Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

Μια απόφαση που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 14 Μαρτίου (3 μήνες πριν) δίνει, όπως φαίνεται, νέο ενδιαφέρον στο θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής της κοιλάδας των Τεναγών. Ο λόγος για μια απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (υπογεγραμμένη από τον υπουργό κ. Χρήστο Σπίρτζη) με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Τεναγών -Φιλίππων Ν. Καβάλας –Δράμας -Σερρών», μιας μελέτης το κόστος της οποίας ανέρχεται σε 814.647,97 € χωρίς ΦΠΑ (θυμίζουμε ότι στα τέλη του 2015 είχε δεσμευθεί χρηματικό ποσό της τάξης των 3,5 εκατομμυρίων € για τη μελέτη αυτή)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά (για τα οποία η αντιπεριφέρεια Καβάλας ενημερώθηκε...μόλις στα τέλη της περασμένης εβδομάδας!), τη μελέτη θα εκπονήσει μια κοινοπραξία 9 μελετητικών εταιρειών.

Κατηγορία Ανάπτυξη

Εδώ και πάνω από μια δεκαετία το Μουσείο Καπνού Καβάλας, ένα εμβληματικό μουσείο για την ιστορία τόσο της καπνοκαλλιέργειας όσο και των καπνεργατών της πόλης, στεγάζεται σε προσωρινό χώρο -στο ισόγειο της καπναποθήκης του ΕΟΚ. Μετά από μια διαδικασία που διήρκεσε πάνω από 6 μήνες, συντάχτηκε τελικά η πολυαναμενόμενη μουσειολογική μελέτη για το "Νέο Μουσείο Καπνού", το οποίο και πρόκειται να εγκατασταθεί στη Δημοτική Καπναποθήκη Καβάλας.

Η επίσημη παρουσίαση της ολοκληρωμένης αυτής μουσειολογικής μελέτης έλαβε χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Καβάλας. Το παρόν έδωσαν, πέραν της δημάρχου Δήμητρας Τσανάκα και της προέδρου της "ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ" Αναστασίας Ιωσηφίδου, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας του Καπνού -και ιδρυτής του μουσείου- Γιάννης Βύζικας και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχανιών Μεταποίησης και Εταιρειών Εμπορίας Καπνού Νίκος Αλαμανής -ο οποίος στα τέλη Ιανουαρίου είχε παραχωρήσει το αρχείο του συνδέσμου στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Μελετών. Η μελέτη καλύπτει και τους 4 ορόφους της δημοτικής καπναποθήκης, ενώ σύμφωνα με την κ. Τσανάκα γίνονται προσπάθειες ώστε αυτή η μελέτη να ενταχθεί σε πρόγραμμα της περιφέρειας ΑΜΘ -ούτως ώστε να μετουσιωθεί σε έργο και σε ένα νέο, σύγχρονο μουσείο που θα τιμά την ιστορία και την παράδοση του καπνού

Κατηγορία Κοινωνία

Την ώρα που οι εργασίες για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου TAP στην περιοχή των Τεναγών έχουν σταματήσει εδώ και πολλούς μήνες, και την ώρα που το Συμβούλιο της Επικρατείας καλείται στις 7 Φεβρουαρίου να αποφασίσει -μετά από αναρίθμητες αναβολές- για την προσφυγή των αγροτών της περιοχής, κατοίκων και της δημοτικής αρχής Καβάλας κατά της όδευσης του αγωγού, γνωστοποιήθηκε ένα πόρισμα μιας εξαμελούς επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η οποία κλήθηκε να εξετάσει τις πιθανές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του ΤΑΡ, στον υδροφόρο ορίζοντα και στην αποδοτικότητα των καλλιεργειών της περιοχής, καθώς επίσης και παράγοντες κινδύνου που μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην ασφάλεια του αγωγού, όπως είναι το ενδεχόμενο πυρκαγιάς λόγω αυτανάφλεξης της τύρφης και της καύσης γεωργικών υπολειμμάτων, διάτρησης του αγωγού από γεωργικά μηχανήματα, αστοχίας του αγωγού λόγω του φαινομένου της συνίζησης εδάφους που παρατηρείται στην περιοχή.

Στο πόρισμα της επιτροπής, το κεντρικό νόημα του οποίου είναι ότι "οι σχετικοί κίνδυνοι δεν είναι βάσιμοι για την εγκεκριμένη χάραξη" επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι:

- «Δεν εκτιμάται, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα, οποιαδήποτε επίδραση του αγωγού στα υδραυλικά χαρακτηριστικά του υπόγειου νερού στην περιοχή».

