Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

Τέλος στη φάμπρικα με τα εικονικά στοιχεία για τις ταχύτητες σύνδεσης στο Internet που προσφέρουν ορισμένα πακέτα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επιχειρεί να βάλει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με τον Εθνικό Κανονισμό Ανοικτού Διαδικτύου.

Οι πάροχοι έχουν προθεσμία οκτώ μηνών, από τη δημοσίευση του κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ώστε να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις και για κάθε ευρυζωνική σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας να αναφέρουν λεπτομερώς «την ελάχιστη, μέγιστη, συνήθως διαθέσιμη, και διαφημιζόμενη ταχύτητα» (εφόσον διαφημίζεται ταχύτητα) σύνδεσης στο διαδίκτυο. Και στην κινητή τηλεφωνία οι πάροχοι υποχρεούνται να αναφέρουν «τη μέγιστη και διαφημιζόμενη ταχύτητα (εφόσον διαφημίζεται ταχύτητα) των εμπορικών προϊόντων της υπηρεσίας που αναφέρονται στους όρους παροχής/χρήσης, ξεχωριστά στη ροή ανόδου και στη ροή καθόδου».

Σήμερα σε αρκετές περιπτώσεις η πραγματική ταχύτητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο βρίσκεται αρκετά μακριά από την ονομαστική, δηλαδή αυτήν που αναφέρεται από τους παρόχους οι οποίοι συνήθως χρησιμοποιούν όρους όπως «μέχρι 24 Mbps», κ.ά.

Με την εφαρμογή του νέου κανονισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο «υποχρεούνται να δημοσιεύουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Γενικών Αδειών, όπως εκάστοτε ισχύει, τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν για την εκτίμηση των ταχυτήτων που αναφέρονται στο συμβόλαιο, μαζί με τυχόν στοιχεία αξιολόγησης και επαλήθευσης της μεθοδολογίας αυτής». Επιπλέον, οι «πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο παρέχουν στους συνδρομητές τους πρόσβαση, μέσω της ιστοσελίδας τους, σε διαθέσιμες διαδικτυακές εφαρμογές μέσω των οποίων οι συνδρομητές μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν τις ταχύτητες και άλλες παραμέτρους ποιότητας που αναφέρονται στους όρους παροχής/χρήσης της υπηρεσίας». Οι συγκεκριμένες εφαρμογές «μπορεί να έχουν αναπτυχθεί από τους ίδιους τους παρόχους, από την ΕΕΤΤ ή από τρίτο φορέα».

Επιπλέον, οι πάροχοι επικαιροποιούν τις τιμές των ταχυτήτων ή και άλλων παραμέτρων ποιότητας τουλάχιστον μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, ώστε οι τιμές να ανταποκρίνονται σε πρόσφατα δεδομένα ή δείγμα μετρήσεων. «Εφαρμογές και μεθοδολογίες μέτρησης που χρησιμοποιεί ή έχει αναπτύξει η ΕΕΤΤ, όπως τα εργαλεία μέτρησης της πλατφόρμας ΥΠΕΡΙΩΝ (https://hyperiontest.gr) μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους παρόχους ως βάση μετρήσεων για την εκτίμηση των ταχυτήτων ή και άλλων παραμέτρων ποιότητας που αναφέρονται στα συμβόλαια».

Στον κανονισμό προβλέπεται πως οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο αναφέρουν στους όρους παροχής/χρήσης των υπηρεσιών «τις επανορθώσεις ή αποζημιώσεις που δικαιούνται οι συνδρομητές, σε περίπτωση που διαπιστωθούν συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες αρνητικές αποκλίσεις (δηλαδή αποκλίσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε χειρότερη απόδοση) μεταξύ της μετρούμενης ταχύτητας στο Διαδίκτυο και της ταχύτητας που αναφέρεται στους όρους παροχής/χρήσης της υπηρεσίας, και ανάλογα με το μέγεθος της απόκλισης».

