085 ΟΧΙ
107 43/27960 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1067 ΟΧΙ
108 43/4367 ΚΑΡΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1067 ΟΧΙ
109 43/12264 ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1034 ΟΧΙ
110 43/3489 ΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1028,5 ΟΧΙ
111 43/10717 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1004 ΟΧΙ
112 43/30425 ΚΙΟΥΡΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1004 ΟΧΙ
113 43/22167 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 975 ΟΧΙ
114 43/13771 ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 950 ΟΧΙ
115 43/30018 ΒΟΥΓΙΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 944,5 ΟΧΙ
116 43/19856 ΚΕΧΑΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 941 ΟΧΙ
117 43/11339 ΛΟΥΣΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΛΙΑΣ 933 ΟΧΙ
118 43/21437 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΙΟΛΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 931,5 ΟΧΙ
119 43/5979 ΤΣΑΛΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 902,5 ΟΧΙ
120 43/25235 ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 814 ΟΧΙ
121 43/14310 ΑΤΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ 803 ΟΧΙ
122 43/14527 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 788,5 ΟΧΙ
123 43/12929 ΜΠΟΥΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΚΟΣ 749,5 ΟΧΙ
124 43/12500 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ HΛΙΟΝΑ ΒΑΛΕΡΙΟΣ 369,8 ΟΧΙ