- «Δεν υπάρχουν στρώματα τύρφης ή οργανικών εδαφών στην εγκεκριμένη όδευση του αγωγού στην περιοχή, τουλάχιστον μέχρι το βάθος των 5m, περίπου. Εξαιτίας της απουσίας στρωμάτων τύρφης ή οργανικών εδαφών, εκτιμάται ότι δεν υπάρχει πιθανός κίνδυνος αυτανάφλεξης».

- «Η κρούση του αγωγού από γεωργικά μηχανήματα κατά την κατεργασία του εδάφους είναι απίθανο να συμβεί. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός, ότι το πάχος του τοιχώματος του αγωγού υπερβαίνει τα 17 mm (σύμφωνα με το σχεδιασμό), η αντοχή του αγωγού έναντι κρούσεων είναι αυξημένη.

Επομένως, είναι εξαιρετικά απίθανο, μια ατυχηματική επαφή από γεωργικά μηχανήματα να προκαλέσει διάτρηση του αγωγού ΤΑΡ και επομένως εκτιμάται ότι οι πιθανές συνέπειες από αυτό το ενδεχόμενο είναι αμελητέες. Το βάθος στο οποίο θα βρίσκεται ο αγωγός (δηλ. 1,3 m) θεωρείται ικανοποιητικώς ασφαλές για την περιοχή ενδιαφέροντος».

-«Υπολογίσθηκαν μέγιστες πρόσθετες καθιζήσεις-συνίζηση του εδάφους, που στη δυσμενέστερη περίπτωση δεν υπερβαίνουν την τιμή 0,45 m. Ακόμη και σε αυτή την (δυσμενή) περίπτωση, η ευκαμψία της σωληνογραμμής επιτρέπει την προσαρμογή με την εδαφική συνίζηση, χωρίς κίνδυνο υπερβάσεως των ανεκτών τάσεων του υλικού του σωλήνα».

-«Εξαιτίας της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του αγωγού και του εδάφους, μια τοπική αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους είναι πιθανή. Η βιβλιογραφία επιβεβαιώνει ότι η αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους δεν θα έχει αρνητική επίδραση στην απόδοση των καλλιεργειών, ενώ κάποιες πηγές αναφέρουν ακόμα και πιθανή θετική επίδραση. Επομένως, ο αγωγός ΤΑΡ δεν αναμένεται να έχει αρνητική επίδραση στην απόδοση των τοπικών καλλιεργειών. Σχετικά με το ζήτημα που είχε αναδειχθεί από τους τοπικούς φορείς, ότι ο αγωγός θα παγώσει το έδαφος γύρω από αυτόν, από τη μελέτη προκύπτει ότι αυτό δεν θα ισχύσει».

Κατηγορία Ανάπτυξη

Περισσότερα χρήματα πλήρωσαν το 2016 (σε σχέση με το 2015) οι ασφαλιστικές εταιρείες σε οδηγούς ΙΧ οχημάτων από το νομό Καβάλας που ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα. Αν ληφθεί, μάλιστα, υπόψη και το γεγονός ότι η συχνότητα ζημιών (δηλ. το πόσα ασφαλισμένα οχήματα υπέστησαν ζημιές από την εμπλοκή τους σε τροχαία ατυχήματα) μειώθηκε το 2016 σε σχέση με το 2015, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι τα τροχαία ατυχήματα στα οποία ενεπλάκησαν οι προαναφερθέντες οδηγοί ήταν σοβαρότερα και οι ζημιές που υπέστησαν τα οχήματά τους μεγαλύτερες.

Αυτό αποδεικνύεται από την ετήσια μελέτη για την ασφάλιση αυτοκινήτου που δημοσίευσε στον ιστότοπό της η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. μια μελέτη που δείχνει, μεταξύ άλλων, ότι οι Έλληνες οδηγοί διστάζουν ολοένα και περισσότερο να ασφαλίσουν τα οχήματά τους (ένεκα της έλλειψης πόρων), μιας και ενώ το 2015 η παραγωγή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στον κλάδο του αυτοκινήτου ανήλθε σε 1,08 δις €, το 2016 η αντίστοιχη παραγωγή κυμάνθηκε στα 986 εκατ. € (μείωση της τάξης του 8,7%). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας αυτής, το 2015 η συχνότητα ζημιών ανήλθε σε 4,83% (δηλ. από τα 10000 οχήματα τα 483 ενεπλάκησαν σε ατυχήματα και ζητήθηκε η ασφαλιστική κάλυψη ζημιών), με το μέσο κόστος ζημιάς να ανέρχεται σε 1.419 €. Αντίστοιχα, το 2016 η συχνότητα ζημιών ανήλθε σε 4,71% (δηλ. από τα 10000 οχήματα τα 471 ενεπλάκησαν σε ατυχήματα και ζητήθηκε η ασφαλιστική κάλυψη ζημιών), με το μέσο κόστος ζημιάς να ανέρχεται σε 1.746 €.

