Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

Μόλις ένα μήνα μετά την λήξη της απαγόρευσης της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων μέσα στο λιμάνι της Κεραμωτής, και ενώ η δημοτική αρχή Νέστου αφενός τοποθέτησε πινακίδες με τη σχετική απαγόρευση αφετέρου έδειξε να "πανηγυρίζει" με την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των κατοίκων και των φορέων του οικισμού, μια απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, φέρνει τα πάνω κάτω, καθώς με αυτήν ανακαλείται η απαγόρευση της κυκλοφορίας!

Η αρχική απόφαση είχε προκαλέσει, ως γνωστόν, τις αντιδράσεις πολλών κατοίκων της Θάσου, των ναυτιλιακών εταιρειών και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου (αλλά και του δήμου Θάσου -ο οποίος, έστω και κάπως καθυστερημένα, κατέθεσε επίσημη προσφυγή), με αποτέλεσμα τελικά να υπάρξει αυτή η απόφαση της Αποκεντρωμένης. Σύμφωνα με αυτήν, αφενός δεν υπάρχουν εναλλακτικά δρομολόγια από και προς τη Θάσο για την εξυπηρέτηση των φορτηγών (είτε λόγω έλλειψης εγκεκριμένων δρομολογίων από το λιμάνι των Ελευθερών είτε λόγω της μη ετοιμότητας του εμπορικού λιμανιού "Φίλιππος Β"), αφετέρου υπάρχουν αρκετά κενά όσον αφορά την ίδια την κυκλοφοριακή μελέτη του δήμου Νέστου, βάση της οποίας ελήφθη η αρχική απαγόρευση για την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων. Ο Δήμος Νέστου έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Υπουργείο Υποδομών μέσα σε διάστημα 30 ημερών.

Κατηγορία Κοινωνία

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

       Έχοντας υπόψη:

1.-Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν.2696/1999 «Περί κύρωσης Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.

2.-Την από 06-09-2018 αίτηση της Λέσχης Φιλάθλων Καβάλας.

3.-Την υπ’ αριθ. 38/2018 από 29-08-2018 Απόφαση του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας (Α.Δ.Α.: ΨΛ9Υ469ΗΞ5-Ο1Θ)

4.-Την υπ’ αριθ. 4420/18/1864065 από 18-09-2018 αναφορά του Τ.Τ. Καβάλας.

5.-Την ανάγκη διασφάλισης ομαλής και ασφαλούς πραγματοποίησης του εν λόγω αγώνα.

-Αποβλέποντας στην αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας του κοινού κατά την προσέλευσή του για την παρακολούθηση του ανωτέρω αγώνα και τη λήψη έκτακτων μέτρων για την ασφαλή διεξαγωγή αυτού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ 1ο

1.-Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης παντός οδικού οχήματος την 22-09-2018 και κατά τις ώρες 15.00΄ - 24.00΄: α)Στην οδό Χρυσ. Σμύρνης (στο ρεύμα προς έξοδο πόλης), από την αρχή (κόμβος Φαλήρου) μέχρι τη συμβολή της με την οδό Φιλαδελφείας. β)Εκατέρωθεν της οδού Ίωνος Δραγούμη, από την συμβολή της με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Ομονοίας. γ)Εκατέρωθεν της οδού Δοϊράνης, από την συμβολή της με την οδό Ερυθρού Σταυρού έως τη συμβολή της με την οδό Ομονοίας. δ)Στο αριστερό άκρο της οδού Ομονοίας, από την συμβολή της με την οδό Κουντουριώτου έως τη συμβολή της με την οδό Ίωνος Δραγούμη. ε)Στο δεξιό άκρο της οδού Γαλλικής Δημοκρατίας, από την συμβολή της με την οδό Ολυμπιάδος έως τη συμβολή της με την οδό Ομονοίας. στ)Εκατέρωθεν της οδού Ολυμπιάδος, από την συμβολή της με την οδό Αμύντα έως τη συμβολή της με την οδό Γαλλικής Δημοκρατίας. ζ)Εκατέρωθεν της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, από την συμβολή της με την οδό Γαλλικής Δημοκρατίας έως τη συμβολή της με την οδό Ελληνικής Δημοκρατίας.

