Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017
Εργασία

Εργασία (160)

Αναρτήθηκαν σήμερα, 24 Μαρτίου 2017, στον ιστότοπο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού www.oaed.gr (στην ενότητα «Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2017») στο «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για όλους τους Δήμους της χώρας για 24.251 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης», ύστερα από σχετική Απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ καθ. Μ. Καραμεσίνη οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, επιλαχόντων και αποκλειόμενων.

Μπορείτε να δείτε τους επιτυχόντες που προσελήφθησαν σε δομές του νομού Καβάλας πατώντας εδώ

Οι υπόλοιποι πίνακες είναι οι εξής:

Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων με Αριθμούς Πρωτοκόλλου 21/2017/000032365205 ΩΣ 21/2017/000032496676

Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων με Αριθμούς Πρωτοκόλλου 21/2017/000032496677 ΩΣ 21/2017/000032633837

Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων με Αριθμούς Πρωτοκόλλου 21/2017/000032633844 ΩΣ 21/2017/000032756056

Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων με Αριθμούς Πρωτοκόλλου 21/2017/000032756058 ΩΣ 21/2017/000032996019

Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων με Αριθμούς Πρωτοκόλλου 21/2017/000032996024 ΩΣ 21/2017/000033171725

Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ:

«Ο Οριστικός Πίνακας περιλαμβάνει τους ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα τοποθετηθούν για οκτώ μήνες στους Επιβλέποντες Φορείς (Δήμους), όπως έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση. Η κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους, είτε από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους είτε με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους από τους αντίστοιχους πίνακες κατάταξης ανέργων που έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες καλούνται, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους, να προσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, προκειμένου να πραγματοποιήσουν με τον Εργασιακό Σύμβουλο την πρώτη συμβουλευτική δράση και να παραλάβουν συστατικό σημείωμα για την υπόδειξή τους στους Επιβλέποντες Φορείς (Δήμους).

Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες, εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των 30 εργάσιμων ημερών, οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον Οριστικό Πίνακα.

Με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων (συμβουλευτική και κατάρτιση).

Αναλυτικότερα, τα ΚΠΑ2 όπου οι ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, θα προσφέρουν δύο δράσεις συμβουλευτικής στους ωφελούμενους του προγράμματος κατά την είσοδο και την έξοδο από αυτό. Η Δράση της Συμβουλευτικής είναι υποχρεωτική για όλους τους ωφελούμενους και χωρίζεται σε δύο μέρη.

Στην πρώτη Συμβουλευτική ο Εργασιακός Σύμβουλος παρέχει πληροφόρηση στον ωφελούμενο σχετικά με το πρόγραμμα αναβάθμισης των τυπικών προσόντων (πρόγραμμα κατάρτισης) και καταγράφει την δήλωση του ωφελούμενου εάν επιθυμεί να το παρακολουθήσει ή όχι. Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της δράσης της κατάρτισης είναι προαιρετική. Η δήλωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κατάρτισης, η οποία γίνεται στη φάση της πρώτης συμβουλευτικής δράσης, αποτελεί οριστική επιλογή και δεν μπορεί να αλλάξει.
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης συμβουλευτικής, ο ωφελούμενος παραλαμβάνει από τον Εργασιακό Σύμβουλο το Συστατικό Σημείωμα προκειμένου να απευθυνθεί στον Επιβλέποντα Φορέα (Δήμο).

Η δεύτερη Συμβουλευτική πραγματοποιείται στο τέλος του Προγράμματος και αφορά στον επαγγελματικό προσανατολισμό-επαναπροσανατολισμό των συμμετεχόντων.
Επισημαίνεται ότι την ευθύνη για την υπόδειξη και ενημέρωση των επιτυχόντων ωφελουμένων έχει η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου οι ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι.

Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων στο πλαίσιο της καταβολής των πληρωμών τους, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο προσκομίζεται κατά τη διαδικασία της υπόδειξης.

Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στην ενότητα «Προγράμματα Απασχόλησης» / «Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα» / «Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος» καθώς και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2).

Με πληροφορίες από aftodioikisi.gr

Posted On Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017 16:01 Γράφτηκε από τον

Τη Δευτέρα 27 Μαρτίου στις 10.00 το πρωί ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση του ΟΑΕΔ, που αφορά 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Δικαιούχοι της «επιταγής επανένταξης στην αγορά» του ΟΑΕΔ είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης και οι δικαιούχοι επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν εφόσον αποφασίσουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας.