Σε σύγκριση, δε, με την υπόλοιπη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία:

Νομός Συχνότητα ζημιών (%) -2016 Μέσο κόστος ζημιάς (€) - 2016
Δράμας 4,60 1.232
Έβρου 4,06 1.686
Καβάλας 4,71 1.746
Ξάνθης 4,35 1.271
Ροδόπης 3,69 1.550

από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο νομός Καβάλας "υπερέχει" τόσο στη συχνότητα ζημιών όσο και στο μέσο κόστος ζημιάς.

Αξίζει, μάλιστα, να αναφερθεί ότι και το 2015 (αλλά και το 2014) ο νομός Καβάλας "υπερείχε" στη συχνότητα ζημιών (αλλά όχι και στο μέσο κόστος ζημιάς). Συγκεκριμένα, για το 2015 ισχύουν τα εξής:

Νομός Συχνότητα ζημιών (%) -2015 Μέσο κόστος ζημιάς (€) - 2015
Δράμας 4,56 3.706
Έβρου 4,11 1.738
Καβάλας 4,83 1.419
Ξάνθης 4,35 2.744
Ροδόπης 3,99 1.279

ενώ για το 2014 ισχύουν τα εξής:

Νομός Συχνότητα ζημιών (%) -2014 Μέσο κόστος ζημιάς (€) - 2014
Δράμας 4,54 2.099
Έβρου 4,04 2.039
Καβάλας 5,04 1.485
Ξάνθης 4,45 1.904
Ροδόπης 4,00 1.602

Όσον αφορά το είδος των οχημάτων που ενεπλάκησαν σε ατυχήματα, η εν λόγω έρευνα δεν δίνει στοιχεία σε επίπεδο νομών αλλά μόνο σε πανελλαδικό επίπεδο. Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, τα οχήματα που υπέστησαν τις περισσότερες ζημίες μέσα στο 2016 ήταν τα λεωφορεία (29,48% των λεωφορείων που κυκλοφορούν στη χώρα υπέστησαν ζημίες) και τα ταξί (το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σε 27,55%)

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την έρευνα της ΕΑΕΕ για το 2016 (Για τις έρευνες παλαιότερων ετών -για λόγους σύγκρισης- πατήστε στο 2015 και στο 2014)

Κατηγορία Auto/Moto

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια πρόταση που κατέθεσε ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας Αναστάσιος Καρασαββόγλου στη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου - μια πρόταση η οποία, αν και εφόσον γίνει πράξη (μιας και θα πρέπει να εγκριθούν τα σχετικά κονδύλια), αναμένεται να αναβαθμίσει έτι περαιτέρω τις δυνατότητες του νοσοκομείου για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών όχι μόνο της Καβάλας αλλά και ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής της περιφέρειας ΑΜΘ. Ο λόγος για τη δημιουργία ενός δημόσιου κέντρου αποθεραπείας και αποκατάστασης (από τραυματισμούς ή νευρολογικές παθήσεις), το οποίο και θα χτιστεί -αν όλα πάνε καλά- στο μικρό λόφο που βρίσκεται πάνω από το πάρκινγκ του νοσοκομείου -δίνοντας, έτσι, επιπλέον θέσεις στάθμευσης για τους ασθενείς και το ιατρικό προσωπικό.

Ήδη, μάλιστα, το διοικητικό συμβούλιο του ΓΝ Καβάλας ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για το κέντρο αποθεραπείας-αποκατάστασης, ενώ δημοσιοποίησε και την προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς υποψήφιους μελετητές -οι οποίοι και θα πρέπει να καταθέσουν τους φακέλους τους ως τις 3 Ιανουαρίου. Το δε κόστος της εκπόνησης της μελέτης ανέρχεται σε 16.000 €

Κατηγορία Κοινωνία

Από την Διεύθυνση Δασών Ν. Καβάλας, ανακοινώνεται ότι με την 24648/1-12-2017  απόφασή μας (ΑΔΑ: 7ΝΡΔΟΡ1Υ-ΖΣΘ), αναρτήθηκαν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.   (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspxοι δασικοί χάρτες: 1) Δ.Κ. Θάσου, 2) Δ.Κ. Θεολόγου, 3) Δ.Κ. Καλλιράχης, 4) Δ.Κ. Λιμεναρίων, 5) Δ.Κ. Ποταμιάς, 6) Δ.Κ. Πρίνου, 7) Τ.Κ. Μαριών, 8) Τ.Κ. Παναγίας, 9) Τ.Κ. Ραχωνίου, 10) Τ.Κ. Σωτήρος της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄), όπως ισχύει.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., μέσω της οποίας, και μόνο μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 15ηΔεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και λήγει την 29η Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στη αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγειτην 18η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης και αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά, κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χάρτη ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση ή αίτηση διόρθωσης   σφάλματος μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης που βρίσκεται στην έδρα του Δασαρχείου Θάσου, στο Λιμένα Ν.Θάσου, Τ.Κ.64004, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7.30 π.μ. έως 15.30 μ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων και στα τηλέφωνα 2313309794 και 2313309795.