2.-Την απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων κατά τις ώρες 18.00΄-24.00΄ της 22-09-2018, στο αριστερό τμήμα της οδούΟμονοίας, από τη συμβολή της με την οδό Κουντουριώτου έως τη συμβολή της με την οδό Ίωνος Δραγούμη. -Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το δεξιό τμήμα του οδοστρώματος της οδού, πλάτους τριών (3) μέτρων.

3.-Την απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων κατά τις ώρες 18.00΄-24.00΄ της 22-09-2018, εκατέρωθεν της οδού Δοϊράνης, από τη συμβολή της με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου έως την οδό Ομονοίας (χώρος προθέρμανσης και αποθεραπείας αθλητών).

4.-Την απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων κατά τις ώρες 20.20΄ - 20.50΄ της 22-09-2018 στις ακόλουθες οδούς: α)Ομονοίας (από Ιων. Δραγούμη έως Εθν. Μακαρίου) β)Εθν. Μακαρίου γ)Κ. Παλαιολόγου δ)Δαμιανού (από Εθν. Μακαρίου έως Κύπρου) ε)Κύπρου (από Πλατεία Καπνεργάτη έως Ελ. Βενιζέλου) στ)Ελ. Βενιζέλου (από Μητρ. Χρυσοστόμου έως Φάληρο)

5.-Την απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων κατά τις ώρες 17.00΄ - 23.00΄ της 22-09-2018, στην αριστερή λωρίδα και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας των ακόλουθων οδών: α)Χρ. Σμύρνης β)Τενέδου -Τα οχήματα θα κινούνται μόνο στη δεξιά λωρίδα και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας των ανωτέρω οδών, χωρίς να μπορούν να τέμνουν το οριοθετημένο τμήμα του οδοστρώματος, στο οποίο θα κινούνται οι αθλητές.

6.-Την απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων κατά τις ώρες 20.50΄-23.00΄ της 22-09-2018 στις ακόλουθες οδούς: α)Θ. Πουλίδου (από το Φάρο μέχρι Μεχμέτ Αλή) β)Μεχμέτ Αλή γ)Ανθεμίου δ)Λάμπρου Κατσώνη

7.-Την απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων κατά τις ώρες 20.45΄ - 23.00΄ της 22-09-2018 στην οδό Κουντουριώτου, από τη συμβολή της με την οδό Ομονοίας έως τη συμβολή της με την οδό Γραβιάς.

8.-Την αντιδρόμηση της κυκλοφορίας της οδού Ίωνος Δραγούμη, από τη συμβολή της με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Ομονοίας, κατά τις ώρες 20.45΄-23.00΄ της 22-09-2018.

9.-Την απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, εξαιρουμένων των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ταξί) και Δ.Χ. Λεωφορείων στην οδό Δοϊράνης, από τη συμβολή της με την οδό Ερυθρού Σταυρού έως τη συμβολή της με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, κατά τις ώρες 18.00΄ – 24.00΄.

10.Την κατάργηση των τριών (3) θέσεων στάθμευσης (πιάτσες) των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ταξί), κατά τις ώρες 18.00΄-24.00΄, που βρίσκονται περιμετρικά της Πλατείας Ελευθερίας Καβάλας (Όθωνας - Νάνος - Εθνική Τράπεζα) και τη στάθμευση των οχημάτων αυτών (δημιουργία πιάτσας) επί της οδού Δοϊράνης (σε όλο το πλάτος της), από τη συμβολή της με την οδό Ερυθρού Σταυρού έως τη συμβολή της με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών, σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας

-Οι ανωτέρω απαγορεύσεις - ρυθμίσεις δύναται να αρθούν νωρίτερα από την καθορισμένη κατά περίπτωση ώρα, μετά τη διέλευση του τελευταίου αθλητή και την άρση της υπάρχουσας σήμανσης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας και  Πρόεδρος του ΣΟΠΠ κ Θεόδωρος Μαρκόπουλος και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Καβάλας, σας ενημερώνουν ότι ύστερα από την εισήγηση της ΠΥ Καβάλας, από αύριο 24-08-2018 παύει να ισχύει η απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας εντός των δασών ΠΕ Καβάλας και Θάσου.

