Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

Σε απάντηση δηλώσεων στα τοπικά ΜΜΕ τα οποία αφορούν την ανάκληση της απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά με τον περιορισμό κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον οικισμό της Κεραμωτής ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας αναφέρει τα εξής:

7 λόγοι αναφέρονται στην Απόφαση ανάκλησης του περιορισμού κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον οικισμό της Κεραμωτής από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και για του λόγου το αληθές τους παραθέτουμε παρακάτω:

 1. Το με αριθ. πρωτ. 14698/02-08-2018 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν.Καβάλας, με το οποίο διαβιβάζει στην Υπηρεσία μας την από 27-7-2018 προσφυγή του Δήμου Θάσου κατά της αριθμ.1623/07-06-2018 απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. (απ ΔΙΠΕΧΩΣ 3100/7-8-2018).
 2. Την από 27-7-2018 Προσφυγή του Δήμου Θάσου κατά της αριθμ.1623/07-06-2018 απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. (απ ΔΙΠΕΧΩΣ 3009/31-7-2018).
 3. Το από 01-08-2018 υπόμνημα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης (απ ΔΙΠΕΧΩΣ 3112/7-8-2018).
 4. Το με αριθ. πρωτ. ΔΥΟ/4122/Φ211/08-08-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο διαβιβάζει στην υπηρεσία μας την από 26-7-2018 Προσφυγή των«ΚΞ ΕΓ -Ο/Γ Πλοίων Καβάλας- Θάσου»   κατά της 1623/07-06-2018 απόφασης τουΣυντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. (απ ΔΙΠΕΧΩΣ 3182/7-8-2018).
 5. Το υπ’αριθ. πρωτ. 2131.2/4191/08-08-2018 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας σύμφωνα με το οποίο μέχρι σήμερα δεν υφίστανται δρομολόγια με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας μεταξύ της νήσου Θάσου και των λιμένων «Ελευθερών» και «Φίλιππος Β’» και ότι στην θαλάσσια διαδρομή Θάσου-Ελευθερών εκτελούνται ειδικά δρομολόγια μεταφοράς καυσίμων. (απ ΔΙΠΕΧΩΣ 3185/9-8-2018).
 6. Επειδή, «συλλογική αρμοδιότητα, με διαδοχική δήλωση της βούλησης των αρμοδίων οργάνων, υπάρχει στην περίπτωση της ρητής έγκρισης της πράξης ενός διοικητικού οργάνου από άλλο διοικητικό όργανο. Η πράξη που υπόκειται σε έγκριση δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα πριν από την έγκρισή της, ενσωματώνεται δε στη ρητή εγκριτική πράξη (ΣΕ 2898/1983, 3694/1987). Στην έννοια της έγκρισης περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της νομιμότητας περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της σκοπιμότητας. Το όργανο που έχει αρμοδιότητα έγκρισης μπορεί να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει την πράξη που υπόκειται σε έγκριση, όχι όμως και να την τροποποιήσει (ΣΕ 1767/1962), εκτός εάν η αρμοδιότητα για τροποποίηση προβλέπεται ρητά από τις σχετικές διατάξεις.» (Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 14η έκδοση, 2011, τόμος Ι, σελ. 149 παρ. 141).
 7. Το γεγονός ότι προέκυψαν ζητήματα εφικτότητας της άμεσης εφαρμογής των διαλαμβανομένων στην τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Δ.Κ. Κεραμωτής, όπως αυτή εγκρίθηκε διά της υπ’αριθ.35/2018 (ΑΔΑ: ΩΤΤΣΩΚΣ-26Η) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέστου, δεδομένου ότι δεν είναι έτοιμες εναλλακτικές πορθμειακές γραμμές από και προς το νησί της Θάσου.
 8. Το γεγονός ότι διά της υπ’αριθ.πρωτ.1623/07-06-2018 κανονιστικής αποφάσεως του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, εκδοθείσας κατ’ ενάσκηση της υπό του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 προβλεπόμενης συλλογικής αρμοδιότητας, παρασχέθηκε ρητή έγκριση σε μέρος και όχι επί του συνόλου της υπ’αριθ.35/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέστου και της δι’ αυτής εγκριθείσας τροποποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου Κεραμωτής, παραλειπομένων των κεφαλαίων:
 • της ιδρύσεως δύο νέων οργανωμένων χώρων στάθμευσης υπό τη διαχείριση της Δημοτικής Αρχής (Δημοτικά Parking) σε τμήματα των ελεύθερων από χρήση ΟΤ 47 και 92
 • της ιδρύσεως νέας πορθμειακής γραμμής Λιμένας Θάσου – Φίλιππος Β’
 • της πεζοδρομήσεως τμήματος δυτικού παραλιακού μετώπου (οδός Ξαστέρου από ΟΤ 34έως ΟΤ 43), εισάγοντας (ή συνιστώντας) ούτω τροποποίηση της ως άνω υπό έγκριση κανονιστικής αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς αυτή να προβλέπεται ρητά από τις σχετικές διατάξεις

Για κάποιους όμως που εκφέρουν δημόσιο λόγο, υπεύθυνος είναι ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας γιατί δεν κατασκεύασε, παρά την υπόσχεσή του, ράμπα στον Λιμένα ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄ για την εξυπηρέτηση των Ε/Γ-Ο/Γ. Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. δεν υποσχέθηκε τίποτα για τον απλούστατο λόγο ότι η ράμπα ΥΠΑΡΧΕΙ. Αντίθετα, έκανε δεκτή την πρόταση του Δήμου Νέστου για προσέγγιση Ε/Γ-Ο/Γ στον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄, δεν προσέφυγε κατά της κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου Νέστου, παρότι συμπεριελάμβανε τμήματα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα  χωρίς καν να ζητηθούν οι απόψεις της, σεβόμενη τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας.