Επίσης, για λόγους ενημέρωσης ο αναρτημένος δασικός χάρτης βρίσκεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Την ίδια ώρα, με δηλώσεις του στο Kavala Portal, ο δήμαρχος Θάσου Κώστας Χατζηεμμανουήλ σημείωσε ότι εγκρίθηκε από την Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης η διαχειριστική μελέτη για το δημοτικό δάσος Θάσου, κάτι που πρακτικά -σύμφωνα με τον ίδιο- σημαίνει ότι πλέον η δημοτική αρχή έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί καλύτερα το δάσος, να το καλλιεργήσει, να το εξυγιαίνει, ακόμα κα να διευκολύνει την παραγωγή ξυλείας και μελιού.

Κατηγορία Περιβάλλον

Αρκετές άμεσες (αλλά και έμμεσες) αναφορές στην Καβάλα περιείχε η χτεσινοβραδινή ομιλία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Κομοτηνή, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσίπρας μίλησε για:

 • τη "Σιδηροδρομική Εγνατία" ("Τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε δεσμευτήκαμε, έφερα τον Βούλγαρο πρωθυπουργό στην Καβάλα, δεσμευτήκαμε να ξεκινήσει η κατασκευή του αγωγού IGB μέχρι το καλοκαίρι του 2018 και βέβαια μαζί με την Ιταλία εντατικοποιούμε τις προσπάθειές μας για την κατασκευή αγωγού για τη μεταφορά και ρωσικού φυσικού αερίου από την Τουρκία στην Ελλάδα και από εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς έχουμε μια αντίληψη μια πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής και μια πολυδιάστατης αντιμετώπισης και στα θέματα της ενέργειας που κακά τα ψέματα αποτελούν βασικό κορμό της γεωστρατηγικής σφαίρας και της εξωτερικής πολιτικής.

  Προωθούμε άμεσα και σε ότι αφορά το σκέλος από τη Θεσσαλονίκη στην Καβάλα, από την Καβάλα στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί στο Μπουργκάς, στη Βάρνα, στο  Ρούσε και επιπλέον και στη Ρουμανία. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η σύνδεση με τα λιμάνια. Και βεβαίως αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για το λιμάνι της Καβάλας όπου θα δημιουργηθεί νέα μονή σιδηροδρομική γραμμή- διότι η Καβάλα- κακώς, κάκιστα- δεν είχε μέχρι σήμερα σιδηρόδρομο και θα συνδεθεί με την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη στην περιοχή Τοξότες της Ξάνθης."
  )

 • την αξιοποίηση του υπό εξάντληση κοιτάσματος της Καβάλας ως υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου για λόγους ασφάλειας και ανεφοδιασμού (στο πλαίσιο της τροφοδοσίας της εγχώριας αγοράς με φυσικό αέριο)

 • την επέκταση του δικτύου παροχής φυσικού αερίου στην Καβάλα και σε άλλες πόλεις της περιφέρειας ΑΜΘ

 • τη γεωθερμία ("για πρώτη φορά συγκροτημένα το Υπουργείο Υποδομών, ενέταξε τρεις μελέτες για όλη τη Βόρειο Ελλάδα, προκειμένου να μελετηθούν δίκτυα γεωθερμίας για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής, και της μεταποίησης και βεβαίως και παραγωγικών μονάδων, μεταποιητικών και παραγωγικών μονάδων")

 • τη σύνδεση της Καβάλας με τη Δράμα, του λιμανιού της Καβάλας με την Εγνατία καθώς και τη σύνδεση της Δράμας με την Αμφίπολη ("Η σύνδεση τώρα της Δράμας, με την Καβάλα αλλά και με την Αμφίπολη είναι η διχογνωμία για την οποία αναφέρθηκα πριν, οι διαφορετικές οπτικές. Εγώ θα έλεγα ότι η δική μας δέσμευση σε αυτό το σημείο είναι ότι η μελετητική ωρίμανση και των δύο έργων θα προχωρήσει. Θα προχωρήσουν οι απαραίτητες εκείνες ενέργειες για να έχουμε πλήρη την εικόνα της βιωσιμότητας, ώστε τα έργα να μπορέσουνε να υλοποιηθούν. Και θα έλεγα ότι υπάρχει χρησιμότητα και στις δύο πλευρές. Η μία χρησιμότητα αφορά την πιο άμεση, την πιο γρήγορη μετακίνηση των πολιτών της Δράμας που δικαίως πολλές φορές παραπονιέται ότι ίσως είναι από τις ξεχασμένες πόλεις της περιφέρειας, προς τις Σέρρες, την Αμφίπολη, τις Σέρρες και τη Θεσσαλονίκη. Η άλλη εκδοχή αφορά την μελλοντική προοπτική της διασύνδεσης της Καβάλας, της Δράμας με τη γειτονική Βουλγαρία. Συνεπώς η δέσμευση μας είναι ότι η μελετητική ωρίμανση των έργων θα προχωρήσει ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Ενώ οι συνδέσεις τώρα των λιμανιών της Αλεξανδρούπολης της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης με την Εγνατία είναι έργα τα οποία ήδη βρίσκονται στη φάση της μελέτης.")