1251 - 4η Υ.ΠΕ. - ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Σειρά Κατάταξης Αριθμός Πρωτοκόλλου
Αίτησης
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Μόρια Εντοπιότητα
1 63/19215 ΜΑΛΑΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1745 ΝΑΙ
2 63/21483 ΤΣΑΜΟΥΡΓΙΑΝΝΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1695 ΝΑΙ
3 63/11304 ΚΛΩΦΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1626,8 ΝΑΙ
4 63/20503 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1599,8 ΝΑΙ
5 63/14437 ΜΟΥΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1550,4 ΝΑΙ
6 63/27338 ΤΑΣΙΟΥΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1525,2 ΝΑΙ
7 63/4803 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1495 ΝΑΙ
8 63/23560 ΑΒΑΚΟΥΜ ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 1489,8 ΝΑΙ
9 63/3394 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1466,1 ΝΑΙ
10 63/21635 ΣΠΑΘΑΡΗ ΑΝΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 1395,5 ΝΑΙ
11 63/12897 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1388,1 ΝΑΙ
12 63/29319 ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1379,9 ΝΑΙ
13 63/28569 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1374 ΝΑΙ
14 63/15455 ΓΑΛΑΡΑ ΣΟΥΛΤ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1373,3 ΝΑΙ
15 63/27259 ΑΧΡΑΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1365,6 ΝΑΙ
16 63/12245 ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΟΛΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1342 ΝΑΙ
17 63/19977 ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 1330,5 ΝΑΙ
18 63/7051 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1290 ΝΑΙ
19 63/29231 ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1158,6 ΝΑΙ
20 63/7827 ΝΤΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1144 ΝΑΙ
21 63/21656 ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1139 ΝΑΙ
22 63/2468 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1131,3 ΝΑΙ
23 63/20621 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1123 ΝΑΙ
24 63/2189 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 1034 ΝΑΙ
25 63/19016 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΟΛΥΒΙΟΣ 1007 ΝΑΙ
26 63/23533 ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 963,5 ΝΑΙ
27 63/22823 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 867 ΝΑΙ
28 63/17451 ΣΚΛΑΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 815,5 ΝΑΙ
29 63/14883 ΤΣΑΠΤΖΗ ΘΑΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 716 ΝΑΙ
30 63/29838 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 379,8 ΝΑΙ
31 63/6260 ΤΖΑΒΕΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1674,5 ΟΧΙ
32 63/12913 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1666,5 ΟΧΙ
33 63/20731 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1661,8 ΟΧΙ
34 63/1242 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1657 ΟΧΙ
35 63/26811 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 1635 ΟΧΙ
36 63/7968 ΗΣΑΪΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1622 ΟΧΙ
37 63/10595 ΜΠΕΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1600 ΟΧΙ
38 63/11503 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1594 ΟΧΙ
39 63/26445 ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1579,5 ΟΧΙ
40 63/1868 ΚΥΡΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1572 ΟΧΙ
41 63/28333 ΚΑΡΚΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1570,3 ΟΧΙ
42 63/18946 ΤΖΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1569,8 ΟΧΙ
43 63/3343 ΧΑΤΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΠΥΡΟΣ 1565 ΟΧΙ
44 63/5769 ΜΠΕΧΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 1559,9 ΟΧΙ
45 63/19744 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ 1553,7 ΟΧΙ
46 63/9871 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ 1538,2 ΟΧΙ
47 63/9529 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΔΟΞΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1533,3 ΟΧΙ
48 63/24631 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΑΒΒΑΣ 1532 ΟΧΙ
49 63/9827 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1530 ΟΧΙ
50 63/9343 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1525 ΟΧΙ
51 63/21924 ΠΙΣΚΙΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1516,1 ΟΧΙ
52 63/10299 ΤΑΣΙΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1514,6 ΟΧΙ
53 63/24089 ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑΣ 1501 ΟΧΙ
54 63/9843 ΚΡΙΤΙΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1495 ΟΧΙ
55 63/3007 ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1486,5 ΟΧΙ
56 63/20288 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1485,5 ΟΧΙ
57 63/1024 ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1479,6 ΟΧΙ
58 63/10493 ΤΑΣΟΜΗΝΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1470,4 ΟΧΙ
59 63/21983 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1468,5 ΟΧΙ
60 63/21349 ΜΠΟΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 1465 ΟΧΙ
61 63/12538 ΜΑΝΔΕΛΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1465 ΟΧΙ
62 63/7028 ΣΤΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΣΧΟΣ 1464,6 ΟΧΙ
63 63/5569 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΚΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1449,5 ΟΧΙ
64 63/30221 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1440,6 ΟΧΙ
65 63/6977 ΧΩΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 1426,8 ΟΧΙ
66 63/11001 ΤΑΣΙΟΥΔΗ ΧΡΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1421,5 ΟΧΙ
67 63/22963 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1414,6 ΟΧΙ
68 63/24421 ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1399 ΟΧΙ
69 63/21695 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1386,6 ΟΧΙ
70 63/3573 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ 1376,5 ΟΧΙ