ΑΥΤΑΠΑΤΗ, ΑΓΝΟΙΑ Ή ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΨΕΥΔΟΣ, τα συμπεράσματα των πολιτών, εμάς πλέον τίποτα δεν μας εκπλήσσει.

*Δελτίο Τύπου

Κατηγορία Κοινωνία

Μόλις ένα μήνα μετά την λήξη της απαγόρευσης της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων μέσα στο λιμάνι της Κεραμωτής, και ενώ η δημοτική αρχή Νέστου αφενός τοποθέτησε πινακίδες με τη σχετική απαγόρευση αφετέρου έδειξε να "πανηγυρίζει" με την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των κατοίκων και των φορέων του οικισμού, μια απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, φέρνει τα πάνω κάτω, καθώς με αυτήν ανακαλείται η απαγόρευση της κυκλοφορίας!

Η αρχική απόφαση είχε προκαλέσει, ως γνωστόν, τις αντιδράσεις πολλών κατοίκων της Θάσου, των ναυτιλιακών εταιρειών και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου (αλλά και του δήμου Θάσου -ο οποίος, έστω και κάπως καθυστερημένα, κατέθεσε επίσημη προσφυγή), με αποτέλεσμα τελικά να υπάρξει αυτή η απόφαση της Αποκεντρωμένης. Σύμφωνα με αυτήν, αφενός δεν υπάρχουν εναλλακτικά δρομολόγια από και προς τη Θάσο για την εξυπηρέτηση των φορτηγών (είτε λόγω έλλειψης εγκεκριμένων δρομολογίων από το λιμάνι των Ελευθερών είτε λόγω της μη ετοιμότητας του εμπορικού λιμανιού "Φίλιππος Β"), αφετέρου υπάρχουν αρκετά κενά όσον αφορά την ίδια την κυκλοφοριακή μελέτη του δήμου Νέστου, βάση της οποίας ελήφθη η αρχική απαγόρευση για την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων. Ο Δήμος Νέστου έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Υπουργείο Υποδομών μέσα σε διάστημα 30 ημερών.

Κατηγορία Κοινωνία

Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε διαβάσει, μέσα από τις ανακοινώσεις της εβδομαδιαίας δραστηριότητας του δημάρχου Νέστου Βαγγέλη Τσομπανόπουλου, ότι τοποθετήθηκαν στην Κεραμωτή οι πρώτες πινακίδες για την απαγόρευση της διέλευσης βαρέων οχημάτων μέσα από τον οικισμό.

41104642 2072715252773549 514157312462553088 N

Δεν θα μιλήσουμε για καθυστέρηση στην ανάρτηση των πινακίδων -άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ΦΕΚ για την απαγόρευση της διέλευσης των βαρέων οχημάτων δημοσιεύτηκε στα μέσα Ιουλίου (πατήστε εδώ) και ότι από τότε μέχρι σήμερα μεσολάβησε ο Αύγουστος και τα "μπάνια του λαού" (είναι χαρακτηριστικό ότι οι πινακίδες παραλήφθησαν στις 4 Σεπτεμβρίου-. Αυτό όμως που θέλουμε να ρωτήσουμε είναι το εξής:

ΟΚ, μπήκαν οι πινακίδες. Και με τα φορτηγά και τα άλλα βαρέα οχήματα -η διέλευση των οποίων υποτίθεται ότι απαγορεύεται πλέον- τι πρόκειται να γίνει; Από πού θα πηγαίνουν; Διότι αυτό που ξέρουμε, μέχρι τώρα, είναι ότι απλά υπάρχει μια απαγόρευση της διέλευσης των βαρέων οχημάτων, χωρίς όμως καμία περαιτέρω μέριμνα για το από πού θα πηγαίνουν αυτά τα οχήματα!

Δεν πρέπει, βέβαια, να ξεχνάμε ότι με βάση τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη για το λιμάνι της Κεραμωτής (πατήστε εδώ για να τη διαβάσετε) έχει τεθεί ως εναλλακτικό σενάριο για τη μετακίνηση των βαρέων οχημάτων η ίδρυση νέας πορθμειακής γραμμής Λιμένας Θάσου - “Φίλιππος Β’”. Μέχρι τώρα, όμως, δεν βλέπουμε καμία κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή (ελπίζουμε να δούμε τους επόμενους μήνες, μιας και φέτος το μέτρο δεν προλαβαίνει να εφαρμοστεί).

Μήπως, λοιπόν, κάποιοι στο δήμο Νέστου βιάστηκαν να βάλουν τις πινακίδες αυτές;

Κατηγορία Τηλεβόας

Μπορεί η δημοτική αρχή Νέστου να ανακοίνωσε περιχαρής, πριν από λίγες εβδομάδες, ότι δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την απαγόρευση της διέλευσης των βαρέων οχημάτων μέσα από το λιμάνι της Κεραμωτής,

μπορεί κατά διαστήματα ο δήμαρχος Νέστου Βαγγέλης Τσομπανόπουλος να έχει δηλώσει ότι επιδιώκει την άμεση εφαρμογή της απόφασης,

ωστόσο οι εικόνες και οι μαρτυρίες που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση από το βασικότερο λιμάνι του δήμου Νέστου κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικές είναι.

Τουναντίον, σήμερα η κατάσταση ήταν αρκούντως τραγική, με χρήστες των social media να τονίζουν ότι χρειάστηκαν ακόμα και 15 λεπτά για να βγουν από την Κεραμωτή προς τους δρόμους που τη συνδέουν με τον "έξω κόσμο"!