Στον κανονισμό αναφέρονται και «παραδείγματα δυνατών επανορθώσεων ή αποζημιώσεων ανεξαρτήτως τύπου δικτύου (σταθερό ή κινητό) όπως είναι η έκπτωση στο λογαριασμό, η δυνατότητα για διακοπή του συμβολαίου χωρίς χρέωση, η επιστροφή τμήματος ή συνόλου του παγίου, ή συνδυασμός αυτών». Επίσης, οι πάροχοι «δίνουν τη δυνατότητα σε συνδρομητές σταθερών δικτύων να επιλέξουν πακέτο με χαμηλότερη ονομαστική ταχύτητα λήψης ή/και αποστολής δεδομένων, πλησιέστερη στην ταχύτητα που μπορεί να επιτευχθεί ρεαλιστικά (εφόσον υπάρχει τέτοιο πακέτο), χωρίς να χρειάζεται να καταβάλλουν τέλος για την πρόωρη διακοπή/καταγγελία μιας σύμβασης ορισμένου χρόνου. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να δίνεται ακόμα και μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών σύνδεσης (όπως από VDSL σε ADSL)».

Προβλέπεται πως «σε περίπτωση που διαπιστωθούν σημαντικές συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες αρνητικές αποκλίσεις και ο πάροχος δεν έχει αποκαταστήσει το πρόβλημα εντός 30 ημερών από την υποβολή του παραπόνου/καταγγελίας, ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, είτε είναι ορισμένου είτε αορίστου χρόνου, αζημίως. Στην περίπτωση αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν μόνο οι υποχρεώσεις των μερών όσον αφορά την καταβολή τυχόν υπολοίπων επιδότησης συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού, όπως αυτές ίσχυαν κατά την τελευταία συναφθείσα μεταξύ αυτών σύμβαση ορισμένου χρόνου».

Στον κανονισμό αναφέρονται και συγκεκριμένα παραδείγματα μέτρησης ταχυτήτων πρόσβασης στο Διαδίκτυο με σταθερό ή κινητό δίκτυο καθώς και προσδιορισμού των αποκλίσεων με βάση τις οποίες οι συνδρομητές μπορούν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις ή / και διακοπή συμβολαίου.

Πηγή: euro2day.gr - Αρθρογράφος: Φώτης Κόλλιας

Κατηγορία Τεχνολογία

Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τους εκπροσώπους του ΕΛΓΑ (προερχόμενα από τον μετεωρολογικό σταθμό Νέας Περάμου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών), η βροχόπτωση κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο ήταν μικρότερη από αυτή των αντίστοιχν μηνών του 2017, το γεγονός ότι σε πολλά άλλα σημεία του δήμου Παγγαίου οι βροχοπτώσεις ήταν τοπικές και πολύ έντονες είχαν σαν αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές οι αμπελοκαλλιέργειες -πάνω ακριβώς στην εποχή του τρύγου.

Αυτό τονίστηκε με έμφαση στη διάρκεια σύσκεψης που έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Καβάλας (μετά από πρόταση του προέδρου της τοπικής κοινότητας Πλατανότοπου), παρουσία -μεταξύ άλλων- των βουλευτών Καβάλας Δημήτρη Εμμανουηλίδη, Κώστα Μορφίδη και Νίκου Παναγιωτόπουλου, του δημάρχου Παγγαίου Φίλιππου Αναστασιάδη και του προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου Κώστα Παπαμερή. Στη σύσκεψη αυτή έγινε λόγος για τις συνέπειες που υπέστησαν οι καλλιεργητές από τις βροχοπτώσεις της περασμένης εβδομάδας -με τον εκπρόσωπο του παραρτήματος Καβάλας του ΕΛΓΑ Γιώργο Μπέη να επισημαίνει ότι "τα χιλιοστά βροχόπτωσης δεν είναι τόσο πολλά που να δικαιολογούν αποζημίωση βάση του κανονισμού του ΕΛΓΑ" και ότι "στις 5 Σεπτεμβρίου (οπότε και ο σταθμός της Νέας Περάμου κατέγραψε 5,8 χιλιοστά βροχής) η συγκομιδή των σταφυλιών τύπου Βικτώρια έχει ολοκληρωθεί" (κάτι όμως που αντέκρουσε ο κ. Παπαμερής, ο οποίος σημείωσε ότι "αυτό δεν αναφέρεται στον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Στο κάτω κάτω, εμείς ακόμα και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου μαζεύουμε σταφύλια Βικτώρια".