Κατά τα άλλα διατηρείται το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας των εμπλεκόμενων Φορέων όπως προβλέπεται από τη σχετική εγκύκλιο της ΓΓΠΠ για τις περιπτώσεις που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στο "3" (όπως για αύριο 24-8-2018)

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας και Πρόεδρος του ΣΟΠΠ κ Θεόδωρος Μαρκόπουλος και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Καβάλας, σας ενημερώνουν ότι ύστερα από εισήγηση της ΠΕΠΥΔ ΑΜΘ και της ΠΥ Καβάλας τίθεται σε ισχύ η απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας εντός των δασών ΠΕ Καβάλας και Θάσου για αύριο 22-8-2018 και μέχρι νεωτέρας.

Η απαγόρευση αυτή επιβάλλεται από τη στιγμή που ο νομός τέθηκε εκ νέου σε κατάσταση "υψηλού κινδύνου" για πρόκληση δασικής πυρκαγιάς από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Με απόφαση που έλαβε η Πολιτική Προστασία του δήμου Θάσου γίνεται γνωστό ότι από τις 6 το πρωί της Παρασκευής ο δασικός δρόμος που οδηγεί στη Σαλιάρα και στο Βαθύ θα κλείσει, λόγω του ότι το νησί έχει τεθεί σε κατάσταση "πολύ υψηλού κινδύνου" για εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς -με βάση τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η κυκλοφορία, μάλιστα, θα απαγορεύεται και σε όλους τους δασικούς δρόμους που οδηγούν σε παραλίες ή ορεινές διαδρομές στη Θάσο, ενώ συνιστάται η προσοχή των κατοίκων και των τουριστών. Για την τήρηση του μέτρου, στις εισόδους των δασικών δρόμων θα βρίσκονται κλιμάκια της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και ομάδων πυρασφάλειας που θα ενημερώνουν οδηγούς και πεζούς.

Σχόλιο γράφοντος: Εντύπωση, πάντως, μάς προκαλεί το γεγονός ότι αυτή η απόφαση, η οποία αφορά στην κυριολεξία το σύνολο των κατοίκων της Θάσου, δεν εστάλη σε κανένα ΜΜΕ (για την ακρίβεια, σε κανένα πλην...ενός) του νομού Καβάλας, αλλά ούτε καν αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του δήμου Θάσου (δεν μιλάμε για τη σελίδα του δήμου στο Facebook, αυτή έχει να ενημερωθεί από την 1η Σεπτεμβρίου του 2016 - πριν καν ξεσπάσει η μεγάλη πυρκαγιά του Σεπτεμβρίου εκείνης της χρονιάς!) Ειλικρινά δεν μπορούμε να καταλάβουμε το σκεπτικό όσων έβγαλαν μια τέτοια απόφαση και δεν την κοινοποίησαν παρά πολύ αργότερα -και μάλιστα όχι μέσα από τα τοπικά ΜΜΕ αλλά...μέσα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media!!!

Με ανακοίνωση που υπογράφει ο αστυνομικός διευθυντής Καβάλας Γιώργος Γκράνας, αποφασίζεται

α) η απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα από Χ/Θ 467+600 (Α/Κ Αγίου Σίλα) μέχρι τη Χ/Θ 461+500 (ύψος Παληού-Καβάλας), στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και παράλληλα την αμφιδρόμηση στο ίδιο τμήμα του ρεύματος προς Καβάλα, λόγω εργασιών αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος, κατά το χρονικό διάστημα από 16-07-2018 έως 20-07-2018. Κατά το εν λόγω διάστημα η κίνηση όλων των οχημάτων θα πραγματοποιείται αμφίδρομα μέσω των δύο λωρίδων κυκλοφορίας του ρεύματος προς Καβάλα, σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση.

β) η απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στη μία εκ των δύο λωρίδων κυκλοφορίας της Εγνατίας οδού, εκ περιτροπής, του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, στο τμήμα από Χ/Θ Η-461+300 (ύψος Παληού-Καβάλας) μέχρι τη Χ/Θ Η-457+000 (Α/Κ Αγίου Ανδρέα), κατά το χρονικό διάστημα από 16-07-2018 έως 24-07-2018.