 • τα διόδια ("Μέσα στο χρόνο επίσης και αυτό είναι κρίσιμο δημοπρατείται το ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα διοδίων, ώστε η Εγνατία να είναι ο πρώτος αυτοκινητόδρομος στον οποίον θα εγκατασταθεί αναλογικό σύστημα διοδίων.")
 • τα αντιπλημμυρικά έργα στα Τενάγη ("ολοκληρώνεται η διαδικασία για την μελέτη")
 • τις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων ("Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» θα χρηματοδοτηθούν Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Αλεξανδρούπολη και τη Καβάλα, ενώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθούν έργα όπως ο ΧΥΤΥ του Ανατολικού Τομέα ΑΜΘ, και ο ΧΥΤ Ξάνθης.")
 • την χρηματοδότηση έργων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην Καβάλα

 • τις Τοπικές Μονάδες Υγείας -με δέσμευση ότι σύντομα, πέραν των 2 που πρόκειται να λειτουργήσουν στην Καβάλα, θα ανοίξει και 3η μονάδα)
 • την ολοκλήρωση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στα Λιμενάρια της Θάσου
Κατηγορία Πολιτική

Με σημερινή του ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο δήμος Καβάλας προκηρύσσει έναν συνοπτικό διαγωνισμό (με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής) για την ανάθεση εκπόνησης μιας σειράς μελετών από υποψήφιους εργολάβους. Το όλο έργο ονομάζεται "Κυκλοφοριακή µελέτη για την τροποποίηση σχεδίου πόλης για την αλλαγή χρήσης οδών σε πεζόδροµους", έχει εκτιμώμενη αξία 47.487,96 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιµώµενες αµοιβές των παρακάτω επιµέρους κατηγοριών µελετών:

10.611,42 € για µελέτη κατηγορίας 16 - "Τοπογραφικές µελέτες"

30.682,27 € για µελέτη κατηγορίας 10 - "Συγκοινωνιακές και Κυκλοφοριακές µελέτες"

6.194,06 € για απρόβλεπτες δαπάνες

Ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Δημοσθένης Τουλκίδης, μιλώντας στο Kavala Portal, εξήγησε ότι "δεν θα μετατρέψουμε κάποιον ήδη υπάρχοντα δρόμο σε πεζόδρομο, ούτε θα καταργήσουμε κάποιον ήδη υπάρχοντα πεζόδρομο. Η εκπόνηση των μελετών αυτών είναι απαραίτητη διότι, σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Πόλης, υπάρχουν ακόμα οδοί που χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια ως πεζόδρομοι αλλά είναι χαρακτηρισμένοι ως δρόμοι -και το αντίστροφο. Για παράδειγμα, η οδός Φιλίππου είναι χαρακτηρισμένη ως πεζόδρομος (!), ενώ η οδός Κωστή Παλαμά (μέσα στον πεζόδρομο της Μεγάλου Αλεξάνδρου) είναι χαρακτηρισμένη ως δρόμος! Αυτές ακριβώς τις 'παραλείψεις' θέλουμε να διορθώσουμε"

Κατηγορία Κοινωνία

Ούτε 1, ούτε 2, αλλά...8 διαφορετικά σημεία στα οποία η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή του σταθμού διοδίων στην Άσπρη Άμμο "μπάζει" εντόπισαν τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής που σύστησε το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα συμπεράσματα που έβγαλε η επιτροπή (και τα οποία θα παραδοθούν, μαζί με τα συνημμένα έγγραφα στη δήμαρχο Καβάλας για τα περαιτέρω) παρουσιάστηκαν το πρωί της Τρίτης στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, στο γραφείο του προέδρου του ΤΕΙ ΑΜΘ Αθανάσιου Μητρόπουλου, παρουσία και των 3 μελών της επιτροπής (των καθηγητών του ιδρύματος Δημήτρη Εμμανουλούδη και Αχιλλέα Χριστοφορίδη, και του νομικού συμβούλου του ιδρύματος και τέως δημάρχου Καβάλας Κωστή Σιμιτσή).