Κατηγορία Κοινωνία

Αξιότιμε Κε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης,

Η Περιφέρειά μας συνεισφέρει σημαντικά στην παραγωγή του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας με μεγάλο αριθμό απασχολούμενων και αντίστοιχα μεγάλη συμμετοχή στο συνολικό εισόδημα της περιοχής. Μόνο από την καλλιέργεια του καπνού για το έτος 2017 υπήρξαν έσοδα της τάξης των 40 εκ. €.

Φέτος, λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών κατά τη χειμερινή και εαρινή περίοδο (χαλαζοπτώσεις, πλημμύρες, παρατεταμένη ανομβρία-ξηρασία, ιώσεις), οι παραγωγοί και στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειάς μας ήρθαν αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα που οδήγησαν σε εξαιρετικά μειωμένη παραγωγή καπνού και βάμβακος, ενώ παρόμοια προβλήματα παρουσιάστηκαν επίσης σε σιτηρά και ζωοτροφές.

Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την καλλιέργεια βάμβακος, διαπιστώνεται τεράστια καταστροφή λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας που ακολούθησε μια περίοδο εκτεταμένων βροχοπτώσεων και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μη βλάστηση.

Σε ό,τι αφορά δε τον καπνό, η καταστροφή, που οφείλεται κατά βάση στον ιό του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας (TSWV), φτάνει το 60% με 100% της παραγωγής. Η δυσμενής θέση των καπνοκαλλιεργητών μας εντείνεται εν προκειμένω από την αγωνία τους για το γεγονός ότι ο ΕΛΓΑ δεν καλύπτει καταστροφές από τη συγκεκριμένη ίωση.

Απευθυνόμαστε σε σας κ. Υπουργέ διότι είναι απόλυτη ανάγκη να δοθούν λύσεις στα επείγοντα προβλήματα των αγροτών μας και ζητούμε την προσωπική σας παρέμβαση ώστε οι αρμόδιοι φορείς του ΕΛΓΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ να φροντίσουν για την άμεση ενίσχυση και αποζημίωση των παραγωγών μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ζητούμε επίσης την κατ’ εξαίρεση αποζημίωση των καπνοκαλλιεργητών μας, όπως επίσης την καταγραφή από τον ΕΛΓΑ των ζημιών στις καλλιέργειες και των αιτιών τους, λόγω του ότι οι αποζημιώσεις μέσω ΠΣΕΑ είναι χρονοβόρες και απαιτούν πρόσθετες ενέργειες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μία ασφαλής εναλλακτική λύση θα μπορούσε να είναι η χρηματοδότηση μέσω των πιστώσεων de minimis. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι οι καπνοκαλλιεργητές στην περιοχή μας είναι στην πλειοψηφία τους μονοκαλλιεργητές και, χωρίς ενίσχυση, δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλλιεργήσουν ξανά την επόμενη χρονιά.

Κύριε Υπουργέ, η παρέμβασή σας κρίνεται επείγουσα και αναγκαία λόγω και των πρόσφατων εκτεταμένων πλημμυρών που σημειώθηκαν τον Ιούνιο στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, και οι οποίες ολοκλήρωσαν την καταστροφή.

Παρά το γεγονός ότι η Περιφέρειά μας προγραμματίζει έργα υποδομών με στόχο τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ζητήματα αποζημιώσεων και ενισχύσεων εξαρτώνται από το Υπουργείο σας.

Ευελπιστούμε λοιπόν στις δικές σας ενέργειες για την ανακούφιση των παραγωγών μας. Διαφορετικά, συμπαρασύρεται προς τα κάτω το αγροτικό εισόδημα ολόκληρης της Περιφέρειας ΑΜΘ, με μείωση που θα αγγίξει έως και το 50%, με πολλαπλάσιες κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες, κάτι το οποίο θα πρέπει με κάθε τρόπο να αποτρέψετε.