Το να μην μπορεί, βέβαια, να εφαρμοστεί άμεσα η απόφαση για την απαγόρευση της διέλευσης των βαρέων οχημάτων είναι ως ένα βαθμό αναμενόμενο, δεδομένου ότι ναι μεν έχει δημοσιευτεί η απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αλλά μέχρις ότου δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της θα περάσει αρκετός καιρός (και δεν είναι λίγοι αυτοί που αμφιβάλλουν ακόμα και για το αν θα εφαρμοστεί το ερχόμενο καλοκαίρι). Και όλα αυτά την ώρα που ο δήμος Θάσου έχει ήδη προσφύγει στο υπουργείο Ναυτιλίας για να μπλοκάρει την εφαρμογή της απόφασης...

Κατηγορία Κοινωνία

Ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί εδώ και πολλά χρόνια το λιμάνι (και όχι μόνο) της Κεραμωτής φαίνεται πως οδηγείται στην επίλυσή του, μετά και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης που υπέγραψε ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Ιωάννη Σάββας για την απαγόρευση της διέλευσης των βαρέων οχημάτων.

Η απόφαση φέρει τον τίτλο "Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τον περιορισμό κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων με Μ.Β.>12tn στον οικισμό της Κεραμωτής, σύμφωνα με την αριθ. 35/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέστου." και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

Α. Η ρύθμιση αναφέρεται στα οχήματα με μεικτό βάρος μεγαλύτερο των δώδεκα τόνων (Μ.Β. >12tn.).

Β. Απαγορεύεται πλήρως, κατά τους τέσσερις (4) καλοκαιρινούς μήνες της τουριστικής περιόδου (Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος), η είσοδος των οχημάτων στο οδικό δίκτυο του οικισμού Κεραμωτής με την εξαίρεση του σημείου Ε, ως παρακάτω.

Γ. Οι εναλλακτικές διαδρομές των αποκλειόμενων οχημάτων θα γίνονται σύμφωνα με το κεφάλαιο 7.3 της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Τροποποίησης Κυκλοφοριακής Μελέτης Κεραμωτής».

Δ. Κατά τους λοιπούς οκτώ μήνες η είσοδος και έξοδος όλων των βαρέων οχημάτων στον οικισμό θα γίνεται σύμφωνα με το σκαρίφημα 6-4 της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Τροποποίησης Κυκλοφοριακής Μελέτης Κεραμωτής».

Ε. Εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες οχημάτων:

• παντός τύπου λεωφορεία (οχήματα κατηγορίας Μ3)

• όλα τα οχήματα του Δήμου Νέστου

• οχήματα υπηρεσιών και επιχειρήσεων τροφοδοσίας των κατοικιών και των καταστημάτων της Κεραμωτής

• οχήματα δομικών έργων για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων στον οικισμό.

ΣΤ. Αποφασίζεται η εφαρμογή σχολικών δακτυλίων για τα Ο. Τ. 33 και 66 στα οποία είναι εγκατεστημένα τα σχολικά συγκροτήματα του οικισμού.

Ζ. Αποφασίζεται η αποξήλωση της υφιστάμενης σήμανσης που αφορά σε βαρέα οχήματα και οχήματα που φέρουν ρυμολκούμενα και η εγκατάσταση νέας σύμφωνα με τη μελέτη με τίτλο «Σχέδιο Τροποποίησης Κυκλοφοριακής Μελέτης Κεραμωτής».

Η παρούσα απόφαση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος να είναι σύμφωνες με τις Τεχνικές Οδηγίες κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον.
 2. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
 3. Την ευθύνη για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος έχει ο Δήμος Νέστου, ο οποίος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκειά τους να αξιολογεί την αποτελεσματικότητά του σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολουθώντας και συντηρώντας τα σχετικά έργα.
 4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύσουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.
 5. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις
Κατηγορία Κοινωνία

Η φωτογραφία του παρόντος άρθρου αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Νέας Περάμου Μάκη Ζουμπλιό, και απεικονίζει μια πινακίδα που τοποθετήθηκε στην παλαιά Εθνική Οδό Καβάλας-Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα στον κόμβο Ελαιοχωρίου-Νέας Περάμου.

Το περιεχόμενο της πινακίδας αυτής αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων (βάρους άνω των 3,5 τόνων) στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο (πλην, φυσικά, της Εγνατίας Οδού) -κυκλοφορίας η οποία συνηθίζεται από πολλούς οδηγούς για την αποφυγή της καταβολής διοδίων. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντικρίζουμε την εν λόγω πινακίδα (αντίστοιχες είχαν τοποθετηθεί, με πρωτοβουλία της περιφέρειας ΑΜΘ, και στο Τελωνείο των Κήπων), ωστόσο η τοποθέτησή τους έχει κριθεί αναγκαία από τη στιγμή που προβλέπεται πρόστιμο ύψους 1000 € για τον ιδιοκτήτη του οχήματος και 1000 € για τον οδηγό του.

Η τοποθέτηση των συγκεκριμένων πινακίδων θεωρείται απαραίτητη από τη στιγμή που σε πάρα πολλά σημεία του οδικού της χώρας δεν υπάρχει αντίστοιχη σήμανση. Πρόσφατο, μάλιστα, είναι το παράδειγμα του προστίμου ύψους 1.000 ευρώ που επιβλήθηκε σε 2 οδηγούς βαρέων φορτηγών της Καβάλας στη Θεσσαλία λόγω του ότι κινήθηκαν στην παλιά εθνική οδό. Ιδιοκτήτης των 2 φορτηγών είναι ο νυν αντιδήμαρχος καθαριότητας Καβάλας Ανέστης Τσουρουκίδης, ο οποίος είχε καταγγείλει (στη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας) ότι σε κανένα σημείο του οδικού δικτύου δεν υπήρξε απαγορευτική πινακίδα για βαρέα οχήματα.