Μέσω του προγράμματος επί 12 μήνες θα επιχορηγούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως 10 άτομα σε πλήρη απασχόληση και ενδιαφέρονται να προσλάβουν δικαιούχους της «επιταγής επανένταξης».

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού τους κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από τη ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά μέσω του site του ΟΑΕΔ, ενώ οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν οι επιδοτούμενοι άνεργοι στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα δύο ακόλουθα στάδια: Το πρώτο στάδιο διαρκεί όσο και το υπολειπόμενο διάστημα τακτικής επιδότησης του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». Σε αυτό το στάδιο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ημερών ορίζεται το μηνιαίο ποσό που αναγράφεται

στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά.

Για τους επιχορηγούμενους δικαιούχους της επιταγής στην αγορά εργασίας λόγω μακροχρόνιας ανεργίας ορίζεται το επίδομα μακροχρόνια ανέργων ύψους 200 ευρώ το μήνα και επιπλέον ημερήσιο ποσό επιχορήγησης ύψους 8 ευρώ.

Το δεύτερο στάδιο ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και διαρκεί 12 μήνες. Ως ποσό επιχορήγησης για το β' στάδιο του προγράμματος ορίζεται το ποσό των 360 ευρώ το μήνα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημερομίσθια το μήνα, για τους επιχορηγούμενους.

Αναλυτικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι διαθέσιμοι στις σχετικές Δημόσιες Προσκλήσεις που είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

Πηγή: news247.gr

Posted On Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 18:45 Γράφτηκε από τον

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος είναι ο προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του Δήμου.
Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
Την με αριθμό 82/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη πενήντα πέντε (55) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών, και πέντε (5) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (απορριμματοφόρων), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Ποιότητας Ζωής, διάρκειας δύο (2) μηνών.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών και ως προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα από 22/03/2017 έως και 24/03/2017.
Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στο Δημαρχείο του Δήμου Καβάλας, στην ταχυδρομική διεύθυνση Κύπρου 10, Τ.Κ. 65403, Καβάλα, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ. 2513500183.
Με την αίτηση θα υποβάλλονται :

Για την ειδικότητα ΥΕ Εργατών:

Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (απορριμματοφόρων):

Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. επαγγελματικής κατάρτισης ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων
- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
- Απολυτήριος τίτλος:
- Eνιαίου πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή
- Tεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ του Ν 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλ.
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκίνητων ή
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
- Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή
- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης.
Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.).
Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου.
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Έγγραφα

Σχέδιο ΑίτησηςΣχέδιο Αίτησης ( doc 34KB )Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας και στους πίνακες ανακοινώσεων Δ.Ε. Καβάλας (κεντρικό κτίριο) και Δ.Ε. Φιλίππων (πρώην Δημαρχείο).

Posted On Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017 20:00 Γράφτηκε από τον

Την προηγούμενη εβδομάδα είχε προκαλέσει αίσθηση η καταγγελία στην οποία προχώρησε μερίδα των απολυμένων της ELFE ΑΒΕΕ (πρώην ΒΦΛ) ότι ενώ δικαιούνταν να πάρουν επίδομα ανεργίας -καθότι απασχολήθηκαν, μετά τη ΒΦΛ, σε άλλες θέσεις εργασίας) οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ παρεμπόδιζαν τη διαδικασία απόδοσής του προβάλλοντας λόγω εφαρμογής μιας σειράς ερμηνευτικών εγκυκλίων.

Όπως ήταν φυσικό, ζητήσαμε την άποψη του παραρτήματος Καβάλας του ΟΑΕΔ για την εν λόγω καταγγελία. Από τους αρμόδιους για θέματα ασφάλισης και επιδομάτων ανεργίας υπαλλήλους (αλλά και από τη διοίκηση του ΟΑΕΔ Καβάλας) λάβαμε την παρακάτω απάντηση:

Έχει σταλεί εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία, αν κάποιος εργαζόμενος έχει εργαστεί "για μικρό χρονικό διάστημα" θα πρέπει να περιμένει να κατατεθούν από τον εργοδότη του όλα τα απαιτούμενα ένσημα προκειμένου να λάβει το επίδομα ανεργίας. Αν π.χ. ένας εργαζόμενος δούλεψε για 15 ημέρες μέσα στο Μάρτιο θα πρέπει να περιμένει ως και την τελευταία ημέρα του Απριλίου (οπότε και δικαιούται ο εργοδότης να καταθέσει τα ένσημα του Μαρτίου), να παραλάβει από το ΙΚΑ τον πλήρη κατάλογο ενσήμων (μαζί με αυτά του Μαρτίου) και μόνο τότε θα πάρει το επίδομα. Αν και η αλήθεια είναι πως το "μικρό χρονικό διάστημα" δεν ορίζεται επακριβώς μέσα σε αυτή την εγκύκλιο, από παλαιότερες περιπτώσεις θεωρούμε ως τέτοιο τους 2 μήνες. Αν, δηλ., κάποιος υπάλληλος απασχοληθεί για λιγότερο από 2 μήνες θα πρέπει να περιμένει την καταβολή του συνόλου των ενσήμων -αν, όμως, έχει εργαστεί για μεγαλύτερο διάστημα δεν εμπίπτει στις διατάξεις της εγκυκλίου και μπορεί να διεκδικήσει το επίδομα ανεργίας με μια απλή βεβαίωση του ΙΚΑ ότι τα τελευταία του ένσημα θα κατατεθούν από τον εργοδότη του. Αυτό το έχουμε εφαρμόσει για όλες τις περιπτώσεις -και όχι μόνο ειδικά για τους απολυμένους της ΒΦΛ.

Σχόλιο γράφοντος: Κατά την ταπεινή μας άποψη η εγκύκλιος αυτή "μπάζει από παντού" (για να είμαστε ειλικρινείς, και στον ΟΑΕΔ Καβάλας δεν φάνηκε να έχουν αντίθετη άποψη). Πέραν του ότι, σύμφωνα με πληροφορίες μας, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα όσον αφορά την εφαρμογή της, όποιοι τη συνέταξαν δε φαίνεται να έχουν λάβει υπόψη το πώς θα ζήσει ένας πολίτης που εμπίπτει στις διατάξεις της για τουλάχιστον 1-2 μήνες μέχρις ότου αποδοθεί το επίδομα ανεργίας (όχι ότι σε άλλες περιπτώσεις οι νομοθέτες λαμβάνουν υπόψη τους απλούς πολίτες, αλλά λέμε τώρα...)

Posted On Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017 17:08 Γράφτηκε από τον

Μια σημαντική ημέρα ήταν η σημερινή, όχι μόνο για το σωματείο εργαζόμενων στην Καβάλα Oil όσο και για την Energean Oil & Gas, καθώς υπογράφτηκε μια νέα σύμβαση εργασίας μεταξύ των 2 πλευρών. Η νέα σύμβαση προβλέπει αυξήσεις αποδοχών της τάξης του 6,1% (ουσιαστικά πρόκειται για επιστροφή στα μισθολογικά δεδομένα παλαιότερων εποχών) και δέσμευση της Energean για την είσοδο στην παραγωγή της του πετρελαίου που βρίσκεται στο κοίτασμα Ε μέσα στο 2018.

Η σημασία αυτής της συμφωνίας είναι διπλή, καθώς από τη μια αποδεικνύει τη δυναμική ενός σωματείου εργαζόμενων που όλα αυτά τα χρόνια διατηρεί την ενότητά του και παλεύει για τα δικαιώματα των υπαλλήλων στα πετρέλαια, ενώ από την άλλη δείχνει μια εταιρεία η οποία και μιλάει με τους εργαζόμενους και τους ανταμείβει όταν πηγαίνουν καλά οι δουλειές (όχι μόνο στον Πρίνο αλλά και σε όλα τα άλλα "μέτωπα" που έχει ανοίξει, όπως στο Ισραήλ και στο Μαυροβούνιο).

Posted On Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017 20:28 Γράφτηκε από τον
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017
 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014 - 2020»
 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ - ΕΚΤ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
 
ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»
 
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΕΥΝΕΣΤΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

 
         
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) με έναρξη στις 16 Μαρτίου 2017 και λήξη στις 27 Μαρτίου 2017.