Κατηγορία Editorial

Περισσότερα χρήματα πλήρωσαν το 2016 (σε σχέση με το 2015) οι ασφαλιστικές εταιρείες σε οδηγούς ΙΧ οχημάτων από το νομό Καβάλας που ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα. Αν ληφθεί, μάλιστα, υπόψη και το γεγονός ότι η συχνότητα ζημιών (δηλ. το πόσα ασφαλισμένα οχήματα υπέστησαν ζημιές από την εμπλοκή τους σε τροχαία ατυχήματα) μειώθηκε το 2016 σε σχέση με το 2015, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι τα τροχαία ατυχήματα στα οποία ενεπλάκησαν οι προαναφερθέντες οδηγοί ήταν σοβαρότερα και οι ζημιές που υπέστησαν τα οχήματά τους μεγαλύτερες.

Αυτό αποδεικνύεται από την ετήσια μελέτη για την ασφάλιση αυτοκινήτου που δημοσίευσε στον ιστότοπό της η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. μια μελέτη που δείχνει, μεταξύ άλλων, ότι οι Έλληνες οδηγοί διστάζουν ολοένα και περισσότερο να ασφαλίσουν τα οχήματά τους (ένεκα της έλλειψης πόρων), μιας και ενώ το 2015 η παραγωγή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στον κλάδο του αυτοκινήτου ανήλθε σε 1,08 δις €, το 2016 η αντίστοιχη παραγωγή κυμάνθηκε στα 986 εκατ. € (μείωση της τάξης του 8,7%). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας αυτής, το 2015 η συχνότητα ζημιών ανήλθε σε 4,83% (δηλ. από τα 10000 οχήματα τα 483 ενεπλάκησαν σε ατυχήματα και ζητήθηκε η ασφαλιστική κάλυψη ζημιών), με το μέσο κόστος ζημιάς να ανέρχεται σε 1.419 €. Αντίστοιχα, το 2016 η συχνότητα ζημιών ανήλθε σε 4,71% (δηλ. από τα 10000 οχήματα τα 471 ενεπλάκησαν σε ατυχήματα και ζητήθηκε η ασφαλιστική κάλυψη ζημιών), με το μέσο κόστος ζημιάς να ανέρχεται σε 1.746 €.

Σε σύγκριση, δε, με την υπόλοιπη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία:

Νομός Συχνότητα ζημιών (%) -2016 Μέσο κόστος ζημιάς (€) - 2016
Δράμας 4,60 1.232
Έβρου 4,06 1.686
Καβάλας 4,71 1.746
Ξάνθης 4,35 1.271
Ροδόπης 3,69 1.550

από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο νομός Καβάλας "υπερέχει" τόσο στη συχνότητα ζημιών όσο και στο μέσο κόστος ζημιάς.

Αξίζει, μάλιστα, να αναφερθεί ότι και το 2015 (αλλά και το 2014) ο νομός Καβάλας "υπερείχε" στη συχνότητα ζημιών (αλλά όχι και στο μέσο κόστος ζημιάς). Συγκεκριμένα, για το 2015 ισχύουν τα εξής:

Νομός Συχνότητα ζημιών (%) -2015 Μέσο κόστος ζημιάς (€) - 2015
Δράμας 4,56 3.706
Έβρου 4,11 1.738
Καβάλας 4,83 1.419
Ξάνθης 4,35 2.744
Ροδόπης 3,99 1.279

ενώ για το 2014 ισχύουν τα εξής:

Νομός Συχνότητα ζημιών (%) -2014 Μέσο κόστος ζημιάς (€) - 2014
Δράμας 4,54 2.099
Έβρου 4,04 2.039
Καβάλας 5,04 1.485
Ξάνθης 4,45 1.904
Ροδόπης 4,00 1.602

Όσον αφορά το είδος των οχημάτων που ενεπλάκησαν σε ατυχήματα, η εν λόγω έρευνα δεν δίνει στοιχεία σε επίπεδο νομών αλλά μόνο σε πανελλαδικό επίπεδο. Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, τα οχήματα που υπέστησαν τις περισσότερες ζημίες μέσα στο 2016 ήταν τα λεωφορεία (29,48% των λεωφορείων που κυκλοφορούν στη χώρα υπέστησαν ζημίες) και τα ταξί (το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σε 27,55%)