Κλειστή παραμένει ως και τις 5 το απόγευμα (αν και αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι θα έκλεινε ως τις 11 το πρωί), η οδός Αβέρωφ στο κέντρο της Καβάλας, λόγω εργασιών που εκτελούνται από συνεργεία του ΟΤΕ για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν σε υπόγεια καλώδια του δικτύου του εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών. Η σχετική απόφαση υπεγράφη χτες από τον αστυνομικό διευθυντή Καβάλας Γιώργο Γκράνα, και σύμφωνα με αυτήν η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται από την οδό Κασσάνδρου.

Επισημαίνεται ότι τις τελευταίες ημέρες, λόγω των βροχοπτώσεων, καταγράφηκαν (για πολλοστή φορά) σοβαρά προβλήματα στις συνδέσεις τηλεφωνίας και Internet τόσο σε νοικοκυριά και απλούς χρήστες όσο και σε επιχειρήσεις.

Η φωτογραφία του παρόντος άρθρου αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Νέας Περάμου Μάκη Ζουμπλιό, και απεικονίζει μια πινακίδα που τοποθετήθηκε στην παλαιά Εθνική Οδό Καβάλας-Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα στον κόμβο Ελαιοχωρίου-Νέας Περάμου.

Το περιεχόμενο της πινακίδας αυτής αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων (βάρους άνω των 3,5 τόνων) στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο (πλην, φυσικά, της Εγνατίας Οδού) -κυκλοφορίας η οποία συνηθίζεται από πολλούς οδηγούς για την αποφυγή της καταβολής διοδίων. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντικρίζουμε την εν λόγω πινακίδα (αντίστοιχες είχαν τοποθετηθεί, με πρωτοβουλία της περιφέρειας ΑΜΘ, και στο Τελωνείο των Κήπων), ωστόσο η τοποθέτησή τους έχει κριθεί αναγκαία από τη στιγμή που προβλέπεται πρόστιμο ύψους 1000 € για τον ιδιοκτήτη του οχήματος και 1000 € για τον οδηγό του.

Η τοποθέτηση των συγκεκριμένων πινακίδων θεωρείται απαραίτητη από τη στιγμή που σε πάρα πολλά σημεία του οδικού της χώρας δεν υπάρχει αντίστοιχη σήμανση. Πρόσφατο, μάλιστα, είναι το παράδειγμα του προστίμου ύψους 1.000 ευρώ που επιβλήθηκε σε 2 οδηγούς βαρέων φορτηγών της Καβάλας στη Θεσσαλία λόγω του ότι κινήθηκαν στην παλιά εθνική οδό. Ιδιοκτήτης των 2 φορτηγών είναι ο νυν αντιδήμαρχος καθαριότητας Καβάλας Ανέστης Τσουρουκίδης, ο οποίος είχε καταγγείλει (στη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας) ότι σε κανένα σημείο του οδικού δικτύου δεν υπήρξε απαγορευτική πινακίδα για βαρέα οχήματα.

Τι ισχύει για τις εξαιρέσεις και τα πρόστιμα

Όσον αφορά τους Έλληνες οδηγούς, αυτοί μπορούν να προμηθευτούν την ειδική άδεια με τις όποιες προϋποθέσεις υπάρχουν -και οποίες έχουν καθοριστεί με ΦΕΚ από ο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, «εξαιρούνται της απαγόρευσης της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του Ν. 4388/2016 (Α’/93) και επιτρέπεται η διέλευση στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, ήτοι το παραλλαγμένο οδικό δίκτυο που χρησιμοποιείται για την αποφυγή καταβολής τελών διοδίων, όπως: Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, Π.Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας (έως Υλίκη), Π.Ε.Ο. Καβάλας – Ελευθερούπολης, Π.Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης, Π.Ε.Ο. Ξάνθης – Κομοτηνής, Π.Ε.Ο. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης, Π.Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης – Κήπων, Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κοζάνης, Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ευζώνων, Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, Παράπλευρο Α/Δ Π.Α.Θ.Ε., και άλλα, τα οχήματα επαγγελματικής χρήσης, βαρέα οχήματα, για μηχανήματα έργων, φορτηγά και λοιπές κατηγορίες οχημάτων, όταν αυτά υπερβαίνουν μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων, ύστερα από χορήγηση σχετικής άδειας διέλευσης.