71 63/14151 ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1368,2 ΟΧΙ
72 63/30076 ΝΤΑΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1346 ΟΧΙ
73 63/10126 ΓΑΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1296,5 ΟΧΙ
74 63/3799 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1296,5 ΟΧΙ
75 63/26960 ΨΑΡΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1281,5 ΟΧΙ
76 63/29812 ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΕΤΡΟΣ 1270 ΟΧΙ
77 63/23298 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1269 ΟΧΙ
78 63/26129 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1262 ΟΧΙ
79 63/8371 ΤΖΙΝΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1247,9 ΟΧΙ
80 63/7914 ΔΑΕΡΕΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1244,1 ΟΧΙ
81 63/18979 ΚΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1240,5 ΟΧΙ
82 63/28331 ΜΑΤΖΑΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1238,5 ΟΧΙ
83 63/29196 ΒΡΑΝΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1228 ΟΧΙ
84 63/1152 ΚΑΝΔΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ 1226,5 ΟΧΙ
85 63/29406 ΜΑΤΖΑΡΗ ΜΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1220 ΟΧΙ
86 63/23242 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1220 ΟΧΙ
87 63/5756 ΜΠΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1215 ΟΧΙ
88 63/24448 ΣΤΟΓΙΑΝΝΑΡΗ ΧΡΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1214 ΟΧΙ
89 63/1942 ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1211 ΟΧΙ
90 63/8962 ΒΑΣΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΕΣΤΗΣ 1205 ΟΧΙ
91 63/17775 ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1191 ΟΧΙ
92 63/1939 ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1187,8 ΟΧΙ
93 63/23712 ΚΑΡΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1183 ΟΧΙ
94 63/699 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1181,5 ΟΧΙ
95 63/5108 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1168 ΟΧΙ
96 63/24991 ΣΕΒΑΣΤΟΥΔΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1150 ΟΧΙ
97 63/22145 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1136 ΟΧΙ
98 63/22077 ΒΥΡΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1135,4 ΟΧΙ
99 63/2783 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΡΑΚΛΗΣ 1133,5 ΟΧΙ
100 63/9242 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1130 ΟΧΙ
101 63/23194 ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1126 ΟΧΙ
102 63/2697 ΦΙΛΕΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΩΜΑΣ 1122 ΟΧΙ
103 63/14401 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1121 ΟΧΙ
104 63/21772 ΓΑΛΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1108 ΟΧΙ
105 63/26519 ΤΑΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1100,5 ΟΧΙ
106 63/15637 ΜΙΚΡΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1097 ΟΧΙ
107 63/25431 ΚΡΟΥΣΟΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1095,9 ΟΧΙ
108 63/30519 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1090,5 ΟΧΙ
109 63/14886 ΓΕΝΗΚΟΜΣΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 1087,5 ΟΧΙ
110 63/8534 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1080,5 ΟΧΙ
111 63/1755 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 1077 ΟΧΙ
112 63/13756 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1053,5 ΟΧΙ
113 63/25065 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1048 ΟΧΙ
114 63/18390 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 1047,5 ΟΧΙ
115 63/30171 ΚΑΛΟΤΡΑΠΕΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1045,5 ΟΧΙ
116 63/24208 ΠΛΙΟΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1035,9 ΟΧΙ
117 63/10431 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 1018 ΟΧΙ
118 63/10153 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 1008 ΟΧΙ
119 63/24738 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 1006 ΟΧΙ
120 63/29116 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΥΡΤΩ ΦΩΤΙΟΣ 993,5 ΟΧΙ
121 63/4638 ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 993,5 ΟΧΙ
122 63/26479 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 975 ΟΧΙ
123 63/20425 ΣΥΝΟΓΛΟΥ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΘΕΑΝΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 971,2 ΟΧΙ
124 63/18808 ΧΑΝΤΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 962,5 ΟΧΙ
125 63/14403 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 955 ΟΧΙ
126 63/14349 ΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 952 ΟΧΙ
127 63/23000 ΚΑΛΤΟΥΡΟΥΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 932 ΟΧΙ
128 63/21539 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 928 ΟΧΙ
129 63/20523 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 922,5 ΟΧΙ
130 63/8970 ΤΣΙΡΜΠΑ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 915,5 ΟΧΙ
131 63/28661 ΤΕΡΣΕΝΙΔΟΥ ΜΠΕΛΛΑ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 888 ΟΧΙ
132 63/3144 ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΛΑΖΑΡΟΣ 877,5 ΟΧΙ
133 63/5119 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 855,4 ΟΧΙ
134 63/13381 ΓΑΛΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 849,1 ΟΧΙ
135 63/27067 ΧΑΤΖΙΔΟΥ ΖΗΝΑΙΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 847,5 ΟΧΙ
136 63/13782 ΔΕΛΗΜΠΑΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 831 ΟΧΙ
137 63/18678 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 805,5 ΟΧΙ
138 63/14212 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 792,5 ΟΧΙ
139 63/5092 ΚΑΡΚΑΝΕΒΑΤΟΣ ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 756 ΟΧΙ
140 63/12424 ΚΟΖΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 745 ΟΧΙ
141 63/11650 ΤΖΕΛΕΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 745 ΟΧΙ
142 63/7391 ΛΗΜΝΑΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 666 ΟΧΙ
Posted On Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 12:44 Γράφτηκε από τον