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την έρευνα της ΕΑΕΕ για το 2016 (Για τις έρευνες παλαιότερων ετών -για λόγους σύγκρισης- πατήστε στο 2015 και στο 2014)

Κατηγορία Auto/Moto

Λίγες μόνο ημέρες μετά την διαμάχη του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Χρήστου Σπίρτζη με την Fraport, με αφορμή δηλώσεις του ιδίου για πλημμελή διαχείριση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η γερμανική εταιρεία (μεταξύ αυτών και το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης "Μέγας Αλέξανδρος"), ένα δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Spiegel "ρίχνει λάδι στην φωτιά", καθώς εμφανίζει την γερμανική κοινοπραξία να είναι διατεθειμένη να ζητήσει αποζημιώσεις ύψους 70 εκατομμυρίων € για...σοβαρές -όπως υποστηρίζει η ίδια- ελλείψεις στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια!

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το γερμανικό περιοδικό, η εταιρία -που πλήρωσε 1,2 δισ.- για την παραχώρηση των αεροδρομίων φέρεται έντονα δυσαρεστημένη και αναμένεται να κάνει χρήση των όρων του συμβολαίου που υπέγραψε με την Ελλάδα. Το συμβόλαιο της, άλλωστε, δίνει την δυνατότητα να ζητήσει αποζημίωση σε τέτοια περίπτωση.

Η κοινοπραξία ανέθεσε σε ανεξάρτητο πραγματογνώμονα να συντάξει μια έκθεση για την κατάσταση των αεροδρομίων. Η συγκεκριμένη έκθεση παραδόθηκε τον Ιούνιο και σε αυτήν γίνεται λόγος για σπασμένες πόρτες, χιλιάδες σπασμένες λάμπες και ελλείψεις στα μέσα πυρόσβεσης που δημιουργούν θέματα ασφάλειας. Αν και στην εισαγωγή του δημοσιεύματος γίνεται σαφής αναφορά στα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης και της Ρόδου, εντούτοις η έκθεση φαίνεται -τουλάχιστον σύμφωνα με τα γραφόμενα του, ελληνικής καταγωγής, δημοσιογράφου του Spiegel Γιώργου Χρηστίδη- να μιλάει για ανάλογα προβλήματα και στα υπόλοιπα αεροδρόμια (αν και, όπως είναι φυσικό, δεν είναι εύκολο να γνωρίζουμε αν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά και στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης)

Όπως αναφέρει το Spiegel, τόσο η Fraport όσο και η ελληνική κυβέρνηση αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες του περιοδικού.

Κατηγορία Επιχειρήσεις

Μετά από πρωτοβουλία του Συνδέσμου Κτηνοτρόφων Ν.Καβάλας, ανακοινώνεται η κατάθεση αγωγής αποζημίωσης κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και κατά του ελληνικού δημοσίου, για τις απώλειες που είχαν από τον καταρροϊκό πυρετό, 56 κτηνοτρόφοι του Ν.Καβάλας, 1 του Ν.Δράμας και 1 του Ν.Ροδόπης.

Η κατάθεση έγινε τη Δευτέρα 11-9-2017 (αρ.κατάθεσης 261) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής από την πληρεξούσια δικηγόρο των κτηνοτρόφων κ. Στάμου Καλαφάτη Κωνσταντίνα.

Κατηγορία Κοινωνία

Με το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης να αναλώνεται σε θέματα της καθημερινότητας -μιας και το φλέγον ζήτημα της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τα διόδια είχε συζητηθεί εκτενώς στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε λίγη ώρα νωρίτερα- συνεδρίασε, το απόγευμα της Δευτέρας, το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας.

Από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης το πλέον ενδιαφέρον ήταν το 7ο, το οποίο αφορούσε την προσφυγή της κατασκευαστικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ, -η οποία είχε αναλάβει να κατασκευάσει τον παιδικό σταθμό στην οδό Λυσιμάχου- με την οποία ζητείτο η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης από τον δήμο Καβάλας λόγω "υλικών κατασκευής ξυλοτύπων που παρέμειναν επί μακρόν στο εργοτάξιο".