Πιο συγκεκριμένα, η επιτροπή κατέγραψε τα εξής σημεία:

 1. Δεν έγινε καμία διαβούλευση με τον ενδιαφερόμενο (δηλ. τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς)
 2. Η έκταση της μελέτης είναι ανεπαρκής
 3. Δεν υπάρχουν δεδομένα για τον ατμοσφαιρικό αέρα
 4. Δεν υπάρχουν δεδομένα για τον θόρυβο
 5. Η θέση του Σταθμού Διοδίων είναι σε επικίνδυνο σημείο
 6. Δεν προβλέπονται εναλλακτικές λύσεις
 7. Είναι σε αναντιστοιχία με το νομικό πλαίσιο
 8. Η μελέτη για την Παράκαμψη είναι άσχετη με τον Σταθμό Διοδίων

Επιπλέον προέκυψε ότι η "Εγνατία Οδός Α.Ε" δεν φαίνεται εξέτασε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει η εκτροπή μέρους των οχημάτων που διέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο στην πόλη της Καβάλας προς αποφυγή των διοδίων.

Τι δήλωσαν τα μέλη της επιτροπής

Ο κ. Χριστοφορίδης αναφέρθηκε στο θέμα της ηχορύπανσης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι "πρέπει να περάσουμε το μήνυμα στους πολίτες ότι ο θόρυβος αρρωσταίνει", και έκανε μια ιστορική αναδρομή στον χάρτη κυκλοφοριακού θορύβου που είχε καταρτιστεί το 1988 από το ΤΕΙ ΑΜΘ και το ΥΠΕΧΩΔΕ -ενός χάρτη που κατέγραφε ιδιαίτερα μεγάλες τιμές θορύβου στην κύρια αρτηρία διέλευσης μέσα από την Καβάλα. Παράλληλα, ο κ. Χριστοφορίδης τόνισε πως το 2014 το ΥΠΕΧΩΔΕ -στο πλαίσιο κοινοτικής οδηγίας-, ανέθεσε σε όμιλο εταιριών να κάνουν νέες μετρήσεις με σκοπό την κατάρτιση νέων, επικαιροποιημένων χαρτών -2 εκ των οποίων (τον κυκλοφοριακό χάρτη θορύβου της Καβάλας για όλο το 24ωρο και για την νύχτα) παρουσίασε στη συνέντευξη τύπου- και συμπλήρωσε πως "όσον αφορά τα διόδια και την Παράκαμψη της πόλης ο κυκλοφοριακός φόρτος διέλευσης των διοδίων είναι 9000 οχήματα την ημέρα με ποσοστό 18% βαρέων οχημάτων. Και ένα ακόμη όχημα να εκτραπεί είναι καταστρεπτικό για τη ν ηχορύπανση στην πόλη."

Με τη σειρά του ο κ. Εμμανουλούδης διέψευσε τα όσα αναφέρει η ΜΠΕ της εταιρείας ότι το σημείο κατασκευής των διοδίων βρίσκεται εκτός του αισθητικού δάσους του Αμυγδαλεώνα και υπογράμμισε ότι, ενώ παλαιότερα απαγορευόταν οποιαδήποτε κατασκευή μέσα σε αισθητικό δάσος, πλέον κάτι τέτοιο δεν ισχύει (κάτι, φυσικά, που έχει χρησιμοποιηθεί και για την διέλευση του Ε61 μέσα από το ίδιο δάσος).

Τέλος ο κ Σιμιτσής μίλησε για δύο μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων: -μια που αφορά τη Παράκαμψη της Καβάλας και μια για τον σταθμό διοδίων-, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως "η δεύτερη μελέτη είναι συμπληρωματική, παραπέμπει για σειρά στοιχείων στην μελέτη για την Παράκαμψη και για αυτό δεν έχει τα επιστημονικά στοιχεία που απαιτούνται. Εδώ σημειώνεται η πρώτη αντίφαση, γιατί η Παράκαμψη Καβάλας έγινε για να εκτραπεί η κυκλοφορία έξω από την πόλη, ενώ ο σταθμός διοδίων θα φέρει σε ένα μικρό ποσοστό τα αντίθετα αποτελέσματα. Αυτό είναι πρόβλημα που δεν το αντιμετωπίζουν καθόλου στις δύο αυτές μελέτες. Υπολογίζεται ότι σ αυτή την περίπτωση θα διέρχονται μέσα από την πόλη επιπλέον 700 αυτοκίνητα ημερησίως"

Δορυφορικά διόδια προτείνει το ΔΠΘ!

