Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018
Εργασία

Εργασία (240)

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης ανήρτησε τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018 στην ιστοσελίδα του www.kkppamth.gr  την υπ’ αριθ. 5570/13-08-2018 (ΑΔΑ: 7Ν6ΖΟΞΧΘ-04Ο) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Καταλόγων Πλήρωσης είκοσι τριών (23) θέσεων επικουρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων. Συγκεκριμένα για τα Παραρτήματά του: 1) Χρόνιων Παθήσεων Δράμας, 2) Χρόνιων Παθήσεων Καβάλας, 3) Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης, 4) Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής, 5) Προστασίας Παιδιού Δράμας, 6) Προστασίας Παιδιού Καβάλας και την Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Κ.Π. – Π.Α.Μ.Θ.. Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων έως και την 23η Αυγούστου 2018.

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση

Posted On Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018 12:08 Γράφτηκε από τον

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Δημοσιογράφων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τη λήξη της θητείας του Περιφερειάρχη.

Τηλέφωνο: 25313 50118
Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Posted On Δευτέρα, 06 Αυγούστου 2018 22:53 Γράφτηκε από τον

Η Αναπτυξιακή Καβάλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. – (ΑΝ.ΚΑ ΑΑΕ ΟΤΑ), σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν 328/16-07-2018 Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου (Δ.Σ.), ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αποκλειστικής απασχόλησης για την πλήρωση της θέσης του/της Διευθυντού/τριας Προγραμματισμού της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το Οργανόγραμμα, τον κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας και το αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (μπορεί να δοθεί αυτοπροσώπως ή να αποσταλεί ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά) στα γραφεία της ΑΝ.ΚΑ ΑΑΕ ΟΤΑ. στην Καβάλα, οδός Ύδρας 10, 65302, 4οςόροφος, Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι την  Παρασκευή 17/08/2018 και ώρα 14:30.

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για την θέση Διευθυντού/τριας του Τμήματος Προγραμματισμού της Αναπτυξιακής Καβάλας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., με αποκλειστική απασχόληση και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τη σχετική αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, μαζί με αντίγραφα των λοιπών δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρούσα μέχρι την Παρασκευή 17/08/2018 και ώρα 14.30’  και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη  ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνοι για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ.κ.  Δημήτριο Νικηφορίδη και Παύλο Γεωργόπουλο,  οδός Ύδρας 10, 65302, 4ος όροφος, τηλέφωνο 250620459, fax 2510620429 και  e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΚΑ ΑΑΕ ΟΤΑ (www.ankavala.gr), απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΑΝ.ΚΑ ΑΑΕ ΟΤΑ.

Διαβάστε Περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)


Η Αναπτυξιακή Καβάλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. – (ΑΝ.ΚΑ ΑΑΕ ΟΤΑ), σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν 328/16-07-2018 Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου (Δ.Σ.), ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για τις ανάγκες των τοπικών προγραμμάτων  LEADER/CLLD του ΠΑΑ και ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (2023)» και ειδικότερα μέχρι 31/12/2019  με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του (31/12/2023), με :

  • (1) Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ (κωδικός 1) και
  • (1) Οικονομολόγο ΠΕ ή ΤΕ (κωδικός 2)
  • (1) Ιχθυολόγο ΠΕ η ΤΕ (κωδικός 3)
  • (1) Στέλεχος Διοικητικού Οικονομικού  και διαχείρισης Πληροφοριών ΤΕ (κωδικός 4)

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα γραφεία της Αναπτυξιακής Καβάλας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α.– (ΑΝ.ΚΑ ΑΑΕ ΟΤΑ) και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (μπορεί να δοθεί αυτοπροσώπως ή να αποσταλεί ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά) στα γραφεία της ΑΝ.ΚΑ ΑΑΕ ΟΤΑ. στην Καβάλα, οδός Ύδρας 10, 65302, 4οςόροφος, Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι την  Παρασκευή 17/08/2018 και ώρα 14:30.

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για τις ανάγκες των τοπικών προγραμμάτων  LEADER/CLLD του ΠΑΑ και ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (2023)» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη  ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνοι για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ.κ.  Δημήτριο Νικηφορίδη και Παύλο Γεωργόπουλο,  οδός Ύδρας 10, 65302, 4ος όροφος, τηλέφωνο 250620459, fax 2510620429 και  e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΚΑ ΑΑΕ ΟΤΑ (www.ankavala.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2014-2020 (www.agrotikianaptixi.gr) απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και στη συνέχεια θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΑΝ.ΚΑ ΑΑΕ ΟΤΑ.