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε η δημοτική αρχή κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο εργολάβος είχε ζητήσει να διακοπούν οι εργασίες λόγω προβλημάτων στην ρευστότητα (αίτημα που έγινε αποδεκτό) αλλά δεν δόθηκε κάποιο έγγραφο από την τεχνική υπηρεσία του δήμου για την αποδέσμευση μιας σειράς μηχανημάτων που βρίσκονταν εντός του εργοταξίου (1 ανατρεπόμενο φορτηγό με ωφέλιμο φορτίο 22,4tn, 1 εκσκαφέα 128hp και 1 φορτωτή - εκσκαφέα 75hp) -ενδεχομένως διότι πίστευε πως το όλο πρόβλημα ρευστότητας (από ευρωπαϊκά κονδύλια) θα λυνόταν γρήγορα-.

Έτσι, μετά από 105 εργάσιμες ημέρες (από 7-10-2010, ημερομηνία υποβολής αίτησης διακοπής, μέχρι 8-3-2011) ο εργολάβος παρέλαβε τα μηχανήματα -ζητώντας, όμως, από τη δημοτική αρχή αποζημίωση "θετικής ζημίας" (δηλ. αποζημίωση για τον χρόνο που δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει τα μηχανήματά του). Εκείνη την εποχή η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας ήταν αρνητική, ωστόσο με βάση νεότερες νομολογίες ο εργολάβος δικαιωνόταν, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο αίτημα καταβολής -μαζί με προσαυξήσεων και τόκων- περίπου 500.000 €!

Κατόπιν νεώτερων επιθεωρήσεων και ελέγχων των επίσημων τιμολογίων του ΥΠΕΧΩΔΕ για το α' τρίμηνο του 2009 -τρίμηνο δημοπράτησης του έργου- το συνολικό ποσό της αποζημίωσης ορίστηκε στις 150.000 €.

Το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, και ο δήμος καλείται τώρα να καταβάλλει 150.000 € στην "ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ" -σε 2 δόσεις, την 1η τον προσεχή Σεπτέμβριο (50.000 €) και την 2η τον ερχόμενο Φεβρουάριο (150.000 €)

Νωρίτερα, τα σημαντικότερα από τα προ ημερήσιας διάταξης θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

α) η καταγγελία ενός κατοίκου των Κρηνίδων για εστία μόλυνσης που δημιουργείται σε αυλή παρακείμενου σε αυτόν σπιτιού εξαιτίας των πολλών οικόσιτων ζώων που έχουν συγκεντρωθεί,

β) τα σοβαρά προβλήματα που καταγράφονται από τις εργασίες του ΟΤΕ για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών -με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης Κωστή Σιμιτσή να ζητά την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του εργολάβου, και την δήμαρχο Δήμητρα Τσανάκα να αναφέρεται σε 2 αιτήσεις προς τον ΟΤΕ για την παύση εργασιών από τον εργολάβο και να ζητάει από τον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών Δημοσθένη Τουλκίδη να καταθέσει νέο σχετικό αίτημα στον ΟΤΕ,

γ) οι υψηλές εισφορές γης που καλούνται να πληρώσουν οι κάτοικοι του Περιγιαλίου, με τον επικεφαλής της παράταξης «Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ» Μάκη Παπαδόπουλο να ρωτάει αν είναι εφικτή η πληρωμή σε δόσεις και αν ο δήμος υποχρεούται να βεβαιώσει τις οφειλές αυτές στην Εφορία, και την κ. Τσανάκα να απαντάει ότι σύντομα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με εκπροσώπους του συλλόγου των ιδιοκτητών ακινήτων

δ) το επιχειρηματικό σχέδιο για το στρατόπεδο Ασημακοπούλου, με τον κ. Παπαδόπουλο να ζητάει ενημέρωση για το σχέδιο που κατέθεσε η δημοτική αρχή, και την κ. Τσανάκα να δηλώνει πως αναμένει τη δεύτερη φάση εκπόνησης του πλάνου, το οποίο και θα περιέχει όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματα του κ. Παπαδόπουλου, και να υπενθυμίζει την άποψη των στρατηγών περί συνεκμετάλλευσης. Ο επικεφαλής της "ΚΑΠ" Βαγγέλης Παππάς, πάντως, απευθύνθηκε στην κ. Τσανάκα λέγοντας "Πώς τολμάτε να μιλάτε για συνεκμετάλλευση; Να τελειώνουμε με το φιλέτο της Καβάλας, αυτό προορίζεται για την κοινωνία και  όχι για σπίτια των στρατιωτικών. Φέρτε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ψηφίσουμε ονομαστικά"