Σύμφωνα, πάντως, με δημοσίευμα της εφημερίδας της Κομοτηνής "ΧΡΟΝΟΣ", το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης επεξεργάζεται μια εναλλακτική πρόταση για τα διόδια, την οποία και θα καταθέσει στην κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να συμβάλλει στη δημιουργία ενός δίκαιου συστήματος επιβολής διοδίων για την χρήση του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων της. Ο λόγος για τα "δορυφορικά διόδια", μια πρόταση που υπέβαλλε στη διοίκηση του πανεπιστημίου ο βουλευτής Έβρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης, λαμβάνοντας θετική ανταπόκριση. Μάλιστα για το σκοπό αυτό χθες ο κος Δημοσχάκης έγινε δεκτός από τον πρύτανη Αθανάσιο Καραμπίνη στο κτίριο της πρυτανείας, όπου έγινε συνάντηση εργασίας παρουσία αντιπρυτάνεων και καθηγητών της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης.

Τις προθέσεις του ανακοίνωσε αυτήν την συνάντηση ο κος Δημοσχάκης, σημειώνοντας τα παρακάτω: "Το πανεπιστήμιο της Θράκης είναι ένας σημαντικός πυλώνας προόδου της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο. Γι' αυτό θα πρέπει εμείς που έχουμε θεσμικές θέσεις να το ενθαρρύνουμε, ώστε μέσα από την παραγωγική  διαδικασία να δημιουργεί, να αναδεικνύει πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν, τόσο από το ελληνικό κράτος όσο και από τις θεσμικές υπηρεσίες αυτού.

Τα διόδια του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού είναι πρώτο θέμα στις τοπικές κοινωνίες της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Για αυτό βρίσκομαι εδώ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στους παράγοντες της Πολυτεχνικής Σχολής αυτού, ώστε να καταθέσω την εμπειρία μου και να ζητήσω από την πανεπιστημιακή κοινότητα την άποψή τους για τα διόδια. Μετά τα μετωπικά διόδια που είχαμε στους εθνικούς δρόμους και τώρα στους αυτοκινητοδρόμους και στη συνέχεια των πλευρικών και αναλογικών διοδίων που σήμερα εφαρμόζονται σχεδόν καθολικά σε όλη την Ευρώπη, έρχονται στην ζωή των κρατών και των πολιτών τα δορυφορικά διόδια.

Τα δορυφορικά διόδια είναι δίκαια, είναι αναλογικά. Μέσα από μια οικονομοτεχνική μελέτη μπορεί το πανεπιστήμιό μας και το πολυτεχνείο μας να καινοτομήσει μέσα από αυτή την πρωτοποριακή πρωτοβουλία. Να δώσει την ευκαιρία στο ελληνικό κράτος ώστε αυτή τη μελέτη την οποία θα παρουσιάσει να την χρησιμοποιήσει για το καλό των πολιτών αυτής της χώρας".  

Θετικά διακείμενος προς την επεξεργασία της πρότασης αυτής εμφανίστηκε ο πρύτανης Αθανάσιος Καραμπίνης λέγοντας τα εξής: "Το πανεπιστήμιό μας δραστηριοποιείται από πολύ απλά πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα μέχρι και πολύ σύνθετα όπως τον πρώτο ελληνικό δορυφόρο που στείλαμε στο διάστημα. Γι' αυτό θέλουμε να συζητήσουμε μια ιδέα του να δημιουργήσουμε ένα σύστημα διοδίων στο οποίο να πληρώνει κανείς δίκαια. Σε αυτό εμπλέκονται η Πολυτεχνική Σχολή με τα τμήματά της, με τους συναδέλφους από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών που υπηρετούνε την οδοποιία και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και από την άλλη εκείνοι που σχεδιάζουνε συστήματα, όπως τμήμα των Ηλεκτρολόγων".

Επιχειρώντας ένα σύντομο ιστορικό για τα διόδια, ο Αλέξανδρος Κοκκάλης αναπληρωτής Καθηγητής στον τομέα Συγκοινωνιακών Έργων του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Ξάνθης, ανέφερε: "ήταν τα μετωπικά διόδια, τα οποία εύκολα παρακάμπτονταν για κάποιον ο οποίος δεν ήθελε να πληρώσει, μετά προέκυψαν τα πλευρικά διόδια ακριβώς για να πιάσουνε τους χρήστες της οδού που ήθελαν να κάνουν την οικονομία στο αντίτιμο του διόδου.

Η Εγνατία Οδός είναι ένας αυτοκινητόδρομος που έχει 63 κόμβους, οπότε αν κάτσουμε και σκεφτούμε τα πλευρικά διόδια που απαιτούνται και αν λάβουμε υπόψη μας ότι ένας κόμβος έχει τέσσερα σκέλη, τότε πάμε στους 250 περίπου σταθμούς πλευρικών διοδίων. Είναι μια πολύ μεγάλη υποδομή αν θέλουμε να χρεώσουμε δίκαια τους χρήστες, αν θέλουμε να χρεώσουμε τους χρήστες με βάση πόσα χιλιόμετρα κινούνται πάνω σε μια υψηλής ποιότητας υποδομή όπως είναι οι αυτοκινητόδρομοι. 