Τι ισχύει για τις εξαιρέσεις και τα πρόστιμα

Όσον αφορά τους Έλληνες οδηγούς, αυτοί μπορούν να προμηθευτούν την ειδική άδεια με τις όποιες προϋποθέσεις υπάρχουν -και οποίες έχουν καθοριστεί με ΦΕΚ από ο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, «εξαιρούνται της απαγόρευσης της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του Ν. 4388/2016 (Α’/93) και επιτρέπεται η διέλευση στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, ήτοι το παραλλαγμένο οδικό δίκτυο που χρησιμοποιείται για την αποφυγή καταβολής τελών διοδίων, όπως: Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, Π.Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας (έως Υλίκη), Π.Ε.Ο. Καβάλας – Ελευθερούπολης, Π.Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης, Π.Ε.Ο. Ξάνθης – Κομοτηνής, Π.Ε.Ο. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης, Π.Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης – Κήπων, Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κοζάνης, Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ευζώνων, Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, Παράπλευρο Α/Δ Π.Α.Θ.Ε., και άλλα, τα οχήματα επαγγελματικής χρήσης, βαρέα οχήματα, για μηχανήματα έργων, φορτηγά και λοιπές κατηγορίες οχημάτων, όταν αυτά υπερβαίνουν μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων, ύστερα από χορήγηση σχετικής άδειας διέλευσης.

Η άδεια εκδίδεται όταν ο ιδιοκτήτης τους, φυσικό ή νομικό πρόσωπο: α) είναι μόνιμος κάτοικος δήμου που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων (εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα). β) είναι δημότης δήμου που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων (εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα). γ) εκτελεί δημόσιο έργο σε δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων (εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα). δ) εκτελεί ιδιωτικό έργο σε δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων (εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα). ε) έχει την έδρα της επιχείρησης σε δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων (εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα). στ) εκτελεί αγροτο-κτηνοτροφικές δραστηριότητες σε δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων (εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα).

Τέλος, εξαιρούνται ΚΤΕΛ, τουριστικά λεωφορεία και φορτηγά, όταν πρόκειται για μεταφορά προϊόντων, δομικών υλικών ή οικοσκευών, μηχανημάτων και κάθε είδους διανομή και τροφοδοσία, αλλά μόνο στο τμήμα του παράπλευρου παραλλαγμένου οδικού δικτύου που ορίζεται από τους δύο πλησιέστερους στη διεύθυνση αποστολής κόμβους εισόδου-εξόδου προς τον οδικό άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων». 

Οι παραβάσεις διαπιστώνονται από τα αρμόδια όργανα (Τροχαία ή / και μεικτά κλιμάκια ελέγχου) και επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα κατ’ αναλογία της παραγράφου 1α του άρθρου 4Α του Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α’), και συγκεκριμένα: στον ιδιοκτήτη χίλια (1.000) ευρώ και στον οδηγό χίλια (1.000) ευρώ. Τα πρόστιμα καταβάλλονται επιτόπου. Σε αντίθετη περίπτωση και μέχρι απόδειξης καταβολής του προστίμου, το όχημα ακινητοποιείται.

 

 

Στην Ε.Ο. Καβαλας Θεσσαλονικης (η συγκεκριμενη φωτο ειναι κοντα στον κομβο Ελαιοχωριου-Περαμου) εχουν τοποθετηθει αυτες οι πινακιδες.Μπορει καποιος να μας εξηγησει τι εννοουν?

Κατηγορία Auto/Moto

Στην Αθήνα βρέθηκε την περασμένη Τετάρτη ο δήμαρχος Νέστου Βαγγέλης Τσομπανόπουλος, προκειμένου να παραδώσει στο Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Ναυτιλίας Διονύση Καλαματιανό μια νέα κυκλοφοριακή μελέτη (ή, επί το ορθότερο, τροποποίηση της ήδη υπάρχουσας από το 2008 κυκλοφοριακής μελέτης) για την Κεραμωτή. Η μελέτη αυτή συντάχθηκε σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση στο χρονίζον ζήτημα της διέλευσης των βαρέων οχημάτων μέσα από το λιμάνι της Κεραμωτής, μιας και -όπως είχε αναφέρει ο κ. Τσομπανόπουλος σε πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νέστου- υπήρχε σχετική οδηγία από το υπουργείο Ναυτιλίας.

Αξίζει, πάντως, να ρίξουμε μια ματιά στο τι προβλέπει αυτή η τροποποιημένη μελέτη.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα όσα παρουσιάστηκαν στο δημοτικό συμβούλιο Νέστου, η τροποποίηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης Κεραμωτής εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Δήμου Νέστου για την εφαρμογή μέτρων και ρυθμίσεων:

 • βραχυχρόνιου ορίζοντα για την άμεση βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και 
 • μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα για την αναβάθμιση-ανάπλαση
  -του δυτικού παραλιακού μετώπου του οικισμού και
  -συνοδών εγκαταστάσεων (π.χ. οργανωμένων χώρων στάθμευσης), έτσι ώστε να αναβαθμιστεί το αστικό περιβάλλον και να εξομαλυνθούν οι υφιστάμενες δυσλειτουργίες.