Με την παρουσία αρκετών απολυμένων της ELFE ΑΒΕΕ (πρώην ΒΦΛ), αλλά και ισχυρής αστυνομικής δύναμης -κάτι που προκάλεσε αίσθηση-, εκδικάστηκε το πρωί της Τρίτης η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει η ELFE ΑΒΕΕ κατά των αποφάσεων του Πρωτοδικείου Καβάλας για τον χαρακτηρισμό των απολύσεων 56 πρώην υπαλλήλων της επιχείρισης ως παράνομες. Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί εντός των επόμενων ημερών, ενώ παράλληλα ο πρόεδρος του Πρωτοδικείου Καβάλας αποφάσισε την παράταση -μέχρι την έκδοση της ετυμηγορίας για τα ασφαλιστικά μέτρα- της ισχύος της προσωρινής διαταγής με την οποία αποτρέπεται η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της ELFE για την καταβολή αποζημιώσεων στους 56 απολυμένους.

Μια διαφοροποίηση, πάντως, στην απόφαση για την προσωρινή διαταγή αποτελεί η διαταγή που έδωσε ο πρόεδρος του Πρωτοδικείου Καβάλας για την κατάθεση των πινακίων με τα οποία πληρώνεται η ELFE ΑΒΕΕ από τις εργολαβικές εταιρείες που έχουν αναλάβει τη διαχείριση των εγκαταστάσεων της βιομηχανίας, αλλά και των αντίστοιχων πινακίων με τα οποία πληρώνεται η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, ούτως ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός της συσχέτισης μεταξύ της ELFE και των εργολαβικών εταιρειών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η απόφαση του Πρωτοδικείου Καβάλας δημιουργεί νέο εκνευρισμό στις τάξεις των απολυμένων, καθώς για μια ακόμα φορά η ELFE και οι εργολαβικές εταιρείες δείχνουν να κερδίζουν χρόνο ώστε να μην εκτελέσουν τις σε βάρος τους αποφάσεις.

Posted On Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 16:56 Γράφτηκε από τον

Με μια νέα ανακοίνωση επανέρχεται η "Σωματειακή Επιτροπή Εργαζόμενων" στο θερμοκήπιο της Selecta Hellas στο Ερατεινό Νέστου, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες έχει επιδοθεί σε μια προσπάθεια να διεκδικήσει καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στο θερμοκήπιο (προσπάθεια η οποία οδήγησε σε στάση εργασίας την περασμένη Πέμπτη). Την ώρα που η διοίκηση της εταιρείας συναντήθηκε με τον δήμαρχο Νέστου Βαγγέλη Τσομπανόπουλο για να εκθέσει τις απόψεις της σχετικά με τα όσα έχουν καταγγείλει τα μέλη της επιτροπής, μια συνέντευξη του προέδρου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καβάλας Ευθύμη Μακρογιάννη στην εφημερίδα "ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ" έδωσε την αφορμή για την δεύτερη αυτή ανακοίνωση της επιτροπής - μια ανακοίνωση με την οποία επιχειρείται ολομέτωπη επίθεση και κριτική στα όσα ανέφερε ο κ. Μακρογιάννης.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Πέσαμε από τα σύννεφα όταν διαβάσαμε από αρθογραφία τοπικής εφημερίδας το όψιμο ενδιαφέρον  του πρόεδρου του Εργατικού-Υπαλληλικού Κέντρου (ΕΥΚ) Καβάλας για εμάς τους εργαζόμενους στην εταιρία selecta, για τις συνθήκες εργασίας μας και τον αγώνα μας.

Από την στιγμή που η εταιρία αθέτησε την υπόσχεσή  της για την υπογραφή σύμβασης εργασίας  εμείς, η πλειοψηφία των εργαζομένων του φυτωρίου οργανωθήκαμε στο σωματείο μας για να οργανώσουμε την πάλη μας για σταθερή δουλειά, για  δουλειά με δικαιώματα. Όλους αυτούς τους μήνες έχουμε βγάλει ανακοινώσεις , έχουμε πραγματοποιήσει δεκάδες συσκέψεις και γενικές συνελεύσεις του σωματείου μας για να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα. Έχουμε εκλέξει μέσα από γενική συνέλευση και δημοκρατικές διαδικασίες την σωματειακή μας επιτροπή μέσα στον χώρο η οποία έχει κοινοποιηθεί ,όπως προβλέπει ο νόμος , στην εργοδοσία και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας . Όπως επίσης τους έχει κοινοποιηθεί το μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου του Σωματείου μας που είναι και εκλεγμένη στη Σωματειακή μας Επιτροπή. Η Διοίκηση του σωματείου μας έχει ήδη ζητήσει 3 φορές συνάντηση με εκπρόσωπο της εργοδοσίας για διαβούλευση για την υπογραφή συλλογικής-επιχειρησιακής σύμβασης,  όμως πάρα τις διαβεβαιώσεις της εργοδοσίας αυτές οι συναντήσεις δεν υλοποιήθηκαν ποτέ με διάφορες υπεκφυγές και με κρυφτούλι.  Με αυτή την  κατάσταση αποφασίσαμε με γενική συνέλευση του σωματείου μας την  4ωρη στάση εργασίας της προηγούμενης Πέμπτης  (7/9/17).