Ο τρόπος για να είναι και πιο γρήγορη αυτή η χρέωση και ακριβώς με την θέση που έχει κάθε όχημα από την στιγμή που μπαίνει έως και την στιγμή που βγαίνει από οποιονδήποτε αυτοκινητόδρομο, να προκύπτουν τα χιλιόμετρα που έχουν διανύσει και έτσι με αυτόν τον τρόπο να χρεώνεται ανάλογα".

Η πρόταση υλοποίησης μίας μελέτης για τα διόδια θα απασχολήσει την Σύγκλητο του ΔΠΘ που συνεδριάζει την προσεχή Πέμπτη. 

Τι είναι τα δορυφορικά διόδια;

Το συγκεκριμένο μοντέλο διοδίων εφαρμόζεται στη Γερμανία, προς το παρόν μόνο για τα  φορτηγά, εγχώρια και αλλοδαπά, άνω των 7,5 τόνων, συνδυάζοντας για πρώτη φορά σε ένα σύστημα, τον εντοπισμό μέσω δορυφόρου με τη σύγχρονη τεχνολογία ασύρματων τηλεπικοινωνιών. Συγκεκριμένα, κάθε φορτηγό που διέρχεται στους μεγάλους οδικούς άξονες φέρει ένα μηχανάκι (On Board Unit - OBU) που επιτρέπει στην εταιρεία διαχείρισης των διοδίων, μέσω του δορυφόρου, να υπολογίζει με ακρίβεια την απόσταση που διανύει εντός του αυτοκινητοδρόμου, επιβάλλοντας και την αντίστοιχη χρέωση. Για την αποτροπή της διαφυγής εσόδων (εάν π.χ. κάποιος θέσει εκτός λειτουργίας το OBU) χρησιμοποιούνται και κάμερες που φωτογραφίζουν σε διάφορα σημεία τα διερχόμενα φορτηγά, με το ποσοστό μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η διαχειρίστρια εταιρεία, να κινείται κάτω από 1%.

Κατηγορία Ανάπτυξη

Ακόμα πιο κοντά στην κατασκευή του βρίσκεται ο σταθμός διοδίων της "Εγνατία Οδός Α.Ε." στην περιοχή των Άσπρων Χωμάτων στην Καβάλα, καθώς με απόφαση που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών όρων του τμήματος παράκαμψης Καβάλας και του σταθμού διοδίων Καβάλας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η Παράκαμψη Καβάλας αποτελεί υφιστάμενο και εν λειτουργία τμήμα της Εγνατίας Οδού, μήκους ~24 km που ξεκινά από τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Αγίου Ανδρέα και φτάνει στον Α/Κ Άσπρων Χωμάτων. Η τυπική διατομή του έχει πλάτος οδοστρώματος ανά ρεύμα κυκλοφορίας 10 m (2 λωρίδες κυκλοφορίας 3,75 m και λωρίδα έκτακτης ανάγκης 2,5 m), ερεισμάτων 2 m και κεντρική νησίδα 4,5 m. Στο έργο περιλαμβάνονται 13 γέφυρες και 9 κάτω διαβάσεις, 3 σήραγγες και 4 ανισόπεδοι κόμβοι.

Ο δε σταθμός διοδίων Καβάλας τοποθετείται στη χιλιομετρική θέση 6+720 μεταξύ των Α/Κ Αγίου Σύλλα και Άσπρων Χωμάτων και έχει 3+3 λωρίδες κυκλοφορίας, είτε μονής είτε εναλλασσόμενης κατεύθυνσης με τις αντίστοιχες νησίδες, πάνω στις οποίες θα τοποθετηθούν πέντε θάλαμοι διοδίων. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το έργο βρίσκεται εκτός περιοχών του δικτύου Natura 2000 και Κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την απόφαση Φάμελλου

Κατηγορία Ανάπτυξη
Σελίδα 1 από 2

Winterun Poster

Nautical Club Of Kavala Logo

 44493438 1978268539139579 1920803640713412608 N

Konstantinos Jewellery Banner  

Tetrakopterakias

OLKLOGO

18411 1597428757160899 3262623372867792020 N

Kreka

Odeio

Vitrokosmos

Dhmh

DeltaTV Logo

Star Dramas

1174612 371849632918150 1744395463 N

Logo

Το Kavala-Portal αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για την καθημερινή σας ενημέρωση για όλα τα νέα στο νομό Καβάλας. Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες αυτού του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του "Kavala-Portal.gr". Μπορείτε να χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό εφόσον αναφέρετε ως πηγή το "www.kavala-portal.gr".

Ελάτε στην παρέα μας