Η άδεια εκδίδεται όταν ο ιδιοκτήτης τους, φυσικό ή νομικό πρόσωπο: α) είναι μόνιμος κάτοικος δήμου που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων (εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα). β) είναι δημότης δήμου που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων (εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα). γ) εκτελεί δημόσιο έργο σε δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων (εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα). δ) εκτελεί ιδιωτικό έργο σε δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων (εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα). ε) έχει την έδρα της επιχείρησης σε δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων (εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα). στ) εκτελεί αγροτο-κτηνοτροφικές δραστηριότητες σε δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων (εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα).

Τέλος, εξαιρούνται ΚΤΕΛ, τουριστικά λεωφορεία και φορτηγά, όταν πρόκειται για μεταφορά προϊόντων, δομικών υλικών ή οικοσκευών, μηχανημάτων και κάθε είδους διανομή και τροφοδοσία, αλλά μόνο στο τμήμα του παράπλευρου παραλλαγμένου οδικού δικτύου που ορίζεται από τους δύο πλησιέστερους στη διεύθυνση αποστολής κόμβους εισόδου-εξόδου προς τον οδικό άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων». 

Οι παραβάσεις διαπιστώνονται από τα αρμόδια όργανα (Τροχαία ή / και μεικτά κλιμάκια ελέγχου) και επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα κατ’ αναλογία της παραγράφου 1α του άρθρου 4Α του Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α’), και συγκεκριμένα: στον ιδιοκτήτη χίλια (1.000) ευρώ και στον οδηγό χίλια (1.000) ευρώ. Τα πρόστιμα καταβάλλονται επιτόπου. Σε αντίθετη περίπτωση και μέχρι απόδειξης καταβολής του προστίμου, το όχημα ακινητοποιείται.

 

 

Στην Ε.Ο. Καβαλας Θεσσαλονικης (η συγκεκριμενη φωτο ειναι κοντα στον κομβο Ελαιοχωριου-Περαμου) εχουν τοποθετηθει αυτες οι πινακιδες.Μπορει καποιος να μας εξηγησει τι εννοουν?

Κατηγορία Auto/Moto

Με απόφαση που υπέγραψε ο αστυνομικός διευθυντής Καβάλας Γιώργος Γκράνας γίνεται γνωστό ότι διακόπτεται η κυκλοφορία (από τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας) μέχρι νεοτέρας:

(α) Στην Επαρχιακή οδό Αγίου Ανδρέα - Ακροβουνίου

(β) Στην Επαρχιακή οδό Χαλκερού - Παλαιάς Καβάλας

(γ) Στην Επαρχιακή οδό Σιδηροχωρίου - Φωλιάς

(δ) Στην Επαρχιακή οδό Μυρτοφύτου - συμβολής με Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Καβάλας

(ε) Στην Επαρχιακή οδό Φωλιάς - συμβολής με Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Καβάλας

Την ίδια ώρα, πάντως, ασκείται έντονη κριτική στη δημοτική αρχή και στην αντιπεριφέρεια Καβάλας για το γεγονός ότι στο διάστημα μεταξύ 1 και 2 το μεσημέρι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους που συνδέουν το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας με τον υπόλοιπο κόσμο. Πέρα από τις έντονες διαμαρτυρίες πολλών συμπολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (με σχόλια όπως "από την Ελευθερούπολη ως τον Σταυρό κάναμε 30 λεπτά. Από τον Σταυρό ως την Καβάλα κάναμε 45 λεπτά!") είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Kavala Portal ο διοικητής του νοσοκομείου Αναστάσιος Καρασαββόγλου, "το μεσημέρι έπεσε πάρα πολύ χιόνι, το κατανοώ. Αλλά από μέρες ήταν γνωστό ότι θα χιόνιζε, δεν θα έπρεπε να ήταν οι αρχές πιο προετοιμασμένες; Σε κάθε περίπτωση, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν λύθηκαν σχετικά γρήγορα -αλλά θα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για παν ενδεχόμενο"

Σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. τη Δευτέρα 20-11-2017 θα προχωρήσει σε απαραίτητες εργασίες καθαρισμού του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ως εξής:

  • ώρα 07:00 – 11:00 στην οδό Αγίου Αθανασίου, στο τμήμα από τη διασταύρωση με οδό Σαππαίων έως τη διασταύρωση με την οδό Αιδηψού.
  • ώρα 11:00 – 15:00 στην οδό Κολοκοτρώνη, στο τμήμα από τη διασταύρωση με την οδό Αγίας Βαρβάρας έως τη διασταύρωση με την οδό Μιαούλη.

Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών θα διακοπεί η κυκλοφορία οχημάτων τη Δευτέρα 20-11-2017 από:

  • ώρα 07:00 – 11:00 στην οδό Αγίου Αθανασίου, στο τμήμα από τη διασταύρωση με οδό Σαππαίων έως τη διασταύρωση με την οδό Αιδηψού και από
  • ώρα 11:00 – 15:00 στην οδό Κολοκοτρώνη, στο τμήμα από τη διασταύρωση με την οδό Αγίας Βαρβάρας έως τη διασταύρωση με την οδό Μιαούλη

Ανακοινώνεται ότι λόγω εργασιών της Υπηρεσίας Ύδρευσης θα διακοπεί η παροχή νερού την Δευτέρα 20-11-2017 από ώρα 08:00 έως 12:00 στις παρακάτω οδούς της πόλης:

Αγ. Όρους, Αλκιβιάδου, Αμφιπόλεως, Αμφιτρίτης, Αντιπάτρου (από Ηφαιστίωνος έως Ζερβά Ναπολέων), Αρτέμιδος (από Ρούσβελτ έως Ορέστου), Αρχιμήδους, Ασπασίας, Ατρέως, Αφροδίτης, Αχιλλέως, Βαλαωρίτου, Βάρδα, Δαιδάλου, Δελφών, Ελευθερίας, Ευζώνων, Ευρυπίδου, Ζεφύρου, Ηλέκτρας, Ηρακλείτου, Ηφαιστίωνος, Θέτιδος, Θερμοπυλών (από Δράκοντος έως Ποσειδώνος), Ιπποκράτους, Ιφιγενείας, Θεοδώρου Καβαλιώτου (από πλάτεία τιμίου Σταυρού έως Περδίκα), Καβύρων, Κάδμου (από Ευζώνων έως Θεοδ. Καβαλιώτου), Καρατάσσου (από Μαυρομιχάλη έως Γρίβα), Κεσσάνης, Κιάφας, Κίου, Κρατερού, Καπετάν Κώττα, Λεοχάρους, Λυτούς, Ευαγγελιστού Λουκά, Λυγερής, Λυσιμάχου, Μετεώρων, Εμμανουήλ Μπενάκη, Νεάρχου, Νέστορος, Νικηταρά (από Καρατάσσου έως Γρίβα), Νιόβης, Ξενοφώντος, Παρθενώνος, Περαιβού, Πινδάρου, Πλούτωνος, Ποσειδώνος, Πραξιτέλους, Πυθίας, Ρούσβελτ (από Θέτιδος έως Ζαΐμη), Σαπφούς, Τεμπών, Φαίδρας, Φιλώτα (από Ευγ. Ιορδάνου έως Κεσσάνης ), Χάριτος, Χιμάρας καθώς επίσης και στις περιοχές Πεντακοσίων και Αγίας Βαρβάρας.

Σελίδα 1 από 3

Winterun Poster

Nautical Club Of Kavala Logo

 44493438 1978268539139579 1920803640713412608 N

Konstantinos Jewellery Banner  

Tetrakopterakias

OLKLOGO

18411 1597428757160899 3262623372867792020 N

Kreka

Odeio

Vitrokosmos

Dhmh

DeltaTV Logo

Star Dramas

1174612 371849632918150 1744395463 N

Logo

Το Kavala-Portal αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για την καθημερινή σας ενημέρωση για όλα τα νέα στο νομό Καβάλας. Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες αυτού του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του "Kavala-Portal.gr". Μπορείτε να χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό εφόσον αναφέρετε ως πηγή το "www.kavala-portal.gr".

Ελάτε στην παρέα μας