Υφιστάμενες Δυσλειτουργίες και Οχλήσεις στο οδικό δίκτυο του οικισμού

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο Δήμος Νέστου, με την παρούσα πρόταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δύναται να προχωρήσει στην επίλυση των υφιστάμενων δυσλειτουργιών και οχλήσεων, οι οποίες μπορούν να κωδικοποιηθούν στα εξής τέσσερα σημεία:

 • Μη ρυθμισμένη διέλευση βαρέων οχημάτων από το οδικό δίκτυο του οικισμού, που ξεπερνά τη φορτοϊκανότητα αυτού για ασφαλή χρήση σε αστικό περιβάλλον. 
 • Άναρχη στάθμευση πλήθους οχημάτων ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, στο δυτικό τμήμα του οικισμού, πλησίον του Πορθμείου του Λιμένα Κεραμωτής. 
 • Πλέξη αντικρουόμενων χρήσεων και λειτουργιών στο σύνολο του οικισμού και κυρίως στις οδούς του δυτικού παραλιακού μετώπου που εξυπηρετούν την κίνηση από και προς τον Λιμένα Κεραμωτής. 
 • Ιδιαιτέρως επιβαρυντικοί φόρτοι βαρέων οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του Πορθμείου εξυπηρέτησης της νήσου Θάσου, το οποίο αποτελεί πόλο γέννησης υψηλών κυκλοφοριακών φόρτων, οι οποίοι εξυπηρετούνται από το οδικό δίκτυο του οικισμού. 
 • Χαμηλό επίπεδο Οδικής Ασφάλειας στο μεγαλύτερο τμήμα του οδικού δικτύου του οικισμού ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ως αποτέλεσμα των ανωτέρω αιτιών.

Προτάσεις Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω δυσλειτουργιών στο οδικό δίκτυο του οικισμού και την εξομάλυνση των οχλήσεων που δημιουργούνται από τις συγκρούσεις χρήσεων στην περιοχή, προτείνεται η υλοποίηση δέσμης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η οποία διακρίνεται σε δύο φάσεις παρεμβάσεων.

1. Περιορισμός κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων με Μ.Β.>12tn στον οικισμό της Κεραμωτής.
Το σημαντικότερο ζήτημα δυσλειτουργίας του οδικού δικτύου της Κεραμωτής, σύμφωνα με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στο οδικό δίκτυο της Κεραμωτής και της στοχοθεσίας των υφιστάμενων και των σκοπούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το οδικό δίκτυο του οικισμού είναι η μη ρυθμισμένη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο οδικό δίκτυο του οικισμού. Η πρόταση προβλέπει τα εξής:

i. Η προτεινόμενη ρύθμιση αναφέρεται στα οχήματα με Μ.Β.>12tn.

ii. Κατά τους τέσσερις καλοκαιρινούς μήνες της τουριστικής περιόδου (Ιούνιος-Ιούλιος- Αύγουστος-Σεπτέμβριος) προτείνεται η πλήρης απαγόρευση εισόδου των οχημάτων στο οδικό δίκτυο του οικισμού, με την εξαίρεση του σημείου 5 της παρούσας λίστας.

iii. Οι εναλλακτικές διαδρομές των αποκλειόμενων οχημάτων περιλαμβάνουν και θαλάσσιες διαδρομές, η αρχική περιγραφή των οποίων γίνεται στο τεύχος του Σχεδίου Τροποποίησης της Κυκλοφοριακής Μελέτης Κεραμωτής.

iv. Κατά τους υπόλοιπους οκτώ μήνες (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος-Ιανουάριος- Φεβρουάριος-Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος) προτείνεται η ρυθμισμένη είσοδος και έξοδος όλων των βαρέων οχημάτων στον οικισμό σύμφωνα με το κατωτέρω σκαρίφημα, με την εξαίρεση του σημείου 5 της παρούσας λίστας. Με πράσινο [κλάδος 1] σημειώνεται η είσοδος των βαρέων οχημάτων στον οικισμό και με κίτρινο η έξοδος από αυτόν [κλάδοι 1 και 2].

v. Από τη συγκεκριμένη ρύθμιση εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες οχημάτων:
 • παντός τύπου λεωφορεία (οχήματα κατηγορίας M3) 
 • όλα τα οχήματα του Δήμου Νέστου 
 • οχήματα υπηρεσιών και επιχειρήσεων τροφοδοσίας των κατοικιών και των καταστημάτων της Κεραμωτής 
 • οχήματα δομικών έργων για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων στον οικισμό. 
vi. Προτείνεται η εφαρμογή σχολικών δακτυλίων για τα Ο.Τ. 33 και 66 στα οποία είναι εγκατεστημένα τα σχολικά συγκροτήματα του οικισμού. vii. Απαιτείται η αποξήλωση της υφιστάμενης σήμανσης που αφορά σε βαρέα οχήματα και οχήματα που φέρουν ρυμουλκούμενα και η εγκατάσταση νέας, σύμφωνα με την παρούσα πρόταση.

vii. Απαιτείται η αποξήλωση της υφιστάμενης σήμανσης που αφορά σε βαρέα οχήματα και οχήματα που φέρουν ρυμουλκούμενα και η εγκατάσταση νέας, σύμφωνα με την παρούσα πρόταση

Keramoti Meleti 1

2. Ίδρυση νέας πορθμειακής γραμμής Λιμένας Θάσου - “Φίλιππος Β’” για την εξυπηρέτηση της οχημάτων των οποίων η κυκλοφορία περιορίζεται από τον οικισμό της Κεραμωτής. Η νέα πορθμειακή γραμμή προτείνεται να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και συμπληρωματικά με τις υφιστάμενες. Η νέα προτεινόμενη γραμμή δε διαφοροποιεί ιδιαιτέρως τη σημερινή κατάσταση εφόσον στοχεύει σε ειδικό φόρτο οχημάτων (βαρέα οχήματα με Μ.Β.>12tn). Επίσης, είναι δυνατή η μείωση του αριθμού εκτελούμενων δρομολογίων της γραμμής Λιμένας Θάσου - Κεραμωτή στο βαθμό που αυτή θα εξυπηρετεί κατ’ αποκλειστικό τρόπο επιβατικά και μικρά φορτηγά οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

3. Ίδρυση δύο νέων οργανωμένων χώρων στάθμευσης υπό τη διαχείριση της Δημοτικής Αρχής (Δημοτικά Parking),
σε τμήματα των ελεύθερων από χρήση Ο.Τ. 47 και 92, τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν ως προς τη στάθμευση περί τα 300 Ι.Χ. Τα συγκεκριμένα Ο.Τ. βρίσκονται ιδιαιτέρως κοντά τόσο στο Λιμένα όσο και στις υπόλοιπες κύριες ειδικές χρήσεις του οικισμού.