Παρά τις δηλώσεις της εργοδοσίας σε τοπικά κανάλια περί «δικαιωμάτων των εργαζομένων» και «ευτυχισμένων εργαζομένων» η απάντησή της ήταν τρομοκρατία τύπου «όποιος έκανε στάση εργασίας δεν θα ξαναγυρίσει στην δουλειά», με εκδικητικές  βλαπτικές μεταβολές στους όρους εργασιακής σύμβασης, κόψιμο μεροκάματων και άλλα πολλά.  Για όλα τα παραπάνω έχει γίνει ήδη επίσημη καταγγελία από το σωματείο μας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Και φυσικά συνεχίζει να παίζει το χαρτί των «εξωγενών παραγόντων». Δηλαδή η εργοδοσία «αναγνωρίζει» το δικαίωμα μας να αγωνιζόμαστε ενάντια στις άθλιες συνθήκες εργασίας που η ίδια μας έχει επιβάλει, όπως επίσης αναγνωρίζει το «δικαίωμά» της να απαντά με τρομοκρατία και εκβιασμούς. «Αναγνωρίζει» το δικαίωμα μας να παλεύουμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά, άλλα όχι το δικαίωμα να οργανωνόμαστε στον συνδικαλιστικό φορέα.

Το ποιο παράξενο είναι ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΕΥΚ Καβάλας ακολουθεί την ίδια γραμμή με την εργοδοσία και δηλώνει ότι δεν υπάρχει Σωματείο στο φυτώριο  που να εκπροσωπεί τους εργαζόμενους, ενώ γνωρίζει πολύ καλά το Σωματείο μας από την ίδρυση του το 2003. Βέβαια η σύμπλευση της πλειοψηφία της Διοίκησης του ΕΥΚ με την εργοδοσία της Selecta  κρατά από την πρώτη στιγμή που άνοιξε. Ο Κύριος Πρόεδρος ήταν από τους πρώτους που επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις και η εργοδοσία του έστρωσε κόκκινα χαλιά και μπουφέδες. Ο ίδιος έδωσε συγχαρητήρια και δήλωσε πως οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ευχαριστημένοι που εργάζονται σε τέτοιες επενδύσεις.  Επισκέφτηκε εκ νέου τις εγκαταστάσεις, λίγους μήνες αργότερα ,εκπροσωπώντας ένα σωματείο σφραγίδα, χωρίς να είναι ο ίδιος καν μέλος του και καλούσε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στις εκλογές ενός σωματείου που δεν είδαν και ούτε θα δουν ποτέ οι εργαζόμενοι. Από την πρώτη στιγμή η πλειοψηφία της Διοίκησης του ΕΥΚ γνωρίζει πολύ καλά την κατάστασή μας και όμως δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Ακόμα και την μέρα της 4ωρής στάσης που συμμετείχε η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, ο δικηγόρος της εργοδοσίας με την συγκατάθεση και συνεργασία του Πρόεδρου του ΕΥΚ απαγόρευσε την είσοδο στα μέλη της Διοίκησης του Σωματείου μας παραβιάζοντας τον συνδικαλιστικό νόμο 1264/1982.

Και για να τελειώνουμε! Πού ακούστηκε Πρόεδρος ΕΥΚ να αδειάζει έτσι έναν αγώνα εργαζομένων; Την στιγμή που ένα Σωματείο εργαζομένων είναι σε επίσημη διαδικασία διαβουλεύσεων με την εργοδοσία για υπογραφή συλλογικής-επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας, ο Πρόεδρος ΕΥΚ να δηλώνει ότι αυτό το Σωματείο δεν υπάρχει!!!