ε) η ανακύκλωση, με την κ. Τσανάκα να δεσμεύεται ότι θα δώσει μια σειρά "μπόνους" (π.χ. έκπτωση σε δημοτικά τέλη) σε όσους πολίτες ανακυκλώνουν με συνέπεια και να προειδοποιεί για νέα, τσουχτερά πρόστιμα που θα επιβληθούν σε περίπτωση που δεν αυξηθεί το ποσοστό της ανακύκλωσης και αναγκαστούν οι δημότες να πληρώσουν αυξημένα δημοτικά τέλη,

στ) οι εργασίες του TAP στα Τενάγη, με την κ. Τσανάκα να αναφέρεται στην αυτοψία του αντιδήμαρχου οικονομικών Ηλία Καλανταρίδη στον χώρο εργασιών -κοντά στο Πηλοθεραπευτήριο-, και να τονίζει ότι η αποχώρηση του TAP από την περιοχή επισπεύστηκε μέσα στο περασμένο Σαββατοκύριακο. Στο ίδιο θέμα, πάντως, ο επικεφαλής της "Συμπαράταξης Πολιτών" Άρης Βέρρος κατηγόρησε την κ. Τσανάκα για άκαιρο αίτημα να σταματήσει η Κοινοπραξία τις εργασίες μέχρι τις 15 Αυγούστου -οπότε και η εταιρία ούτως ή άλλως θα σταματούσε τις εργασίες λόγω καλοκαιρινών αδειών- και υπογράμμισε ότι δεν απαντήθηκε το καίριο ζήτημα αν οι εργασίες έγιναν με τις απαιτούμενες άδειες από την Υπηρεσία Υδάτων.

 

Κατηγορία Πολιτική

Στην επέκταση της αντισμισθίας, αρχικά (σ.σ. με το πολυνομοσχέδιο)  σε περισσότερους, και με την ψήφιση του νέου Καλλικράτη σε όλους τους αντιδημάρχους αλλά και, άμεσα, της αποζημίωσης σε όλους τους αιρετούς για τη συμμετοχή τους  στις συνεδριάσεις των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων και των λοιπών συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α, προτίθεται να προχωρήσει το υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Πέμπτης, «πρόθεσή μας είναι να επαναφέρουμε την αποζημίωση στα Δημοτικά Συμβούλια. Διερευνούμε τη δυνατότητα επέκτασης – σε αριθμό –  των αμειβόμενων αντιδημάρχων», ενώ στο ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, αφού τονίζεται  ότι «οι αποδοχές των αιρετών της αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί πλήγμα, ακολουθώντας την γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας», (Κεφάλαιο για την Καταστατική Θέση Αιρετών) προτείνεται:

1) Η καθιέρωση αντιμισθίας για όλους τους Αντιδημάρχους, η οποία θα καταβάλλεται από το Δήμο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου η επιλογή στελεχών στις θέσεις αυτές να γίνεται με αξιοκρατικά και πολιτικά κριτήρια και όχι με γνώμονα τη διάκριση μεταξύ ελευθεροεπαγγελματιών και υπαλλήλων. Το δημοσιονομικό κόστος που προκύπτει από το μέτρο αυτό, θα μπορούσε να εξισορροπηθεί με εξορθολογισμό του αριθμού τους.

2) Η επαναφορά της αποζημίωσης των αιρετών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων και των λοιπών συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. Η αποζημίωση αυτή δεν θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων, αλλά με βάση την απόσταση του τόπου κατοικίας του αιρετού (εντός πάντοτε των ορίων του Δήμου) από την έδρα αυτού ή βάσει συνδυασμού των δύο κριτηρίων (χιλιομετρικό-πληθυσμιακό).