Keramoti Meleti 2

Β’ Φάση Παρεμβάσεων
4. Πεζοδρόμηση τμήματος δυτικού παραλιακού μετώπου (οδός Ξάστερου). Η πεζοδρόμηση προτείνεται να εφαρμοστεί από Ο.Τ. 34 (από το ύψος του εστιατορίου “Στρούγκα”) έως το Ο.Τ. 43 (Εμπορικός Λιμένας). Η παρούσα πρόταση αν και θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική προτείνεται η μεσοπρόθεσμη εφαρμογή της έπειτα από ένα έτος λειτουργίας των λοιπών παρεμβάσεων και να αξιολογηθεί ως προς τα αποτελέσματά της μετά το πέρας ενός επιπλέον έτους λειτουργίας του. 

Κατηγορία Ανάπτυξη

Μια ημέρα μετά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στην Κεραμωτή με αντικείμενο τόσο το κτίριο στο οποίο στεγάζεται ως και σήμερα το Περιφερειακό Ιατρείου του οικισμού όσο και την διέλευση των βαρέων οχημάτων από το λιμάνι, ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Χρήστος Ηλιάδης -με δηλώσεις του στο Kavala Portal- δίνει μια άλλη διάσταση στο ζήτημα του Περιφερειακού Ιατρείου (αλλά και στο ζήτημα της διέλευσης των βαρέων οχημάτων), επιρρίπτοντας ευθύνες στην δημοτική αρχή Νέστου για αδράνεια και μη τήρηση των συμφωνηθέντων!

Συγκεκριμένα, ο κ. Ηλιάδης ανέφερε ότι: "Στις 18 Μαΐου του 2016 συναντήθηκα στο γραφείο του δημάρχου Νέστου Βαγγέλη Τσομπανόπουλου, μαζί με έναν αντιπλοίαρχο που εκπροσωπούσε το λιμενικό σώμα. Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το θέμα του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το Περιφερειακό Ιατρείο, και αποφασίστηκε (κατόπιν αιτήματος και του κ. Τσομπανόπουλουνα παραμείνει το Περιφερειακό Ιατρείο στο εν λόγω κτίριο για ένα έτος, προκειμένου να δοθεί ο χρόνος στην δημοτική αρχή Νέστου να βρει έναν νέο χώρο για την μετεγκατάστασή του. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε, λίγες μέρες μετά, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΚ. Μέσα σε αυτό το έτος, όμως, η δημοτική αρχή Νέστου δεν έκανε απολύτως καμία ενέργεια ούτε για την εξεύρεση νέου χώρου ούτε για την μεταφορά του ιατρείου. Και όχι μόνο αυτό αλλά ούτε καν υπέβαλλε νέο αίτημα για την παράταση της παραχώρησης του κτιρίου στο οποίο ήδη στεγάζεται το Περιφερειακό Ιατρείο. Λάβετε, δε, υπόψη ότι αυτή τη στιγμή ο δήμος Νέστου πληρώνει ενοίκιο στον ΟΛΚ (περισσότερα από 560 € μηνιαίως), ενώ θα μπορούσε να μετακομίσει π.χ. στο παλιό δημαρχείο Κεραμωτής ή στο παλιό αστυνομικό τμήμα -αμφότερα κτίρια αναξιοποίητα, τα οποία ανήκουν στον δήμο Νέστου. Με λίγα λόγια, από τη μια ο δήμος Νέστου δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα και από την άλλη διαμαρτύρεται!"

Ο κ. Ηλιάδης, παράλληλα, ερωτήθηκε και για το ζήτημα της διέλευσης των βαρέων οχημάτων, λέγοντας ότι "πέρσι ο δήμος Νέστου απέστειλε μια επιστολή στο υπουργείο Ναυτιλίας, στην οποία υπογράμμιζε την αντίθεσή του με την διέλευση από την Κεραμωτή. Το υπουργείο κοινοποίησε την επιστολή στον ΟΛΚ, και όπως ήταν φυσικό έπρεπε να απαντήσουμε. Στην απάντησή μας αναφέραμε ότι ο δήμος Νέστου καλώς διαμαρτύρεται, και καταθέσαμε 2 προτάσεις για τα βαρέα οχήματα. Η μία είναι το λιμάνι των Ελευθερών, και η άλλη είναι το εμπορικό λιμάνι της Καβάλας "Φίλιππος Β" -αφού πρώτα ολοκληρωθούν εντός του 2018 οι εργασίες στα κρηπιδώματά του. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που προτείνουμε είναι να γίνει μια ρύθμιση στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια έτσι ώστε τα πλοία να μεταφέρουν ή μόνο επιβάτες και ΙΧ οχήματα ή μόνο φορτηγά και άλλα οχήματα εμπορικής χρήσης. Αν, π.χ., υπάρχουν αυτή τη στιγμή 8 δρομολόγια από την Κεραμωτή προς τον Λιμένα, αυτά να γίνουν π.χ. 6 από την Κεραμωτή προς τον Λιμένα -αλλά μόνο για επιβάτες και ΙΧ οχήματα- και 2 είτε από το λιμάνι των Ελευθερών είτε από το 'Φίλιππος Β' -μόνο για τα βαρέα οχήματα και φορτηγά. Για να γίνει αυτό, βέβαια, θα έπρεπε ο δήμος Νέστου να έχει πάρει έγκαιρα μια απόφαση για την απαγόρευση της διέλευσης των βαρέων οχημάτων από την Κεραμωτή -π.χ. 3 με 5 μήνες προτού ξεκινήσει η τουριστική περίοδος- και να ενημερώσει έγκαιρα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ούτε αυτό όμως έγινε από την δημοτική αρχή Νέστου."