Εμείς εργαζόμενοι της Selecta που βγηκαμε στον αγώνα για το ψωμί μας και οργανωθήκαμε στο Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Καβάλας ξέρουμε να ξεχωρίζουμε ποιος είναι στο πλευρό μας και ο Πρόεδρος του ΕΥΚ Καβάλας να μην το ξεχνάει αυτό. 

Διεκδικούμε:

  • Υπογραφή Συλλογικής- Επιχειρησιακής Σύμβασης Εργασίας που καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, παλιούς και νέους στο ύψος των σύγχρονων αναγκών μας:

-8ωρο/ 5νθήμερο/40ωρο

-Βασικός μισθός στα 751 ευρώ/μήνα και από εκεί και πέρα να προστίθενται ότι επιπλέον επιδόματα δικαιούμαστε (πτυχία, τριετίες κτλ)

- Ένσημα Βαρέα και Ανθυγιεινά

  • Άμεσα να παρθούν μέτρα, με ευθύνη της εταιρίας, για την οικονομική στήριξη συναδέλφων που έχουν πεταχτεί έκτος παραγωγής λόγω ατυχημάτων εντός ή εκτός χώρου εργασίας. Εγγύηση ότι όταν θα είναι ικανοί για εργασία θα επιστρέψουν στην θέση τους.
  • Μην τολμήσουν να εκφοβίσουν, να κόψουν μεροκάματα, να απολύσουν συνάδερφο.

Ζητάμε την υποστήριξη όλων των φορέων της περιοχής, όλων των εργατικών σωματείων, από όλο τον λαό  της Χρυσούπολης και της επαρχίας Νέστου. Ο αγώνας για σύμβαση εργασίας, για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για μισθούς και μεροκάματα στο ύψος των αναγκών μας είναι  υπόθεση όλων μας!

Posted On Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 17:32 Γράφτηκε από τον

Μετά τους 56 απολυμένους της ELFE ΑΒΕΕ που δικαιώθηκαν με την πρώτη μαζική αγωγή που κατέθεσαν σε βάρος της διοίκησης της επιχείρησης -με την απόλυση των οποίων να χαρακτηρίζεται ως παράνομη και στηριζόμενη σε ψευδείς μηνύσεις- και τους 6 συναδέλφους τους που έχουν δικαιωθεί για τον ίδιο ακριβώς λόγο με τους έτερους 56 (αν και με χωριστή δικάσιμο), άλλοι 65 απολυμένοι της πρώην ΒΦΛ είδαν σήμερα το Πρωτοδικείο Καβάλας να εκδίδει αντίστοιχη με τις προηγούμενες απόφαση.

Πλέον ο αριθμός των απολυμένων για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση υπέρ του χαρακτηρισμού των απολύσεών τους ως παράνομες ανέρχεται σε 127. Το ζήτημα, βέβαια, είναι κατά πόσο οι αποφάσεις του Πρωτοδικείου Καβάλας εκτελούνται στην πράξη. Διότι μπορεί οι εν λόγω αποφάσεις να χαρακτηρίζονται ως "άμεσα εκτελεστέες", αλλά από τη θεωρία ως την πράξη υπάρχει δυστυχώς πολύ μεγάλη απόσταση (ελέω και των πολλών "όπλων" που προσφέρει το νομικό σύστημα της χώρας στις εργοδοσίες για να προσβάλλουν δικαστικές αποφάσεις)...

Posted On Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017 19:04 Γράφτηκε από τον

Για μια ακόμα χρονιά -όπως και πέρσι- οι απολυμένοι της ELFE ΑΒΕΕ (πρώην ΒΦΛ) έδωσαν δυναμικό παρόν στις πορείες διαμαρτυρίας που διοργάνωσαν τα εργατικά συνδικάτα στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την 82η ΔΕΘ. Οι απολυμένοι, οι οποίοι φορούσαν τα γνωστά σε όλους γαλάζια μπλουζάκια, συμμετείχαν στην πορεία της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ, της ΟΛΜΕ, της ΠΟΕΔΗΝ και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων, "κλέβοντας" τις εντυπώσεις με το δυναμισμό τους, με τους πυρσούς και τα καπνογόνα τους.

Η προσυγκέντρωση έγινε στο άγαλμα Βενιζέλου. Οι διαδηλωτές κινήθηκαν μέσω των κεντρικών οδών της πόλης μέχρι τον Λευκό Πύργο.