Posted On Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017 20:08 Γράφτηκε από τον

Με απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Πάνος Πολάκης, προκηρύχθηκαν κενές θέσεις για τα Κέντρα Υγείας του ΠΕΔΥ και των Γενικών Νοσοκομείων, τα Περιφερειακά Ιατρεία και τα Πολυδύναμα και Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από υποψήφιους γιατρούς λήγει στις 28 Μαρτίου.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη και τα πρότυπα αιτήσεων

Για το νομό Καβάλας έχουν προκηρυχτεί οι παρακάτω θέσεις:

ΠΕΔΥ ΚΥ ΠΕΔΥ ΚΥ- ΠΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ
Κ.Υ.
Ελευθερούπολης
Περιφερειακό
Ιατρείο
Αμυγδαλεώνα
1 Με αντικατάσταση (κενούμενη)
Κ.Υ.
Χρυσούπολης
Κ.Υ.
Χρυσούπολης
1 Με αντικατάσταση (κενούμενη)
Κ.Υ.
Πρίνου
Κ.Υ.
Πρίνου
2 Με αντικατάσταση (κενούμενη)
Κ.Υ.
Πρίνου
Περιφερειακό
Ιατρείο
Θάσου
1 Με αντικατάσταση (κενούμενη)
Κ.Υ.
Πρίνου
Περιφερειακό
Ιατρείο
Παναγίας
1 Με αντικατάσταση (κενούμενη)
Κ.Υ.
Πρίνου
Περιφερειακό
Ιατρείο
Καλλιράχης
1 Με αντικατάσταση (κενούμενη)
Κ.Υ.
Πρίνου
Κ.Υ.
Πρίνου
1 Νέα θέση
Κ.Υ.
Πρίνου
Περιφερειακό
Ιατρείο
Λιμεναρίων
1 Νέα θέση
Κ.Υ.
Πρίνου
Περιφερειακό
Ιατρείο
Θεολόγου
1 Νέα θέση
Κ.Υ.
Πρίνου
Περιφερειακό
Ιατρείο
Παναγίας
1 Νέα θέση

 

Posted On Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017 23:56 Γράφτηκε από τον

Από τα σωματεία των εργαζόμενων στο εργοστάσιο λιπασμάτων της Νέας Καρβάλης λάβαμε την παρακάτω ανακοίνωση:

Στο πλαίσιο της προσπάθειας μας να διατηρήσουμε ως εργαζόμενοι το ιερό δικαίωμα της εργασίας, προβήκαμε  στην συγκέντρωση 1.050 υπογραφών,  υποστηρίζοντας την συνέχεια της εύρυθμης λειτουργίας  του εργοστασίου λιπασμάτων, όπως συμβαίνει αυτή την στιγμή, μετά από μεγάλη προσπάθεια. Όλοι εμείς που με ρεαλισμό αντιμετωπίζουμε την οικονομική κρίση που υπάρχει στην χώρα και απαιτεί εκτός από μεγάλα  λόγια και ορισμένες θυσίες, για να μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία του.

 Οι 620 οικογένειες λοιπόν, πλέον των εκατοντάδων προμηθευτών, επαγγελματιών της περιοχής και  επιχειρήσεων που υποστηρίζονται οικονομικά από την λειτουργία του εργοστασίου, συνυπογράφουν  και ζητούν το αυτονόητο, με σύμμαχο την κοινή λογική και για τους εργαζόμενους, το δικαίωμα  εργασίας.

Για τον λόγο αυτό επισυνάπτουμε παρακάτω και σχετική επιστολή στήριξης των συνεργαζόμενων μεταφορικών  εταιριών ( ΕΝΩΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΝΕΣΤΟΣ) με  όλα τα μέλη τους. 

Metaforikes Lipasmaton

Τα σωματεία των εργαζομένων του εργοστασίου, ευχαριστούν θερμά όλους όσους στηρίζουν την προσπάθεια και συνυπογράφουν.

Posted On Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017 07:21 Γράφτηκε από τον

Σε αναμονή βρίσκονται οι απολυμένοι της ELFE ΑΒΕΕ (πρώην "Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων") μετά και την υποβολή της ένστασης, από μέρους τους, κατά της τροποποίησης της άδειας λειτουργίας, λόγω αλλαγής φορέα, του συγκροτήματος παραγωγής και εμπορίας αμμωνίας, οξέων και αζωτούχων λιπασμάτων με την επωνυμία "Λιπάσματα Νέας Καρβάλης Α.Ε.". Ήδη έχει περάσει περίπου ένας χρόνος από την ημέρα που η διοίκηση της ELFE ΑΒΕΕ απέστειλε στους -τότε- εργαζόμενους της βιομηχανίας τις προτάσεις της για μειώσεις της τάξης ως και 40% στις απολαβές τους, και από τότε -όπως ήταν φυσικό- πολλοί από τους -μετέπειτα- απολυμένους αναζήτησαν την τύχη τους σε άλλους εργασιακούς χώρους.

Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, έχουν γίνει αρκετές καταγγελίες από ορισμένους από τους απολυμένους, οι οποίοι δηλώνουν πως ενώ δικαιούνται να πάρουν επίδομα ανεργίας -καθότι απασχολήθηκαν, μετά τη ΒΦΛ, σε άλλες θέσεις εργασίας) οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ παρεμποδίζουν τη διαδικασία απόδοσής του προβάλλοντας ως επιχείρημα την...υποψία ότι...τα ένσημα που "κολλήθηκαν" από τους καταγγέλλοντες είναι πλαστά!

Ως γνωστόν, για να πάρει το επίδομα ανεργίας έναν συμπολίτης που έχει χάσει τη δουλειά του θα πρέπει να καταθέσει -μέσα σε διάστημα 8 ημερών- τα έγγραφα που σχετίζονται με την απόλυσή του και ένα δικαιολογητικό από τον ασφαλιστικό του φορέα (στην περίπτωσή μας το ΙΚΑ) με το οποίο βεβαιώνεται ότι μέχρι και τον τελευταίο μήνα πριν την απόλυσή του έχει "κολλήσει" όλα τα του τα ένσημα (στο ίδιο δικαιολογητικό σημειώνεται ότι τα τελευταία ένσημα θα "κολληθούν" και θα εγκριθούν από το ΙΚΑ εν ευθέτω χρόνω, καθώς η όλη διαδικασία είναι γενικά χρονοβόρα).

Σύμφωνα με τις εν λόγω καταγγελίες, όμως, ενώ λαμβάνουν διαβεβαιώσεις από το ΙΚΑ πως το εν λόγω δικαιολογητικό είναι επαρκές για την απονομή του επιδόματος ανεργίας (με το σκεπτικό ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα φανούν και τα τελευταία τους ένσημα), όταν το καταθέτουν στον ΟΑΕΔ λαμβάνουν την απάντηση πως...δεν είναι αρκετό και ότι θα πρέπει να προσκομίσουν ολοκληρωμένο και επικαιροποιημένο κατάλογο ενσήμων (μαζί με τα τελευταία τους, τα οποία όμως ακόμα δεν έχουν κατατεθεί από τον εργοδότη -π.χ. τα ένσημα που έχει λάβει ένας εργαζόμενος μέσα στον Μάρτιο κατατίθενται από τον εργοδότη του μέσα στον Απρίλιο). Στις ίδιες καταγγελίες αναφέρεται πως οι συγκεκριμένοι λαμβάνουν αυτή την απάντηση όταν ενημερώνουν πως στο παρελθόν απολύθηκαν από την ELFE ΑΒΕΕ!

Μάλιστα, ορισμένοι από τους απολυμένους της ΒΦΛ έλαβαν την απάντηση ότι "υπάρχει ενδεχόμενο τα ένσημα αυτά να είναι πλαστά!!!"

Προς το παρόν δεν υπάρχει απάντηση από πλευράς του ΟΑΕΔ Καβάλας, καθώς σε επικοινωνία που είχαμε με τα γραφεία του οργανισμού λάβαμε την ενημέρωση ότι οι προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι που ασχολούνται με τα επιδόματα ανεργίας απουσίαζαν για υπηρεσιακούς λόγους (ή λόγους υγείας) και ότι θα επιστρέψουν το πρωί της Τρίτης. Ως εκ τούτου, επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε στο θέμα με μια απάντηση από μέρους του οργανισμού.

Posted On Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017 14:58 Γράφτηκε από τον
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 48ωρη προειδοποιητική απεργία που προκήρυξαν την Πέμπτη και την Παρασκευή οι ιδιοκτήτες πρακτορείων του ΟΠΑΠ σε ολόκληρη την Ελλάδα, διαμαρτυρόμενοι για την αποστολή από την ΟΠΑΠ Α.Ε. στα πρακτορεία καταγγελιών των συμβάσεών τους. Στο νομό Καβάλας η συμμετοχή ήταν καθολική, καθώς κανένα πρακτορείο δε λειτούργησε, ενώ οι ιδιοκτήτες τους φαίνονται αποφασισμένοι -όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα- να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους (σε περίπτωση που δεν ανακληθούν οι καταγγελίες από την ΟΠΑΠ Α.Ε.).