Κατηγορία Κοινωνία

Λίγο περισσότεροι από 100 κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στις 11 το πρωί της Κυριακής στην Γέφυρα Εισόδου της Κεραμωτής, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των τοπικών φορέων για κινητοποίηση με αιτήματα την μη μεταφορά του Περιφερειακού Ιατρείου Κεραμωτής από το κτίριο του πρώην Τελωνείου (στο οποίο στεγάζεται σήμερα) και την απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων βαρέων φορτίων και βυτιοφόρων καυσίμων από τον οικισμό, από και προς το πορθμείο. Οι αιτίες για την σχετικά χαμηλή προσέλευση στη συγκέντρωση αυτή δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, ωστόσο δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν πως η ανακοίνωση που εξέδωσε στις αρχές της εβδομάδας ο Σύλλογος Επαγγελματιών Κεραμωτής -με την οποία έκανε λόγο για "φημολογίες για συμμετοχή του συλλόγου στις κινητοποιήσεις" και ότι "ουδέποτε το σωματείο μας πήρε τέτοια απόφαση"  ίσως και να έπαιξε τον δικό της ρόλο.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν, από πλευράς φορέων:

 • ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Νικόλαος Μαυροθαλασσίτης
 • ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Χαράλαμπος Καϊντατζόπουλος
 • ο Δημοτικός Σύμβουλος Νέστου (και τέως αντιδήμαρχος Κεραμωτής) Γιάννης Χατζηγερακούδης
 • ο Πρώην Δήμαρχος Κεραμωτής Μένανδρος Μαρινάκης
 • ο Τοπικός Σύμβουλος Γιάννης Αραμπατζάκης
 • ο Επικεφαλής της παράταξης "ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΕΣΤΟΥ" Περικλής Αμπεριάδης
 • η Ιατρός Περιφερειακού Ιατρείου Κεραμωτής Αναστασία Λυγερά


βίντεο: nestosnewsit.com

Συσκέψεις για τα βαρέα οχήματα - Τι προτείνει η ΠΕ Καβάλας

Εν τω μεταξύ, την προσεχή Παρασκευή πρόκειται να πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη φορέων στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρου Μαρκόπουλου, με σκοπό να κατατεθούν προτάσεις για την μη διέλευση των βαρέων οχημάτων από τον οικισμό της Κεραμωτής. Η σύσκεψη αυτή επρόκειτο να διεξαχθεί το πρωί του Σαββάτου αλλά αναβλήθηκε λόγω αδυναμίας ορισμένων εκ των καλεσμένων να παρευρεθούν.

Σε δηλώσεις του στο Kavala Portal ο κ. Μαρκόπουλος διευκρίνισε ότι "από πλευράς μας σκοπεύουμε να προτείνουμε την κατασκευή μιας επιπλέον προβλήτας μήκους περίπου 100 μέτρων κοντά στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, με σκοπό να αγκυροβολούν εκεί τα οχηματαγωγά πλοία. Από εκεί τα βαρέα οχήματα θα μπορούν να φεύγουν από την Κεραμωτή μέσω ενός δρόμου που χρήζει ασφαλτόστρωσης, και ο οποίος δεν θα περνάει μέσα από την Κεραμωτή. Κατανοούμε ότι η κατασκευή αυτή θα διαρκέσει αρκετό καιρό, ωστόσο η λύση που θα δοθεί θα είναι μόνιμη."

Κατηγορία Κοινωνία

Στα "χαρακώματα" ετοιμάζονται να μπουν οι κάτοικοι της Κεραμωτής, με αφορμή το ζήτημα της μετεγκατάστασης του Περιφερειακού Ιατρείου του οικισμού - αλλά και για το θέμα της διέλευσης των βαρέων οχημάτων από το πορθμείο (Σχόλιο γράφοντος: Αν και η αντίδραση για το τελευταίο θέμα είναι μάλλον όψιμη, καθώς ενδεχομένως θα έπρεπε να υπάρξει κινητοποίηση πολύ νωρίτερα, όταν η ακτοπλοϊκή κίνηση βρισκόταν στο ζενίθ και τα βαρέα οχήματα πήγαιναν και έρχονταν από το λιμάνι της Κεραμωτής)

Έτσι, μετά από σύσκεψη εκπροσώπων φορέων και αρχών που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Κεραμωτή, και στην οποία παραβρέθηκαν οι :

 • Αντιδήμαρχος Τουρισμού Νικόλαος Μαυροθαλασσίτης
 • Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Χαράλαμπος Καϊντατζόπουλος
 • Δημοτικό Σύμβουλος Γιάννης Χατζηγερακούδης
 • Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Πάρης Ψυχουδάκης
 • Πρώην Δήμαρχος Κεραμωτής Μένανδρος Μαρινάκης
 • Διοικητής Λιμενικού Τμήματος Κεραμωτής Ανθυποπλοίαρχος Ευάγγελος Σακκόπουλος
 • Τοπικός Σύμβουλος Γιάννης Αραμπατζάκης
 • Τοπικός Σύμβουλος Ηλίας Σωτ. Σωτηριάδης
 • Πρώην Κοινοτάρχης Κεραμωτής Νικόλαος Δημητριάδης
 • Πρόεδρος Σωματείου Επαγγελματιών Κεραμωτής Χριστόφορος Γκριτζελάκης
 • Ιατρός Περιφερειακού Ιατρείου Κεραμωτής Αναστασία Λυγερά
 • Πρόεδρος Αιμοδοτικού – Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κεραμωτής «Ο ΝΕΣΤΟΣ» Αργυρώ Ελευθεράκη – Αφεντούλη.