Διαβάστε περισσότερα (κατεβάστε έντυπο)

Posted On Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018 19:42 Γράφτηκε από τον

Η εταιρεία Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Θάσου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία "ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.", ανακοινώνει την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής:

για διάρκεια έως τριών (3) μηνών:
1 ΔΕ Υπαλλήλων Μπαρ (Κάμπινγκ Χρυσής Αμμουδιάς)

για διάρκεια έως τεσσάρων (4) μηνών:
2 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Κάμπινγκ Χρυσής Αμμουδιάς)
2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Super Market Κάμπινγκ Χρυσής Αμμουδιάς)
2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Κάμπινγκ Χρυσής Αμμουδιάς)
1 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Κάμπινγκ Σωτήρος)

και για διάρκεια έως πέντε (5) μηνών:
1 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Super Market Κάμπινγκ Χρυσής Αμμουδιάς)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 04/07/2018 - 13/07/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο: 25930 61207

Posted On Τετάρτη, 04 Ιουλίου 2018 20:54 Γράφτηκε από τον

Έληξε την Τετάρτη η 48ωρη απεργία που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων, ζητώντας μόνιμη, πλήρη και σταθερή εργασία με αορίστου χρόνου συμβάσεις και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα -καθώς και με την καταβολή αξιοπρεπών μισθών. Στην Καβάλα η διαμαρτυρία των καθαριστριών έλαβε σάρκα και οστά νωρίς το πρωί της Τετάρτης, με παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το δημαρχιακό μέγαρο και συνάντηση με τη δήμαρχο Δήμητρα Τσανάκα. Στην παράσταση αυτή έδωσαν, επίσης, το παρόν εκπρόσωποι των εργαζόμενων στη ΒΦΛ και στην Kavala Oil, εκπρόσωποι των λιμενεργατών, ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών Α'βάθμιας εκπαίδευσης Καβάλας Απόστολος Μουμτσάκης, η πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων-Κηδεμόνων των σχολείων της Καβάλας Μαριάννα Δρόσου-Κακαγιάννη και -ως εκπρόσωπος των ιατρικών επισκεπτών- ο τέως πρόεδρος του ΕΥΚ Καβάλας Ευθύμης Μακρογιάννης, που στο παρελθόν είχε στηρίξει τον αγώνα των καθαριστριών. (Σχόλιο γράφοντος: Αλήθεια, ο νυν πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου γιατί δεν ήταν παρών; )

Μετά τη συγκέντρωση στο δημαρχείο, οι καθαρίστριες μετέβησαν στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία και κατέλαβαν για λίγη ώρα.

Posted On Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018 22:19 Γράφτηκε από τον

Ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας οι αιτήσεις για τις 5.066 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ που αφορούν τα δασαρχεία της χώρας για την κάλυψη των αναγκών της αντιπυρικής προστασίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Σύμφωνα με την προκήρυξη του ΟΑΕΔ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους ως και τις 12 το μεσημέρι της 31ης Μαΐου, στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, χρησιµοποιώντας το σχετικό ̟πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία  μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης,Nο /2018  και μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς.

∆ικαίωµα υ̟ποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την ̟προώθηση της α̟ασχόλησης µέσω π̟ρογραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ ηλικίας άνω των 18 ετών. Ως δυνητικά ωφελούµενοι είναι όσοι γεννήθηκαν ̟πριν την 1/06/2000 και διανύουν το 19 έτος της ηλικίας τους.

Κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων

Kritiria

Μισθοί
 
Το µισθολογικό κόστος αντιστοιχεί: α) σε 19,81 ευρώ ηµερησίως και όχι
µεγαλύτερο α̟πό 495,25 ευρώ µηνιαίως για ωφελούµενους ηλικίας 25 ετών και άνω και
β) σε 17,27 ευρώ ηµερησίως και όχι µεγαλύτερο α̟πό 431,75 ευρώ µηνιαίως για ωφελούµενους κάτω των 25 ετών κατά ̟παρέκκλιση των νόµιµων αµοιβών, ̟που προβλέ̟ονται α̟ό την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συµβάσεις.
γ) Το Πράσινο Ταμείο θα καλύπτει τα εργαλεία και Μέσα Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων,

Αναλυτικά όλη η διαδικασία και η μοριοδότηση στην:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Όσον αφορά το νομό Καβάλας ισχύουν οι παρακάτω θέσεις:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας Δασαρχείο Καβάλας ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1  
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας Δασαρχείο Καβάλας ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1  
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας Δασαρχείο Καβάλας ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2  
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας Δασαρχείο Καβάλας ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3  
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας Δασαρχείο Καβάλας ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ 30 37
Περιφερειακή Ενότητα Θάσου  Δασαρχείο Θάσου ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 2  
Περιφερειακή Ενότητα Θάσου  Δασαρχείο Θάσου ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 2  
Περιφερειακή Ενότητα Θάσου  Δασαρχείο Θάσου ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 4  
Περιφερειακή Ενότητα Θάσου  Δασαρχείο Θάσου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Με δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Δ) 1  
Περιφερειακή Ενότητα Θάσου  Δασαρχείο Θάσου ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1  
Περιφερειακή Ενότητα Θάσου  Δασαρχείο Θάσου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5  
Περιφερειακή Ενότητα Θάσου  Δασαρχείο Θάσου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ 50 65
Posted On Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018 22:03 Γράφτηκε από τον

Ζητείται Φιλόλογος για μόνιμη απασχόληση με τα εξής προσόντα:

- Πτυχίο φιλολογικής σχολής.
- Γνώσεις στην ειδική αγωγή (μεταπτυχιακό μετράει θετικά).
- Γνώση αγγλικής γλώσσας (ανάγνωση και συγγραφή).
- έως 35 χρονών (για ένταξη μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ)

Η θέση αφορά την επιμέλεια κειμένων και επικοινωνία με συνεργάτες στο φροντιστήριο SBS Studies, στην Καβάλα.

Βασικά καθήκοντα:

- Έλεγχος και διόρθωση Εργασιών, Παρουσιάσεων.
- Επικοινωνία με συνεργάτες (τηλέφωνο, skype).

Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για τη θέση εργασίας οι οποίες δίδονται κατόπιν ζήτησης από το γραφείο στην Φιλίππου 42 (περιοχή Αγίου Ιωάννη) στην Καβάλα.

Αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να περάσετε να αφήσετε το βιογραφικό σας. Η πρόσληψη θα γίνει άμεσα καθώς υπάρχει ανάγκη να καλυφθεί η θέση.

Υπεύθυνος αγγελίας: Άγγελος Γιώργης -2510 837211

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Posted On Κυριακή, 13 Μαΐου 2018 09:09 Γράφτηκε από τον

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, στο κέντρο της Καβάλας -και συγκεκριμένα, στην οδό Κουντουριώτου.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στο Kavala Portal ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Ανέστης Τσουρουκίδης, ένας συμβασιούχος -διμηνίτης- υπάλληλος του τμήματος καθαριότητας του δήμου επιχειρούσε να συλλέξει απορρίμματα από έναν κάδο, με -φυσιολογικό- αποτέλεσμα να καθυστερήσει για μερικά λεπτά την κυκλοφοριακή ροή. Φαίνεται, όμως, ότι αυτά τα λίγα λεπτά φάνηκαν..."αιώνας" σε έναν "ανυπόμονο" οδηγό, ο οποίος αφού βγήκε από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, επιτέθηκε στον άτυχο υπάλληλο, χτυπώντας τον αρχικά από πίσω, και στη συνέχεια γρονθοκοπώντας τον σε διάφορα σημεία του σώματός του!

Ο άτυχος υπάλληλος μεταφέρθηκε σε άσχημη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου και νοσηλεύεται με σπασμένη μύτη και μώλωπες σε όλο του το κορμί. Ο θύτης -για τον οποίο εικάζεται, βάση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών, ότι ήταν αλβανικής καταγωγής- διέφυγε σαν...κύριος και αναζητείται.