Posted On Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017 01:40 Γράφτηκε από τον

Στα άκρα οδηγείται η διαμάχη μεταξύ των εργαζόμενων στο νεόδμητο θερμοκήπιο της Selecta στη Χρυσούπολη και της διοίκησής του, καθώς μετά την ανακοίνωση που εξέδωσαν πριν από 2 ημέρες (και με την οποία εξέφραζαν τη διαμαρτυρία τους για τις εργασιακές συνθήκες εντός του θερμοκηπίου) οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε στάση εργασίας την Πέμπτη -παραμένοντας εκτός των εγκαταστάσεων στο Ερατεινό.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν στο Kavala Portal εκπρόσωποι των εργαζόμενων -αλλά και σύμφωνα με την τελευταία τους ανακοίνωση-, 2 στους 3 υπαλλήλους συμμετείχαν στην στάση (περίπου 30), ενώ οι ίδιοι καταγγέλλουν ότι δεν έχουν καταφέρει να συναντήσουν τη διοίκηση των εγκαταστάσεων (από πλευράς της οποίας δεν έχει υπάρξει ως τώρα κάποια απάντηση). Η στάση τους το επόμενο χρονικό διάστημα δεν έχει ακόμα καθοριστεί, αλλά θα αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες -σε συνεργασία και με το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων ν. Καβάλας.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι ενώ αρχικά υπήρξε δέσμευση από πλευράς εταιρείας ότι θα απασχολούνταν με πλήρες ωράριο (8ωρο- 5νθήμερο) και ότι θα υπέγραφαν σύμβαση εργασίας, στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι παρέμενε σε ισχύ το καθεστώς του εργόσημου (δηλ. πληρωμή ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης) και της εποχικής απασχόλησης ανάλογα με τις απαιτήσεις της εταιρείας, με το ημερομίσθιο να κυμαίνεται στα 27 € (έναντι 35 € όπως φέρεται να ειπώθηκε στα εγκαίνια του θερμοκηπίου). Σύμφωνα με τα όσα είχαν αναφέρει στην τελευταία τους ανακοίνωση "όταν μας χρειάζεται η εταιρία δουλεύουμε 14-15 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα ενώ τώρα, κάποιοι από εμάς, δουλεύουμε 3-4 ώρες, 2-3 φορές την εβδομάδα. Κάποιοι από εμάς αφήσαμε άλλες δουλειές για να μπορέσουμε να ζήσουμε τις οικογένειες μας και τώρα δουλεύουμε για 200-300 ευρώ τον μήνα."

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση από πλευράς της διοίκησης του θερμοκηπίου -κατά συνέπεια, πληροφορίες που κάνουν λόγο για γραφειοκρατικά προβλήματα που αντιμετωπίζει δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν. Το θέμα, πάντως, αναμένεται να έχει και πολιτικές προεκτάσεις, καθώς ήδη ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Νέστου "Δύναμη Πολιτών" Περικλής Αμπεριάδης, με ανάρτησή του στο Facebook, επικρίνει τη δημοτική αρχή και τον δήμαρχο Βαγγέλη Τσομπανόπουλο -τον οποίο και κατηγορεί ότι μετέτρεψε το γραφείο του σε γραφείο ευρέσεως εργασίας.

Posted On Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2017 00:28 Γράφτηκε από τον
Σελίδα 1 από 15

http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=bsr&FlightID=23012601&Page=&PluID=0&Pos=1958577235

Max Carpet Vertical

Tetrakopterakias

OLKLOGO

18411 1597428757160899 3262623372867792020 N

Banner Istoria Festival

Kreka


Odeio

Vitrokosmos

Card Dj Curves 1

Dhmh

Lemonidis

Kokoriko

Ape Mpe

Hellasnet

1174612 371849632918150 1744395463 N

Logo

Το Kavala-Portal αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για την καθημερινή σας ενημέρωση για όλα τα νέα στο νομό Καβάλας. Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες αυτού του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του "Kavala-Portal.gr". Μπορείτε να χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό εφόσον αναφέρετε ως πηγή το "www.kavala-portal.gr".

Ελάτε στην παρέα μας