αποφασίστηκαν τα εξής (όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση):

Να κληθούν οι δημότες, κάτοικοι και λοιποί ενδιαφερόμενοι της Κεραμωτής αλλά και της ευρύτερης περιοχής Δήμου Νέστου σε εκδήλωση έντονης διαμαρτυρίας προς τον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας και το προϊστάμενό του Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας γιατί – αντίθετα σε κάθε έννοια χρηστής διοίκησης, πνεύματος συνεργασίας και σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών και των κατοίκων και αγνοώντας την εκπεφρασμένη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας της ΤΚ:

α) πιέζουν την Δημοτική Αρχή Νέστου να μεταφέρει το Περιφερειακό Ιατρείο Κεραμωτής από το κτήριο του πρώην Τελωνείου για να εγκατασταθεί σ’ αυτό το Λιμενικό Τμήμα, ενώ προφανέστατα το Λιμενικό Τμήμα ενδείκνυται να εγκατασταθεί στο παραλιακό κτήριο της πρώην αστυνομικής αρχής και

β) αντιδρούν στην απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων βαρέων φορτίων και βυτιοφόρων καυσίμων από τον οικισμό της Κεραμωτής, από και προς το πορθμείο, τα οποία διερχόμενα κατέστρεψαν το οδικό δίκτυο της κωμόπολης, εμποδίζουν την τουριστική της ανάπτυξη και εκθέτουν σε διαρκή και άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια – ακόμη και τη ζωή  - των κατοικοδημοτών και των επισκεπτών της ενώ η μεταφορά τους από και προς Θάσο μπορεί να πραγματοποιείται με πορθμειακά δρομολόγια από και προς το μεγάλο Λιμάνι «Φίλιππος Β», που βρίσκεται δίπλα στην Εγνατία Οδό.

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας, που αποτελεί την αρχή μεγάλης σειράς κινητοποιήσεων, που θα εξελιχθούν στο προσεχές μέλλον, θα πραγματοποιηθεί στη Γέφυρα Εισόδου της Κεραμωτής, την Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.30 το πρωί.

Τι ισχύει για το Περιφερειακό Ιατρείο Κεραμωτής

Το Περιφερειακό Ιατρείο στεγάζεται στο κτήριο του πρώην Τελωνείου, το οποίο ανήκει στο υπουργείο Οικονομικών. Όταν το εν λόγω κτήριο "άδειασε" πριν από περίπου 10 χρόνια, λόγω μετεγκατάστασης του Τελωνείου, ο τότε δήμος Κεραμωτής αποφάσισε να το ανακαινίσει για να στεγάσει την Τεχνική του Υπηρεσία (με παραχώρηση κατά χρήση από το ΥΠΟΙΚ). Το 2010, στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου "Καλλικράτης", η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Κεραμωτής "μετακόμισε" στην Χρυσούπολη, με αποτέλεσμα να εγκατασταθεί εκεί το Περιφερειακό Ιατρείο (κατόπιν συνεννόησης με τον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας, στον οποίο ενδιάμεσα παραχωρήθηκε κατά χρήση το κτίριο από το ΥΠΟΙΚ).

Πριν από μερικές εβδομάδες, όμως, ο ΟΛΚ φέρεται να απέστειλε έγγραφο στον δήμο Νέστου με το οποίο ζητάει την εκκένωση του κτηρίου του Περιφερειακού Ιατρείου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Λιμενικού Σταθμού Κεραμωτής. Αν και δεν παραγνωρίζεται η ανάγκη εξεύρεσης λύσης για τον Λιμενικό Σταθμό -μιας και το κτίριο στο οποίο στεγάζεται αυτή την στιγμή βρίσκεται σε θλιβερή κατάσταση, με μαρτυρίες ακόμα και για...συμβίωση ποντικιών με ανθρώπους), ο δήμος Νέστου έχει προτείνει την μεταφορά του Λιμενικού Σταθμού στο κτήριο της παλιάς Αστυνομίας, ένα κτήριο που και βρίσκεται μπροστά στο πορθμείο και έχει αναβαθμιστεί τα προηγούμενα χρόνια (με ενισχυμένο τσιμέντο στο ισόγειο, για την εγκατάσταση κρατητηρίων και αποθηκών οπλισμού).

Κατηγορία Κοινωνία
Σελίδα 1 από 2

Nautical Club Of Kavala Logo

 44493438 1978268539139579 1920803640713412608 N

Konstantinos Jewellery Banner  

Tetrakopterakias

OLKLOGO

18411 1597428757160899 3262623372867792020 N

Kreka

Odeio

Vitrokosmos

Dhmh

DeltaTV Logo

Star Dramas

1174612 371849632918150 1744395463 N

Logo

Το Kavala-Portal αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για την καθημερινή σας ενημέρωση για όλα τα νέα στο νομό Καβάλας. Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες αυτού του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του "Kavala-Portal.gr". Μπορείτε να χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό εφόσον αναφέρετε ως πηγή το "www.kavala-portal.gr".

Ελάτε στην παρέα μας