Posted On Δευτέρα, 07 Μαΐου 2018 18:23 Γράφτηκε από τον

Είχαμε αρκετό καιρό να δούμε τέτοια υποδοχή σε νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους στο δήμο Καβάλας (αλλά και οπουδήποτε αλλού), συνεπώς η υποδοχή που επεφύλαξε η δημοτική αρχή στους 64 νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους με βάση τους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ είναι -αναμφίβολα- ένα συμβάν που αξίζει την προσοχή μας.

Βλέπετε, τα παράπονα των Καβαλιωτών για θέματα που αφορούν τα καθήκοντα της υπηρεσίας καθαριότητας -όπως τα χόρτα, το ύψος των οποίων έχει αυξηθεί πάρα πολύ σε εκατοντάδες σημεία τόσο του αστικού ιστού όσο και στον πρώην δήμο Φιλίππων- είναι πολλά και δικαιολογημένα.

Και η απάντηση του δήμου στα παράπονα αυτά ήταν, σε καθημερινή βάση, η ίδια: "έλλειψη προσωπικού και καθυστέρηση σε νέες προσλήψεις".

Συνεπώς δε μένει παρά να ελπίζουμε, τώρα που προσελήφθησαν αυτοί οι 64 υπάλληλοι, να λυθούν σύντομα τα προβλήματα που θέτουν καθημερινά οι δημότες μας στη δημοτική αρχή Καβάλας...

Η σχετική ανακοίνωση του γραφείου τύπου της δημοτικής αρχής Καβάλας έχει ως εξής:

υποδέχθηκε η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα με τον Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής Ανέστη Τσουρουκίδη, στο Δημαρχείο, το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Απριλίου 2018. Ήταν η πρώτη μέρα της εργασίας τους στις υπηρεσίες του Δήμου και η Δήμαρχος τους ζήτησε να εργαστούν ευσυνείδητα για να καταστεί ο Δήμος της Καβάλας ένας από τους καθαρότερους Δήμους της χώρας. Αφού τους καλωσόρισε, δήλωσε ικανοποιημένη, που ήρθαν στον Δήμο, νέοι άνθρωποι να εργαστούν και να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προσωπικές και οικογενειακές τους ανάγκες, αλλά και τον αυξημένο φόρτο εργασίας που έχει η υπηρεσία καθαριότητας, η οποία ασχολείται με όλες τις δραστηριότητες που έχει ο Δήμος.

Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Τσουρουκίδης, τους παρακάλεσε, να προσέρχονται στη δουλειά τους πρόθυμοι και με πνεύμα συνεργασίας, τονίζοντάς τους πως αποτελούν προσωπικό «παντός καιρού», εξηγώντας πως θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ανάγκες, πρωινά, απογεύματα και βράδια, Σάββατα και Κυριακές, σε συνθήκες αν χρειαστεί, καύσωνα, πλημμυρών ή χιονόπτωσης. Επέμεινε, να είναι ενωμένοι και όλοι μαζί να δουλέψουν για το καλό των δημοτών

Posted On Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 07:26 Γράφτηκε από τον

Επιχείρηση με επωνυμία ΙSTOS CAFE BAR στα Λιμενάρια Θάσου ζητά κοπέλα για μπαρ για την καλοκαιρινή περίοδο (Μάιος - Οκτώβριος).Επιχείρηση με επωνυμία ΙSTOS CAFE BAR στα Λιμενάρια Θάσου ζητά κοπέλα για μπαρ για την καλοκαιρινή περίοδο (Μάιος - Οκτώβριος).Ικανοποιητικές αποδοχές και παραχώρηση σπιτιού κατόπιν συνεννόησης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948056638

E-mail αποστολής βιογραφικού σημειώματος: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Posted On Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018 19:04 Γράφτηκε από τον
Σελίδα 1 από 18

61 Philippi Festival 2018

33988285 262638620975627 6779251825401921536 N

Logo Contract

Konstantinos Jewellery Banner  

Tetrakopterakias

OLKLOGO

18411 1597428757160899 3262623372867792020 N

Kreka

Odeio

Vitrokosmos

Dhmh

DeltaTV Logo

Star Dramas

1174612 371849632918150 1744395463 N

Logo

Το Kavala-Portal αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για την καθημερινή σας ενημέρωση για όλα τα νέα στο νομό Καβάλας. Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες αυτού του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του "Kavala-Portal.gr". Μπορείτε να χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό εφόσον αναφέρετε ως πηγή το "www.kavala-portal.gr".

Ελάτε στην παρέα μας