3) Η σύνδεση του επαγγελματικού ασυμβιβάστου με τις περιπτώσεις λήψης της υποχρεωτικής ειδικής άδειας, με ταυτόχρονο εξορθολογισμό των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή και αντίστοιχη αύξηση των σχετικών αντιμισθιών

4) Η κωδικοποίηση των περιπτώσεων και των προϋποθέσεων χορήγησης της ειδικής άδειας. Δεν κρίνεται σκόπιμη η διαρκής εισαγωγή κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεων για ειδικές επαγγελματικές ομάδες (λ.χ. ιατροί ΕΣΥ), καθώς έτσι δημιουργείται πολυδιάσπαση που – τουλάχιστον από τη σκοπιά των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών – δεν δικαιολογείται. Τυχόν δε εξαιρέσεις που υπαγορεύονται από τις ανάγκες σε προσωπικό συγκεκριμένων τομέων (όπως είναι, πράγματι, τα Νοσοκομεία), θα πρέπει να δίδονται με τη μορφή προσωρινής αναστολής ισχύος των περί ειδικής άδειας ρυθμίσεων.

5) Η σαφής οριοθέτηση των κατηγοριών εργαζομένων που εμπίπτουν στις περί ειδικής άδειας ρυθμίσεις, ώστε να περιλαμβάνεται ρητά σε αυτές και ο ιδιωτικός τομέας και την αναζήτηση τρόπων αποτελεσματικής εφαρμογής της πρόβλεψης αυτής στην πράξη.

Αυτές είναι οι αντιμισθίες που λαμβάνουν σήμερα οι αιρετοί:

Airetoi Misthoi Aftodioikisi

Πηγή: aftodioikisi.gr

Κατηγορία Οικονομία

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου (η οποία γνωστοποιήθηκε μέσω του βουλευτή Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Παπαφιλίππου), διανέμονται από τις 19/10/2016 έως τις 27/10/2016 ενισχύσεις σε συνολικά 111 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στους νομούς Χίου, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας Μεσσηνίας και στο νησί της Θάσου οι οποίες επλήγησαν από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες κλπ). Οι ενισχύσεις αφορούν την κάλυψη σε ανάγκες ζωοτροφών για περίοδο 100 ημερών.

Κατηγορία Κοινωνία

20 ακόμα εργαζόμενοι που τελούσαν σήμερα υπό καθεστώς διαθεσιμότητας απολύθηκαν από την Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων -και μάλιστα χωρίς να έχουν το δικαίωμα αποζημίωσης!

Η απόλυση επιδόθηκε στους 20 πρώην -πλέον- εργαζόμενους της ΒΦΛ από δικαστικό επιμελητή την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη συνέλευση των εργαζόμενων και της διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καβάλας στα γραφεία του ΕΥΚ. Το σκεπτικό για την μη καταβολή αποζημίωσης ήταν ότι σε βάρος των 20 εργαζόμενων εκκρεμούν μηνύσεις από πλευράς διοίκησης για σειρά παραβάσεων.

Με αυτή την ενέργεια οι απολυθέντες υπάλληλοι της ΒΦΛ ανέρχονται πλέον σε 33, μιας και πριν από 2 εβδομάδες απολύθηκαν άλλοι 13 υπάλληλοι -χωρίς αποζημίωση και πάλι.

Κατηγορία Επιχειρήσεις
Σελίδα 1 από 2

Winterun Poster

Nautical Club Of Kavala Logo

 44493438 1978268539139579 1920803640713412608 N

Konstantinos Jewellery Banner  

Tetrakopterakias

OLKLOGO

18411 1597428757160899 3262623372867792020 N

Kreka

Odeio

Vitrokosmos

Dhmh

DeltaTV Logo

Star Dramas

1174612 371849632918150 1744395463 N

Logo

Το Kavala-Portal αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για την καθημερινή σας ενημέρωση για όλα τα νέα στο νομό Καβάλας. Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες αυτού του ιστότοπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του "Kavala-Portal.gr". Μπορείτε να χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε υλικό εφόσον αναφέρετε ως πηγή το "www.kavala-portal.gr".

Ελάτε στην παρέα μας