Υπενθυμίζεται η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει στείλει τη νέα σύμβαση συνεργασίας στο σύνολο των 4.800 πρακτορείων του μαζί με καταγγελία της υπάρχουσας σύμβασης, αν δεν υπογράψουν τη νέα σύμβαση μέχρι τις 24 Μαρτίου. Η κίνηση αυτή του ΟΠΑΠ φέρνει τους πράκτορες μπροστά σε ένα εκβιαστικό δίλημμα «ή υπογράφετε τη νέα σύμβαση ή λειτουργείτε ακόμη ένα χρόνο και κλείνετε».

Οι πράκτορες, όπως ήταν φυσικό, καταψήφισαν τη σύμβαση, με αποτέλεσμα Ο ΟΠΑΠ να κλιμακώσει τις πιέσεις για διάσπαση του μετώπου των πρακτόρων, επιδιώκοντας άμεσα την υπογραφή συμβάσεων. Οι πράκτορες, είχαν ωστόσο αποφασίσει στη διάρκεια της γενικής τους συνέλευσης ότι αν η εταιρεία, πιέσει τους πράκτορες να υπογράψουν τη σύμβαση που καταψήφισαν, θα μπλοκάρουν τα φρουτάκια στα πρακτορεία και θα εξετάσουν και κινητοποιήσεις.

Στο ψήφισμά τους, οι πράκτορες, αφού απέρριψαν τη σύμβαση του ΟΠΑΠ,  ζητούσαν από τον ΟΠΑΠ πίστωση χρόνου ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκλογές για νέα ηγεσία στην Ομοσπονδία που θα γίνουν στις 13 Μαρτίου και οποιαδήποτε νέα συζήτηση να πραγματοποιηθεί μετά τις 24 Απριλίου, όταν και θα έχει αναλάβει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Πρακτόρων, το οποίο και θα ξεκινήσει από την αρχή τις συζητήσεις για νέα σύμβαση.

Ο ΟΠΑΠ όμως αγνόησε το ψήφισμά τους, και το αίτημά τους για δίμηνη αναστολή κάθε κίνησης για νέα σύμβαση, και επέλεξε να ξεκαθαρίζει με τους πράκτορες γρήγορα και απλά. Από την επόμενη μέρα κιόλας, από την προηγούμενη Τετάρτη άρχισε να στέλνει στα πρακτορεία την καταψηφισμένη από τη Συνέλευση σύμβαση, ζητώντας από τους πράκτορες να την υπογράψουν, μαζί με καταγγελία της υπάρχουσας σύμβασης, που πρακτικά σημαίνει ότι αν δεν υπογράψουν την νέα, θα έχουν δουλειά…. για  ένα χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα σύμβαση που προτείνει ο ΟΠΑΠ αλλάζει τα πάντα στα κεκτημένα των πρακτόρων  και ουσιαστικά γίνονται …υπάλληλοι σε δικαιώματα και επιχειρηματίες σε υποχρεώσεις. Μέσω της νέας σύμβασης ο ΟΠΑΠ μπορεί να προχωρήσει ανεμπόδιστα σε μια πλήρη αναδιάταξη του δικτύου των πρακτορείων, παίρνοντας πίσω άδειες και δίνοντας νέες κατά το δοκούν, ενώ τόσο οι άδειες όσο και οι μετεγκαταστάσεις και οι οικονομικοί όροι θα αποφασίζονται μονομερώς, ενώ η επένδυση στο κατάστημα, τα λειτουργικά  και τα κόστη της  μετεγκατάστασης θα βαραίνουν τον πράκτορα.

Posted On Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017 12:12 Γράφτηκε από τον
Σελίδα 1 από 12

17190818 10208130040956077 3058861135015051585 N

OLKLOGO

Kavala Colors Parade

18411 1597428757160899 3262623372867792020 N

Ελάτε στην παρέα μαςKreka

Odeio

Vitrokosmos

 

Hellasnet

1174612 371849632918150 1744395463 N

Card Dj Curves 1

Dhmh

Lemonidis

Kokoriko

Logo

Το Kavala-Portal αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για την καθημερινή σας ενημέρωση για όλα τα νέα στο νομό Καβάλας. Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες αυτού του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του "Kavala-Portal.gr". Μπορείτε να χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό εφόσον αναφέρετε ως πηγή το "www.kavala-portal.gr".